ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 223 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Voornamen kind aangepast: band met peettantes naar wie hij vernoemd is verslechterd
Rechtbank Limburg 06-10-2023 (pub. 01-12-2023), ECLI:NL:RBLIM:2023:7017
Zwaarwichtig belang bestaat erin dat 3e en 4e voornaam van de minderjarige (3) zijn afgeleid van de namen van de peettantes. De band met hen is echter verslechterd (geen contact). Namen veranderd in die van peetoom en goede vriendin.
Moeder en kinderen willen contact met elkaar - de voorzieningenrechter denkt daar anders over
Rechtbank Amsterdam 16-10-2023 (pub. 13-11-2023), ECLI:NL:RBAMS:2023:6726
Bij slechts 5% van omgang is sprake van belasting door de moeder van de kinderen, maar die 5% heeft wel de potentie om de 95% die goed gaat te ondermijnen. Tegen deze belastende kant van moeder moeten zij beschermd worden. Contactverbod.
OM hoeft strafzaak tegen ex-vrouw die man van seksueel misbruik kind beschuldigt niet voort te zetten
Rechtbank Den Haag 01-11-2023 (pub. 06-11-2023), ECLI:NL:RBDHA:2023:16357
Man verwijt het Openbaar Ministerie dat het hem onvoldoende beschermt tegen onterechte aantijgingen van vrouw ter zake van seksueel misbruik van hun kind en deelname aan pedonetwerk. Hij eist dat maatregelen worden getroffen. Afwijzing.
Kantonrechter ontbindt arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten: relatie ernstig en duurzaam verstoord
Rechtbank Rotterdam 16-10-2023 (pub. 30-10-2023), ECLI:NL:RBROT:2023:9612
Partijen zijn samen een Turks restaurant begonnen. De vrouw was vennoot, inmiddels werknemer. Fysiek handgemeen tussen partijen in de keuken; uit beelden kan niet de 'schuldige' worden herleid. Arbeidsverhouding verstoord.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 06-10-2023

(pub. 01-12-2023), ECLI:NL:RBLIM:2023:7017
Voornaamswijziging van minderjarige (3 jaar). Het zwaarwichtig belang bestaat in het gegeven dat de 3e en 4e voornaam van de minderjarige zijn afgeleid van de namen van de peettantes, maar de band met deze tantes is zodanig verslechterd dat er geen contact meer is. Daarom 3e en 4e voornaam wijzigen in namen van peetoom en van een goede vriendin van de ouders.
Gerechtshof Den Haag 15-11-2023
(pub. 29-11-2023), ECLI:NL:GHDHA:2023:2206
In Zwitserland tot stand gekomen - zelfstandige, niet gevolg van wijziging in persoonlijke staat - geslachtsnaamwijziging van - in Zwitserland wonende Nederlandse - verzoekers wordt in Nederland erkend o.g.v. analoge toepassing van art. 10:24 lid 1 BW. Nederlandse rechter rechtsmacht o.g.v. art. 3 sub c Rv.
Rechtbank Noord-Holland 18-10-2023
(pub. 29-11-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:11092
Vorderingen tegen een leerkracht en de school tot vergoeding van immateriële schade van een voormalig leerling worden afgewezen. De vordering is volstrekt onvoldoende onderbouwd. Eiseres (de moeder van de voormalig leerling) had op voorhand moeten begrijpen dat de vorderingen geen kans van slagen hadden en wordt veroordeeld in volledige advocaatkosten van de school. De reconventionele vordering van de leerkracht op grond van de aantasting van haar eer en goede naam, wordt toegewezen, gelet op de grievende aard van de beschu...
Rechtbank Rotterdam 08-11-2023
(pub. 28-11-2023), ECLI:NL:RBROT:2023:11092
Na kortsluiting door de voorzieningenrechter wordt het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen en wordt het beroep van verzoeker tegen oplegging van het huisverbod ongegrond verklaard. Vaststaat dat verzoeker en achterblijfster vaker ruzie hebben met fysiek contact en dat achterblijfster aan de laatste ruzie een bloedneus heeft overgehouden. Er was dan ook sprake van een gevaar in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Wet tijdelijk huisverbod. In het kader van de belangenafweging staat vast dat n...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-11-2023
(pub. 23-11-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:9878
Kort geding. Het hof kan zonder nadere bewijslevering niet oordelen over de bedoeling van partijen ten aanzien van de opeisbaarheid van de geldlening en in het verlengde daarvan of de vordering al dan niet is verjaard. De aard van de procedure in kort geding leent zich daar niet voor. Het gevorderde verbod om de notariële akte ten uitvoer te leggen kan niet worden toegewezen. Bekrachtiging bestreden vonnis.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Gerechtigheid voor dieren
Mr. Hedy Bollen, 24-10-2023
De auteur bespreekt het boek 'Gerechtigheid voor dieren' van Martha Nussbaum, een pleidooi voor het toekennen van rechten en procesbevoegdheid aan dieren.
Huisdieren in de strijd: handvatten voor het omgaan met Fikkie bij een scheiding
Mr. Vanessa Vissers, 24-10-2023
In veel Nederlandse huishoudens is een huisdier aanwezig. Wat gebeurt daarmee na een scheiding? Bij wie mag Fikkie blijven wonen en hoe wordt dit bepaald?
Genderneutraal paspoort aanvragen in Nederland
Mr. Edward Appelman, 28-03-2023
De Rechtbank Noord-Holland deed onlangs uitspraak over een verzoek tot geslachtswijziging op de geboorteakte naar een genderneutrale 'X'-aanduiding. Dit artikel gaat in op de inhoud en context van deze uitspraak.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN