Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Gemeenschapsschulden art. 1:96 X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Verjaring gemeenschapsschuld jegens één van ex-echtgenoten gestuit
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-05-2018 (pub. 23-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4629
Bijdrageplicht in gemeenschapsschuld die na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap t.a.v. vrouw is verjaard en t.a.v. man door stuiting van de verjaring is blijven bestaan.
Regresrecht bij betalen gezamenlijke schuld?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-09-2017 (pub. 28-09-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4155
Na ontbinding huwelijksgoederengemeenschap pas regresrecht na betaling voor meer dan de helft van de schuld(en).
Man niet aansprakelijk voor door echtgenote verduisterd bedrag
Rechtbank Midden-Nederland 22-02-2017 (pub. 10-04-2017), ECLI:NL:RBMNE:2017:1723
Man niet aansprakelijk voor terugbetaling van door echtgenote verduisterd bedrag. Niet hoofdelijk aansprakelijk ex art. 1:85 BW: behoort niet tot kosten gewone gang huishouding. Wel verhaalsrecht op gemeenschap en toewijzing vordering op man wegens ongerechtvaardigde verrijking.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-05-2018
(pub. 23-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4629
Man is tijdens huwelijk gemeenschapsschuld aangegaan. Na ontbinding huwelijksgemeenschap blijft de man hiervoor 100% aansprakelijk en vrouw 50% (art. 1:102 BW oud). Ieder is voor de helft draagplichtig (art. 6:10 BW). Crediteur heeft alleen vordering jegens man gestuit, waardoor vordering op vrouw is verjaard. Hof: Omdat deze schuld jegens de man is blijven bestaan, dient de vrouw daarin bij helfte bij te dragen. Art. 3:317 lid 1 BW en art. 1: 100 BW.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 09-05-2018
(pub. 09-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1116
Pp hebben ieder gelijk aandeel in ontbonden huwelijkse gemeenschap Art. 1:100 BW. Slechts bij uitzonderlijke omstandigheden wordt hiervan afgeweken ECLI:NL:GHAMS:2013:CA1866. Door de vrouw onvoldoende daarvoor gesteld. Auto vrouw is geen verknocht goed Art. 1:94 lid 2 BW. Vermeerdering eis bij vws op incidenteel appel in strijd met twee-conclusieregel en de eisen van een goede procesorde.
HVFP
Gerechtshof Amsterdam 06-03-2018
(pub. 10-04-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:846
Spoor van vernielingen in (voormalige) echtelijke woning. GvG. Wie draait op voor de herstelkosten (voorzover aannemelijk), nu ter zitting is afgesproken dat de man alle lasten van de woning voor zijn rekening zal nemen tot de opheffing van de onverdeeldheid op welke wijze dan ook.”? Is er verder ruimte voor verrekening teruggaven IB van voor de peildatum? En tot slot: wie betaalt de proceskosten?
HV
Gerechtshof Amsterdam 20-02-2018
(pub. 20-03-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:649
Vrouw betwist dat zij handtekening heeft gezet onder de kredietovereenkomst die tijdens huwelijk is gesloten. Criteria aan de hand waarvan beslist moet worden of haar vermogen niettemin geheel of gedeeltelijk door de bank kan worden uitgewonnen. Art.1:102 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gemeenschapsschulden art. 1:96

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN