Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Onbevoegdheid van echtgenoten art. 1:88 X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Lening voor inkoop accountantsmaatschap normale bedrijfsuitoefening?
Hoge Raad 13-07-2018 (pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1220
HR vernietigt uitspraak van Hof dat aangaan van financiering tbv inkoop in maatschap niet kan worden aangemerkt als gebruikelijk tbv normale uitoefening van beroep van accountant.
Borg voor lening voor inkoop in maatschap
Parket bij de Hoge Raad 04-05-2018 (pub. 29-05-2018), ECLI:NL:PHR:2018:460
A-G geeft uitgebreide verhandeling over art. 1:88 lid 5 BW. Borgstelling voor lening, lening zelf, verschil tussen 'ten behoeve van' en 'in' normale bedrijfsuitoefening.
Borgtocht vernietigbaar?
Rechtbank Midden-Nederland 30-08-2017 (pub. 12-02-2018), ECLI:NL:RBMNE:2017:6786
Rb: echtgenote heeft toestemming voor borgtocht verleend door, zonder dat zij handtekening zette, invullen van gegevens op handtekeningenpagina. Daardoor is borgtocht niet vernietigbaar.
Vernietiging borgtocht: normale uitoefening bedrijf?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-08-2017 (pub. 25-08-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:3753
Toestemming borgtocht (art. 1:88 BW) was niet nodig, want bestedingsdoel van investeringskrediet valt niet buiten normale bedrijfsuitoefening. Doel was mede om schuld aan derde (bank) af te lossen, maar is bij herfinanciering niet ongebruikelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Rechtbank Amsterdam 07-11-2018
(pub. 09-11-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7929
Een echtgenoot moet toestemming vragen aan zijn of haar partner voordat hij of zij zich borg kan stellen: dat is de wet. Wanneer die toestemming ontbreekt, kan de niet-geconsulteerde partner de borgstelling vernietigen. Dat geldt echter niet in deze zaak omdat hier de uitzondering op dat vernietigingsrecht van toepassing is: de lening waarvoor de handelende echtgenoot zich borg stelde was viel binnen de normale uitoefening van het bedrijf (i) waarvan hij als feitelijk bestuurder(ii) kan worden aangemerkt.
HV
Rechtbank Midden-Nederland 10-10-2018
(pub. 31-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5143
Borgstelling echtgenoot X geldt ook voor alles wat aan bank verschuldigd is ogv door vrouw hernieuwde kredietovereenkomst en de verlengingen daarvan. Daarbij is de al bestaande rekening-courantfaciliteit in feite “doorgerold” onder voortzetting vd bijbehorende verplichtingen voor de kredietnemers en onder handhaving vd verstrekte zekerheden, waaronder de borgstellingen. Zorgplicht bank: het stond bank ic vrij om met medeborg A, die sowieso geen verhaal bood, een afkoopregeling te treffen zonder X daarbij te betrekken.
HV
Gerechtshof Amsterdam 02-10-2018
(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3520
Effectenlease. Beroep op vernietiging ex art. 1:88/89 BW. Stuiting verjaringstermijn door dagvaarding van 13 maart 2003 in collectieve procedure. Bewijsvermoeden en/of-rekening ontzenuwd? Tegenbewijslevering. Tussenarrest.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-09-2018
(pub. 01-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3961
Effectenlease. Artikel 1:88/89 BW. Schriftelijke verklaringen. Passeren bewijsaanbod. Artikel 6:205 BW. Ingangsdatum wettelijke rente over onverschuldigd betaalde inleg. Dexia niet te kwader trouw.
HV
Gerechtshof Amsterdam 18-09-2018
(pub. 25-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3393
Effectenlease. Vervolg van ECLI:NL:GHAMS:2014:5719. Overgenomen leaseovereenkomst. Na voordeelverrekening onaanvaardbaar zware last niet meer van belang.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Onbevoegdheid van echtgenoten art. 1:88

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN