Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Belanghebbende X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Weduwe geen belanghebbende bij vaststelling vaderschap
Gerechtshof Amsterdam 12-06-2018 (pub. 10-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2208
In procesreglement wordt niet langer erfgenaam van overleden man als belanghebbende aangemerkt in 'overige Boek 1 zaken', maar afstammeling. Weduwe/erfgenaam geen belanghebbende bij gerechtelijke vaststelling vaderschap.
Echtgenote belanghebbende bij machtiging aan bewindvoerder?
Hoge Raad 22-06-2018 (pub. 22-06-2018), ECLI:NL:HR:2018:979
Vermogen man onder bewind gesteld. Vrouw, in gemeenschap van goederen gehuwd met man, is belanghebbende bij machtiging Kantonrechter tot verzorgen van aangifte voor € 1.500, en kan daartegen in appel.
Ouder zonder gezag belanghebbende bij OTS?
Rechtbank Limburg 27-06-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:6413
Moeder en stiefvader, beiden zonder gezag, zijn belanghebbenden bij verzoek OTS, nu kind al enige tijd bij hen woont. Sprake van family life, dat door de verzochte OTS wordt geraakt.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJE
Rechtbank Limburg 13-07-2018
(pub. 29-08-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:8191
Omgangsondertoezichtstelling, niet-gezaghebbende ouder is belanghebbende, specifieke omstandigheden.
FPKI
Gerechtshof Amsterdam 12-06-2018
(pub. 10-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2208
Wie zijn ogv art. 798 Rv jo art. 806 lid 1 Rv als belanghebbenden ontvankelijk in hun appel van de gerechtelijke vaststelling vaderschap ex art. 1:207 BW? Hof zoekt aansluiting bij het Procesreglement overige (Boek 1) zaken. Anders dan t.t.v HR 17-05-2013ECLI:NL:HR:2013:BZ3641 wordt in het procesreglement niet langer de erfgenaam van een overleden man als belanghebbende aangemerkt, maar de afstammelingen. Kinderen man zijn belanghebbenden, weduwe - die erfgenaam is - niet.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-04-2018
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3425
Beëindiging gezag. Niet met gezag beklede ouder geen belanghebbende. Wel belanghebbende bij verzoek tot verkrijging gezag; criterium 1:253c lid 4 BW.
FPJE
Rechtbank Limburg 27-06-2018
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:6413
Verzoek ondertoezichtstelling. Moeder en stiefvader, beiden zonder gezag, worden aangemerkt als belanghebbenden, nu kind in elk geval sinds dec. 2016 bij moeder en stiefvader woont en door hen wordt opgevoed en verzorgd (als behorend tot hun gezin). Sprake van family life als bedoeld in art. 8 EVRM, welk family life door de procedure rond de verzochte ondertoezichtstelling wordt geraakt. Zie Conclusie A-G 2 februari 2018ECLI:NL:PHR:2018:113
FPME
Hoge Raad 22-06-2018
(pub. 22-06-2018), ECLI:NL:HR:2018:979
Vermogen van man onder bewind gesteld. Kantonrechter machtigt bewindvoerder om accountant in te schakelen. Hof verklaarde echtgenote niet ontvankelijk in appel, daar zij geen belanghebbende was. Vrouw voert aan dat zij in gemeenschap van goederen is gehuwd met man en dat laten verzorgen van aangifte voor € 1.500 haar belangen rechtstreeks raakt. Cassatieberoep gegrond. Hof had moeten toetsen aan art. 798 lid 1 Rv: belanghebbende is “degene op wiens rechten of verplichtingen de zaak rechtstreeks betrekking heeft”.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Belanghebbende

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN