ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Verzoek voornaamswijziging toegewezen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-02-2019 (pub. 13-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1252
Voornaam valt onder art. 8 EVRM. Wetgever heeft voornaamkeuze overgelaten aan de ouders en kind heeft geen recht op voornaamkeuze. Verzoek toegewezen wegens wens om familietraditie voort te zetten.
Boek "Hexit" - over hoe een man een 'scheidingsoorlog' beleeft - alsnog verboden
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-02-2019 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:479
Publicatie van boek door man over zijn echtscheiding vormt een aantasting van de eer en goede naam van ex-echtgenote. Alsnog een verbod op verspreiding ervan. Uitingen op Facebook moeten gerectificeerd worden.
Vordering tot procedurestop
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019 (pub. 06-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1002
1. Nu gezag van moeder is beëindigd, is haar toestemming voor verzoek wijziging geslachtsnaam zoon bij de Koning niet vereist. 2. Afwijzing verzoek vader tot procedurestop moeder: vindt geen steun in het recht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

OV
Hoge Raad 15-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:225
Parket HR concludeerde tot verwerping cassatieberoep tegen uitspraak inzake "schermutseling" tussen (ex-)partners. HR: conclusie gevolgd. Art.81 RO.
OV
Parket bij de Hoge Raad 14-12-2018
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1375
Parket HR over "schermutseling" tussen (ex-)partners. Heeft vrouw recht op schadevergoeding? Twee verschillende lezingen. Stelplicht en bewijslast benadeelde partij. Enkele bewijswaardering van gestelde feitelijke toedracht is nog geen vaststelling van aansprakelijkheid. Ook proportionele aansprakelijkheid aangesprokene veronderstelt dat diens ‘fout’ is komen vast te staan. In casu niet het geval. Hof oordeelde op goede gronden dat vrouw niet in haar bewijsopdracht is geslaagd. Volgt conclusie tot verwerping cassatieberoep.
OV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1252
Voornamen zijn middel van persoonlijke en emotionele identificatie en hebben daarmee betrekking op privéleven en familie- en gezinsleven in de zin van art. 8 EVRM. Wetgever heeft het aan de ouders gelaten om voornaam kind te kiezen. Geen ongeclausuleerd zelfbeschikkingsrecht of recht op voornaamkeuze voor kind. Verzoek van man (27 jaar) tot wijziging voornaam (art. 1:4 BW toegewezen: langgekoesterde en diep gewortelde wens van verzoeker om met de betreffende voornaam de familietraditie voort te zetten.
OV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-02-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:479
De publicatie door de man van een boek over zijn echtscheiding vormt een aantasting van de eer en goede naam van zijn ex-echtgenote. Onrechtmatig jegens haar. Dat hij met zijn boek misstanden binnen de scheidingsrechtspraak en overheidsinstanties aan de kaak zou willen stellen, vormt geen rechtvaardiging om voor haar zeer krenkende bewoordingen te gebruiken of zeer privacygevoelige informatie prijs te geven. Verbod op verspreiding of openbaring van het boek en veroordeling tot rectificatie op Facebook, met dwangsom.
KIOV
Rechtbank Rotterdam 19-12-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:11097
Vrouw gaat alleen akkoord met erkenning op voorwaarde dat kind in kwestie haar achternaam houdt. Gezien art.1:5 lid 8 (dat dwingend recht bevat) is dit niet mogelijk, omdat bij de erkenning van het eerste kind dat ze met vader heeft, al voor diens achternaam is gekozen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Overig

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN