ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Financiële voordelen doorslaggevend bij bepaling hoofdverblijfplaats
Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019 (pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5555
In belang van dochter met gelijkwaardige zorgverdeling dat hoofdverblijfplaats bij vader is. Dan kan zij profiteren van financieel voordeel: kindgebonden budget en kinderbijslag, die vader aan moeder zal doorbetalen.
Vader frustreert omgang; hoofdverblijfplaats kind naar moeder
Rechtbank Rotterdam 17-11-2017 (pub. 07-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2017:10942
Vader heeft het contact tussen moeder en kind (dat sinds een jaar bij vader woont) zonder goede reden beperkt. Daarom wordt hoofdverblijf van kind bij moeder bepaald, met opbouwregeling. Gezamenlijk gezag.
Huidige partner vader is belanghebbende in procedure over zijn kinderen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019 (pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4516
Sprake van verzorging en opvoeding van 2 van de 3 kinderen in het gezin van vader en partner gedurende langer dan een jaar (art. 798 Rv) én er is inmiddels family life tussen stiefmoeder en de beide kinderen.
Zorgen van vader over de kinderen niet gegrond, maar voor hem oprecht
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-05-2019 (pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4668
Positief dat vader stopte met maken van foto's (ook van genitaliën en anus) en top-teen inspecteren van kinderen bij elk bezoek, maar zijn gedrag blijft zorgelijk. Hoofdverblijf kinderen blijft bij moeder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019

(pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5555
Gelijkwaardige verdeling zorg, zodat (formele) hoofdverblijfplaats kind zowel bij vader als bij moeder bepaald kan worden. Feitelijk maakt officiële HVP voor kind niet veel uit maar financieel indirect wel. In belang dochter dat haar HVP bij vader wordt bepaald, omdat zij dan weer kan worden ingeschreven op zijn adres en, gezien zijn toezeggingen daarover, zal kunnen profiteren van de daaraan verbonden financiële voordelen. Tevens overwegingen over de 2 situaties waarin kind alleen zal zijn als vader naar zijn werk is.
Gerechtshof Amsterdam 28-05-2019
(pub. 25-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1985
HVP kind (2015) met Britse, Ned. en Italiaanse nationaliteit bij Italiaanse vader in VK bepaald. Indien vele reizen niet houdbaar blijkt te zijn, zijn mogelijkheden Brits-Ned. moeder om zich in VK te vestigen en daar (weer) een leven op te bouwen, veel groter dan mogelijkheden van vader om dat in N te doen. Ook biedt opgroeien kind in VK met Engels als voertaal meeste waarborgen voor goede communicatie met voldoende diepgang met beide ouders. Verder laat vader meer ruimte voor contact met moeder dan omgekeerd het geval is.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019

(pub. 18-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:743
Tegen benoeming bijz. curator staat rechtsmiddel open (art. 1:250 BW en niet art. 194 Rv van toepassing). Rechter heeft volledig discretionaire bevoegdheid om zonder nadere motivering te beslissen wie hij tot bijz. curator benoemt. Vermeerdering verzoek man op zitting (HVP beide kk bij hem) ontoelaatbaar ogv 2-conclusie-regel (art. 347 Rv) en goede procesorde. Afwijzing verzoek limitering na 5 jaar wegens onvoldoende onderbouwing door man.
Rechtbank Rotterdam 17-11-2017

(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2017:10942
Kind (2012) al bijna een jaar door vader verzorgd en opgevoed, na kg. Moeder was tot haar vertrek hoofdopvoeder en meest stabiele factor voor het kind. Vader heeft zonder goede reden het contact tussen moeder en kind beperkt gehouden tot één uur per 2 weken en feitelijk nog verder ingeperkt door zijn gedrag tijdens de bezoekmomenten. Hoofdverblijf vh kind daarom bij moeder bepaald. Vader krijgt wel medegezag. Verder OTS kind en tijdelijke UHP (3 mnd) bij vader zodat de overgang vh kind naar moeder goed kan worden begeleid.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Hoofdverblijfplaats

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN