ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Benoeming bijzondere curator in strafzaak tegen ex-vriend moeder
Rechtbank Amsterdam 08-08-2019 (pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6255
Kinderrechter benoemt bijzondere curator voor bijstand aan minderjarige (2017) bij evt. vordering als slachtoffer zware mishandeling. Mogelijk belangenconflict, nu ook moeder verdachte is (onvoldoende tijdig hulp inschakelen).
Veilig Thuis hoeft dossier niet te sluiten; eis ouders afgewezen
Rechtbank Amsterdam 05-09-2019 (pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6575
Bescherming art. 8 EVRM niet onbegrensd. Inmenging openbaar gezag mogelijk, zoals in casu. De zorgen over kinderen zijn ook niet weggenomen, maar eerder toegenomen. Ook art. 6 EVRM wordt niet geschonden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 08-08-2019

(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6255
Kinderrechter benoemt bijzondere curator voor bijstand aan minderjarige (2017) bij eventuele vordering als slachtoffer in strafzaak tegen (voormalige) vriend moeder. Mogelijk belangenconflict, nu ook moeder vooralsnog verdachte is (wegens mogelijk onvoldoende tijdig inschakelen van hulp). Benoeming bc houdt tevens in, dat bc (medische) informatie kan opvragen c.q. contact kan hebben bij/met wie zij nodig acht. Tevens opdracht eventuele schadevergoedingen voorzien van BEM-clausule uit te keren op bankrekening minderjarige.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-09-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3285
OM verzoekt geboorteakte kind te verbeteren/aan te vullen (art. 1:24 BW). Ambtenaar burgerlijke stand komt op tegen beschikking rechtbank. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). Pools recht beheerst vraag of kind door geboorte in familierechtelijke betrekking tot man staat (art. 10:92 BW). Onherroepelijk Pools vonnis ontkenning vaderschap. Doorhaling en verbetering geboorteakte gelast, omdat dit, overeenkomstig de jurisprudentie van de Hoge Raad, een compleet en zo actueel mogelijk beeld geeft van afstammingsgeschiedenis kind.
Rechtbank Amsterdam 05-09-2019

(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6575
Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling hoeft het dossier over een gezin dat zij in onderzoek heeft, niet te sluiten.
Rechtbank Limburg 30-07-2019
(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:7047
Straat- en contactverbod
Rechtbank Rotterdam 22-08-2019
(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7168
Beroep verlenging huisverbod ongegrond verklaard. Verzoek voorlopige voorziening afgewezen. Geen partnergesprek plaatsgevonden en geen veiligheidsafspraken gemaakt. Gevaar duurt nog voort.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Overig

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN