ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Terbeschikkingsstellingsregeling van toepassing
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019 (pub. 29-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1501
Pand is gezamenlijk eigendom van echtgenoten, behoort niet tot huwelijksgoederengemeenschap en winkeldeel is in gebruik in onderneming echtgenote. Man moet afrekenen over stakingsresultaat.
Terbeschikkingsstellingsregeling en ongebruikelijke lening
Rechtbank Gelderland 10-10-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4362
Lening van ouders aan zoon/schoondochter. Belastingdienst slaagt niet in bewijs van onzakelijke lening: een maatschappelijk ongebruikelijke lening zoals i.c. is niet per definitie ook een onzakelijke lening.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 19-06-2019
(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1744
In Liechtensteinse Stiftung afgezonderd particulier vermogen. Belanghebbende is partner van een kind van de Stifter, behoort niet tot het Begünstigtenkreis, is geen begunstigde in de zin van art. 2.14, lid 6, van de Wet IB 2001 en kan dat ook niet worden. De TBS-vordering op A BV is niet toerekenbaar aan de partners op grond van art. 3.92, lid 4, Wet IB 2001.
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019

(pub. 29-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1501
Rb heeft terecht geoordeeld dat belanghebbende het aan hem toekomende deel van de winkelruimte aan zijn echtgenote ter beschikking heeft gesteld in de zin van art. 3.91 IB. Belanghebbende moet hierover bij staking van de werkzaamheid (de terbeschikkingstelling) afrekenen. Art. 3.91 IB is onder meer bedoeld voor een situatie zoals i.c., waarin (gedeelte van) pand in mede-eigendom is van twee echtgenoten, niet tot de huwelijksgoederengemeenschap behoort en in de onderneming van de echtgenote in gebruik is.
Rechtbank Gelderland 10-10-2018

(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4362
Terbeschikkingstellingsregeling art. 3.92 IB. Lening van ouders aan zoon en schoondochter. Belastingdienst slaagt niet in bewijs dat lening onzakelijk was. Maatschappelijk ongebruikelijke lening is niet per definitie ook onzakelijke lening. Ongebruikelijke voorwaarden en slechte financiële omstandigheden maken nog niet aannemelijk dat geen rente kan worden bepaald waaronder een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest eenzelfde lening te verstrekken onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden.
Gerechtshof Amsterdam 07-11-2017
(pub. 06-12-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:4620
Inkomstenbelasting; artikel 3.91, lid 1, onder b, van de Wet IB 2001; de omstandigheid dat de minderjarige zoon bij het afsluiten van de (oorspronkelijke) leningen nog wel kwalificeerde als de ‘met de belastingplichtige verbonden persoon’ mist betekenis, aangezien de zoon in de in geding zijnde jaren inmiddels meerderjarig is.
Rechtbank Noord-Holland 07-06-2017

(pub. 16-06-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:4919
Terbeschikkingstellingsregeling van art. 3.91 lid 1 sub a Wet IB is van toepassing op aandeel van man in winkelgedeelte dat feitelijk te beschikking staat aan de door zijn echtgenote gedreven onderneming. Daaraan doet niet af dat winkelgedeelte behoort tot eenvoudige gemeenschap. Uit de wetsgeschiedenis volgt slechts dat de terbeschikkingstellingsregeling niet van toepassing is op vermogensbestanddeel dat behoort tot gemeenschap die kwalificeert als huwelijksgoederengemeenschap.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Terbeschikkingstellingsregeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN