Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Afstamming X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap over in Marokko geboren kind
Rechtbank Den Haag 30-10-2018 (pub. 01-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12872
Kind uit bigaam huwelijk met Mar./NL vader, vader inmiddels gescheiden van eerste vrouw. Moeder niet ontvankelijk in verzoek, nu vader naar Marokkaans recht wettelijk vertegenwoordiger van kind is.
Erkenning van transgender man als vader?
Geen Nederlanderschap voor kind uit bigaam huwelijk
Rechtbank Den Haag 29-06-2018 (pub. 23-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8472
Dat familierelatie van vader met kind uit tweede, bigaam huwelijk inmiddels wel kan worden erkend (eerste huwelijk is ontbonden), leidt er niet toe dat kind het Nederlanderschap heeft verkregen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Rechtbank Midden-Nederland 18-10-2018
(pub. 08-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5430
Man niet-ontvankelijk verklaard in verzoek tot ontkenning vaderschap. Verzoek naar Marokkaans recht niet tijdig ingediend.
FPIP
Rechtbank Den Haag 30-10-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12872
Marokkaanse moeder verzoekt gerechtelijke vaststelling vaderschap over in Marokko geboren kind uit Marokkaans bigaam huwelijk met Marokkaans/NL vader. Naar Marokkaans recht oefent vader het ouderlijk gezag over kind uit. Vader geldt inmiddels ook naar NL recht als juridische vader. NL rechter heeft rechtsmacht ex art. 9 sub b Rv (procedure gerechtelijke vaststelling vaderschap in Marokko niet mogelijk). Nu naar Marokkaans recht vader de wettelijk vertegenwoordiger is (art. 231 Mudawwana), is moeder niet-ontvankelijk.
IPOV
Rechtbank Midden-Nederland 24-07-2018
(pub. 31-07-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:3494
Verzoek verbetering geboorteakte. Betreffende geslachtsnaam: uitlaten officier van justitie over vragen welk recht toepasselijk op geslachtsnaam belanghebbende (staatloos, gewone verblijf in Duitsland) en welke geslachtsnaam belanghebbende o.g.v. toepasselijke recht moet krijgen (art. 10:19 BW en art. 10:16 BW). Betreffende wijziging en aanvulling gegevens A en opnemen gegevens B: uitlaten officier van justitie over vragen welk recht toepasselijk en of A en B o.g.v. toepasselijke recht de juridische ouders van belanghebbende zijn ...
IP
Rechtbank Den Haag 29-06-2018
(pub. 23-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8473
Verzoek vaststelling Nederlanderschap afgewezen (artikel 4 lid 1 RWN oud). Verzoeker in Senegal geboren. Man NL, moeder Senegalese nationaliteit. Aangenomen dat t.t.v. geboorte geen sprake van rechtsgeldig huwelijk tussen man en moeder. Als anders zou naar Senegalees recht uit dat huwelijk voortvloeiende familierechtelijke betrekking tussen man en verzoeker niet in NL kunnen worden erkend wegens bigamie t.t.v. geboorte (art. 10:100 BW jo. art. 10:101 BW). Onvoldoende komen vast te staan dat een familierechtelijke betrekking tussen...
IPOV
Rechtbank Den Haag 29-06-2018
(pub. 23-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8472
Ttv geboorte van minderjarige kon huwelijk van vader met moeder in NL niet worden erkend (bigaam huwelijk), dus ook niet de uit dat huwelijk voortvloeiende familierechtelijke betrekking. Dus geen Nederlanderschap voor kind ogv art. 3 RWN. Dat de familierechtelijke betrekking tussen verzoeker en minderjarige inmiddels kan worden erkend (eerste huwelijk is ontbonden), leidt er niet toe dat minderjarige daardoor op enig tijdstip van rechtswege het Nederlanderschap heeft verkregen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Afstamming

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN