ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Huidige partner vader is belanghebbende in procedure over zijn kinderen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019 (pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4516
Sprake van verzorging en opvoeding van 2 van de 3 kinderen in het gezin van vader en partner gedurende langer dan een jaar (art. 798 Rv) én er is inmiddels family life tussen stiefmoeder en de beide kinderen.
Vrouw is belanghebbende in procedure tot wijziging curator van echtgenoot
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2019 (pub. 06-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3709
Ook al leven zij al lange tijd gescheiden, zij zijn nog altijd getrouwd en hebben een gemeenschappelijk vermogen. Zodoende raakt de wijziging van de curator direct ook de financiële belangen van de vrouw.
Tijdens OTS moet gewerkt worden aan ontbreken contact kind-vader
Rechtbank Noord-Nederland 12-02-2019 (pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:502
Kinderrechter legt uit wat ouders niet van jeugdbeschermer kunnen verwachten. "De jeugdbeschermer is niet iemand aan wie de ouders opdrachten kunnen geven."
GI ten onrechte aangemerkt als belanghebbende bij schorsing gezagsbeslissing
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-10-2018 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8950
Vader verzoekt schorsing toestemming inschrijving basisschool. GI is hierbij geen belanghebbende maar informant. Geen recht om verweer te voeren, maar aan informatie van GI wordt wel belang gehecht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 26-06-2019
(pub. 04-07-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2871
WOZ. Gebruikersbeschikking.Eiser is formeel belanghebbende, maar ook materieel, omdat de woning eigendom is van zijn fiscaal partner. Beide partijen hebben de waarde van de woning onvoldoende onderbouwd.
Gerechtshof Den Haag 23-05-2019

(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1258
De niet met ouderlijk gezag beklede ouder kan in kader van ondertoezichtstelling in beginsel niet worden beschouwd als belanghebbende ex art. 798 lid 1 Rv.ECLI:NL:HR:2014:2665 ECLI:NL:HR:2018:463 I.c. concrete ontwikkelingsbedreiging doordat minderjarige geen omgang heeft met vader. De OTS, met als doel omgang tussen vader en kind, raakt rechtstreeks het recht van vader op gezinsleven met minderjarige in de zin van art. 8 EVRM. Het hof merkt de niet met gezag belaste vader daarom aan als belanghebbende.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2019

(pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4515
Bij beroep van ouders tegen gezagsbeëindiging maakt vader bezwaar tegen onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. 1. De RvdK is onderdeel van het Ministerie van J&V en oefent zijn taken formeel uit namens de minister (art. 1:238 lid 2 BW, maar de raad heeft i.c. een zelfstandige bevoegdheid art. 1:267 BW. Geen reden om niet de raad als belanghebbende aan te merken. 2. Eisen waaraan het onderzoek van de raad moet voldoen (r.o. 6.5). Onderzoek i.c. niet onzorgvuldig. Beschikking tot gezagsbeëindiging bekrachtigd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019

(pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4516
Tweede partner vader belanghebbende in kwestie over gezag, hoofdverblijf en omgang. Twee vd 3 kinderen houden hoofdverblijf bij vader, de vrouw zorgt al meer dan 1 jaar voor hen én er bestaat inmiddels family life. Art. 798 Rv om meerdere redenen van toepassing. Regelmatig procedures nodig geweest over gezagsbeslissingen. Het stond moeder uiteraard vrij beslissingen aan de rechter voor te leggen, maar een en ander is hier teken dat ze niet bij machte is samen te werken met vader en GI. Daarom eenhoofdig gezag bij vader.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Belanghebbende

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN