ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Marokkaanse uitspraak / incasso kinderalimentatie
Rechtbank Limburg 20-06-2019 (pub. 28-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5768
Man, vrouw (NL en Marokkaanse nat.) en kinderen wonen in NL. Verbod om in Marokko procedures ter inning van (niet bestaande) achterstand kinderalimentatie in te stellen obv - door NL rechter gewijzigd - vonnis van Rb Casablanca.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 20-06-2019

(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5768
Kort geding. Partijen hebben NL en Marokkaanse nationaliteit, NL hun gewone verblijfplaats en die van hun kinderen. NL rechter bevoegd (EG Vo nr. 4/2009 jo art. 3 sub b AlimentatieVo), NL recht toepasselijk (art. 15 AlimentatieVo jo art. 3 Haags Protocol 2007). Verbod in Marokko incassomaatregelen of procedures ter inning van (niet bestaande) achterstand kinderalimentatie in te stellen op basis van - door NL rechter gewijzigde - vonnis van rechtbank Casablanca, althans te staken en gestaakt te houden op straffe van dwangsom.
Rechtbank Amsterdam 23-08-2017

(pub. 25-08-2017), ECLI:NL:RBAMS:2017:6032
Op grond van art. 431 Rv kan in Marokko vastgestelde kinderalimentatie niet in Nederland ten uitvoer worden gelegd. Ex art. 431 lid 2 Rv dient de onderhoudsverplichting van de man door de Nederlandse rechter (opnieuw) behandeld en afgedaan te worden, zonder acht te slaan op de inhoud van de Marokkaanse uitspraak.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-05-2016
(pub. 08-07-2016), ECLI:NL:RBZWB:2016:4188
Verzet tegen verleend exequatur van Belgische uitspraak gewezen voor de inwerkingtreding van de Alimentatieverordening. EEX-verdrag van toepassing. Geen sprake van aan erkenning in de weg staande gronden. Verzet deels gegrond, omdat de voorzieningenrechter met het verleende exequatur buiten het verzoek is getreden. De vraag of de destijds gegeven beslissing onder de huidige omstandigheden nog onverkort zou behoren te gelden, kan in de onderhavige procedure niet aan de orde komen.
Rechtbank Limburg 10-12-2015
(pub. 16-12-2015), ECLI:NL:RBLIM:2015:10317
Op grond van het Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen (verdrag van ’s-Gravenhage van 2 oktober 1973) is Duits recht v.t. op de onderhoudsverplichtingen. Op grond van Art. 10:14 BW bepaalt het recht van dat v.t. is op de rechtsverhouding waaruit het recht of een rechtsverhouding is ontstaan ook of de vordering is verjaard of vervallen. Naar Duits recht lijkt in deze sprake van rechtsverwerking, zo al niet sprake is van verjaring. De executie wordt geschorst.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executie en IPR bij kinderalimentatie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN