ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Toedeling van woning aan vrouw: voldoening aan natuurlijke verbintenis
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 05-09-2019 (pub. 29-11-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4072
Kwijtschelding van overbedeling is i.c. vrijgesteld van schenkbelasting omdat man daarmee voldoet aan natuurlijke verbintenis. Vrouw kon niet in eigen onderhoud voorzien, had geen recht op uitkering en sprak geen Nederlands.
Verkrijging op grond van ik-oma-testament is legaat
Hoge Raad 22-11-2019 (pub. 22-11-2019), ECLI:NL:HR:2019:1838
Dochter erft € 460.0000, met schuldig-erkenning aan 5 kleinkinderen. HR: beroep kleinkinderen tegen aanslag erfbelasting gegrond. Vordering aan kleinkinderen is verschaft met legaat. Art. 10 lid 1 SW niet van toepassing.
Fiscale eindejaarstips 2019
Eindejaarstips 2019 (uitgebreid): RB-special ( Register Belastingadviseurs 21-11-2019)
Moment van betaling niet beslissend voor kwalificatie eigenwoningrente
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-09-2019 (pub. 21-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3540
Hypotheekrente is vooruitbetaald over periode waarin woning wegens overlijden van belastingplichtige niet langer als eigen woning kan worden aangemerkt. Anders dan Rb is Hof van oordeel dat deze rente niet aftrekbaar is.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10150
Erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Objectieve onderneming?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10149
IB/PVV. Doorschuiffaciliteit. Objectieve onderneming?
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-09-2019
(pub. 29-11-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4140
Artikel 7.8, zesde lid, van de Wet IB 2001, artikel 26 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting (het Verdrag) Belanghebbende, een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige ingevolge artikel 7.8 van de Wet IB 2001, kan geen hoger bedrag aan negatieve uitgaven uit eigen woning in aanmerking nemen dan zijn eigen aandeel in die uitgaven. Het aandeel van zijn niet-kwalificerende echtgenote kan belanghebbende niet aanmerking nemen, ook niet naar evenredig...
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 05-09-2019

(pub. 29-11-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4072
Kwijtschelding van overbedeling bij toedeling van woning aan vrouw is in casu vrijgesteld van schenkbelasting omdat wordt voldaan aan een natuurlijke verbintenis (art. 6:3 BW jo art. 33 sub 12 SW). Daarbij is van belang dat de vrouw niet in haar eigen onderhoud kon voorzien, geen recht had op een uitkering en geen Nederlands sprak. De man kan dmv de schenking naar objectieve maatstaven verondersteld worden te hebben voldaan aan een op hem rustende verzorgingsverplichting jegens de vrouw.
Hoge Raad 29-11-2019
(pub. 29-11-2019), ECLI:NL:HR:2019:1873
Artikel 1, lid 1, ten tweede, en lid 7 Successiewet 1956, Wijziging huwelijkse voorwaarden (met verrekeningsregeling) nietig, toch schenking?
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Afkoop partneralimentatie: waarom het zo nauw luistert
(Drs. Jasper Horsthuis, 11-11-2019)
Partneralimentatie is één van de meest conflictgevoelige onderwerpen bij scheiding. Het afkopen van de verplichting tot partneralimentatie kan uitkomst bieden. Maar onder andere de timing luistert nauw. Waar moet je op letten?
Afkopen van partneralimentatie – nieuwe mogelijkheden
(Mr. Geeske van Campen, 28-08-2019)
De afkoop van partneralimentatie kan om meerdere redenen interessant zijn. Een nadeel is echter dat er ineens een grote som aan belasting over het bedrag moet worden betaald. Op dit punt is nu een nieuwe oplossing voorhanden.
Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 19-08-2019)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
10 aandachtspunten aangifte IB 2018
(Belastingdienst, 01-03-2019)
De Belastingdienst heeft voor belastingadviseurs de 10 belangrijkste aandachtspunten voor de aangifte IB 2018 onder elkaar gezet. De Kennisbank Familierecht heeft toestemming om deze aandachtspunten met haar abonnees te delen.
Getrouwd op huwelijkse voorwaarden, verbonden via de bankrekening
(Mr. Ton van Acht, 24-01-2019)
Vermogensverschuiving via een beperkte gemeenschap van bankrekening door het aangaan van een huwelijk is geen schenking, aldus de rechtbank Gelderland.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN