Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Cijfers en statistieken huwelijk en scheiding
Pleidooi voor afschaffing geregistreerd partnerschap
Medisch beroepsgeheim in beginsel ook na overlijden patiënt
Huisarts mocht inzage patiëntendossier van overleden ouders weigeren (Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg 26-06-2018)
Uitgangspunt van KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ is dat beroepsgeheim ook na het overlijden van de patiënt blijft bestaan. I.c. geen zwaarwichtig belang voor doorbreking beroepsgeheim.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KIOV
Rechtbank Den Haag 10-04-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7708
De man verzoekt de rechtbank de ambtenaar te gelasten de geboorteakte van de minderjarige in te schrijven in het daarvoor bestemde register, met veroordeling van de ambtenaar in de kosten van de procedure. De ambtenaar heeft de inschrijving van de geboorteakte gweigerd omdat sprake is van een draagmoederconstructie. Aan de orde is de vraag of de openbare orde zich verzet tegen erkenning van de in het buitenland opgemaakte akte van de minderjarige. De rechtbank heeft geoordeeld dat toetsing van een hoogtechnologisch draagmoederscha...
HVOV
Rechtbank Midden-Nederland 11-07-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:3113
Eindvonnis. Goed onderbouwd vermoeden van een schijnhandeling, onvoldoende concreet weersproken.
OV
Rechtbank Limburg 19-06-2018
(pub. 04-07-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:5954
straatverbod; contactverbod; rectificatie
KIOV
Rechtbank Gelderland 31-05-2018
(pub. 21-06-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2737
Onenigheid ouders over plaatsing foto’s kind via Facebook of andere social media op het internet aangemerkt als gezagsgeschil a.b.i. art. 1: 253a lid 1 BW. Belang kind is toetsingskader. Door moeder verzocht verbod aan vader om foto’s en filmpjes van de minderjarige te plaatsen wordt toegewezen, omdat de rechtbank niet inziet welk belang de minderjarige (1 jaar oud) daarbij op dit moment heeft. Omdat dit nog kan veranderen als de minderjarige ouder is, wordt het verbod toegewezen voor een periode van 5 jaar.
KIOV
Rechtbank Limburg 05-06-2018
(pub. 18-06-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:5709
Afwijzing van door vader verzochte omgangsregeling. Vaststelling van omgangsregeling op dit moment zou negatieve gevolgen hebben voor de psychische gesteldheid van moeder jegens wie sprake was van zware mishandeling. Dit zou tevens van invloed zijn op de kinderen. Ook bij de kinderen is geen emotionele ruimte voor omgang met vader. Daarnaast geldt de ontkenning van de problemen door vader als contra-indicatie.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Overig

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN