ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Geen onrechtmatige daad vrouw door man ervan te beschuldigen haar te hebben verkracht
Rechtbank Amsterdam 04-05-2022 (pub. 24-06-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:2721
Rb: nu vaststaat dat de vrouw de man heeft beschuldigd van verkrachting, moet de vraag worden beantwoord of die beschuldiging onterecht is. Antwoord niet te geven. Beschuldiging seksueel misbruik kinderen niet vast komen te staan.
Hoewel wettelijke termijn is verstreken toch nog recht om geslachtsnaamkeuze te maken
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-05-2022 (pub. 14-06-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:4645
Ook na wettelijke termijn van art. 1:5 BW moeten de ouders nog de mogelijkheid krijgen een keuze voor de achternaam van hun dochter uit te brengen, nu zij eerder niet in de gelegenheid waren. Ze hoeven geen verzoek aan Koning te doen.
Gezagsbeëindiging wegens misbruik van gezag
Rechtbank Rotterdam 07-06-2022 (pub. 13-06-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:4535
Seksueel misbruik is een dermate ernstige vorm van kindermishandeling dat deze op zichzelf al misbruik van het gezag oplevert. Vader heeft hiermee zijn plichten als gezaghebbende ouder geschonden. Beëindiging gezag over beide kinderen.
Vrouw gebonden aan hypotheekakte: bedreiging door neef van zakenpartner man niet komen vast te staan
Rechtbank Gelderland 01-06-2022 (pub. 08-06-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:2726
Dat al meermalen aangifte is gedaan van bedreiging staat haaks op verklaring van vrouw dat de politie heeft geweigerd de aangiften van haar en haar kinderen op te nemen. Hypotheekakte niet onder invloed van bedreiging ondertekend.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 04-05-2022

(pub. 24-06-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:2721
Heeft gedaagde onrechtmatig gehandeld door eiser ervan te beschuldigen dat hij haar heeft verkracht en/of hun dochters seksueel heeft misbruikt?
Rechtbank Noord-Holland 09-06-2022
(pub. 24-06-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:5220
De kinderrechter heeft op telefonisch verzoek van de Raad een voorlopige ondertoezichtstelling uitgesproken en een spoedmachtiging tot uithuisplaatsing verleend voor een jonge baby met meerdere onverklaarde botbreuken die op 3 verschillende momenten zijn ontstaan. Een week later volgt de zitting. De kinderrechter laat de voorlopige ondertoezichtstelling in stand. De spoedmachtiging tot uithuisplaatsing wordt ingetrokken, omdat de kinderrechter van oordeel is dat de ouders ter zitting een geloofwaardige mogelijke verklaring ...
Gerechtshof Amsterdam 21-06-2022
(pub. 23-06-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:1812
‘Vernietiging vervangende toestemming erkenning vaderschap; De GI blijft belast met de voogdij.’
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-05-2022
(pub. 22-06-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:4373
Artikel 1:253a lid 1 BW: achternaamswijziging kind.
Rechtbank Gelderland 13-06-2022
(pub. 20-06-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:2948
Kort geding tussen ex-partners. Voorzieningenrechter wijst vorderingen eiseres bij verstek toe en veroordeelt gedaagde, anders dan de wet voorschrijft, in de proceskosten aangezien het aan gedaagde is te wijten dat het tot een vonnis heeft moeten komen.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

(Ex-)partnergeweld op de kaart zetten bij gezag en omgang
(Mr. Ine Avontuur, 07-12-2021)
Partnergeweld moet beter op de kaart worden gezet in gezag- en omgangszaken. In deze blog meer over de rol van advocaten en de Masic-methode bij de screening op huiselijk/(ex-)partnergeweld.
Huiselijk geweld in het familierecht: een ongemakkelijke waarheid
(Mr. drs. Ariane Hendriks, 22-06-2021)
Ariane Hendriks adviseert soms cliënten om níet te zeggen dat ze slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Daarmee is ze als advocaat onderdeel van het grote toedekken van huiselijk geweld in het familierecht. Waarom gebeurt dat?
Wetsvoorstel dubbele achternaam in internetconsultatie
(Mr. Jolene Groenestijn, 01-03-2021)
Op 8 februari 2021 is een wetsvoorstel in internetconsulatie gegaan dat het mogelijk maakt om kinderen de achternaam van beide ouders te laten dragen. In dit artikel een toelichting op de belangrijkste onderdelen.
Voornaamswijziging: wat zijn geldige redenen (en wat niet)?
(Mr. Anne Jo Broekhuizen-Termaat, 19-09-2019)
Steeds meer mensen willen hun voornaam officieel laten wijzigen. Maar: wanneer mag dit wel en wanneer niet? En hoe gaat zo'n procedure in zijn werk?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN