ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Onrechtmatig handelen door boekhouder van hoogbejaarde vrouw
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-03-2020 (pub. 25-03-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1052
€ 9.000 p.j.voor boekhoudkundige werkzaamheden voor hoogbejaarde, kinderloze weduwe in verzorgingstehuis is nogal rijkelijke vergoeding. Onterechte afboekingen op lening. Boekhouder moet € 69.767 aan nalatenschap betalen.
Corona en (familie-)procesrecht
Rechtbank Rotterdam 20-03-2020 (pub. 23-03-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2454
Wrakingsverzoek wegens telefonisch horen afgewezen. Weigering om verzoeker persoonlijk in de instelling of via videoverbinding te horen wijst niet op partijdigheid. Rechter heeft gehandeld volgens werkinstructie corona-virus.
Gestelde mondelinge instemming bewindvoerder met kort geding is niet voldoende
Rechtbank Midden-Nederland 13-03-2020 (pub. 19-03-2020), ECLI:NL:RBMNE:2020:1029
Vordering moest op naam van bewindvoerder worden ingesteld (art. 1:441 BW); alleen een mondelinge instemming van de bewindvoerder is niet voldoende. De schriftelijke instemming is niet onvoorwaardelijk. Eiser niet-ontvankelijk.
Voormalig bewindvoerder gaat in appel tegen zijn ontslag
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-03-2020 (pub. 11-03-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2019
Anders dan Kantonrechter acht Hof bewindvoerder ontvankelijk in appel tegen beschikking waarbij hij is ontslagen. Dat zou niet anders zijn nadat ontslag is ingegaan. Geen sprake van gewichtige redenen voor ontslag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 30-03-2020
(pub. 08-04-2020), ECLI:NL:RBGEL:2020:2201
Toewijzing verzoek tot het verlenen van een zorgmachtiging (Wvggz). Anders dan de advocaat tijdens de mondelinge behandeling namens betrokkene heeft bepleit, is de rechtbank van oordeel dat het gedrag dat uit de stoornis voortvloeit, leidt tot ernstig nadeel.
Rechtbank Gelderland 13-03-2020
(pub. 08-04-2020), ECLI:NL:RBGEL:2020:2200
De rechtbank wijst het verzoek tot het verlenen van een opvolgende rechterlijke machtiging af. De rechtbank overweegt dat de rechterlijke machtiging op grond van artikel 24 van de Wzd is bedoeld om het verblijf van cliënt in de instelling te verzekeren. Aan de vereisten voor een onvrijwillige opname als bedoeld in dat artikel is echter niet voldaan. Ook de situatie als genoemd in het vierde lid doet zich niet voor. De noodzakelijk geachte onvrijwillige zorg heeft voornamelijk betrekking op het kunnen bieden van structuur. Deze vor...
Rechtbank Amsterdam 10-03-2020
(pub. 08-04-2020), ECLI:NL:RBAMS:2020:1776
Periode verstreken sinds de expiratiedatum wordt niet in aftrek gebracht op de duur van de zorgmachtiging.
Rechtbank Amsterdam 26-02-2020
(pub. 08-04-2020), ECLI:NL:RBAMS:2020:1744
zorgmachtiging toegewezen
Rechtbank Amsterdam 27-02-2020
(pub. 08-04-2020), ECLI:NL:RBAMS:2020:1745
Zorgmachtiging toegewezen. Niet alle vormen van verplichte zorg toegewezen. Proportionaliteit.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN