ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 31-08-2021
(pub. 14-09-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:7482
De waarde in het economische verkeer van de panden is ruim hoger dan waar belanghebbenden van zijn uitgegaan voor de bepaling van de overdrachtsprijs van de aandelen in de vennootschap; er is sprake van een vervreemding als bedoeld in artikel 4.22 van de Wet IB 2001. Er is beoogd een voordeel toe te kennen bij de verkoop van hun aandelen in de vennootschap door het overeenkomen van een te lage overdrachtsprijs. Sprake van kwade trouw en nieuw feit.
Rechtbank Den Haag 26-04-2021
(pub. 13-09-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:7183
Na het overlijden van zijn echtgenote neemt eiser per 1 augustus 2019 de door de werkgever aan de echtgenote ter beschikking gestelde auto over. Toepassing van artikel 13bis van de Wet LB leidt bij eiser tot een dubbele belastingheffing over de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 juli 2019. Op basis van het beleidsbesluit van 20 maart 2015 kan niet worden vastgesteld dat, waar het gaat de bijtelling wegens privégebruik van de door de werkgever ter beschikking gestelde auto de toepassing van de hardheidsclausule is uitg...
Parket bij de Hoge Raad 17-08-2021
(pub. 10-09-2021), ECLI:NL:PHR:2021:760
Volgens de A-G gaat het er bij lijfrenten om dat sprake is van een wezenlijke onzekerheid (een overlijdensrisico van ongeveer 1%). Uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid dat deze eis voor de aftrek als periodieke gift onder de Wet IB 2001 onverkort is blijven gelden. Onderscheid maken tussen de situatie dat de periodieke gift afhankelijk is van het leven van één persoon of twee personen is niet discriminatoir. De A-G geeft de HR in overweging het cassatieberoep ongegrond te verklaren.
Gerechtshof Den Haag 31-08-2021
(pub. 09-09-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:1671
Artikel 3.81 Wet IB 2001, artikel 19b Wet LB 1964, artikel 38n Wet LB 1964, artikel 38o Wet LB 1964. Pensioen in eigen beheer; Wet uitfasering pensioen in eigen beheer; afkoop; genietingstijdstip. Door BV schuldig gebleven deel van het pensioen is terecht tot het belastbaar inkomen uit werk en woning gerekend en is een informele kapitaalstorting. Hoger beroep ongegrond.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Natuurlijke verbintenis en schenkbelasting
( Mr. Jan Vrusch en Drs. Jasper Horsthuis, 14-09-2021)
In vervolg op hun podcast Scheiden en schenkbelasting gaan Jan en Jasper nader op de natuurlijke verbintenis. Welke factoren spelen daarbij een rol?
Podcastgesprek: Scheiden en schenkbelasting
( Drs. Jasper Horsthuis en Mr. Jan Vrusch, 20-07-2021)
Jasper Horsthuis en Jan Vrusch gaan in gesprek over schenkbelasting bij scheiding. Zij lichten toe met welke zaken de scheidingsprofessional rekening moet houden om de cliënten goed te informeren.
Scheiden en de eigenwoning, een fiscaal labyrint
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-03-2021)
Opmerkelijke uitspraak van Hof Den Bosch: geen eigendom van woning vereist voor de scheidingsregeling. Tevens aftrek van hypotheekrente als alimentatie - maar zonder alimentatieovereenkomst. Hoe kwam het Hof daartoe?
Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-02-2021)
De afgelopen jaren is er veel onduidelijkheid geweest over de inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap na een scheiding. In dit artikel worden alle aandachtspunten overzichtelijk uiteengezet.
Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-02-2021)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN