ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Beschermingsbewind opgeheven na ontvangst compensatie Toeslagenaffaire
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-11-2022 (pub. 28-11-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:9945
Betrokkenen stellen dat hun financiële situatie inmiddels stabiel is, mede omdat zij vanwege de Toeslagenaffaire een bedrag van € 30.000,- hebben ontvangen en hun schulden van vóór 2021 worden overgenomen door de overheid.
Verzoek omzetten curatele in bewind kan niet als hamerstuk worden afgedaan
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-11-2022 (pub. 17-11-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:9789
De beslissing of curatele al dan niet wordt opgeheven of wordt omgezet in bewind en mentorschap, staat niet ter vrije beschikking van pp. De rechter - in dit geval het Hof - moet een daarop gericht verzoek zelfstandig toetsen.
Dezelfde bewindvoerder maar ieder een eigen advocaat: alimentatieverzoek kan behandeld worden
Rechtbank Overijssel 11-11-2022 (pub. 16-11-2022), ECLI:NL:RBOVE:2022:3370
Beide partijen hebben weliswaar dezelfde bewindvoerder, maar omdat deze onafhankelijk is en beide partijen een eigen advocaat hebben, zijn de processuele belangen van beide partijen voldoende gewaarborgd.
Evaluatie Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang
Voor de implementatie en uitvoering van de Wvggz en de Wzd is nog veel werk aan de winkel, voor zowel de overheid als het werkveld. Dat blijkt uit de evaluatie die onlangs is afgerond. Beide wetten traden op 1 januari 2020 in werking.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-01-2022
(pub. 28-11-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:113
Art. 3:34 BW en 3:36 BW. Verwerping onder invloed van stoornis geestvermogens. Wettelijke vermoeden 3:34 lid 1 BW niet ontkracht. Geen bescherming o.g.v. 3:36 BW. Tussenarrest: ECLI:NL:GHARL:2020:8516
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-10-2020
(pub. 28-11-2022), ECLI:NL:GHARL:2020:8516
Art. 3:34 BW en 3:36 BW. Verwerping onder invloed van stoornis geestvermogens. Wettelijke vermoeden 3:34 lid 1 BW niet ontkracht. Geen bescherming o.g.v. 3:36 BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-11-2022

(pub. 28-11-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:9945
Het bewind wegens problematische schulden (ambtshalve ingesteld op grond van lichamelijke en geestelijke gesteldheid) wordt opgeheven. Door de eenmalige uitkering van de overheid van € 30.000,-- en de overname van de schulden door de overheid zijn de financiën van partijen weer op orde.
Hoge Raad 25-11-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:HR:2022:1733
[[Art. 81 lid 1 RO. Wvggz]]. Klachtprocedure [[[[(art. 10:7 Wvggz)]] ]]. Toepassing verplichte zorg in de vorm van medicatie. Is betrokkene wilsonbekwaam om zijn belangen redelijk te kunnen waarderen?
Rechtbank Amsterdam 31-10-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:6424
Wvggz. Beslistermijn overschreden. Zorgmachtiging alsnog toegewezen voor 12 maanden. Kortere machtiging in strijd met rechtszekerheidsbeginsel.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Meerderjarigenbescherming

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN