ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Gerechtelijke vaststelling vaderschap uitsluitend bedoeld voor geval dat bio-ouder niet tot erkenning wil of kan overgaan
Rechtbank Oost-Brabant 15-12-2020 (pub. 03-05-2021), ECLI:NL:RBOBR:2020:6946
Wat in verleden ook wel ‘de gedwongen erkenning’ genoemd werd, is bedoeld voor gevallen waarin bio-ouder niet tot erkenning wil of kan overgaan. Nu daarvan in casu geen sprake is, wijst rb verzoek ouders af.
Spoorboekje verkrijging medegezag door stiefvader met achternaamswijziging voor kinderen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-04-2021 (pub. 23-04-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:3956
Stiefvader krijgt medegezag over kinderen. Kinderen krijgen daarnaast zijn achternaam. Art.1:253t lid 1 BW en art. 1: 253t lid 3 BW.
Wijziging geboorteakte naar: “geslacht is niet kunnen worden vastgesteld”
Rechtbank Den Haag 13-04-2021 (pub. 21-04-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:3907
Wat wetgever laat liggen pakt de rechter op: geboorteakte met vermelding "van het vrouwelijk geslacht" wordt op verzoek van genderneutrale persoon verbeterd in "waarvan het geslacht niet is kunnen worden vastgesteld".
Minister komt professionals in het familierecht - enigszins - tegemoet
De verplichte, extra werkzaamheden voor het opstellen van een ouderschapsplan zullen in het vervolg worden vergoed. Tevens zal de korting bij een minnelijke regeling van een echtscheiding op tegenspraak worden gecompenseerd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-05-2021
(pub. 06-05-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:4304
Kort geding; hoger beroep; proceskosten na regeling op zitting; voorzieningenrechter heeft proceskosten terecht gecompenseerd; wel proceskostenveroordeling in hoger beroep. Artikel 237 Rv.
Rechtbank Oost-Brabant 15-12-2020

(pub. 03-05-2021), ECLI:NL:RBOBR:2020:6946
Ontkenning vaderschap naar Pools recht. Toepassing Poolse Familien- und Vormundschaftgesetzbuch (FVGB). Daarnaast verzoeken moeder en biologische vader de rb het vaderschap van bio-vader gerechtelijk vast te stellen. Ned. recht van toepassing op dit verzoek. Uit wetsgeschiedenis art. 1:207 BW blijkt dat dit rechtsmiddel, in het verleden ook wel ‘de gedwongen erkenning’ genoemd, is bedoeld voor die gevallen waarin bio-ouder niet tot erkenning wil of kan overgaan. Nu daarvan in casu geen sprake is, wijst rb verzoek af.
Gerechtshof Amsterdam 13-04-2021
(pub. 03-05-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:1195
Hoger beroep. Echtscheiding en gezag. Situatie gewijzigd. Alsnog instemming echtscheiding en vernietiging beslissing alleen gezag bij de moeder.
Rechtbank Den Haag 04-12-2020
(pub. 03-05-2021), ECLI:NL:RBDHA:2020:14579
RWN: verzoek tot vaststelling Nederlanderschap afgewezen.
Rechtbank Amsterdam 13-11-2020
(pub. 30-04-2021), ECLI:NL:RBAMS:2020:7266
Heeft moeder/erfgenaam of vriendin aanspraak heeft op in arbeidsovereenkomst van zoon geregelde overlijdensuitkering? Niet kan worden vastgesteld dat Handboek en daarmee de begunstigingsregeling, waarop moeder zich beroept, deel uitmaakte van de arbeidsovereenkomst van zoon. Maar zelfs al dat wel zo zou zijn brengt uitleg mee dat onder 'partner' ook ongehuwd partner moet worden verstaan.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wetsvoorstel dubbele achternaam in internetconsultatie
(Mr. Jolene Groenestijn, 01-03-2021)
Op 8 februari 2021 is een wetsvoorstel in internetconsulatie gegaan dat het mogelijk maakt om kinderen de achternaam van beide ouders te laten dragen. In dit artikel een toelichting op de belangrijkste onderdelen.
Voornaamswijziging: wat zijn geldige redenen (en wat niet)?
(Mr. Anne Jo Broekhuizen-Termaat, 19-09-2019)
Steeds meer mensen willen hun voornaam officieel laten wijzigen. Maar: wanneer mag dit wel en wanneer niet? En hoe gaat zo'n procedure in zijn werk?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN