ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verzoekers onderbewindstelling en mentorschap niet ontvankelijk
Rechtbank Limburg 01-02-2019 (pub. 14-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1299
Een ‘gewaarborgde hulp’ (PGB) en een voormalig feitelijk zorgverlener behoren niet tot de degenen die ogv de wet bevoegd zijn tot indienen van verzoek onderbewindstelling of mentorschap.
Onderbewindstelling niet bedoeld voor invullen van belastingpapieren
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-02-2019 (pub. 13-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1253
Hof vernietigt de door de vrouw zelf verzochte onderbewindstelling. Zij dacht een verzoek voor hulp bij de belastingaangifte te ondertekenen.
Verstoorde vertrouwensrelatie grond voor ontslag curator?
Parket bij de Hoge Raad 14-12-2018 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1425
Niet zonder meer, nl. niet indien wantrouwende houding van curandus jegens curator louter is ingegeven door zijn ziektebeeld. I.c. houdt het wantrouwen echter ook verband met andere factoren.
Geen korting op beloning bewindvoerder
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-10-2018 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8908
Enkele feit dat bewindvoerder niet ter zitting is verschenen, noopt niet tot korting van de beloning voor de aanvangswerkzaamheden. Noot: hoe vaak moet Hof A-L dit uitleggen?
meer >>

JURISPRUDENTIE

ME
Gerechtshof Den Haag 23-01-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:317
Na curatele. Na deskundigenonderzoek ziet hof aanleiding om ambtshalve over te gaan tot instelling van bewind.
ME
Rechtbank Rotterdam 01-02-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1220
Het verzoek tot een voorlopige machtiging is door de rechtbank afgewezen, omdat in onderhavig geval een gedwongen opname niet als laatste middel kan worden beschouwd waarmee het gevaar kan worden afgewend. Betrokkene, die leidt aan een verstandelijke beperking en een autismespectrumstoornis, ervaart veel spanning door de conflictueuze houding tussen haar ouders en haar begeleiders. Zowel haar begeleiders als haar ouders willen betrokkene laten beoordelen op twee hulpvragen, waarna een passende woonvorm voor haar kan worden gezocht...
FPME
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:525
OntvankelijkheidBewindMentorschap
ME
Rechtbank Limburg 01-02-2019
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1299
Verzoek onderbewindstelling en mentorschap ingediend door ‘gewaarborgde hulp’ (PGB) en voormalig feitelijk zorgverlener. Kantonrechter verklaart verzoekers niet ontvankelijk, nu zij niet kunnen worden beschouwd als 'instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of die aan de rechthebbende begeleiding biedt' als bedoeld in art. 1:432 lid 2 BW resp. art. 1:451 lid 2 BW.
ME
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1253
Rb wijst verzoek van vrouw tot onderbewindstelling van haar goederen toe. Hof vernietigt de onderbewindstelling: de vrouw verkeerde bij het ondertekenen van het aanvraagformulier in de veronderstelling dat zij een verzoek tekende voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte. Volgens de vrouw heeft haar hulpverlener haar uitsluitend de laatste pagina van het formulier getoond, ter ondertekening.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN