ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Curandus mag trouwen, maar alleen onder huwelijkse voorwaarden
Rechtbank Den Haag 30-06-2022 (pub. 01-07-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:6375
Man die onder curatele staat verzoekt toestemming van de kantonrechter voor het aangaan van een huwelijk, maar hij moet eerst concept huwelijkse voorwaarden ter goedkeuring aan de ktr voorleggen. Toestemming huwelijk verleend.
Bewindvoerder ontvangt geen vergoeding voor kosten werkzaamheden derden
Rechtbank Den Haag 27-05-2022 (pub. 21-06-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:5099
Doen van belastingaangifte en aanvragen van toeslagen behoren tot de standaardwerkzaamheden van de bewindvoerder. Als hij daarvoor een derde inschakelt, kunnen de kosten daarvan niet ten laste van betrokkene worden gebracht.
Hoge Raad over voorkeur van rechthebbende voor bepaalde bewindvoerder
Hoge Raad 17-06-2022 (pub. 17-06-2022), ECLI:NL:HR:2022:870
De gegronde redenen om af te wijken van voorkeur rechthebbende hoeven niet enkel betrekking te hebben op de persoon naar wie voorkeur uitgaat, maar kunnen ook gelegen zijn in andere omstandigheden. Belangenafweging toegestaan.
Mentor verhuist met onderbewindgestelde naar geheime locatie in buitenland: ondercuratelestelling
Gerechtshof Amsterdam 14-06-2022 (pub. 15-06-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:1770
Verweerster bij wie de rechthebbende woont, heeft hem aan bewindvoering onttrokken door met hem naar een geheime locatie in het buitenland te verhuizen. Bewindvoerder kan zo geen uitvoering aan het bewind geven: onaanvaardbaar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 30-06-2022

(pub. 01-07-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:6375
Verzoek om toestemming van de kantonrechter voor het aangaan van een huwelijk (artikel 1:38 BW) en het maken huwelijkse voorwaarden (artikel 1:117 lid 1 BW) . De betrokkene staat onder curatele wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand. De kantonrechter heeft toestemming verleend voor het aangaan van het huwelijk, mits gesloten onder de huwelijkse voorwaarden. De huwelijkse voorwaarden moeten worden ingeschreven in het openbaar huwelijksgoederenregister.
Rechtbank Amsterdam 30-06-2022
(pub. 01-07-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:3682
De bewindvoerder van een man moet meewerken aan de overdracht van zijn woning aan zijn dochter.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-06-2022
(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:1921
Vernietiging. Alsnog opheffing bewind. Positieve ontwikkeling rechthebbende.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-06-2022
(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:1919
Ontslag bewindvoerder. Vertrouwensbreuk. Bewindvoerder heeft op financieel gebied taak wel naar behoren uitgevoerd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-06-2022
(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:5453
Verzoek opheffing bewind en mentorschap. Subsidiair verzoek ontslag bewindvoerder en mentor. Verzoeken worden afgewezen.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
Uit de media
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN