ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Betrokkene is niet handelingsonbekwaam maar wilsonbekwaam: geen ondercuratelestelling
Rechtbank Noord-Holland 04-08-2022 (pub. 15-08-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:6902
Verzoek ondercuratelestelling, ingediend door zijn gemachtigde van betrokkene zelf, is niet-ontvankelijk. Betrokkene is wilsonbekwaam en kan het verzoek niet overzien. Naaste én gemachtigde handelen niet in belang betrokkene.
Bewindvoerder moet tandsartsrekening betalen, ook al is hij door tandarts gepasseerd
Rechtbank Amsterdam 16-06-2022 (pub. 08-08-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:3466
Nu de bewindvoerder aan betrokkene geen toestemming had verleend voor de tandartsbehandeling, is rechtshandeling ongeldig. Maar: tandarts hoefde register niet te raadplegen, gezien zijn zorgplicht en pijnklachten betrokkene.
Ouders/mentoren verschillen van mening over vaccinatie meerderjarige dochter - wat nu?
Rechtbank Noord-Holland 24-06-2022 (pub. 21-07-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:5467
Vader niet-ontvankelijk in verzoek vervangende toestemming COVID-19 vaccinatie meerderjarige dochter: wettelijke mentorregeling voorziet niet in geschillenbeslechting door kantonrechter. Bovendien: beiden zijn ieder afzonderlijk volledig bevoegd.
Curator kan curandus vertegenwoordigen bij maken/wijzigen huwelijkse voorwaarden
Hoge Raad 15-07-2022 (pub. 15-07-2022), ECLI:NL:HR:2022:1113
Dat de onder curatele gestelde zelf kan optreden bij maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden staat er niet aan in de weg dat zijn curator bij deze rechtshandeling optreedt als zijn vertegenwoordiger, gemachtigd door de kantonrechter.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 16-08-2022
(pub. 17-08-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:8224
Klacht tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan crisismaatregel ongegrond. Klacht verplichte zorg gedurende de crisismaatregel ongegrond. Klacht ontbreken beoordeling wils(on)bekwaamheid ongegrond. Artikel 10:3 limitatieve opsomming klachtgronden.
Rechtbank Noord-Holland 12-08-2022
(pub. 17-08-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:7330
Verlening van zorgmachtiging voor periode van 12 maanden. Betrokkene heeft een eigen plan van aanpak en de psychiater heeft aangegeven dat dit ook de basis is voor de feitelijke zorgverlening en de wijze van samenwerking. De rechtbank acht – in navolging van de psychiater – een zorgmachtiging toch noodzakelijk, omdat het risico bestaat dat betrokkene niet blijvend op vrijwillige basis wil meewerken aan de medicatie.
Gerechtshof Amsterdam 16-08-2022
(pub. 16-08-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:2327
Bewind en mentorschap. Afwijking van de uitdrukkelijke voorkeur van de betrokkene als ook van het wettelijk uitgangspunt dat bij voorkeur de echtgenoot van de betrokkene tot bewindvoerder/mentor wordt benoemd. Net als de kantonrechter is het hof niet ervan overtuigd dat de echtgenoot van de betrokkene de plicht tot het afleggen van rekening en verantwoording als bewindvoerder voldoende begrijpt. Ook bestaat het gevaar dat de emotionele betrokkenheid van de echtgenoot in strijd kan komen met de financiële belangen van de bet...
Rechtbank Den Haag 16-08-2022
(pub. 16-08-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:8182
Zorgmachtiging - onderzoek via beeldbellen
Rechtbank Noord-Holland 05-08-2022
(pub. 15-08-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:7036
Omzetting bewind en mentorschap in curatele. Betrokkene is een kwetsbare en zorgbehoevende dame, woonachtig in een voor haar ongeschikte woning met haar 40 jaar jongere vriend die voor veel overlast zorgt.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
Uit de media
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN