ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Beoordelingsruimte rechter bij massaal-bezwaarzaken Box 3
Hoge Raad 17-06-2022 (pub. 17-06-2022), ECLI:NL:HR:2022:876
Rechter mag geen oordeel geven over de rechtsvraag, opgenomen in de aanwijzing als massaal bezwaar, maar alleen inzake het individuele bezwaar. Hof heeft juiste maatstaf gehanteerd bij beoordeling individuele buitensporige last.
Gevolgen van de Box 3-arresten
Box 3-arresten – Q&A (Angelique Perdaems 14-06-2022)
Schenkingsvrijstelling eigen woning wordt afgeschaft en spreiding verkort
Spreiding schenkvrijstelling wordt ingekort (Vereniging Eigen Huis 14-06-2022)
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 17-06-2022

(pub. 17-06-2022), ECLI:NL:HR:2022:876
Een vrouw tekent bezwaar aan bij de berekening van haar box 3 inkomen en stelt dat er sprake is van een individuele buitensporige last. Hof: Het inkomen is niet zodanig laag dat zij moet interen (als bedoeld in ECLI:NL:HR:2021:1047 overweging 4.3.3) op haar vermogen om de box 3-heffing te voldoen. HR: Bij de beoordeling van de individuele buitensporige last heeft het hof de juiste maatstaf gehanteerd. Het oordeel is niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.
Parket bij de Hoge Raad 30-05-2022
(pub. 17-06-2022), ECLI:NL:PHR:2022:523
In geschil is of door de verhuur van de onderneming binnen een jaar na de schenking nog aan het voortzettingsvereiste van de BOR is voldaan. Het hof oordeelt bevestigend. A-G IJzerman: Het past niet om aan verhuur van de onderneming, met volledig behoud van de eigendom, meer bezwarende fiscale consequenties te verbinden dan er zouden zijn binnen de inkomstenbelasting, zoals het terugnemen van de BOR. De conclusie strekt ertoe dat het beroep in cassatie van de Staatssecretaris ongegrond dient te worden verklaard.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-05-2022
(pub. 09-06-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:1571
Een man woont in België en brengt de hypotheekrente voor de in België gelegen eigen woning in mindering bij zijn Nederlandse aangifte IB. Hij is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige in de zin van art. 7.8, lid 6 IB. Hof: Er is sprake van een “klassieke Schumacker-situatie”, aangezien hij 90% of meer van zijn wereldinkomen buiten de woonstaat verdient. NL moet daarom rekening houden met de persoonlijke en gezinssituatie, waaronder de door belanghebbende genoten negatieve inkomsten uit eigen woning.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-06-2022
(pub. 07-06-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:2997
Een man (getrouwd in gvg) overlijdt en laat een vrouw en 4 kinderen na. In geschil is de opgelegde aanslag erfbelasting van een dochter. Het is onduidelijk waar de € 90.000 contant geld is gebleven en of de leningen die vader heeft verstrekt aan haar zussen zijn terugbetaald. Volgens de inspecteur behoort in ieder geval een vordering ter grootte van de helft van het bedrag aan contant geld tot de nalatenschap. Mocht blijken dat de leningen zijn afgelost, dan kan de dochter een verzoek doen om ambtshalve vermindering.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-06-2022
(pub. 07-06-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:2991
Een in Frankrijk wonende man brengt bij zijn aangifte IB €10.629 alimentatie in aftrek. De inspecteur weigert de aftrek omdat de man buitenlands belastingplichtige is. De man is ook geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige omdat hij niet voldoet aan de inkomenseis van 90%. Zijn in NL te belasten inkomen is namelijk maar 88,9% van het totale inkomen. De man levert onvoldoende informatie aan die duidt op een “Schumacker-situatie” en dat gebrek komt voor rekening van de man. Het beroep is ongegrond.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

De meerwaarde van een meerwaardeclausule
(Drs. Jasper Horsthuis, 01-03-2022)
De meer-/minderwaardeclausule kan een nuttig middel zijn om overeenstemming te bereiken over de waarde van de woning bij een verdeling of verrekening na scheiding. Waar moet je op letten bij het opstellen daarvan?
Podcastgesprek: Natuurlijke verbintenis en schenkbelasting
( Mr. Jan Vrusch en Drs. Jasper Horsthuis, 14-09-2021)
In vervolg op hun podcast Scheiden en schenkbelasting gaan Jan en Jasper nader op de natuurlijke verbintenis. Welke factoren spelen daarbij een rol?
Podcastgesprek: Scheiden en schenkbelasting
( Drs. Jasper Horsthuis en Mr. Jan Vrusch, 20-07-2021)
Jasper Horsthuis en Jan Vrusch gaan in gesprek over schenkbelasting bij scheiding. Zij lichten toe met welke zaken de scheidingsprofessional rekening moet houden om de cliënten goed te informeren.
Scheiden en de eigenwoning, een fiscaal labyrint
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-03-2021)
Opmerkelijke uitspraak van Hof Den Bosch: geen eigendom van woning vereist voor de scheidingsregeling. Tevens aftrek van hypotheekrente als alimentatie - maar zonder alimentatieovereenkomst. Hoe kwam het Hof daartoe?
Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-02-2021)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN