Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Vrijstelling pleegvergoedingen wordt structureel per 1 januari 2019
Start tijdig met de bedrijfsopvolging!
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-08-2018 (pub. 06-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3654
Neef heeft van oom landbouwgrond en aandelen in BV geërfd. Beroep van neef op de bedrijfsopvolgingsregeling wordt afgewezen: niet voldaan aan bezitseis van 1 jaar.
Is oude (gunstige) of nieuwe inkeerregeling van toepassing?
Hoge Raad 02-11-2018 (pub. 02-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2041
De aan inkeerbepaling te ontlenen verwachting omtrent de boete wordt niet beoordeeld naar moment van onjuiste aangifte maar van inkeren. Boete na wetswijzing was niet onvoorzienbaar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFIFP
Parket bij de Hoge Raad 26-10-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1189
Overeenkomstenrecht. Uitleg vaststellingsovereenkomst vanwege beëindiging samenwoning. Voor wiens rekening komt het risico van belastingheffing over maandelijkse (pensioen)uitkering? Klachten over miskenning Haviltex-maatstaf en passeren stellingen en bewijsaanbod.
FI
Hoge Raad 16-11-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2134
Art. 6.3 lid 1 sub a IB. Man woont na echtscheiding in voormalige echtelijke woning en betaalt volledige hypotheekrente en levensverzekeringpremies. Hof: geen sprake van een overeenkomst en het door de man betaalde gedeelte dat de vrouw aangaat is voor hem niet aftrekbaar als alimentatie. HR: de enkele omstandigheid dat bij bepalen van draagkracht in een rechterlijke uitspraak ermee rekening is gehouden dat alle hypotheeklasten worden betaald, brengt niet zonder meer mee dat sprake is van een alimentatieverplichting.
FIPE
Parket bij de Hoge Raad 30-10-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1214
A-G Niessen heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 17/03827. In cassatie is in geschil of het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat belanghebbende zijn pensioenrechten in 2013 heeft prijsgegeven. Belanghebbende is DGA van Beheer BV en houdt alle aandelen in Beheer BV. Beheer BV heeft op 10 augustus 1993 pensioenaanspraken toegekend aan belanghebbende. Deze aanspraken zijn vastgelegd in een pensioenbrief. In de pensioenbrief is opgenomen dat Beheer BV zich het recht voorbehoudt de pensioenrechten, gedeeltelijk of geheel te b...
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-09-2018
(pub. 14-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3942
Art. 6.3 lid 1 sub f IB. Ex-samenwoners, man voldoet na uiteengaan volledige hypotheekrente van gezamenlijke woning. Hof: man heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een in rechte vorderbare periodieke uitkering die berust op een dringende morele verplichting om in levensonderhoud van zijn ex-partner te voorzien. Geen schriftelijke vastlegging van afspraak tussen man en ex-partner dat hij 'haar' deel van de hypotheekrente voldoet. Geen aftrekbare onderhoudsverplichting.
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-08-2018
(pub. 06-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3654
Belanghebbende heeft na het overlijden van zijn oom landbouwgrond en aandelen in een BV geërfd. Beroep van belanghebbende op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) wordt afgewezen omdat niet is voldaan is aan de bezitseis van art. 35d lid 1 sub c en d SW. De BV van erflater, overleden op 03-11-2013, is opgericht op 31-12-2012. Niet aannemelijk gemaakt dat de BV een voorperiode heeft gehad. Een intentieverklaring die daartoe zou strekken, ontbreekt en evenmin zijn activiteiten verricht t.n.v. een nader op te richten BV.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Scheiden doet lijden – zeker als het fiscaal niet goed geregeld is
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-10-2018)
Volgt de fiscaliteit simpelweg het familierecht? Ja, maar soms biedt een uitspraak niet voldoende houvast, stelt Arie C. de Bakker. Want mag een man de door hem gedragen gezamenlijke woonlasten in aftrek brengen als alimentatie?
Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Voorbeschouwing Belastingplan 2019
(Albert Rozendal, 09-09-2018)
Er staat het nodige te gebeuren rondom de inkomstenbelasting en andere voorgenomen belastingwijzigingen. Albert Rozendal, mede-eigenaar van Split, neemt u mee in de herzieningen en legt u de (nieuwe) berekeningen voor.
Lijfrente
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Lijfrentevoorzieningen bestaan in verschillende hoedanigheden.
Lijfrente onder huidig regime
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Bij een echtscheiding mogen partijen opgebouwde lijfrentevoorzieningen vervreemden door de lijfrente aan (één van) beide partners toe te scheiden. Dat gaat niet in alle gevallen fiscaal geruisloos.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN