ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Bewindvoerder moet tandsartsrekening betalen ook al is hij door tandarts gepasseerd
Rechtbank Amsterdam 16-06-2022 (pub. 08-08-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:3466
Bewindvoerder had betrokkene toestemming moeten geven voor de behandeling bij de tandarts: rechtshandeling ongeldig. Tandarts hoefde register niet te raadplegen, gezien pijnklachten betrokkene en zorgplicht tandarts.
Ouders/mentoren verschillen van mening over vaccinatie meerderjarige dochter - wat nu?
Rechtbank Noord-Holland 24-06-2022 (pub. 21-07-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:5467
Vader niet-ontvankelijk in verzoek vervangende toestemming COVID-19 vaccinatie meerderjarige dochter: wettelijke mentorregeling voorziet niet in geschillenbeslechting door kantonrechter. Bovendien: beiden zijn ieder afzonderlijk volledig bevoegd.
Curator kan curandus vertegenwoordigen bij maken/wijzigen huwelijkse voorwaarden
Hoge Raad 15-07-2022 (pub. 15-07-2022), ECLI:NL:HR:2022:1113
Dat de onder curatele gestelde zelf kan optreden bij maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden staat er niet aan in de weg dat zijn curator bij deze rechtshandeling optreedt als zijn vertegenwoordiger, gemachtigd door de kantonrechter.
Vader werkt niet mee aan onderzoek noodzaak beschermingsmaatregelen: wat nu?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-06-2022 (pub. 12-07-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:2124
Hof: ondercuratelestelling, bewind en mentorschap staan niet ter vrije bepaling van pp. Ongewenst dat vader niet meewerkt en niet ongebruikelijk dat dit ten nadele van hem wordt uitgelegd. Toch: afwijzing verzoek beschermingsmaatregel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 05-07-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:1991
Klacht erfgenamen tegen een kandidaat-notaris. Overdracht grond van moeder aan buurman. Wilsbekwaamheid en wilscontrole voldoende getoetst? Onzorgvuldigheden op de volmacht en in leveringsakte? Schending geheimhoudingsplicht door te getuigen in civiele procedure? Klacht ongegrond en nieuwe klacht in hoger beroep niet-ontvankelijk.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-06-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:4374
Toewijzing verzoek voortzetting crisismaatregel (Wvggz) en verzoek voortzetting inbewaringstelling (Wzd) bij cliënt met psychogeriatrische aandoening en daarmee gepaard gaande psychische stoornis. Analoge toepassing artikel 1:1 lid 3 Wvggz en artikel 1 lid 6 Wzd.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-06-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:4688
Toewijzing verzoek voortzetting crisismaatregel (Wvggz) en verzoek voortzetting inbewaringstelling (Wzd) bij cliënt met psychogeriatrische aandoening en daarmee gepaard gaande psychische stoornis. Analoge toepassing artikel 1:1 lid 3 Wvggz en artikel 1 lid 6 Wzd.
Rechtbank Noord-Holland 28-07-2022
(pub. 11-08-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:6590
Instelling bewind. Economische eenheid met partner. Verwijzing naar beschikking van partner voor vaststelling jaarbeloning professionele bewindvoerder volgens artikel 7 lid 4 van de Regeling beloning.
Rechtbank Noord-Holland 28-07-2022
(pub. 11-08-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:6589
Instelling bewind. Economische eenheid met partner. Jaarbeloning professionele bewindvoerder volgens artikel 7 lid 4 van de Regeling beloning.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
Uit de media
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN