ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Voor beleggen is geen toestemming ex art. 1:88 BW vereist
Man lijdt beleggingsverlies van > € 38.000. Vrouw beroept zich op ontbreken van haar toestemming. Tevergeefs: overeenkomst met beleggingsinstelling valt niet onder 1:88 BW. Vordering jegens bank afgewezen.
Prejudiciële vragen over vernietiging leaseovereenkomst ogv art. 1:89 BW
Gerechtshof Amsterdam 02-04-2019 (pub. 04-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1101
Heeft vonnis, gewezen t.a.v. één van de echtgenoten, bindende kracht t.a.v. andere echtgenoot? Heeft beslissing dat vordering tot vernietiging is verjaard, tevens gezag van gewijsde jegens andere echtgenoot?
Vrouw eveneens aansprakelijk voor zakelijke schuld
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-02-2019 (pub. 27-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:702
Naast man ook vrouw aansprakelijk voor schuld van hun onderneming ad € 340.200, ondanks huwelijkse voorwaarden. Door man afgegeven borgstelling bleek niets waard. Persoonlijk ernstig verwijt aan vrouw.
Man gaf onvoldoende informatie aan bank; komt dit voor zijn risico of dat van bank?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:11011
Indienen onvolledige informatie aan bank, waardoor bank risico kredietovereenkomst niet goed genoeg kon inschatten, voor risico kredietaanvrager.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7401
Hoger beroep van incidenteel vonnis; echtelijke woning ondergezet voor kredietschulden van vennootschappen waarvoor echtgenoot/man zich, met toestemming van echtgenote/vrouw, hoofdelijk had verbonden; incidentele vordering vrouw tot verbod tenuitvoerlegging bankhypotheek; omvang bankhypotheek; geen prijsgave door bank van hoofdelijke aansprakelijkheid man; overkreditering niet zonder nader onderzoek aannemelijk; verkoopprijs van ander zekerheidsobject niet onverantwoord; wel vormen recent gediagnosticeerde kanker, chemo en mantel...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 03-09-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3269
Dexia-zaak. Echtgenote. Vernietiging. Verjaring? Wetenschap? Tegenbewijs.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-12-2018
(pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10551
Borgtocht aangegaan waarvoor toestemming vereist was Art. 1:88 BW. Toestemming is onnodig, als sprake is van lid 5: normale bedrijfsuitoefening. Maatstaf is of rechtshandeling waarvoor zekerheid wordt verstrekt, zelf behoort tot rechtshandelingen die ten behoeve van normale uitoefening van een bedrijf plegen te worden verricht ECLI:NL:HR:2015:3606 Het betreft omvangrijke uitbreiding van krediet voor reorganisatie én om onderneming in etalage te zetten. Dat is geen alledaags bankkrediet: lid 5 gaat niet op.
Parket bij de Hoge Raad 05-07-2019
(pub. 02-08-2019), ECLI:NL:PHR:2019:740
Borgstelling. Is deze geschied ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf (art. 1:88 lid 5 BW)? Moet rechtshandeling waarvoor de borgstellling is verstrekt worden gekwalificeerd als vaststellingsovereenkomst? Verzwaring contractspositie geborgde. Betekenis van omstandigheden betreffende borgstelling zelf.
Gerechtshof Amsterdam 16-07-2019
(pub. 29-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2586
Effectenlease. Beroep op vernietiging ex art. 1:88/89 BW. Bewijsvermoeden en/of-rekening niet ontzenuwd. Beroep op verjaring slaagt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Onbevoegdheid van echtgenoten art. 1:88

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN