ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Omgang grootouders met kleinkind dat uit huis is geplaatst
Rechtbank Den Haag 11-11-2019 (pub. 22-11-2019), niet gepubliceerd
Vordering omgangsregeling in kort geding toegewezen, gelet op nauwe persoonlijke betrekking tussen grootouders en kleinkind. Bij bepaling frequentie wordt rekening gehouden met frequentie waarin de ouders het kind mogen zien.
Perikelen bij vordering tot medewerking/machtiging verkoop woning
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29-10-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3968
Machtiging te gelde maken woning kan ook in kort geding worden verleend. Wens vrouw om uit onverdeeldheid te raken echter geen gewichtige reden. Daarvoor is art. 3:185 BW (verdelingsvordering). Geen reëel executiegevaar.
Dwangsommen wegens eigenmachtige verhuizing blijven verbeurd
Gerechtshof Den Haag 30-04-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2834
Ondanks weigering toestemming door Rb is moeder met kind verhuisd. Geen gevolg gegeven aan gebod terugverhuizing. Nadien heeft vader aan moeder toestemming verhuizing verleend. Hof: Vzr heeft dwangsom terecht opgelegd.
Ouders vragen vrij van school in civiel kort geding
Rechtbank Noord-Nederland 14-10-2019 (pub. 23-10-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:4358
Ouders verzoeken toestemming voor schoolverzuim voor religieuze herdenking van overlijden grootvader in Marokko. Voorzieningenrechter niet bevoegd: vordering heeft i.c. geen civiele grondslag. Komt tzt aan op oordeel strafrechter.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-11-2019
(pub. 28-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4345
Kort geding: nakoming omgangsregeling
Rechtbank Den Haag 11-11-2019

(pub. 22-11-2019), niet gepubliceerd
Kort geding grootouders over omgangsregeling met kleinkind dat uit huis is geplaatst. Vordering toegewezen, gelet op nauwe persoonlijke betrekking tussen grootouders en kleinkind. Bij bepaling frequentie wordt rekening gehouden met frequentie waarin de ouders het kind mogen zien.
Rechtbank Midden-Nederland 30-10-2019
(pub. 20-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4959
Rechter in kg: gelet op onzekerheid over toekomstige woonsituatie vader, de vraag of een co-ouderschapsregeling vanaf januari haalbaar en in belang kinderen is en gezien advies huidige basisschool, in belang kind is dat hij zo snel mogelijk wisselt van school. Bovendien heeft kind voor de herfstvakantie al afscheid genomen van zijn klas, waardoor het voor hem extra verwarrend is als hij na de herfstvakantie gewoon terugkomt. Volgt vervangende toestemming aan moeder kind op school in in haar nieuwe woonplaats in te schrijven.
Gerechtshof Den Haag 08-11-2019
(pub. 19-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3008
Kort Geding. Moeder (derdelander) en minderjarig kind met Nederlandse nationaliteit dreigen op straat te komen te staan. Vraag of op de Staat de plicht rust om moeder en kind op te vangen op grond van art. 3 en 8 EVRM, danwel art. 20 VwEU.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Kort geding art. 254 Rv

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN