ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Vrouw is belanghebbende in procedure tot wijziging curator van echtgenoot
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2019 (pub. 06-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3709
Ook al leven zij al lange tijd gescheiden, zij zijn nog altijd getrouwd en hebben een gemeenschappelijk vermogen. Zodoende raakt de wijziging van de curator direct ook de financiële belangen van de vrouw.
Executie van verstekvonnis leidt tot misbruik van bevoegdheid
Rechtbank Midden-Nederland 08-04-2019 (pub. 23-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1653
Eiser dagvaardt in bodemprocedure niet bewindvoerder maar gedaagde, wiens goederen onder bewind staan. Verstekvonnis. Op vordering van bewindvoerder: verbod executie, opheffing beslag, proceskostenveroordeling.
Bijzondere wrakingsverzoeken
Rechtbank Den Haag 01-04-2019 (pub. 17-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3799
Advocaat deelt mee dat hij optreedt namens niet ter zitting verschenen partij. Rechter wil dit verifiëren. Wraking gegrond: rechter heeft betrouwbaarheid van advocaat in twijfel getrokken. Schijn van partijdigheid.
Overlast huurder - dan huurder of bewindvoerder dagvaarden tot ontruiming?
Rechtbank Amsterdam 19-03-2019 (pub. 02-04-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1865
Goederen huurder onder bewind. Verhuurster dagvaardt huurder en vordert ontbinding huurovereenkomst en ontruiming, grondslag overlast huurder. Rb: ook dan is de bewindvoerder de formele procespartij.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 15-04-2019
(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:399
Wet Bopz. Rechtbank verleent voorlopige machtiging tot opname betrokkene in psychiatrisch ziekenhuis, nadat voorlopige hechtenis van betrokkene is geschorst onder (o.m.) de voorwaarde dat hij zich laat opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Klachten over onjuiste beoordelingsmaatstaf over bereidheid tot verblijf in psychiatrisch ziekenhuis; misbruik van bevoegdheid door OvJ; niet verstrekken afschrift p-v vóór verstrijken cassatietermijn.
Rechtbank Midden-Nederland 25-04-2019
(pub. 16-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2157
onderlinge taakverdeling bewindvoerders
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-05-2019
(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1728
BewindMentorschap
Gerechtshof Amsterdam 07-05-2019
(pub. 14-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1614
Bewind gehandhaafd. Bewind op eigen verzoek; daarbij is niet gedwaald en kantonrechter mocht buiten zitting afdoen. Gronden bewind waren en zijn aanwezig.
Rechtbank Midden-Nederland 10-05-2019
(pub. 13-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2112
Ontslag curatoren wegens gewichtige redenen. Afspraken schadeverzekeraar onttrokken aan toezicht kantonrechter. Hoofdelijke veroordeling tot terugbetaling ten onrechte uitgekeerde bedragen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN