ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Voor beleggen is geen toestemming ex art. 1:88 BW vereist
Man lijdt beleggingsverlies van > € 38.000. Vrouw beroept zich op ontbreken van haar toestemming. Tevergeefs: overeenkomst met beleggingsinstelling valt niet onder 1:88 BW. Vordering jegens bank afgewezen.
Prejudiciële vragen over vernietiging leaseovereenkomst ogv art. 1:89 BW
Gerechtshof Amsterdam 02-04-2019 (pub. 04-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1101
Heeft vonnis, gewezen t.a.v. één van de echtgenoten, bindende kracht t.a.v. andere echtgenoot? Heeft beslissing dat vordering tot vernietiging is verjaard, tevens gezag van gewijsde jegens andere echtgenoot?
Vrouw eveneens aansprakelijk voor zakelijke schuld
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-02-2019 (pub. 27-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:702
Naast man ook vrouw aansprakelijk voor schuld van hun onderneming ad € 340.200, ondanks huwelijkse voorwaarden. Door man afgegeven borgstelling bleek niets waard. Persoonlijk ernstig verwijt aan vrouw.
Man gaf onvoldoende informatie aan bank; komt dit voor zijn risico of dat van bank?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:11011
Indienen onvolledige informatie aan bank, waardoor bank risico kredietovereenkomst niet goed genoeg kon inschatten, voor risico kredietaanvrager.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-02-2019
(pub. 22-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:502
Borgstelling. Het hof oordeelt dat er sprake is van een zakelijke borgstelling, omdat degene die de borgstelling afgaf, zo nauw verbonden is met en volledig financieel belang bij de bedrijfsresultaten van de vennootschap had, dat hij in de praktijk als ondernemer heeft te gelden. De borgstelling geschiedde voor rechtshandelingen die behoorden tot de normale uitoefening van het bedrijf van de vennootschap. Daaruit volgt dat het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 BW lid 1 sub c en het bewijsvoorschrift van artikel 7:859 BW niet v...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-07-2019
(pub. 17-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2534
Dexia. Waiverzaak. Bevoegdheid van eega om een in oktober 2000 gesloten effectenleaseovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 1:88 BW, is niet verjaard. Stuitende werking collectieve procedure.Aanvang verjaringstermijn van effectenleaseovereenkomsten die in de periode 1997-1999 zijn gesloten. Het hof gaat ervan uit dat eega al vanaf het sluiten van die overeenkomsten daadwerkelijk bekend is geworden met deze overeenkomsten. Bevoegdheid om die overeenkomsten te vernietigen, is verjaard.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-06-2019
(pub. 06-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4721
Echtgenote appelant beroept zich op vernietiging van lease ovk. Ook in hoger beroep wordt dit beroep verworpen, vanwege verjaring. Echtgenote had binnen 3 jr na - subjectieve - bekendheid vernietiging moeten inroepen. Gaat om bekendheid omstandigheden, niet juridische beoordeling daarvan. Tegen het bewijsvermoeden uit eerste aanleg is geen grief gericht, alleen tegen ontzenuwing daarvan. Hof overweegt dat vermoeden niet door tegenbewijs is ontzenuwd. Buitengerechtelijke kosten afgewezen nu niet voldoende geindividualiseerd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-05-2019
(pub. 30-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4589
Effectenlease. Vernietiging overeenkomst niet tijdig ingeroepen door echtgenote; bewijsvermoeden niet ontzenuwd waardoor vast staat dat de echtgenote reeds vóór 13 maart 2000 op de hoogte was van de overeenkomst. Bevoegdheid tot vernietiging van de overeenkomst derhalve verjaard. Toewijzing vordering Dexia tot vaststelling dat man in rechte niets meer van haar te vorderen heeft uit hoofde van de tussen partijen gesloten effectenleaseovereenkomst wordt als onvoldoende betwist toegewezen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019
(pub. 02-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3778
Effectenlease. Minderjarige kinderen niet zelfstandig partij bij overeenkomsten. Vernietiging overeenkomsten tijdig ingeroepen door echtgenote? Bekendheid echtgenote; bewijsvermoeden en/of rekening. Tegenbewijs.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Onbevoegdheid van echtgenoten art. 1:88

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN