ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Verzoek man (onderbewindstelling vrouw) terecht niet in behandeling genomen: echtscheiding was al uitgesproken
Rechtbank Noord-Holland 03-12-2019 (pub. 05-12-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:10014
Kantonrechter ten onrechte gewraakt; de echtscheiding tussen partijen was al uitgesproken. Man was op dat moment geen belanghebbende in de zin van art. 798 Rv meer. Wrakingsverzoek bovendien te laat gedaan.
Verzekeraar geen belanghebbende in procedure over BEM-clausule
Gerechtshof Den Haag 01-11-2019 (pub. 27-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3147
Derde (verzekeraar) niet aangemerkt als belanghebbende in zaak over aan kind toekomend bedrag ad € 35.775, dat moet worden gestort op een bankrekening van het kind en voorzien zijn van een zgn. BEM-clausule.
Vader zonder ouderlijk gezag toch belanghebbende in zaak over ondertoezichtstelling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019 (pub. 26-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6035
Hoewel man niet met het ouderlijk gezag belast is, wordt hij in zaak over ondertoezichtstelling toch als belanghebbende aangemerkt. Man is biologische en juridische ouder, met family life. Vernietiging beschikking.
Ex-partner geen belanghebbende bij bewindzaken
Rechtbank Limburg 23-09-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:9445
Klacht tegen bewindvoerder niet-ontvankelijk: man is mantelzorger/voormalig levensgezel, maar kan niet worden beschouwd als 'levensgezel' in de zin van art. 798 Rv.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 27-11-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3199
Hoger beroep door wettelijk vertegenwoordiger tegen machtiging tot aangaan vaststellingsovereenkomst ex art. 1:345 lid 1 onder a BW. BEM-clausule bij gemeenschappelijke gelden. Verzoek alsnog afgewezen.
Rechtbank Noord-Holland 03-12-2019

(pub. 05-12-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:10014
Wrakingsverzoek kennelijk niet-ontvankelijk
Rechtbank Gelderland 24-10-2019
(pub. 28-11-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:5455
Verzoeker kan niet worden aangemerkt als belanghebbende als bedoeld in artikel 4:203 lid 1 onder b BW. In deze verzoekschriftenprocedure is niet komen vast te staan en kan ook niet komen vast te staan of verzoeker door verjaring eigenaar van de woning is geworden en evenmin of verzoeker een geldvordering op de erfgenamen van erflater heeft. Daarover moet eerst duidelijkheid worden verkregen. Daartoe kan verzoeker een dagvaardingsprocedure bij de rechtbank aanhangig maken en een verklaring van recht vorderen.
Gerechtshof Den Haag 01-11-2019

(pub. 27-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3147
Appel moeder als wettelijk vertegenwoordiger tegen machtiging tot aangaan vaststellingsovk ex art. 1:345 lid 1 onder a BW mét BEM-clausule. Verzoek verzekeraar, wederpartij bij vaststellingsovk, tot toelating als belanghebbende afgewezen. Gestelde verantwoordelijkheid dat geld conform bedoeling pp kan worden besteed onvoldoende hem als belanghebbende abi art. 798 lid 1 Rv aan te merken. Feit dat moeder niet langer genoegen wil nemen met aangeboden schadebedrag, maakt dit niet anders.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019

(pub. 26-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6035
Ondertoezichtstelling. Niet met gezag beklede vader als belanghebbende aangemerkt. 798 lid 1 en 799 Rv.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Belanghebbende

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN