ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verlies droom geen titel voor compensatie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-03-2019 (pub. 29-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1183
Man zonder verblijfsvergunning heeft er niet op gerekend dat hij na een zo kort huwelijk weer op straat zou komen te staan en wenst € 1.000 als tegemoetkoming. Hof: geen titel gesteld of gebleken.
Man en partner zijn tijdens relatie (onder)huurovereenkomst met elkaar aangegaan
Rechtbank Rotterdam 31-01-2019 (pub. 11-03-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:803
Na einde van de relatie weigert man de woning van de vrouw te verlaten. Rb: art. 7:232 BW regelt dat vrouw rechtsgeldig kon opzeggen; opzegtermijn 3 maanden. Man moet woning ontruimen.
Huurwoning na einde samenwoning
Rechtbank Amsterdam 04-10-2018 (pub. 23-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7055
Man met onvoldoende inkomen om gezamenlijke woning te blijven huren, moet meewerken aan gezamenlijk opzegging, omdat ex-partner anders niet in aanmerking komt voor urgentieverklaring.
Man moet na overlijden vrouw huurwoning verlaten
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-08-2018 (pub. 05-09-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3632
Man woonde 36 jaar samen met vrouw in huurwoning die op haar naam stond. Hof wijst ontruimingsvordering woningstichting toe. Geen analoge toepassing van huurbescherming voor echtgenoten.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 21-03-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3328
Echtscheiding, met nevenvoorzieningen, tussen in NL woonachtige NLers, die in Duitsland zijn gehuwd. Echtscheiding, partneralimentatie, huurrecht echtelijke woning, verdeling: NL rechter rechtsmacht, NL recht toepasselijk. Belangenafweging huurrecht echtelijke woning. Ontslagvergoeding/hiermee aangekochte aandelen verknocht; toedeling zonder verrekening.
Rechtbank Rotterdam 12-04-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:2666
Vordering tot voortzetting huur door moeder na overlijden huurster (oma). Moeder niet geslaagd in bewijs duurzame gemeenschappelijke huishouding. Geen getuigenbewijs aangeboden, zodat getuigen die schriftelijk hebben verklaard niet nader en onder ede kunnen worden bevraagd. Belang kinderen onvoldoende grond om de eisen die de wet stelt aan een voortzetting van de huur na overlijden opzij te kunnen zetten. Afwijzing vordering ontruiming ogv art. 7:268 lid 2 BW; nog geen onherroepelijke beslissing.
Gerechtshof Amsterdam 24-07-2018
(pub. 06-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:2634
Tussenarrest. Zie ECLI:NL:GHAMS:2019:1192.
Gerechtshof Amsterdam 09-04-2019
(pub. 06-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1192
Ingebruikgeving woning door man aan vrouw en kind. Afwijzing vordering verklaring voor recht betreffende beëindiging bruikleenovereenkomst die in kader beëindiging affectieve relatie was gesloten. Verkoop en levering woning door man aan BV. Man enige bestuurder en aandeelhouder BV. Gehoudenheid BV aan contractuele verplichting man tot ingebruikgeving woning.Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:2634.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-04-2019
(pub. 02-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1618
Spoedappel tussen vader en jongmeerderjarige kinderen enerzijds en moeder anderzijds. Ouder willen ivm geloofsovertuiging niet scheiden maar situatie thuis is onhoudbaar. Beiden willen het exclusieve gebruik vd woning. Hof wijst vordering man toe, omdat hij, itt de vrouw, wel een goede band met de kinderen heeft. Belang kinderen voorop, ondanks feit dat zij meerderjarig zijn. Beschuldigingen van vader en kinderen jegens moeder spelen bij belangenafweging geen rol. Vrouw krijgt 2 weken de tijd om nieuwe woning te zoeken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huurwoning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN