Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Nationaliteit X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Erkenning van Duitse erkenning door gehuwde man?
Rechtbank Den Haag 24-11-2017 (pub. 26-02-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16300
Duitse erkenning door gehuwde man was destijds onverenigbaar met NL openbare orde. Nu niet meer. Toets moet ex nunc plaatsvinden. Destijds sprake van family life, dus nu erkenning van Duitse erkenning in NL.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Rechtbank Den Haag 09-08-2018
(pub. 04-09-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:10285
Verzoek tot vaststellen dat verzoekster niet NL nationaliteit bezit afgewezen. Afgelegde afstandsverklaring heeft geen rechtsgevolg gehad, omdat verzoekster daardoor staatloos zou raken (art. 8 lid 1 Europese Verdrag inzake nationaliteit en art. 14 RWN. Chinese nationaliteitswetgeving bepaalt dat verzoekster door naturalisatie tot Nederlandse, de Chinese nationaliteit van rechtswege heeft verloren. Als verzoekster aantoont de Chinese nationaliteit te hebben herkregen, is afstand doen van NL nationaliteit mogelijk.
IP
Rechtbank Limburg 19-02-2018
(pub. 27-03-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:2841
IPR. Verzoek verbetering geboorteakte kind. T.t.v. geboorte hadden ouders Syrische nationaliteit, woonplaats in NL, verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. NL rechter rechtsmacht (art. 3 aanhef en onder a Rv). Als ex art. 263 Rv relatief bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de geboorteakte in de NL registers burgerlijke stand is ingeschreven, past rechter NL recht toe. Afstamming: NL recht toepasselijk ex art. 10:17 lid 1 BW. Verbetering geslachtsnaam: NL recht toepasselijk ex art. 10:17 lid 1 BW.
IP
Rechtbank Den Haag 24-11-2017
(pub. 26-02-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16301
Verzoek vaststelling Nederlanderschap afgewezen. Verzoeker heeft de Egyptische nationateit verloren met het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Met het vrijwillig herkrijgen van de Egyptische nationaliteit heeft hij ex art. 15 RWN de Nederlandse nationaliteit verloren. Beroep op arresten van Europese Hof van Justitie en beginselen van behoorlijk bestuur faalt.
IP
Rechtbank Den Haag 24-11-2017
(pub. 26-02-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16300
Kan Duitse erkenning worden erkend naar NL recht? Erkenning destijds ex art. 10:101 lid 2 sub a BW onverenigbaar met openbare orde (man was gehuwd). Openbare orde toets moet ex nunc toegepast. Geen sprake meer van strijd met openbare orde. Voldaan aan uitzonderingsgrond destijdse art. 1:204 lid 1 sub e BW: nu ttv erkenning sprake was van ‘family-life’, is niet onverenigbaar met openbare orde om Duitse erkenning in NL te erkennen. Verzoeker heeft ex art. 4 lid 1 RWN (oud) vanaf erkenning NL nationaliteit verkregen.
IP
Rechtbank Den Haag 19-01-2018
(pub. 26-02-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:1398
Bezit kind NL nationaliteit? Beoordeeld moet worden wanneer familierechtelijke betrekking tussen kind en man is ontstaan. Senegalees recht van toepassing (art. 10:92 BW). Man gold ttv geboorte als juridische vader. Kind verkreeg Senegalese nationaliteit. Beroep op art. 4 lid 3 RWN faalt. Kind niet meegenaturaliseerd met man. Later wel voldoen aan voorwaarden maakt niet dat kind alsnog NLschap heeft verkregen. Wijzen verkrijgen NL nationaliteit limitatief opgesomd in RWN, daaronder niet werking vertrouwensbeginsel.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nationaliteit

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN