ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad van afwijzing toestemming verhuizing
Rechtbank Den Haag 19-04-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3957
Moeder is met kind verhuisd. Toestemming verhuizing afgewezen, hoofdverblijf kind bij vader. Maar geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad: wenselijk dat kind evt. appel in huidige verblijfplaats kan afwachten.
Kinderen woonden wisselend in Australië bij moeder en in Nederland bij vader
Rechtbank Overijssel 20-03-2019 (pub. 03-05-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1507
Niet meer in belang kinderen. Belangen kinderen beste gewaarborgd als ze bij vader gaan wonen, ook al was moeder ttv huwelijk 8 jaar hoofdopvoeder. Moeder al 3 x verhuisd en kinderen woonden langste tijd in NL.
Weekendwerk van vader weegt mee bij belangenafweging toestemming verhuizing moeder
Gerechtshof Den Haag 20-03-2019 (pub. 20-03-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:535
Moeder is (zonder toestemming) verhuisd. Vader kan zijn werk enkel in het weekend uitoefenen, waardoor weekendregeling voor hem moeilijk uitvoerbaar is. Hof bepaalt hoofdverblijfplaats van kinderen bij vader.
Vrouw verhuist zonder toestemming - wijziging hoofdverblijf kinderen
Gerechtshof Den Haag 05-09-2018 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:2544
Vrouw mag niet verhuizen (met kinderen) maar stelt dat sowieso te gaan doen, > 200 km van woonplaats man. Inperking vaderrol te groot. Vanwege voornemen vrouw hoofdverblijf kinderen in het vervolg bij man.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019
(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4086
Geen wijziging hoofdverblijfplaats van moeder naar vader ten tijde van plaatsing in pleeggezin. Neutrale plek is goed voor het kind dat vaak is verhuisd en nu niet hoeft te kiezen tussen de ouders. Er wordt niet ingezet op thuisplaatsing.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-05-2019
(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1724
Geen wijziging hoofdverblijf naar vader; zorgregeling ligt niet voor ter beslissing in hoger beroep en het kind verblijft voor het merendeel bij moeder. Er bestaan verder geen zorgen over de thuissituatie van kind bij de vrouw thuis en evenmin over de pedagogische vaardigheden van de vrouw. Tevens vastlegging afspraak pp over (afbetaling achterstallige) kinderalimentatie door man.
Rechtbank Den Haag 19-04-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3957
Moeder is in oktober 2018 met kind (3 jaar) verhuisd. Zij verzoekt thans vervangende toestemming verhuizing. Afgewezen: noodzaak verhuizing onvoldoende aangetoond. Nu moeder heeft verklaard niet terug te verhuizen, wordt hoofdverblijfplaats kind bij vader bepaald. Rb acht wenselijk dat kind een eventuele uitspraak in hoger beroep in zijn huidige verblijfplaats kan afwachten, om te voorkomen dat hij in korte tijd meermaals van verblijfplaats zal moeten veranderen. Daarom geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad.
Rechtbank Overijssel 20-03-2019

(pub. 03-05-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1507
Kinderen woonden sinds 2017 wisselend in Australië (bij moeder) en in Nederland (bij vader): half jaar A, half jaar N. Dit werkt niet meer. Rechter acht feit dat moeder 8 jaar lang hoofdopvoeder was ondergeschikt aan status quo en aan feit dat kinderen als ze teruggaan naar moeder daar voor derde keer in onbekende omgeving terecht zullen komen. Belangen kinderen nu beste gewaarborgd als ze hoofdverblijfplaats bij vader krijgen. Hierbij weegt mee dat ze het grootste deel van hun leven in Nederland woonden.
Rechtbank Rotterdam 20-04-2018
(pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:11350
Moeder verhuisde zonder noodzaak eigenmachtig met zoon (2013) van regio Dordrecht naar Den Haag: verhuizing forse inbreuk op band die man met zoon heeft en verder kan opbouwen en moeder biedt onvoldoende compensatie. Rechter zou haar dan ook desgevraagd geen toestemming hebben gegeven en geeft bevel tot terugverhuizing zoon voor 1-8-18. Zoon flexibel genoeg om weer te wennen in oude regio, ook al is intussen anderhalf jaar verstreken. Voor geval kind niet terugkomt, wordt zijn hoofdverblijf bij vader bepaald.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Hoofdverblijfplaats

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN