ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Voorwaarde voor verkrijgen van kindinformatie van moeder
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:204
Vader moet eerst zelf een initiatief nemen in de vorm van bericht, foto of kaartje. Waardevol en belangrijk om vertrouwen bij moeder op te bouwen. Geen omgang, o.m. wegens veiligheidsaspecten.
Informatieplicht voor grootouders bij wie kinderen wonen t.o.v. vader?
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018 (pub. 31-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4448
Grootouders zijn geen professionele derden voor wie de informatieplicht van art.1:377c BW geldt. Evenmin strijd met EVRM. Informatieplicht ook i.s.m. belangen kinderen (vader vermoordde hun moeder).
Moeten ouders zich melden bij sociaal team voor hulpverlening voor kind?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-08-2018 (pub. 19-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7018
Afgewezen: rechtsgrond voor dit verzoek van vader ontbreekt. Is geen beslissing die de rechter inzake de uitoefening van het gezamenlijk gezag op verzoek van (een van) de ouders kan nemen.
Geen omgang of informatie voor biologische vader
Gerechtshof Amsterdam 25-09-2018 (pub. 09-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3621
Man niet ontvankelijk in verzoek. Enkele biologische verwantschap onvoldoende. Geen family life of private life. Man heeft blijk gegeven onvoldoende belang te hechten aan welbevinden van kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 12-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1167
Art. 80a lid 1 RO. Personen- en familierecht. Vervangende toestemming tot erkenning van kind. Art. 1:204 lid 3 BW. Informatieregeling. Art. 1:377b BW.
Parket bij de Hoge Raad 10-05-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:PHR:2019:770
Art. 80a lid 1 RO. Personen- en familierecht. Vervangende toestemming tot erkenning van kind. Art. 1:204 lid 3 BW. Informatieregeling. Art. 1:377b BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-06-2019
(pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4889
Vader onbetrouwbaar in de verklaringen die hij aflegt. Zijn ontkenning dat hij locatieverbod heeft overtreden, is ongeloofwaardig. Verder bevindt moeder zich al jaren in een zeer onrustige situatie als gevolg van de ernstig verstoorde verhoudingen met hem. Daarom kan ook thans niet van haar gevergd worden dat zij contact met vader gaat onderhouden. De uitvoering van een informatieregeling zal spanning en onrust voor haar opleveren, hetgeen niet in het belang van zoon (2012) is.
Gerechtshof Den Haag 30-01-2019
(pub. 23-05-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:190
Verzoek van vader zonder gezag tot verwijzing van de zaak naar ander hof is na afwijzing wraking, ook afgewezen. Zijn verzoek tot verstrekking van informatie door Pleegzorg treft ook geen doel. Omvang van de informatieverplichting (art. 1:377c BW); geen recht op periodieke evaluatie van de voogdijsituatie van de minderjarige, er is geen perspectief op hereniging tussen kind en vader. Het kind heeft last van de procedures. Nodeloze (herhaalde) betrekking in rechte leidt tot proceskostenveroordeling voor vader.
Gerechtshof Amsterdam 15-01-2019
(pub. 05-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:107
Omgang na gezagsbeëindiging door GI beperkt, raadsonderzoek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Informatieplicht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN