Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Opzettelijk verzwijgen 3:194 BW X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Grote opnames in zicht van scheiding aan man verbeurd
Eerlijk zullen we alles delen? (Manouk Schrouff 07-05-2018)
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1559
Vrouw nam in zicht van scheiding in totaal € 36.200,- van gezamenlijke rekening op voor "leuke uitstapjes en genieten". Hof: vrouw geeft geen afdoende verklaring en verbeurt volledige bedrag aan man.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-03-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2953
Vragen mbt verdeling huwelijksgoederengemeenschap staande huwelijk in het kader van sluiten huwelijkse voorwaarden. - Is vrouw niet-ontvankelijk in haar verzoek wegens berusting? - Stelplicht en bewijslast voor deelgenoot die beroep doet op de rechtsgevolgen van verzwijging a.b.i. art. 3:194 lid 2 BW. Art.150 Rv - Onderzoek mbt benadeling voor meer dan een kwart. Reikwijdte art. 3:196 BW. Wettelijk vermoeden van dwaling voor het geval de benadeling voor meer dan een vierde is bewezen.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-04-2018
(pub. 20-04-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1559
Vrouw nam in de periode voorafgaand aan het moment waarop zij het verzoek tot echtscheiding heeft ingediend, grote sommen geld in contanten op van de en/of-rekening, totaal € 36.200,-. Haar verklaring: "Het verdriet van een slecht huwelijk dat zijn einde naderde, werd gecompenseerd met leuke uitstapjes en genieten, hetgeen geld kost." Hof achtte dit geen afdoende verklaring. Gevolg: vrouw verbeurt volledige bedrag aan man ogv art. 3:194 lid 2 BW (opzettelijk zoek maken of verborgen houden).
HVFP
Gerechtshof Den Haag 06-02-2018
(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:717
HV staande huwelijk in 2009. Scheiding in 2013. Vordering man < art. 843a Rv afgewezen. Geen rechtmatig belang bij inzage in administratie vrouw, nu pp hun vermogensrechtelijke verhoudingen op inzichtelijke wijze hebben geregeld. Vordering immateriële schadevergoeding vd vrouw ogv O.D. daarentegen toegewezen. Man verder veroordeeld in proceskosten in hb: hij stelt alles in het werk om vrouw in haar verdere leven zo veel mogelijk te dwarsbomen. En toont in zijn gedrag en proceshouding geen enkele zelfreflectie.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-11-2017
(pub. 23-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2017:4715
Een deelbeschikking doorbreekt het appelverbod van art. 358 lid 4 Rv, in die zin dat appel mogelijk is van de gehele beschikking, zowel van het tussenbeschikkingsgedeelte (waarbij grieven kunnen worden aangevoerd tegen eindbeslissingen in de overwegingen die betrekking hebben op dit tussenbeschikkingsgedeelte) als het eindbeschikkingsgedeelte. In casu echter geen belang. Man wel ontv. in verzoek tot gebruiksvergoeding. Nevenvoorziening als bedoeld in art. 827 lid 1 Rv. Echter onvoldoende gesteld. Afwijzing.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-01-2018
(pub. 17-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:124
Art. 3:194 lid 2 BW. Krachtens het bepaalde van art. 150 Rv rust op de man de stelplicht (en zo nodig ook de bewijslast) van het opzettelijk verzwijgen, zoek maken en/of verborgen houden van banksaldi.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Opzettelijk verzwijgen 3:194 BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN