ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

A-G: ook de Wet Rechtsherstel box 3 schendt discriminatieverbod en eigendomsrecht
Parket bij de Hoge Raad 01-09-2023 (pub. 18-09-2023), ECLI:NL:PHR:2023:655
Uit wetsgeschiedenis Herstelwet "volgt duidelijk" dat aandelen in VvE-reserves tot 2024 worden ingedeeld bij ‘overige bezittingen’. Hof zag dat verkeerd. Betreft echter geen grondrechtelijke kwestie; andere benadering nodig om recht te doen.
Onzakelijke lening 'opzij': "knelpunt zit in het civielrechtelijke giftbegrip"
Parket bij de Hoge Raad 25-08-2023 (pub. 15-09-2023), ECLI:NL:PHR:2023:733
A-G: kenmerken onzakelijke lening brengen niet mee dat deze civielrechtelijk kwalificeren als een schenking onder opschortende voorwaarde van het zich definitief manifesteren van het debiteurenrisico. Conclusie tot verwerping.
Hersteloperatie box 3-heffing
Internetconsultatie nieuw stelsel box 3 gestart (Accountancy Vanmorgen 08-09-2023)
Het kabinet wil naar een box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement en heeft het nieuwe voorstel daarover in consultatie gebracht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 01-09-2023

(pub. 18-09-2023), ECLI:NL:PHR:2023:655
Besluit en Wet Rechtsherstel box 3: bieden die het volgens het Kerstarrest HR BNB 2022/27 vereiste rechtsherstel? Geldt voor een aandeel in een VvE-reserve het wettelijke rendement voor banktegoeden (0,12%) of dat voor overige bezittingen (5,38%)? Statistische en systemische beschouwingen Feiten en geschil: de belanghebbenden zijn echtgenoten. Zij wonen in een appartement (eigen woning) en hebben daarnaast box 3-vermogen bestaande uit (i) banktegoeden, (ii) vorderingen, (iii) een tweede woning die incidenteel v...
Parket bij de Hoge Raad 25-08-2023

(pub. 15-09-2023), ECLI:NL:PHR:2023:733
A-G Pauwels concludeert tot verwerping van het beroep in de cassatie van de staatssecretaris. In deze conclusie staat de vraag centraal hoe een onzakelijke lening als bedoeld in de zogenoemde onzakelijke-leningjurisprudentie moet worden behandeld voor toepassing van de schenkbelasting in een geval als dit (kort gezegd: een onzakelijke lening ‘opzij’ in een familierelatie).Volgens de A-G is een onzakelijke lening niet aan te merken als een schenking onder opschortende voorwaarde.
Rechtbank Gelderland 22-08-2023
(pub. 07-09-2023), ECLI:NL:RBGEL:2023:4759
Vernietiging beschikking revisierente. De afkoop van een lijfrenteverzekering die in strijd is met het lijfrenteregime, leidt ertoe dat in beginsel revisierente van 20% is verschuldigd. Volgens artikel 3.133 van de Wet IB 2001 is - onder meer - in twee situaties geen revisierente verschuldigd. In de eerste plaats is dat het geval, als de belanghebbende aannemelijk maakt dat de betaalde premies niet in aftrek zijn gebracht. Verder is dat het geval als de belanghebbende een aanspraak op een lijfrente heeft...
Rechtbank Gelderland 05-09-2023
(pub. 07-09-2023), ECLI:NL:RBGEL:2023:4971
Een vrouw ontvangt van haar ex-echtgenoot 1 miljoen euro. Dat geld boekt de ex-echtgenoot van zijn Zwitserse bankrekening via een cheque naar de Zwitserse rekening van de vrouw. Zij verzwijgt dit vermogen voor de Belastingdienst. Volgens de inspecteur is er sprake van afkoop van alimentatie. Hof: Omdat dit bedrag niet kan worden gelinkt aan de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, is dit bedrag terecht aangemerkt als belaste (afkoop van) alimentatie en heeft de inspecteur terecht een navorderingsaanslag opgelegd.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-05-2023

(pub. 05-09-2023), ECLI:NL:GHSHE:2023:1711
Man en vrouw drijven een onderneming in de vorm van een vof. De inspecteur corrigeert de winstverdeling omdat die niet zakelijk zou zijn. Hof: De resultaatverdeling berust niet op zakelijke gronden. In de opgegeven resultaatverdeling komt niet de tijdsbesteding, taken en verantwoordelijkheden van de echtgenoot tot uitdrukking. Anders dan de vrouw kennelijk meent, is het verschil in financiële daadkracht van de vennoten geen relevante omstandigheid bij de beoordeling van de zakelijkheid van de resultaatsverdeling.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek - De inkomensafhankelijke combinatiekorting
Drs. Jasper Horsthuis en Mr. Vanessa Vissers, 15-08-2023
Jasper Horsthuis en Vanessa Vissers bespreken de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Wat zijn de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen? En welke veranderingen zijn er op komst?
Podcastgesprek: Fiscaal partnerschap en scheiden
Mr. Jan Vrusch en Drs. Jasper Horsthuis, 09-05-2023
Wanneer ben je (nog) fiscaal partner van elkaar? En wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Jan Vrusch en Jasper Horsthuis gaan hierop in en waarschuwen voor de valkuilen die zich bij een scheiding kunnen voordoen.
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (1)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 06-12-2022
De drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht gingen met elkaar om tafel. In deze tweedelige Podcast bespreken zij twaalf interessante uitspraken uit 2022.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN