ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

HR: verplichte rekenrente van 4% bij pensioen in eigen beheer noopt niet tot rechtsherstel
Hoge Raad 17-03-2023 (pub. 17-03-2023), ECLI:NL:HR:2023:324
Uit uiteenzetting A-G volgt dat niet is voldaan aan het vereiste van het bestaan van een eigendom of een gerechtvaardigde verwachting in de zin van art. 1 EP. Cassatieberoep besloten vennootschap slaagt niet.
Bij verrekenen waarde aandelen wordt eveneens rekening gehouden met AB-claim
Rechtbank Rotterdam 28-02-2023 (pub. 13-03-2023), ECLI:NL:RBROT:2023:2055
Bij waardebepaling van de in de verrekening te betrekken aandelen moet rekening worden gehouden met AB-claim, vergelijkbaar met situatie waarin sprake is van uitkeren van dividend/vervreemden van aandelen. Percentage op 25% gesteld.
Geen aftrek van deel hypotheekrente man: weggestreept tegen gebruiksvergoeding vrouw
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2023 (pub. 09-03-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:1485
Na echtscheiding blijft vrouw in gezamenlijke woning wonen. Ze betaalt alle hypotheekrente en brengt die bij aangifte in mindering; inspecteur kent slecht 50% toe. Rb: vrouw gaat voorbij aan gebruiksvergoeding die zij aan man moest betalen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 16-02-2022
(pub. 20-03-2023), ECLI:NL:RBAMS:2022:8421
Kinderalimentatie, partneralimentatie, afwikkelen huwelijkse voorwaarden. Traditionele rolverdeling. Expatleven. Verdiencapaciteit vrouw. Vermogen bij draagkracht. Geen Box 3 heffing.
Hoge Raad 17-03-2023

(pub. 17-03-2023), ECLI:NL:HR:2023:324
Vennootschapsbelasting; art. 8 Wet vpb in samenhang gelezen met art. 3.29 Wet IB 2001; art. 1 Eerste Protocol bij EVRM; waardering pensioenverplichting; hoogte rekenrente.
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2023
(pub. 14-03-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:1743
Een in 1907 opgerichte stichting is enig erfgenaam van erflater. De stichting heeft vooral als doel de financiële ondersteuning van familieleden. In geschil is of de stichting een APV is in de zin van art. 2.14a IB en of belanghebbende, weduwe van de kleinzoon van een van de broers van de oprichter van de stichting, in dat kader fictief erfgenaam is en is aan te merken als begunstigde van de stichting. De rechtbank beantwoordt deze vragen bevestigend. Geen sprake van strijd met algemene beginselen en Europees recht.
Rechtbank Rotterdam 28-02-2023

(pub. 13-03-2023), ECLI:NL:RBROT:2023:2055
Es uit 2012. Bij waardebepaling aandelen wordt rekening gehouden met AB-claim van 25%, vergelijkbaar met situatie vh uitkeren van dividend of vervreemden aandelen. Geen sprake ve in het kader vd afwikkeling vh huwelijksvermogensregime (verrekenbeding) ontstane belastingverplichting, die al dan niet geruisloos kan worden doorgeschoven. Vraag nominale of contante waarde doorgeschoven belastingverplichting speelt in onderhavige zaak dan ook geen rol. Afstorting pensioen afgewezen. Kosten deskundige bij helfte.
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2023

(pub. 09-03-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:1485
Na de scheiding blijft de vrouw in de gezamenlijke woning wonen. Zij betaalt alle hypotheekrente en brengt die bij haar aangifte in mindering. De inspecteur kent slecht 50% aftrek toe. Rb: Het deel van de hypotheekrente dat zij voor haar ex betaalde is geen aftrekbare onderhoudsvoorziening omdat de kosten niet op haar drukken. Rechtbank Amsterdam had immers eerder bepaald dat de vrouw een gebruiksvergoeding voor de woning moet betalen en dat die kan worden weggestreept tegen de door haar betaalde woonlasten. Beroep ongegrond
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (1)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 06-12-2022
De drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht gingen met elkaar om tafel. In deze tweedelige Podcast bespreken zij twaalf interessante uitspraken uit 2022.
Podcastgesprek: Eigen woning en scheiden
Mr. Jan Vrusch en Drs. Jasper Horsthuis, 22-11-2022
Jan Vrusch en Jasper Horsthuis bespreken met elkaar de problematiek van de eigen woning die zich kan voordoen bij een scheiding. De scheidingsregeling en diverse andere onderwerpen passeren de revue.
Podcastgesprek: Box 3-compensatie en scheiden
Drs. Jasper Horsthuis en Mr. Jan Vrusch, 25-10-2022
In deze podcast bespreken Jasper Horsthuis en Jan Vrusch de compensatie die belastingplichtigen zullen ontvangen in het kader van de Hersteloperatie Box 3. Met name gaan zij in op de rol hiervan bij een echtscheiding.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN