ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Mag bewindvoerder scooter voor belanghebbende kopen?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019 (pub. 05-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3327
1. Aanschaf scooter is geen beheershandeling maar beschikkingshandeling, waarvoor toestemming is vereist. 2. Machtiging aanschaf scooter verleend, gelet op belang van scooter voor belanghebbende en feit dat er gespaard is.
GGZ-instelling verplicht tot advies over financiële bescherming van patiënt?
Rechtbank Den Haag 17-07-2019 (pub. 27-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8340
Patiënt maakt vanuit wanen grote bedragen over naar vrouwen in buitenland. Maar op instelling rust niet verplichting tot informeren over juridische mogelijkheden ter financiële bescherming van patiënt (bewind/curatele).
Testament van man met verstandelijke beperking wordt nietig verklaard
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-07-2019 (pub. 21-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6251
Man met verstandelijke beperking liet via stichting vermogen na aan instelling waar hij verbleef. Hof verklaart voor recht (na intrekking appel en verweer door stichting) dat testament nietig is.
Rechthebbenden vonden bewindvoerder "eigenlijk best wel een goede knakker"
Rechtbank Limburg 01-08-2019 (pub. 13-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:7137
Maar vragen een maand later zijn ontslag, zoals ook van vorige bewindvoerders. Afgewezen. In de toekomst komt niet meer voor elk wissewasje een zitting. Concrete nieuwe klachten zal de kantonrechter serieus nemen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 10-09-2019
(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7260
Verzoek curatele afgewezen omdat betrokkene in het buitenland verblijft. Niet aannemelijk dat verzoekster vanuit Nederland de belangen van betrokkene zal kunnen waarnemen zoals een goed curator betaamt. Bovendien kan de kantonrechter daar vanuit Nederland geen toezicht op houden. Geografisch beperkt bewind toegewezen over de goederen van betrokkene voor zover gelegen in Nederland.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6836
Ontslag bewindvoerder door ontbreken van vertrouwen bij rechthebbende in bewindvoerder waardoor rechthebbende onvoldoende profiteert van de voor hem ingezette hulp op persoonlijk vlak.
Parket bij de Hoge Raad 16-08-2019
(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:PHR:2019:863
BOPZ. Voorlopige machtiging verzocht tot opname betrokkene die dakloos is. Hoorrecht/oproep. Samenhang met 19/03380.
Parket bij de Hoge Raad 16-08-2019
(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:PHR:2019:864
BOPZ. Machtiging voortgezet verblijf verleend. Cassatie ingesteld i.v.m. cassatieverzoek in 19/03093 (waarin voorlopige machtiging was verleend), voor het geval in die zaak wordt gecasseerd; alsdan had geen machtiging voortgezet verblijf mogen worden verleend.
Hoge Raad 06-09-2019
(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:HR:2019:1299
Wet Bopz. Omzetting door geneesheer-directeur van voorwaardelijke machtiging in voorlopige machtiging; art. 14d Wet Bopz. Beroep op de rechter; art. 14e Wet Bopz. Toetsing ex nunc; HR 16 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1104. Drugsverslaving. Kan verslaving op zichzelf leiden tot toepassing van de Wet Bopz? HR 12 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1936.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN