Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Vovo (analoog aan) art. 223 Rv X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Voorlopige voorzieningen ogv art. 233 Rv in scheidingsprocedure?
Hoge Raad 31-08-2018 (pub. 31-08-2018), ECLI:NL:HR:2018:1414
Als in een scheidingsprocedure de mogelijkheid ontbreekt om ogv art. 821-826 Rv voorlopige voorzieningen te vragen, laat deze bijzondere regeling niet toe dat voorlopige voorzieningen kunnen worden gevraagd ogv art. 223 Rv.
A-G: geen vovo ex art. 223 Rv na inschrijving echtscheiding
Parket bij de Hoge Raad 25-05-2018 (pub. 20-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:632
Voordracht tot cassatie in belang der wet. A-G: Hof heeft ten onrechte geoordeeld dat voorlopige voorziening ex art. 223 Rv kan worden verzocht na inschrijving van echtscheidingsbeschikking (met alimentatiebeslissing).
Art. 223 Rv niet voor scheidingsprocedure
Rechtbank Noord-Holland 09-03-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:2212
Binnen een echtscheidingsprocedure bestaat geen ruimte om, naast de regeling van art. 821 Rv t/m art. 826 Rv, een op art. 223 Rv gebaseerd verzoek te doen.
Man verzoekt ogv art. 223 Rv schorsing executie voorlopige voorziening die ex art. 822 Rv is uitgesproken. Man is niet ontvankelijk nu art. 223 Rv niet is bedoeld voor toepassing tijdens een echtscheidingsprocedure.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Gerechtshof Den Haag 22-08-2018
(pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2370
Ook het hof wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ex art. 223 Rv teneinde de omgang op te starten af. Het is de man die sinds juli 2017 geen contact heeft en toch in maart 2018 een verzoekschrift indient. Daarnaast is het hof onvoldoende voorgelicht om vast te stellen of een omgangsregeling in het belang van het kind is. Daarom gelast het hof wel de Raad om de rechtbank te rapporteren in de aldaar lopende bodemprocedure.
ALFP
Hoge Raad 31-08-2018
(pub. 31-08-2018), ECLI:NL:HR:2018:1414
Cassatie in belang der wet. Rb bepaalt bij e.s. partnerali en stelt deze miv 1-12-'15 op nihil. Inschrijving es op 30-10-'15. Op verzoek vrouw bepaalt hof voorlopige p.a. ogv art. 233 Rv. HR casseert en bepaalt dat de bijz. regeling voor voorlopige voorzieningen tijdens de scheidingsprocedure ex art. art. 821 Rv - art. 826 Rv geen ruimte laat voor het vaststellen v.e. voorlopige onderhoudsbijdrage voor de duur vh hoger beroep op voet art. 223 Rv wanneer de mogelijkheid daartoe o.g.v. art. 821-826 Rv ontbreekt.
FPME
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4504
Verzoeken tot schorsing en treffen voorlopige voorziening door (ontslagen) bewindvoerder. 1:448 lid 1 en 1:435 lid 10 BW.
FP
Parket bij de Hoge Raad 25-05-2018
(pub. 20-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:632
Voordracht tot cassatie in het belang der wet. Hof heeft volgens pg ten onrechte geoordeeld dat na de inschrijving van de echtscheiding op grond van art. 223 Rv nog een voorlopige voorziening verzocht kan worden. Hof heeft miskend dat de mogelijkheid om in scheidingszaken, als bedoeld in Boek III, titel 6, afdeling 2 Rv, een voorlopige voorziening te treffen met betrekking tot een uitkering tot levensonderhoud bij uitsluiting wordt bepaald door hetgeen is bepaald in die afdeling.
FP
Rechtbank Noord-Holland 09-03-2018
(pub. 20-04-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:2212
Binnen een echtscheidingsprocedure bestaat geen ruimte om, naast de regeling van art. 821 Rv t/m art. 826 Rv, een op art. 223 Rv gebaseerd verzoek te doen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vovo (analoog aan) art. 223 Rv

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN