ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Afwijzing van omgangsverzoek van biologische vader met family life
Gerechtshof Amsterdam 19-03-2019 (pub. 27-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:983
Gedwongen contact zal negatieve weerslag hebben op de kinderen. Wenselijk dat moeder en biologische vader psycho-educatie krijgen en moeder begeleiding krijgt bij statusvoorlichting en informatieverstrekking.
Achterwege blijven statusvoorlichting leidt niet (automatisch) tot ondertoezichtstelling
Rechtbank Rotterdam 25-01-2019 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1218
Het is aan moeder om kind over haar - vooralsnog - onbekende vader te informeren. Geen ontwikkelingsdreiging. In dit geval geen rechtvaardiging voor inbreuk op family life. Dwang niet nodig.
Hof volgt advies van bijzondere curator over statusvoorlichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2019 (pub. 09-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:431
BC: belangrijk voor identiteitsontwikkeling zoon (2014) om te weten dat hij een andere, biologische vader heeft. Hof verwijst naar Sterk Huis voor maatwerktraject statusvoorlichting en mogelijkheden voor omgang.
Omgang met biologische vader zou huidige gezinsleven kind verstoren
Gerechtshof Den Haag 19-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3430
Kind ingebed in gezin, met wettige vader en (juridisch en sociaal) volle broer en zus. Belang van kind (8) om in gezin waarin hij geworteld is op te groeien. Nu geen omgangsregeling met biologische vader.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-01-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:52
Biologische vader dient op 17-11-16 verzoek in om vervangende toestemming kind (2013) te erkennen. 6 Dagen later erkent huidige partner moeder het kind. Kon rb biologische vader nog de gevraagde toestemming geven? Hof: Ja, Vanaf 17-11 tot definitieve beslissing rechter kon moeder een ander slechts voorwaardelijk toestemming tot erkennen verlenen. Ook valt belangenafweging abi art. 1:204 lid 3 sub a BW in voordeel biologische vader uit. Stelling moeder dat ze geen misbruik maakte van bevoegdheid, doet niet ter zake.
Gerechtshof Amsterdam 19-03-2019

(pub. 27-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:983
Geen omgangsregeling voor biologische vader. Wenselijk dat a. hij en moeder psycho-educatie krijgen over de invloed van trauma op hechtingsrelaties en het risico van intergenerationele overdracht hiervan en daarnaast begeleiding aanvaarden bij het vormen van een neutraal positief verhaal ten behoeve van de statusvoorlichting; b. moeder begeleiding krijgt en aanvaardt bij het uitgebreid informeren vd biologische vader over de ontwikkeling en het welzijn vd kinderen op frequente basis.
Gerechtshof Amsterdam 24-05-2016
(pub. 27-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2016:1996
Lezenswaardige uitspraak over een statusvoorlichting die in 2014 tijdens een ots is gestart bij kinderen uit 2007 en 2009. Zie met name 4.7 jo. 4.2. arrest De uitspraak leidde uiteindelijk tot een ouderschapsonderzoek, waarna afwijzing van een omgangsregeling voor vader volgde. Hierbij sprak Hof de wenselijkheid uit dat de biologische ouders psycho-educatie zouden krijgen over de invloed van trauma op hechtingsrelaties en het risico van intergenerationele overdracht hiervan. Zie hiervoor ECLI:NL:GHAMS:2019:983
Rechtbank Rotterdam 25-01-2019

(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1218
Raad: belang minderjarige bij het kennen van haar afstamming weegt zwaarder dan recht moeder om te bepalen of de minderjarige deze informatie zal krijgen. Hof: in casu van belang dat het in beginsel aan de moeder is om het geschikte moment te bepalen om kind (2) van informatie te voorzien - voor zover bekend of te achterhalen - over haar afstamming. De moeder heeft toegezegd dat zij dit, wanneer kind ouder is en zij in staat is die informatie te begrijpen, ook zal doen. Geen rechtvaardiging voor ots om dit nu af te dwingen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Statusvoorlichting

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN