Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Onbevoegdheid van echtgenoten art. 1:88 X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Lening voor inkoop accountantsmaatschap normale bedrijfsuitoefening?
Hoge Raad 13-07-2018 (pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1220
HR vernietigt uitspraak van Hof dat aangaan van financiering tbv inkoop in maatschap niet kan worden aangemerkt als gebruikelijk tbv normale uitoefening van beroep van accountant.
Borg voor lening voor inkoop in maatschap
Parket bij de Hoge Raad 04-05-2018 (pub. 29-05-2018), ECLI:NL:PHR:2018:460
A-G geeft uitgebreide verhandeling over art. 1:88 lid 5 BW. Borgstelling voor lening, lening zelf, verschil tussen 'ten behoeve van' en 'in' normale bedrijfsuitoefening.
Borgtocht vernietigbaar?
Rechtbank Midden-Nederland 30-08-2017 (pub. 12-02-2018), ECLI:NL:RBMNE:2017:6786
Rb: echtgenote heeft toestemming voor borgtocht verleend door, zonder dat zij handtekening zette, invullen van gegevens op handtekeningenpagina. Daardoor is borgtocht niet vernietigbaar.
Vernietiging borgtocht: normale uitoefening bedrijf?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-08-2017 (pub. 25-08-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:3753
Toestemming borgtocht (art. 1:88 BW) was niet nodig, want bestedingsdoel van investeringskrediet valt niet buiten normale bedrijfsuitoefening. Doel was mede om schuld aan derde (bank) af te lossen, maar is bij herfinanciering niet ongebruikelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Hoge Raad 13-07-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1220
Art. 1:88 lid 5 BW. HR: oordeel van Hof dat aangaan van financiering tbv inkoop in accountantsmaatschap niet kan worden aangemerkt als rechtshandeling die kenmerkend is in die zin dat zij tbv normale uitoefening van beroep van accountant gebruikelijk is en door daarbij geen kenbare aandacht te besteden aan de in onderdeel 1.3 (r.o. 5.12, nr. 3.3.1) genoemde stellingen, heeft het hof dan ook ofwel een te strenge maatstaf aangelegd, ofwel zijn oordeel niet naar behoren gemotiveerd.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-06-2018
(pub. 26-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5693
Toestemmingsvereiste artikel 1:88 lid 1 onder c BW
HVTU
Rechtbank Overijssel 13-06-2018
(pub. 20-06-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:2126
Art. 7:401 BW. Beroepsfout gerechtsdeurwaarder: door niet attent te zijn op het echtelijk toestemmingsvereiste, er niet voor te zorgen dat er voor de ondertekening van de borgstellingsovereenkomst duidelijkheid bestond over die toestemming en eisers ter zake onvoldoende te adviseren, heeft deurwaarder in strijd met de op haar rustende zorgplicht gehandeld. Hoofdsom zou echter ook on-inbaar zijn geweest als de beroepsfout niet zou zijn gemaakt. Daarom geen verplichting om de schade te vergoeden.
HV
Gerechtshof Amsterdam 22-05-2018
(pub. 18-06-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1811
Effectenlease. Beroep op vernietiging ex art. 1:88/89 BW. Vervolg van tussenarrest 11 oktober 2016 (voegingsincident) ECLI:NL:GHAMS:2016:4121. Intrekken beroep op 1:88 BW in eerste aanleg is te beschouwen als vermindering van eis. Vermeerdering van eis in hoger beroep is toegestaan. Stuiting verjaringstermijn door dagvaarding van 13 maart 2003 in collectieve procedure. Beroep op verjaring wordt afgewezen. Leaseovk is rechtsgeldig vernietigd. Terugbetalingsverplichting Dexia.
HV
Gerechtshof Amsterdam 11-10-2016
(pub. 18-06-2018), ECLI:NL:GHAMS:2016:4121
Tussenarrest: voegingsincident. Eindvonnis ECLI:NL:GHAMS:2018:1811.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Onbevoegdheid van echtgenoten art. 1:88

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN