ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vernietiging van uitspraak is niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard
Parket bij de Hoge Raad 11-01-2019 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:120
A-G: de vernietiging heeft wel onmiddellijke werking, ongeacht cassatieberoep. Vernietiging van een uitspraak en afwijzing van verzoeken hebben geen tenuitvoerlegging nodig om hun daadwerkelijke gevolg te verkrijgen.
Uitvoerbaarverklaring bij voorraad van (herroeping) adoptie?
Rechtbank Limburg 27-11-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12042
O.g.v. art. 1:232 BW en 1:230 BW heeft (herroeping van) een adoptie gevolgen vanaf dag waarop uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Hierbij past geen uitvoerbaarheidsverklaring bij voorraad.
Huurwoning na einde samenwoning
Rechtbank Amsterdam 04-10-2018 (pub. 23-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7055
Man met onvoldoende inkomen om gezamenlijke woning te blijven huren, moet meewerken aan gezamenlijk opzegging, omdat ex-partner anders niet in aanmerking komt voor urgentieverklaring.
Uitvoerbaarverklaring bij voorraad abusievelijk verzuimd
Gerechtshof Den Haag 12-09-2018 (pub. 01-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2377
Geen debat over verzoek uitvoerbaarverklaring bij voorraad? Dan wordt verzoek toegewezen. Wel debat? Dan moet rechter hierover een beslissing nemen, met overweging.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFP
Parket bij de Hoge Raad 11-01-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:120
Conclusie in incident ex art. 418A jo 234 Rv (uitvoerbaarverklaring bij voorraad)
ALFP
Gerechtshof Amsterdam 15-01-2019
(pub. 29-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:112
Rechtbank heeft partneralimentatie vastgesteld zonder de beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Hof wijst incidentele verzoek van de vrouw om de beschikking alsnog uitvoerbaar bij voorraad te verklaren toe. Met verwijzing naar ECLI:NL:HR:2015:688 oordeelt het hof dat zij meer belang heeft bij de uitvoerbaarheid bij voorraadverklaring. Zij is thans niet in staat om te werken en heeft dus bijdrage van de man nodig. Dat de man over onvoldoende draagkracht beschikt heeft hij onvoldoende aangetoond.
FP
Hoge Raad 18-01-2019
(pub. 18-01-2019), ECLI:NL:HR:2019:61
Procesrecht. Incidentele vordering in cassatie tot het verbinden van voorwaarde van zekerheidstelling aan door hof uitgesproken uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Art. 235 en 418a Rv. Maatstaven; HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1115.
FP
Parket bij de Hoge Raad 09-11-2018
(pub. 18-01-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1455
Procesrecht. Incidentele vordering in cassatie tot het verbinden van voorwaarde van zekerheidstelling aan door hof uitgesproken uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Art. 235 en 418a Rv. Maatstaven; HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1115.
FPKI
Rechtbank Limburg 27-11-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12042
Kind werd 2x geadopteerd. Herroeping 2-de adoptie zou zowel voor adoptiekind als adoptie-ouders verlossing betekenen. Herroeping adoptie in kennelijk belang verzoekster. Gevolg: situatie van vóór de tweede adoptie zal herleven. Kind krijgt geslachtsnaam die ze bij eerste adoptie kreeg. Op grond van art. 1:232 lid 3 BW juncto art. 1:230 lid 1 BW heeft de herroeping haar gevolgen vanaf dag waarop uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Hierbij past geen uitvoerbaarheidsverklaring bij voorraad.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Uitvoerbaar bij voorraad

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN