Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Benoeming van derde curator mogelijk?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2018 (pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8670
Niet ogv de wet. Maar de wettelijke beperking dient in dit bijzondere geval buiten toepassing te blijven. Verzoek toegewezen. Naast ouders wordt ook zuster tot curator benoemd.
Geen korting op beloning bewindvoerder
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018 (pub. 26-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8465
Kantonrechter past korting van 2 uur toe wegens afwezigheid bij zitting. Hof: doet ernstig afbreuk aan forfaitaire systeem. Geen sprake van bijzondere omstandigheden die afwijking van de Regeling rechtvaardigen.
Bewindvoerder ontslagen uit al zijn dossiers
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-06-2018 (pub. 25-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5421
Bewindvoerder heeft ten onrechte kosten bij cliënten in rekening gebracht voor indienen van aangifte IB. Valt onder normale werkzaamheden en is in beloning van bewindvoerder begrepen.
Heeft bewindvoerder machtiging voor verkoop woning nodig?
Rechtbank Midden-Nederland 20-09-2018 (pub. 25-09-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4517
Nee, niet als betrokkene zelf in staat is toestemming te geven en niet weigerachtig is. Bewindvoerder is daarom niet ontvankelijk in verzoek machtiging.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPME
Rechtbank Overijssel 02-10-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3876
Handhaving beslag op het appartemensrecht in afwachting hoger beroep betreffende ECLI:NL:RBOVE:2018:3876
ME
Rechtbank Overijssel 06-06-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:1907
De zoon heeft voldoende gemotiveerd weersproken dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan onrechtmatige overboekingen, contante opnames en betalingen aan derden van de bankrekening van moeder (hetgeen is gesteld door zijn zus). De enkele volmachtverlening verplicht de zoon niet verplicht tot het doen van rekening en verantwoording, hetgeen ook geldt voor de bankpas die de zoon met toestemming van moeder gebruikte.
ME
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-10-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8998
Bopz. De in artikel 17 Bopz genoemde indieningstermijn voor de Officier van Justitie is bedoeld om de procedure te stroomlijnen en strekt niet rechtstreeks tot bescherming van de )op geld waardeerbare) belangen van de betrokkene.
ME
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-10-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9055
Bewind. Verzoek in hoger beroep alsnog afgewezen. Maatregel moet passend zijn en niet verder ingrijpen dan noodzakelijk. Kantonrechter heeft de betrokkene niet gehoord.
ME
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-10-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8993
Bewind. Rechthebbende kan zijn voorkeur niet kenbaar maken. Hof neemt bij zijn beslissing de uitdrukkelijke voorkeur van de moeder en de broer in aanmerking.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN