Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huurwoning X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Huurwoning

meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof Amsterdam 04-09-2018
(pub. 07-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3274
Mindere zelfredzaamheid vrouw geeft doorslag bij belangenafweging: hof wijst huurrecht voormalige echtelijke woning alsnog aan haar toe.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-08-2018
(pub. 05-09-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3632
Vordering tot ontruiming door sociale woningstichting na overlijden vrouw, die huurder was. Pp waren eerder gehuwd geweest en woonden in de woning samen als waren zij (opnieuw) gehuwd. Beroep van man op (analoge) toepassing van artikel 7:266 BW of artikel 7:267 BW afgewezen. Evenmin sauvering van de overschrijding van de zesmaandstermijn van artikel 7:268 lid 2 BW. Toewijzing vordering ontruiming.
HV
Rechtbank Limburg 25-07-2018
(pub. 20-08-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:7164
Einde affectieve relatie zonder samenlevingsovereenkomst. Zowel de man als de vrouw, die bij haar vader is ingetrokken, wil een half jaar het exclusieve gebruiksrecht vd huurwoning. Geen plaats voor belangenafweging nu die belangen niet zijn geobjectiveerd. Evenmin gebleken dat man of vrouw de huurpenningen niet kan betalen. Volgt handhaving vd status quo: man mag half jaar in woning blijven, met uitsluiting van vrouw.
HV
Rechtbank Limburg 23-05-2018
(pub. 25-05-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:4817
Vordering tot betaling van de huurachterstand toegewezen. Gedaagden zijn ex-echtgenoten en zijn beiden aansprakelijk voor de volledige huurachterstand, ook al heeft een van de echtgenoten de woning eerder verlaten en zijn in het echtscheidingsconvenant afspraken gemaakt over het huurderschap. Deze afspraken hebben immers geen derdenwerking. Niet mogelijk om gedaagden ieder te veroordelen voor de helft van het bedrag. Gedaagde sub 1 heeft nagelaten om gedaagde sub 2 in vrijwaring op te roepen.
HVOV
Rechtbank Limburg 06-03-2018
(pub. 07-03-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:2145
Verbroken samenleving. V (die onder bewind is gesteld) vordert in kort geding dat zij mag terugkeren naar de woning. Ook vraagt zij een straatverbod voor M. Rb: V heeft zelf 2 mnd geleden woning verlaten. M is blijkens overgelegde huurovk thans de enige huurder vd woning. Toewijzing vordering zou ertoe leiden dat M geen woonruimte meer heeft, die hij ook nodig heeft ivm de omgang met dochter. Onvoldoende gesteld om straatverbod te rechtvaardigen. Afwijzing vorderingen, muv afgifte van goederen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huurwoning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN