Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Voor ex-echtgenote betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar als alimentatie
Rechtbank Noord-Holland 07-09-2018 (pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7607
Reden: hypotheekrente niet betaald om te voorzien in verzorgingsbehoefte maar ter voorkoming van gedwongen verkoop. Verder: gebruik van scheidingsregeling, dan ook eigenwoningforfait.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018
(pub. 19-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3294
Uitspraak na cassatie en verwijzing in HR 10-03-2017.ECLI:NL:HR:2017:396 Het Hof is, na verwijzing, van oordeel dat de ontwikkelingsactiviteiten van de onderhavige vennootschap niet kunnen worden aangemerkt als onderneming in de zin van art. 35c Sw. Belanghebbenden komen daarom niet in aanmerking voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.
FI
Gerechtshof Amsterdam 19-09-2018
(pub. 19-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3293
Belanghebbende (zoon) en erflaatster (moeder) stonden ten tijde van het overlijden ingeschreven op hetzelfde adres. Belanghebbende heeft thuis aan erflaatster tot haar overlijden intensieve zorg verleend. Belanghebbende heeft in 2012 geen uitkering als bedoeld in artikel 19a van de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: Wmo) (het mantelzorgcompliment) ontvangen. Het Hof is van oordeel dat belanghebbende geen recht heeft op de partnervrijstelling.
FI
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018
(pub. 19-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3292
Het Hof geeft uitleg aan de tijdelijke verruimde vrijstelling van schenkbelasting. In het onderhavige geval heeft de inspecteur, aldus het Hof, terecht deze faciliteit niet in aanmerking genomen bij het vaststellen van de aanslag schenkbelasting.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-09-2018
(pub. 14-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7863
IB/PVV. Verwijzingsprocedure. Toerekening inkomen uit sparen en beleggen.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-09-2018
(pub. 14-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7864
IB/PVV. Verwijzingsprocedure. Toerekening inkomen uit sparen en beleggen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Voorbeschouwing Belastingplan 2019
(Albert Rozendal, 09-09-2018)
Er staat het nodige te gebeuren rondom de inkomstenbelasting en andere voorgenomen belastingwijzigingen. Albert Rozendal, mede-eigenaar van Split, neemt u mee in de herzieningen en legt u de (nieuwe) berekeningen voor.
Lijfrente
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Lijfrentevoorzieningen bestaan in verschillende hoedanigheden.
Lijfrente onder huidig regime
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Bij een echtscheiding mogen partijen opgebouwde lijfrentevoorzieningen vervreemden door de lijfrente aan (één van) beide partners toe te scheiden. Dat gaat niet in alle gevallen fiscaal geruisloos.
Lijfrente pre-Brede Herwaardering
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
De mogelijkheden voor het inzetten van kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule verschillen ten opzichte van de brede herwaarderingslijfrenten en lijfrenten die vallen onder het regime Wet IB 2001.
Lijfrente in Box 3
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Een binnen Box 3 lopende lijfrente kan zonder fiscale gevolgen voor de inkomstenbelasting worden vervreemd.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN