Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Huwelijk van demente vrouw nietig verklaard
Hoge Raad 19-10-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1982
Op verzoek van de dochters heeft Hof het huwelijk van hun demente moeder nietig verklaard. Hoge Raad verwerpt cassatieberoep van 'echtgenoot' tegen nietigverklaring.
Benoeming van derde curator mogelijk?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2018 (pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8670
Niet ogv de wet. Maar de wettelijke beperking dient in dit bijzondere geval buiten toepassing te blijven. Verzoek toegewezen. Naast ouders wordt ook zuster tot curator benoemd.
Geen korting op beloning bewindvoerder
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018 (pub. 26-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8465
Kantonrechter past korting van 2 uur toe wegens afwezigheid bij zitting. Hof: doet ernstig afbreuk aan forfaitaire systeem. Geen sprake van bijzondere omstandigheden die afwijking van de Regeling rechtvaardigen.
Bewindvoerder ontslagen uit al zijn dossiers
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-06-2018 (pub. 25-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5421
Bewindvoerder heeft ten onrechte kosten bij cliënten in rekening gebracht voor indienen van aangifte IB. Valt onder normale werkzaamheden en is in beloning van bewindvoerder begrepen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPME
Parket bij de Hoge Raad 07-09-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1026
Verzoek in cassatie van Hof Den Bosch 05-10-2017.ECLI:NL:GHSHE:2017:4219 Het Hof heeft op verzoek van de dochters het huwelijk van hun moeder met terugwerkende kracht nietig verklaard: de vrouw was t.t.v. het huwelijk niet in staat haar wil te bepalen en de betekenis van haar verklaring te begrijpen (art. 1:32 BW) en de man was niet te goeder trouw (art. 1:77 lid 2 sub b BW). A-G concludeert tot verwerping van het cassatieberoep: alle klachten van de man falen.
FPME
Hoge Raad 19-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1982
Hof Den Bosch 05-10-2017ECLI:NL:GHSHE:2017:4219 heeft op verzoek van de dochters het huwelijk van hun moeder met terugwerkende kracht nietig verklaard: de vrouw was t.t.v. het huwelijk niet in staat haar wil te bepalen en de betekenis van haar verklaring te begrijpen (art. 1:32 BW) en de man was niet te goeder trouw (art. 1:77 lid 2 sub b BW). De Hoge Raad volgt de conclusie van de A-GECLI:NL:PHR:2018:1026en verwerpt het cassatieberoep, met toepassing van art. 81 lid 1 RO.
ME
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4318
Bewind
FPME
Rechtbank Overijssel 02-10-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3876
Handhaving beslag op het appartemensrecht in afwachting hoger beroep betreffende ECLI:NL:RBOVE:2018:3876
ME
Rechtbank Overijssel 06-06-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:1907
De zoon heeft voldoende gemotiveerd weersproken dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan onrechtmatige overboekingen, contante opnames en betalingen aan derden van de bankrekening van moeder (hetgeen is gesteld door zijn zus). De enkele volmachtverlening verplicht de zoon niet verplicht tot het doen van rekening en verantwoording, hetgeen ook geldt voor de bankpas die de zoon met toestemming van moeder gebruikte.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN