ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 223 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Betrokkene koopt in manische toestand horecagelegenheid: bewindvoerder vernietigt koop
Rechtbank Gelderland 19-06-2024 (pub. 09-07-2024), ECLI:NL:RBGEL:2024:4041
Voordat bewind werd ingesteld, heeft betrokkene een horecagelegenheid gekocht en € 19.500 naar verkopers overgemaakt in verband met koop appartement. Vernietiging vanwege geestelijke stoornis. Overeenkomst "voorzienbaar nadelig'.
Beschermingsbewind op verzoek tbs-kliniek opgeheven: hoofdinrichting beheert het geld
Rechtbank Rotterdam 19-06-2024 (pub. 27-06-2024), ECLI:NL:RBROT:2024:5762
Het beheer van het geld van de tbs-er berust bij hoofd inrichting, tenzij in verpleeg- en behandelplan anders is bepaald. Gebleken is dat huidige bewindvoerder nicht van tbs-er is. Zij heeft een te beperkte taakopvatting: geen 'echt' bewind.
Onjuist advies notaris: niet curatele maar bewind is geïndiceerde maatregel voor betrokkene
Rechtbank Noord-Holland 15-05-2024 (pub. 17-06-2024), ECLI:NL:RBNHO:2024:5018
Notaris heeft zich onvoldoende rekenschap gegeven van VN-Verdrag inzake de rechten van persoon met een handicap. Kantonrechter stelt ambtshalve bewind en mentorschap in: ook adequaat maar minder vergaand dan curatele.
Ontbreken digitale ondertekening geen probleem bij digitaal ingediend Wvggz-verzoekschrift
Rechtbank Midden-Nederland 10-05-2024 (pub. 24-05-2024), ECLI:NL:RBMNE:2024:3118
Voor zover betrokkene vindt dat het verzoek niet rechtsgeldig is gedaan, omdat het niet is voorzien van een natte of een digitale handtekening, verwerpt de rechtbank dit verweer. De wet vereist niet dat een verzoek wordt ondertekend.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 10-06-2024
(pub. 15-07-2024), ECLI:NL:RBGEL:2024:4158
Wvggz. Verzoek op grond van artikel 8:19 Wvggz. De rechtbank wijst het verzoek tot tussentijdse beëindiging van de verplichte vormen van zorg ‘het opnemen in een accommodatie’ en ‘het beperken van de bewegingsvrijheid’ af.
Rechtbank Oost-Brabant 12-04-2024
(pub. 15-07-2024), ECLI:NL:RBOBR:2024:3355
De rechtbank heeft vastgesteld dat betrokkene niet bereid was zich te doen horen.
Hoge Raad 12-07-2024
(pub. 12-07-2024), ECLI:NL:HR:2024:1076
Wvggz. Onafhankelijkheid van psychiater die medische verklaring opstelt ten behoeve van zorgmachtiging (art. 5:7 Wvggz) . Vereiste dat psychiater minimaal één jaar geen zorg heeft verleend aan betrokkene. Betekenis van (duur en intensiteit van) eerdere behandelrelatie van betrokkene met psychiater. Betekenis van rechtspraak in het kader van de Wet Bopz (oud).
Rechtbank Amsterdam 18-03-2024
(pub. 12-07-2024), ECLI:NL:RBAMS:2024:3633
Wvggz. Zorgmachtiging na aanhouding ivm second opinion.
Hoge Raad 12-07-2024
(pub. 12-07-2024), ECLI:NL:HR:2024:1075
Wvggz. Zorgmachtiging. art. 6:4 Wvggz. Was medisch onderzoek in fysieke aanwezigheid van betrokkene redelijkerwijs niet mogelijk? Cassatie na terugwijzing (HR 15 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1220).
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek - Vermoeden van financieel ouderenmisbruik - wat nu?
Mr. Sander Baetens en Mr. Martine Stut, 11-04-2023
Na overlijden van een erflater rijst soms het vermoeden dat er geld is verdwenen. Wat kun je als advocaat dan ondernemen? Erfrechtadvocaten Sander Baetens en Martine Stut gaan uitvoerig in op deze vraag.
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (1)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 06-12-2022
De drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht gingen met elkaar om tafel. In deze tweedelige Podcast bespreken zij twaalf interessante uitspraken uit 2022.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN