ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Gevolg niet gebruiken machtiging te gelde maken woning
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:434
Vrouw die machtiging heeft verkregen om echtelijke woning te gelde te maken, maar dat vervolgens niet doet, moet de woonlasten alleen dragen. Geen regresvordering vrouw op man.
Proceskostenveroordeling wegens nodeloos procederen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9249
Vrouw frustreert verdeling woning door intrekking echtscheidingsverzoek en door verzoek schorsing werking beschikking rechtbank, terwijl dit laatste inhoudelijk niet nodig was.
Worden spaarpolis en banksaldi betrokken bij berekening gebruiksvergoeding?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-01-2019 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:94
Hof (anders dan Rb): ja, nu deze bestemd waren voor aflossing op hypotheekschuld. Gebruiksvergoeding wordt vastgesteld op 4% van helft van overwaarde: 4% was in die periode gebruikelijk (miv 2017 2,5%).
Man 'zit' al geruime tijd op aandeel vrouw in overwaarde woning
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHVFP
Gerechtshof Den Haag 12-02-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:315
Afspraak in convenant over de wijze van verdeling van de gemeenschappelijke woning gevolgd door nieuwe, andersluidende afspraak in kader van een kort geding. Hof: daarmee is de afspraak uit het convenant vervallen. Gevolgen voor de in het convenant vervatte koppeling met kinderalimentatie gaan de ratio van een kort geding te buiten: daarvoor is art. 1:401 BW aangewezen.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3851
Kort geding. Afwikkeling eenvoudige gemeenschap: gemeenschappelijke woning. De man heeft geen belang meer bij het hoger beroep nu het bestreden vonnis is ingehaald door een later vonnis, waardoor het bestreden vonnis zijn betekenis heeft verloren. Volgt veroordeling in de kosten, nu de man tegen beter weten in het hoger beroep niet heeft ingetrokken.
ALHV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2019
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:434
1. Pal: de door man aangevoerde omstandigheden zeggen slechts iets over de behoeftigheid vd vrouw. Hofnorm ic dus toepasselijk voor bepaling huwelijksgerelateerde behoefte. 2. Draagkracht man nu hij in Australië belasting betaalt over zijn inkomen. 3. Lasten verbonden aan (het gebruik van) de woning voor vrouw, nu ze geen gebruik heeft gemaakt van de machtiging rechter, die man uitsloot, om de echtelijke woning te gelde te maken. In zoverre geen regresrecht. Peildatum hiervoor.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9249
Verzoek tot schorsing werking beschikking. Veroordeling in de proceskosten wegens onnodig procederen.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-02-2019
(pub. 06-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:409
Appel tegen kort geding vonnis; vóór arrest overlijdt appellante. Advocaat verzoekt geen schorsing van de procedure. Geen spoedeisend belang. Het door appellante gestelde spoedeisend belang is, gelet op de aard daarvan (het kunnen voorzien in haar levensonderhoud) ivm overlijden niet meer actueel en kan niet worden beschouwd als een spoedeisend belang van haar erfgenamen. Onbekend wie erfgenamen zijn en wat hun spoedeisend belang zou zijn.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Medewerking aan verkoop/toedeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN