ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw start kort geding maar heeft van man al 1 mio ontvangen: afwijzing
Rechtbank Den Haag 12-03-2019 (pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4072
Vrouw vordert nakoming van nog niet volledig nagekomen verdelingsbeschikking. Voorzieningenrechter acht geen spoedeisend belang aanwezig: vrouw heeft al € 1.061.991 van man ontvangen. Afwijzing.
Vordering tot betaling woonlasten in kort geding?
Rechtbank Limburg 20-11-2018 (pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:10866
Nee. De vordering om de man te veroordelen om de eigenaars- en gebruikslasten voor zijn rekening te nemen wordt afgewezen, omdat het in feite een vordering tot het wijzen van een declaratoir vonnis is.
Alimentatievordering in kort geding toegewezen
Rechtbank Limburg 23-01-2019 (pub. 06-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:619
Omdat man ondanks LBIO en beslaglegging alimentatie niet betaalt, wordt hij daar op vordering van de vrouw in kort geding toe veroordeeld. Geëiste dwangsom niet toewijsbaar.
Terughoudendheid in kort geding bij toestemming verhuizing
Gerechtshof Den Haag 14-08-2018 (pub. 15-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2692
Voorzieningenrechter dient uitermate terughoudend te zijn om vervangende toestemming te verlenen om met kind te verhuizen, zeker bij internationale verhuizing van Nederland naar Spanje.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019
(pub. 02-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3766
Kort geding: vordering vrouw tot schorsing van de zorgregeling tussen de man en de kinderen ook in hoger beroep afgewezen.
Rechtbank Den Haag 12-03-2019

(pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4072
Vrouw vordert onmiddellijke uitvoering van nog niet volledig nagekomen verdelingsbeschikking, nu geen termijn daarin is opgenomen. Rb wijst vordering af, nu de vrouw geen spoedeisend belang heeft. Zij had al een miljoen euro van de man ontvangen. Voorts overweegt de Rb dat de verdelingsbeschikking een niet voor tenuitvoerlegging vatbare beslissing behelst (wijze van verdeling gelast ex art. 3:185 lid 1 BW, vgl ECLI:NL:GHSHE:2013:5215) zodat bij de te hanteren termijn de redelijkheid en billijkheid bepalend is.
Gerechtshof Den Haag 09-04-2019
(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:836
Kort geding omgang. In eerste aanleg ter zitting getroffen regeling rechtsgeldig tot stand gekomen? Karakter: ordemaatregel. Hof kan in kader van kort geding niet beoordelen of de zorgregeling de man en de minderjarige onevenredig in hun gezinsleven beperkt. Gaat ratio kort geding te buiten.
Rechtbank Overijssel 29-03-2019
(pub. 11-04-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1230
Geldvordering afgewezen. Geen spoedeisend belang.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-04-2019
(pub. 10-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1331
Huwelijksvermogensrecht; kortgeding; woning.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Kort geding art. 254 Rv

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN