ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Notaris moet dossier van erflaatster afgeven aan familieleden
Rechtbank Amsterdam 17-11-2022 (pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:6728
Op notaris rust zware plicht om misbruik van kwetsbare personen te signaleren. Er zijn aanwijzingen dat geheimhouder verwijtbaar en ondeskundig heeft gehandeld; geen Stappenplan wilsbekwaamheid aangetroffen. Toewijzing.
Hof geeft invulling aan uitspraak Hoge Raad over Iraanse huwelijkse voorwaarden
Gerechtshof Den Haag 05-10-2022 (pub. 31-10-2022), ECLI:NL:GHDHA:2022:2153
Huwelijkse voorwaarden waarin afwikkeling huwelijksvermogen afhankelijk is van schuldvraag echtscheiding, zijn in dit geval in strijd met de openbare orde. Toetsing per datum uitspraak; huwelijk en vermogensverwerving grotendeels in NL.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-11-2022
(pub. 02-12-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:3993
Vervangende toestemming voor indienen verzoek geslachtsnaamswijziging.
Rechtbank Noord-Holland 09-11-2022
(pub. 02-12-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:10301
Niet vaststaat dat de tandarts toestemming van de bewindvoerder had voor de behandeling. De tandarts was wel met het bewind bekend. De behandelkosten kunnen daarom niet op de onder bewind staande goederen worden verhaald (art 1:440 BW)
Rechtbank Gelderland 23-11-2022
(pub. 30-11-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:6435
kosten tandartsbehandeling tijdens bewind. Schending substantiëringsplicht en waarheidsplicht. Sanctie: stellingen in conclusie van repliek blijven buiten beschouwing. Art . 1:440 lid 1 BW schuld kan niet worden verhaald op onder bewind staande goederen.
Rechtbank Rotterdam 18-11-2022
(pub. 28-11-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:10298
Verzoek tot wijziging van de geslachtsregistratie in een geboorteakte naar een “X”. Deskundigenverklaring vereist? Toets of verzoek lichtzinnig is gedaan. Sprake van innerlijke overtuiging tot mannelijk noch tot vrouwelijk geslacht te behoren.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Genderneutrale registratie in de geboorteakte: een overzicht
(Mr. Sharon Verhoef en Mr. Simone de Graaff, 27-09-2022)
Hoewel een wettelijke grondslag voor een genderneutrale geslachtsregistratie in de geboorteakte ontbreekt, moeten rechters steeds vaker beslissen op verzoeken daartoe. In deze blog meer over de recente rechtspraak en ontwikkelingen.
Eergerelateerd geweld en recht op omgang
(Mr. Ine Avontuur, 02-08-2022)
In deze blog meer over de invloed van verdragen op risicotaxatie bij huiselijk geweld. Op welke gronden kan recht op omgang worden ontzegd? En welke verdragen moeten in aanmerking worden genomen?
(Ex-)partnergeweld op de kaart zetten bij gezag en omgang
(Mr. Ine Avontuur, 07-12-2021)
Partnergeweld moet beter op de kaart worden gezet in gezag- en omgangszaken. In deze blog meer over de rol van advocaten en de Masic-methode bij de screening op huiselijk/(ex-)partnergeweld.
Huiselijk geweld in het familierecht: een ongemakkelijke waarheid
(Mr. drs. Ariane Hendriks, 22-06-2021)
Ariane Hendriks adviseert soms cliënten om níet te zeggen dat ze slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Daarmee is ze als advocaat onderdeel van het grote toedekken van huiselijk geweld in het familierecht. Waarom gebeurt dat?
Wetsvoorstel dubbele achternaam in internetconsultatie
(Mr. Jolene Groenestijn, 01-03-2021)
Op 8 februari 2021 is een wetsvoorstel in internetconsulatie gegaan dat het mogelijk maakt om kinderen de achternaam van beide ouders te laten dragen. In dit artikel een toelichting op de belangrijkste onderdelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN