Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Geregistreerd partnerschap X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Geen duurzame ontwrichting, toch ontbinding geregistreerd partnerschap
Rechtbank Overijssel 14-09-2018 (pub. 25-09-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3429
Toewijzing verzoek ontbinding GP (om daarna te trouwen). Partijen wonen in Duitsland waar geregistreerd partnerschap niet wordt erkend en evenmin een in een huwelijk omgezet GP.
Rechtbank Midden-Nederland 02-05-2018 (pub. 15-05-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2079
Toewijzing verzoek ontbinding GP (om daarna te trouwen). Kans dat partijen in buitenland nadelige gevolgen zullen ondervinden van GP. Niet weg te nemen door omzetting in huwelijk: wordt niet in alle landen erkend.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPIP
Rechtbank Overijssel 14-09-2018
(pub. 25-09-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3429
Partijen verzoeken de ontbinding van hun geregistreerd partnerschap. Zij willen na ontbinding met elkaar trouwen. Zij wonen in Duitsland waar het geregistreerd partnerschap niet wordt erkend. Evenmin wordt erkend een in een huwelijk omgezet partnerschap. Ondanks dat duurzame ontwrichting en het ex art. 815 Rv vereiste ouderschapsplan ontbreekt hebben zij een redelijk belang om hun partnerschap te verbreken. Niet-ontvankelijkheid wegens het ontbreken van een ouderschapsplan zou in strijd met art. 8 EVRM zijn.
IP
Gerechtshof Den Haag 23-05-2018
(pub. 28-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1256
Verzoek ontbinding geregistreerd partnerschap. NL rechter rechtsmacht: art. 4 lid 4 Rv (in NL aangegaan). Maar, gelet op in Wit-Rusland gesloten huwelijk tussen partijen ligt geen voor ontbinding vatbaar gp voor. Met huwelijkssluiting kennelijk beoogd einde te maken aan gp/gp te doen overgaan in huwelijk. Ex art. 1:80c lid 1 sub e BW eindigt gp door omzetting in huwelijk. Ontbreken akte van omzetting (art. 1:80g BW) neemt niet weg dat gp door huwelijkssluiting is omgezet, nu in rechte vast staat dat huwelijk ingevolge recht Wit-Ru...
FPIP
Rechtbank Midden-Nederland 02-05-2018
(pub. 15-05-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2079
Verzoek tot ontbinding geregistreerd partnerschap toegewezen, ondanks afwezigheid duurzame ontwrichting, nu partijen kort na de ontbinding van het partnerschap met elkaar in het huwelijk willen treden. Partijen hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat er een gerede kans bestaat dat zij vanwege de voorgenomen werkzaamheden van de man in het buitenland nadelige gevolgen zullen ondervinden van het feit dat partijen een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, die niet weg zijn te nemen door het geregistreerd partnerschap om te zett...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Geregistreerd partnerschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN