ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Fictieve verkrijging: voldoende verband met overlijden
Hoge Raad 15-02-2019 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:235
Terecht wordt voor de te belasten waardestijging van de aandelen (art. 13a SW) mede rekening gehouden met evt. eerdere afwaardering van die voorziening ivm verminderd langlevenrisico van verzekerde.
Wanneer voldoet een woning aan definitie 'eigen woning'?
Parket bij de Hoge Raad 17-01-2019 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:53
A-G: beslissend waar belastingplichtige zijn centrale levensplaats heeft, hetgeen wordt bepaald door feitelijke gedragingen van die persoon. Er kan maar één eigen woning zijn, evt. andere woningen worden belast in box 3.
Schijnhandeling van (her)startende ondernemers van 80 of 92 jaar?
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Parket bij de Hoge Raad 14-12-2018
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1381
Belanghebbende is directeur en (middellijk) enig aandeelhouder van een BV. Hij is ook de enige werknemer van deze BV. Het tussen de BV en belanghebbende overeengekomen (bruto)loon bedroeg in de jaren 2006 tot en met 2010 € 99.000. De BV heeft een daarmee corresponderend nettoloon aan belanghebbende uitbetaald. De Hoge Raad heeft in het verwijzingsarrest HR BNB 2017/13 geoordeeld dat het bedrag van de over een brutoloon verschuldigde loonheffing door de werknemer als loon wordt genoten door de inhouding daarvan door de werkgever. A...
FI
Parket bij de Hoge Raad 17-01-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:53
Definitie eigen woning in art. 3.111 lid 1 IB en verhuisregeling art. 3.111 lid 3 IB. Voor art. 4 AWR niet beslissend of woonplaats middelpunt van iemands maatschappelijk leven is, wel voor art. 3.111 lid 1 IB.Beslissend waar belastingplichtige zijn centrale levensplaats heeft, hetgeen wordt bepaald door de feitelijke gedragingen van die persoon zelf. Bedoeling van de wet is dat er maar één eigen woning is en eventuele andere woningen in box 3 belast worden. Wetgever heeft niet voor keuzeregeling gekozen.
FI
Hoge Raad 15-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:235
Moeder is overleden door een in 2015 geconstateerde ongeneeslijke ziekte en de lijfrentevoorziening is door haar overlijden gedaald naar nihil. Terecht wordt voor de ogv art. 13a Sw te belasten waardestijging van de aandelen mede rekening gehouden met een eventuele eerdere afwaardering van die voorziening ivm verminderd langlevenrisico van de verzekerde. Cassatieberoep wordt ongegrond verklaard.
ALFI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-09-2018
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11271
Vaststelling partnerali. Vrouw komt in hb van door haar te betalen partnerali. Man voert geen verweer. Hof acht behoefte van €1.386,- niet onredelijk bij NBI van €3.200,-. Vrouw heeft personeelskorting op de hypotheekrente. Het rentevoordeel dient miv 1-1-2016 tot het loon vd werknemer gerekend moet worden. Het in de salarisspecificatie genoemde belaste rentevoordeel wordt in de draagkrachtberekening bij het inkomen opgeteld en vervolgens bij de aftrekbare hypotheekrente meegenomen.
FI
Raad van State 13-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RVS:2019:419
Bij besluit van 21 juni 2017 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het voorschot kindgebonden budget van [wederpartij] over 2017 herzien en op € 1.600,00 gesteld.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden, verbonden via de bankrekening
(Mr. Ton van Acht, 24-01-2019)
Vermogensverschuiving via een beperkte gemeenschap van bankrekening door het aangaan van een huwelijk is geen schenking, aldus de rechtbank Gelderland.
Ex krijgt financiering niet rond: wat dan?
(Mr. Hedy Bollen, 15-11-2018)
Een scheidend stel is samen eigenaar van een woning. Één van hen wil de woning overnemen en de ander uitkopen. Maar wat als deze ex-partner, ondanks vastgelegde afspraken daarover, de financiering na jaren nog niet rond heeft?
Niet op hetzelfde adres ingeschreven als uw partner? Pas op met de erfenis!
(Mr. Thijs Sarneel en Mr. Marjet Groenleer, 02-11-2018)
Hoe partners hun liefdesrelatie vormgeven, heeft verstrekkende gevolgen in het geval een van beiden komt te overlijden. Alleen samenwonen is niet genoeg om aanspraak te maken op de partnervrijstelling in de erfbelasting. .
Scheiden doet lijden – zeker als het fiscaal niet goed geregeld is
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-10-2018)
Volgt de fiscaliteit simpelweg het familierecht? Ja, maar soms biedt een uitspraak niet voldoende houvast, stelt Arie C. de Bakker. Want mag een man de door hem gedragen gezamenlijke woonlasten in aftrek brengen als alimentatie?
Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN