ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Betrokkene vraagt geen uitkering aan, bewindvoerder ontvangt daardoor geen vergoeding: opheffing
Rechtbank Noord-Holland 27-09-2023 (pub. 04-10-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:9661
Opheffing bewind op verzoek van de bewindvoerder; betrokkene werkt niet mee aan aanvraag voor een uitkering. Daardoor ontvangt de bewindvoerder geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Het bewind wordt mede daarom opgeheven.
Ook begeleidende instelling bevoegd tot indienen verzoek benoemen of ontslag bewindvoerder
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-09-2023 (pub. 03-10-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:7423
Verzoek kan worden gedaan door instelling die intern begeleiding of verzorging aan betrokkene biedt en door instelling die betrokkene thuis behandelt of begeleiding biedt met betrekking tot structuur in en regie over het eigen leven.
Bewindvoerder deed alsof betrokkene het verzoek ondersteunde: proceskostenveroordeling
Gerechtshof Amsterdam 05-09-2023 (pub. 02-10-2023), ECLI:NL:GHAMS:2023:2041
Hof vernietigt de beschikking van kantonrechter waarin de grondslag van het bewind is gewijzigd, met veroordeling van de bewindvoerder in de proceskosten. Betrokkene had verzoek niet ondertekend; bewindvoerder had beter moeten weten.
Notaris voert "kansloze procedure" over proceskosten: proceskostenveroordeling juist voor hem
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2023 (pub. 14-09-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:7686
Notaris/bewindvoerder vecht na overlijden onderbewindgestelde - tevergeefs - haar testament aan. Overlijden erflaatster doet bewind eindigen; rechtsbelang ontbreekt. 'Rechtvaardigheidsgevoel' van notaris maakt dat niet anders.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 14-09-2023
(pub. 04-10-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:9394
De rechtbank verleent een zorgmachtiging. Het medisch onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van dossieronderzoek. De rechtbank is van oordeel dat aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan, omdat betrokkene meerdere malen niet is verschenen op afspraken voor het medisch onderzoek en er sprake is van een psychiatrische aandoening van permanente aard.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-09-2023
(pub. 04-10-2023), ECLI:NL:GHSHE:2023:3136
opheffing bewind
Rechtbank Noord-Holland 06-07-2023
(pub. 04-10-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:8956
Betrokkene verblijft in een WVGGZ geregistreerde kliniek, nu voor betrokkene geen plek elders is. Het verzoek strekt tot verlenging van het verblijf in deze kliniek. Voor betrokkene is echter een WLZ-indicatie, alsmede een last tot inbewaringstelling op grond van de WZD afgegeven.
Rechtbank Noord-Holland 27-09-2023

(pub. 04-10-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:9661
De kantonrechter heeft de goederen van betrokkene onder bewind gesteld ogv zijn geestelijke of lichamelijke toestand. De bewindvoerder vraagt om opheffing, omdat betrokkene geen enkele medewerking verleent, ook niet aan het aanvragen van een uitkering. Daardoor ontvangt de bewindvoerder geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Moeder betrokkene wenst voortzetting bewind. Hoewel ktr begrip heeft voor complexe situatie moeder en zoon, kan deze niet anders dan het verzoek toewijzen, nu vergoeding bewindvoerder ontbreekt.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-09-2023
(pub. 04-10-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:8196
Aanvangsvergoeding voor de opvolgend bewindvoerder en beloning voor voormalig bewindvoerder voor het maken van de eindrekening en verantwoording.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek - Vermoeden van financieel ouderenmisbruik - wat nu?
Mr. Sander Baetens en Mr. Martine Stut, 11-04-2023
Na overlijden van een erflater rijst soms het vermoeden dat er geld is verdwenen. Wat kun je als advocaat dan ondernemen? Erfrechtadvocaten Sander Baetens en Martine Stut gaan uitvoerig in op deze vraag.
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (1)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 06-12-2022
De drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht gingen met elkaar om tafel. In deze tweedelige Podcast bespreken zij twaalf interessante uitspraken uit 2022.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN