ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoofdverblijf kinderen van moeder naar vader
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-09-2019 (pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7283
Vader beter in staat om uit heftige partnerproblematiek te stappen en kinderen contact moeder te gunnen. Moeder gaat te ver in 'beschermen' kinderen tegen vader: maandenlang foto’s maken van geslachtsorgaan kind is schadelijk.
Solo parallel ouderschap geen oplossing
Gerechtshof Amsterdam 30-07-2019 (pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2860
Wantrouwen vader tov moeder staat ouderschap op 50-50-basis in de weg. Solo parallel ouderschap kan dit niet ondervangen. Wil SPO kans van slagen hebben, dan dienen de ouders tenminste elkaar te erkennen in hun ouderrol.
Financiële voordelen doorslaggevend bij bepaling hoofdverblijfplaats
Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019 (pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5555
In belang van dochter met gelijkwaardige zorgverdeling dat hoofdverblijfplaats bij vader is. Dan kan zij profiteren van financieel voordeel: kindgebonden budget en kinderbijslag, die vader aan moeder zal doorbetalen.
Vader frustreert omgang; hoofdverblijfplaats kind naar moeder
Rechtbank Rotterdam 17-11-2017 (pub. 07-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2017:10942
Vader heeft het contact tussen moeder en kind (dat sinds een jaar bij vader woont) zonder goede reden beperkt. Daarom wordt hoofdverblijf van kind bij moeder bepaald, met opbouwregeling. Gezamenlijk gezag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4088
Formeel ligt hoofdverblijf bij moeder. Minderjarige verblijft echter al 5,5 jaar bij de vader. Bestendiging hoofdverblijf bij de vader meest in belang minderjarige.
Gerechtshof Amsterdam 29-10-2019
(pub. 05-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3944
Wijziging van de hoofdverblijfplaats van één van de twee kinderen omdat dit het meest recht doet aan de verdeling van de zorg zoals die nu middels de huidige zorgregeling plaatsvindt en zodat de man hier als alleenstaande ouder een financieel voordeel van heeft.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-10-2019
(pub. 25-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3824
HoofdverblijfBekrachtiging
Rechtbank Noord-Holland 16-10-2019
(pub. 22-10-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8556
Toewijzing verzoek meisje < art. 1:377g BW om HVP bij vader te bepalen. Voorts krijgt vader verv. toestemming om met haar te verhuizen en haar op nw school in te schrijven. Dat kans dat meisje op termijn nog weer bij moeder komt wonen hierdoor wellicht kleiner wordt, maakt niet dat nu van verhuizing moet worden afgezien. Nadelen huidige situatie zijn groot voor kind en geen zicht op substantiële rol in verzorging en opvoeding door moeder op korte termijn. Evenmin vaste zorgregeling voor moeder: alleen als kind dit wil.
Rechtbank Noord-Holland 16-10-2019
(pub. 21-10-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8656
Ouders verschillen van visie op wat in belang kind is (verblijven bij familie / netwerk of op een kinderopvang). Raad ondersteunt de visie dat alle kinderen recht hebben op kinderopvang, ongeacht of ouders werken. Aldaar worden kinderen doelbewust gestimuleerd in hun ontwikkeling. Gezien inzicht moeder in wat nodig is voor kind (dat spraak-en taalachterstand heeft), bepleit Raad hoofdverblijf kind bij haar te bepalen. Rb beslist in deze zin en past zorgverdeling hierop aan.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Hoofdverblijfplaats

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN