ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Schade aan echtelijke woning niet verhaalbaar op man: geen huurovereenkomst tussen partijen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-09-2019 (pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7613
Man vernielde volgens vrouw de echtelijke woning, nadat hij deze van vzr. moest verlaten. Schade beloopt € 30K. Rb. wees toe ogv huurrechtbepaling (art. 7:218 BW). Ten onrechte, want geen huurovereenkomst tussen pp.
Snel trouwen om huurrechten zeker te stellen helpt niet
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12-06-2019 (pub. 03-09-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:3915
Huurder treedt in het huwelijk nadat hij tekortgeschoten is in nakoming huurovereenkomst en daardoor ontbindingsgrond heeft doen ontstaan. Echtgenote verkrijgt rechten waaraan dat 'kleefde'. Ontbinding huurovereenkomst.
Zowel man als vrouw vragen om het huurrecht - beide vorderingen afgewezen
Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019 (pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5140
Pp wonen na verkoop en levering van echtelijke woning ieder op een ander adres. In de echtscheidingsprocedure vragen ze elk voor zich huurrecht van huidige woning. Afgewezen, nu het niet de echtelijke woning betreft.
Vrouw kan huur niet opzeggen en is aansprakelijk voor huurschuld man
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-05-2019 (pub. 29-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2000
Ogv alg. vw. mogen huurders zonder instemming van verhuurder niet afzonderlijk de huur opzeggen. Nu verhuurder niet heeft ingestemd met opzegging vrouw, dient vrouw de (nieuwe) huurschuld van man te betalen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-09-2019

(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7613
Schade aan voormalige echtelijke woning. Man verblijft na feitelijk uiteengaan van partijen in de woning. Daags voordat hij de woning moet verlaten op grond van de rechtbank in het kader van de echtscheiding getroffen voorlopige voorzieningen wordt daarin brand gesticht en worden vernielingen aangericht. Geen sprake van huurovereenkomst tussen partijen zodat wettelijk vermoeden van 7:218 BW toepassing mist. Schadevordering vrouw wordt alsnog afgewezen.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12-06-2019

(pub. 03-09-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:3915
Partijen proberen door te trouwen te voorkomen dat huurovereenkomst jegens man kan worden opgezegd (art. 7:266 BW). Nu de echtgenote niet meer rechten kan krijgen dan de man als huurder had op het moment dat zij medehuurder werd, kleefde er ontbindingsgrond aan huurovereenkomst. Dat betekent dat, ongeacht of echtgenote zelf tekortgeschoten is in de nakoming van haar uit de overgenomen huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, de bevoegdheid om de huurovereenkomst te ontbinden ook jegens haar blijft bestaan.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-07-2019

(pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6264
Uit de vordering tot afgifte van de sleutels en de uitschrijving als huurder, kon en mocht worden afgeleid dat het voortgezet gebruiksrecht van de woning, met uitsluiting van de ander, gewenst was. Uit het arrest van de Hoge Raad van 25 mei 1990 ECLI:NL:HR:1990: AD6609 volgt dat ook in kort geding een dwangsom slechts op vordering van de eisende partij kan worden opgelegd. Dit mag de voorzieningenrechter niet ambtshalve opleggen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2410
Man niet-ontvankelijk in incidenteel appel tegen echtscheiding, nu vrouw alleen in hoger beroep is gegaan tegen nevenvoorziening (art. 820 Rv). Beoordeling principaal appel met betrekking tot toewijzing huurrecht woning aan man. Hof maakt belangenafweging en bekrachtigt beschikking in eerste aanleg.
Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019

(pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5140
Partijen zijn na het verbreken van de relatie en na de verkoop en levering van de echtelijke woning ieder op een ander adres gaan wonen. In de echtscheidingsprocedure vragen partijen om het huurrecht van de woning waar zij op dit moment wonen. De rechtbank wijst het verzoek van partijen af omdat geen van beide woningen de echtelijke woning betreft als bedoeld in art. 7:266 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huurwoning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN