Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huurwoning X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Huurwoning

meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Rechtbank Limburg 23-05-2018
(pub. 25-05-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:4817
Vordering tot betaling van de huurachterstand toegewezen. Gedaagden zijn ex-echtgenoten en zijn beiden aansprakelijk voor de volledige huurachterstand, ook al heeft een van de echtgenoten de woning eerder verlaten en zijn in het echtscheidingsconvenant afspraken gemaakt over het huurderschap. Deze afspraken hebben immers geen derdenwerking. Niet mogelijk om gedaagden ieder te veroordelen voor de helft van het bedrag. Gedaagde sub 1 heeft nagelaten om gedaagde sub 2 in vrijwaring op te roepen.
HVOV
Rechtbank Limburg 06-03-2018
(pub. 07-03-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:2145
Verbroken samenleving. V (die onder bewind is gesteld) vordert in kort geding dat zij mag terugkeren naar de woning. Ook vraagt zij een straatverbod voor M. Rb: V heeft zelf 2 mnd geleden woning verlaten. M is blijkens overgelegde huurovk thans de enige huurder vd woning. Toewijzing vordering zou ertoe leiden dat M geen woonruimte meer heeft, die hij ook nodig heeft ivm de omgang met dochter. Onvoldoende gesteld om straatverbod te rechtvaardigen. Afwijzing vorderingen, muv afgifte van goederen.
HVFP
Rechtbank Limburg 20-02-2018
(pub. 23-02-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:1728
Vrouw vordert in kg haar ex-vriend te veroordelen tot ontruiming huurwoning. Beiden zijn contractueel huurder. Analoge toepassing van art. 7:267 lid 7 BW.  Maar geen machtiging om de ontruiming zo nodig zelf te doen uitvoeren met behulp  sterke arm. Art. 556 lid 1 Rv schrijft voor dat gedwongen ontruiming door deurwaarder geschiedt. Deze behoeft geen rechterlijke machtiging om de hulp sterke arm in te roepen. Die bevoegdheid ontleent hij aan art. 557 Rv waarin art. 444 Rv vt wordt verklaard.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-12-2017
(pub. 27-12-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:5899
Huurrecht echtelijke woning. Belang vrouw en kinderen (samen) wegen zwaarder dan belang man bij toekenning huurrecht echtelijke woning. Kinderen worden door scheiding al geconfronteerd met vele veranderingen. Hebben er belang bij dat zij kunnen opgroeien in voor hen bekende en vertrouwde omgeving. Bovendien heeft vrouw aannemelijk gemaakt dat ook haar financiële positie in grote mate afhankelijk is van kunnen beschikken over echtelijke woning. Man kan geacht worden beter dan vrouw in staat te zijn om woonruimte te vinden.
HV
Hoge Raad 22-12-2017
(pub. 22-12-2017), ECLI:NL:HR:2017:3265
Art. 81 lid 1 RO. Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:1253: echtscheiding en huurrecht woning (art. 7:266 lid 5 BW en art. 827 lid 1 onder e Rv).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huurwoning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN