ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verzoek voor kind van vaststelling Nederlanderschap afgewezen
Rechtbank Den Haag 27-11-2018 (pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:14425
RWN voorziet niet in geval aan het buiten NL gesloten huwelijk het polygame karakter is ontvallen en huwelijk en familierechtelijke vader/kind-betrekking in NL inmiddels moet worden erkend.
Buitenlandse erkenning door gehuwde man
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2377
Nu miv 01-04-2014 een gehuwde NLer een buitenechtelijk kind kan erkennen, wordt een daarvoor in het buitenland rechtsgeldig tot stand gekomen erkenning thans in NL van rechtswege erkend.
Nederlands recht toegepast bij erkenning
Rechtbank Overijssel 28-11-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4798
Somalisch recht toepasselijk maar NL recht toegepast, nu persoonlijke staat van vreemdeling aan wie verblijfsvergunning is verleend (moeder) wordt beheerst door recht woonplaats.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Rechtbank Den Haag 21-11-2018
(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:13786
Verzoek verbetering geboorteakte en vaststelling Nederlanderschap toegewezen. Ten tijde geboorte kind had moeder de Turkse nationaliteit en man de Nederlandse en Turkse nationaliteit, en waren moeder en man met elkaar gehuwd. Turks recht is toepasselijk op het tot stand komen van de familierechtelijke betrekking (art. 10:92 BW): man is juridische vader. Man aangemerkt als vader kind ex art. 3 RWN. Kind heeft bij geboorte van rechtswege NL nationaliteit verkregen (art. 3 RWN).
IP
Rechtbank Den Haag 27-11-2018
(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:14426
Verzoek tot vaststelling Nederlanderschap kind. Is naar Ghanees recht een familierechtelijke betrekking tot stand gekomen tussen verzoeker en kind en zo ja, met welke rechtsfiguur in Nederland is die gelijk te stellen? Als een familierechtelijke betrekking tot stand is gekomen, komt deze in Nederland voor erkenning in aanmerking? Rechtbank acht het noodzakelijk zich nader te laten informeren over het Ghanese (afstammings)recht en doet het IJI een verzoek.
IP
Rechtbank Den Haag 27-11-2018
(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:14425
In geschil of kind geboren uit bigaam huwelijk NL nationaliteit bezit. RWN voorziet niet in het geval aan het buiten NL gesloten huwelijk van ouders het polygame karakter is ontvallen en huwelijk en daaruit voortvloeiende familierechtelijke betrekking tussen vader en kind ex art. 10:31 BW of art. 10:101 lid 1 BW jo. art. 10:100 lid 1 BW in NL inmiddels moet worden erkend. Kind heeft niet bij geboorte of op enig ander tijdstip nadien ex RWN van rechtswege Nederlanderschap verkregen. Verzoek ex art. 17 RWN afgewezen.
IP
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2377
Wijziging van NL recht miv 1 april 2014, waardoor gehuwde NLer buitenechtelijk kind rechtsgeldig kan erkennen, heeft tot gevolg dat voor 1 april 2014 in buitenland, naar recht van dat land rechtsgeldig tot stand gekomen erkenning, thans ex art. 10:101 lid 1 BW in NL van rechtswege wordt erkend. Erkenning heeft alleen dan ertoe geleid dat kinderen NLschap hebben verkregen als aannemelijk is dat op dat tijdstip tussen man en kinderen een nauwe persoonlijke betrekking bestond. Na verwijzing zal dat moeten worden onderzocht.
IP
Parket bij de Hoge Raad 12-10-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1426
Kan door NL man in Congo verrichte erkenning van kinderen in NL worden erkend als man ttv erkenning gehuwd was met andere vrouw dan moeder kinderen, zodat toen sprake van strijd met openbare orde, maar naar thans geldende opvatting niet meer? Ja. Heeft erkenning kinderen nationaliteitsrechtelijk gevolg? HR 19-01-2018:ECLI:NL:HR:2018:59 gaat rechtsvormende taak HR te buiten om te beslissen in hoeverre vervallen art. 1:204 lid 1 sub e BW (oud) en gevolgen die daaraan verbonden zijn voor invulling weigeringsgrond openbare orde, kunne...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Afstamming

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN