ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Afwijzing "het meer of anders gevorderde" - toch aanvulling dictum
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-11-2019 (pub. 20-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4221
Uitvoerbaarverklaring bij voorraad geëist maar niet gebeurd. In dictum is bepaald dat het meer of anders gevorderde is afgewezen. Toch wordt op verzoek man dictum aangevuld: verzuimd om op dit onderdeel te beslissen.
Geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad van afwijzing toestemming verhuizing
Rechtbank Den Haag 19-04-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3957
Moeder is met kind verhuisd. Toestemming verhuizing afgewezen, hoofdverblijf kind bij vader. Maar geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad: wenselijk dat kind evt. appel in huidige verblijfplaats kan afwachten.
Vernietiging van uitspraak is niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard
Parket bij de Hoge Raad 11-01-2019 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:120
A-G: de vernietiging heeft wel onmiddellijke werking, ongeacht cassatieberoep. Vernietiging van een uitspraak en afwijzing van verzoeken hebben geen tenuitvoerlegging nodig om hun daadwerkelijke gevolg te verkrijgen.
Uitvoerbaarverklaring bij voorraad van (herroeping) adoptie?
Rechtbank Limburg 27-11-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12042
O.g.v. art. 1:232 BW en 1:230 BW heeft (herroeping van) een adoptie gevolgen vanaf dag waarop uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Hierbij past geen uitvoerbaarheidsverklaring bij voorraad.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-11-2019

(pub. 20-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4221
Aanvulling uitspraak ex art. 32 Rv. kan ook plaatsvinden als het dictum van die uitspraak weliswaar een afwijzing van het "meer of anders" gevorderde dan wel verzochte bevat, maar de rechter tot de conclusie komt dat hij daarbij een (deel van de) vordering of een (deel van het) verzoek over het hoofd heeft gezien en die afwijzing daarop dan ook geen betrekking heeft. Het hof is van oordeel dat het inderdaad aldus bij vergissing niets heeft beslist omtrent de uitvoerbaarverklaring bij voorraad.
Parket bij de Hoge Raad 11-10-2019

(pub. 05-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1038
1. Anders dan man stelt, kan niet gezegd worden dat de beslissing over de nevenvoorzieningen niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard zou kunnen worden, omdat de echtscheidingsbeschikking niet uitvoerbaar bij voorraad kan worden verklaard. 2. Voor herstellen van band tussen het echtscheidingsverzoek en de verzochte nevenvoorzieningen zijn bijzondere omstandigheden vereist. I.c. niet aanwezig.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-10-2016
(pub. 01-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2016:8008
Toewijzing verzoek tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Beoordelingskader (ECLI:NL:HR:2015:688, ECLI:NL:HR:2008:BC5012). Vrouw in beginsel belang bij uitvoerbaarverklaring bij voorraad, nu beschikking veroordeling man tot betaling geldsom betreft. Ook betaalt man al geruime tijd te weinig alimentatie. Geen sprake van kennelijke misslagen. Man onvoldoende aangetoond dat sprake van financiële noodtoestand. Belangenafweging valt uit in voordeel vrouw.
Gerechtshof Den Haag 05-06-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1371
In VK wonende moeder het gezag ontnomen in uitspraak die nog geen kracht van gewijsde heeft, maar wel uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Beoordelingskader verzoek vader tot vernietiging (latere) uitspraak rechter waarin hem toestemming werd onthouden voor verhuizing met dochter (2016). Zie r.o. 6.2 en 6.3. Volgt vernietiging laatste uitspraak en alsnog vervangende toestemming aan vader om met kind naar andere provincie te verhuizen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-01-2018
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:86
Vrouw verzoekt in hoger beroep wijziging van de voorlopige voorzieningen. Zijn aanzienlijk hogere inkomen is een wijziging van omstandigheden ex art. 824 lid 2 Rv op grond waarvan zij ontvankelijk is. Studiebeurs DUO is niet behoefteverlagend. Kosten internationale school worden niet in aanmerking genomen bij de draagkracht. Hof schorst ex art. 360 lid 2 Rv de uitvoerbaarheid bij voorraad van de PAL. Belangenafweging in het voordeel van de man. Eerdere uitspraak in dezelfde zaak: ECLI:NL:GHSHE:2017:5269.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Uitvoerbaar bij voorraad

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN