ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Op zitting aangegane overeenkomst is (toch) geen vaststellingsovereenkomst
Gerechtshof Den Haag 02-07-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2833
Pp zijn op de zitting ten overstaan van de rechter, begeleid door hun advocaten, een overeenkomst aangegaan. Dat maakt het nog geen vaststellingsovereenkomst. Geen einde willen maken aan rechtens onzekere situatie. Verdeling.
Echtgenoot vervalst handtekening van vrouw voor kredietovereenkomst
Vordering van vrouw jegens tussenpersoon afgewezen. Geen schade want huwelijk was in gemeenschap van goederen en krediet is benut voor aflossing van andere gemeenschapsschuld.
Verjaring gemeenschapsschuld jegens één van ex-echtgenoten gestuit
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-05-2018 (pub. 23-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4629
Bijdrageplicht in gemeenschapsschuld die na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap t.a.v. vrouw is verjaard en t.a.v. man door stuiting van de verjaring is blijven bestaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 02-07-2019

(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2833
Pp zijn op zitting ten overstaan van de rechter, begeleid door hun advocaten, een schriftelijke overeenkomst aangegaan, met daarboven 'Vaststellingsovereenkomst' en 'Partijen komen ter beëindiging van hun geschil het volgende overeen'. Dat maakt nog niet dat sprake is van een vaststellingsovereenkomst. Daarvan is slechts sprake indien partijen daarmee een einde willen maken aan een rechtens onzekere situatie. Niet het geval, aangezien de ovk betrekking heeft op de verdeling van de voormalige huwelijksgoederengemeenschap.
Gerechtshof Den Haag 22-10-2019

(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2797
Verdeling van in 2012 ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Geslaagd beroep op art. 3:194 lid 2 BW wegens contante geldopnames voor de peildatum. In eerste aanleg is overeenkomst tot stand gekomen tav betaling hypotheekrente. Los daarvan kan slechts onder uitzonderlijke omstandigheden worden afgeweken van de draagplicht bij helfte van gemeenschapsschulden. Nog geen wettelijke rente verschuldigd over overbedelingsvordering; dient beoordeeld te worden in het kader van de gehele verdeling en niet per bestanddeel.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 03-09-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3266
Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; huwelijkse schulden
Rechtbank Oost-Brabant 28-09-2018
(pub. 03-10-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:4778
Presidentsrekesten, verlof beslag – verzoek om ten laste van ex-echtgenote beslag te leggen onder haar werkgever, tbv verhaal van een gemeenschappelijke schuld die tijdens huwelijk is ontstaan door onrechtmatig handelen van ex-echtgenoot. Afwijzing van dit verzoek ogv artikel 1:102 BW. Wel kan beslag worden gelegd onder werkgever van ex-echtgenoot
Rechtbank Limburg 25-07-2018

(pub. 25-07-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:7062
Peildata vóór inwerkingtreding art. 1:99 lid 1 BW. Draagplicht echtgenoten mbt beweerde schuld aan zoon X waarover aparte procedure wordt gevoerd. Gelet op art. 3: 185 lid 1 BW bepaalt de rechtbank dat de gemeenschapsschuld van pp aan X in totaal niet hoger is dan het bedrag waartoe de man uiteindelijk wordt veroordeeld in de procedure van X tegen ouders. Vrouw gedroeg zich in de procedure van zoon X immers niet zoals ex-echtgenoten zich bij de vaststelling en verdeling vd gemeenschap tov elkaar behoren te gedragen
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gemeenschapsschulden art. 1:96

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN