ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Huwelijkse voorwaarden niet opzij gezet door intentieovereenkomst echtgenoten
Rechtbank Den Haag 20-07-2021 (pub. 10-09-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:8163
Uit intentieovereenkomst volgt weliswaar de bedoeling van partijen hun huwelijkse voorwaarden te wijzigen, maar deze is nooit omgezet in concrete actie. Huwelijkse voorwaarden kunnen alleen bij notariële akte worden gewijzigd.
Pleidooi voor conflictlessen voor scheidende ouders
Getuige zijn van huiselijk geweld is strafbaar als (psychische) mishandeling
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-08-2021 (pub. 20-08-2021), ECLI:NL:RBZWB:2021:4242
Het getuige (laten) zijn van huiselijk geweld kan gekwalificeerd worden als psychische mishandeling en aangemerkt worden als mishandeling ex art. 300 Sr. Veroordeling tot gevangenisstraf wegens mishandeling van echtgenote en kinderen.
Sluitstuk in serie van zes uitspraken over gerechtelijke vaststelling vaderschap overledene
Rechtbank Rotterdam 14-06-2021 (pub. 17-08-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:8086
Vrouw voert vanaf 2017 procedure gerechtelijke vaststelling vaderschap. Rb passeert beroep van kinderen op belang van ongestoorde rustplaats voor overledene en gelast DNA- onderzoek op stoffelijk overschot. Rb stelt vaderschap vast.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-09-2021
(pub. 16-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8657
Geschil tussen vader en zoon over betaling huur en aflossing schuld. Geen eenmalige afkoop huur. Geen schijnovereenkomst. Verrekening.
Rechtbank Overijssel 14-09-2021
(pub. 15-09-2021), ECLI:NL:RBOVE:2021:3537
Man valt vrouw na verbreken van relatie lastig, soms in het bijzijn van hun minderjarige dochter. Het gevorderde contact- en gebiedsverbod wordt toegewezen.
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 13-09-2021
(pub. 13-09-2021), ECLI:NL:OGEAC:2021:160
Discriminatie op basis van seksuele oriëntatie. Uitsluiting van paren van gelijk geslacht van het huwelijk in het Burgerlijk Wetboek is in strijd met het gelijkheidsbeginsel van artikel 3 Staatsregeling, zeker bij gebreke van een gelijkwaardig wettelijk alternatief.
Rechtbank Den Haag 20-07-2021

(pub. 10-09-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:8163
Niet in geschil dat overeenkomst van pp de intentie van partijen op 23-12-2002 weergeeft om hun huwelijkse voorwaarden te wijzigen. Maar pp hebben deze niet uitgevoerd. De notariële tussenkomst strekt mede tot bescherming van echtgenoten, opdat hun vermogensverhouding niet lichtzinnig wordt gewijzigd. Pp zijn dus in beginsel aan de huwelijkse voorwaarden gebonden. Rb gaat voorbij aan betoog vrouw dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat zij nu nog aan de huwelijkse voorwaarden gebonden is.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-08-2021
(pub. 06-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8351
Kort geding. Straat- en contactverbod broer. Bewind en mentorschap.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Huiselijk geweld in het familierecht: een ongemakkelijke waarheid
(Mr. drs. Ariane Hendriks, 22-06-2021)
Ariane Hendriks adviseert soms cliënten om níet te zeggen dat ze slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Daarmee is ze als advocaat onderdeel van het grote toedekken van huiselijk geweld in het familierecht. Waarom gebeurt dat?
Wetsvoorstel dubbele achternaam in internetconsultatie
(Mr. Jolene Groenestijn, 01-03-2021)
Op 8 februari 2021 is een wetsvoorstel in internetconsulatie gegaan dat het mogelijk maakt om kinderen de achternaam van beide ouders te laten dragen. In dit artikel een toelichting op de belangrijkste onderdelen.
Voornaamswijziging: wat zijn geldige redenen (en wat niet)?
(Mr. Anne Jo Broekhuizen-Termaat, 19-09-2019)
Steeds meer mensen willen hun voornaam officieel laten wijzigen. Maar: wanneer mag dit wel en wanneer niet? En hoe gaat zo'n procedure in zijn werk?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN