ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Provisionele maatregel kinderalimentatie afgewezen: onvoldoende onderbouwd
Rechtbank Midden-Nederland 13-08-2019 (pub. 10-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3717
Vrouw vraagt bij wijze van voorlopige maatregel om kinderalimentatie. Ontvankelijk maar afwijzing, omdat ze niet onderbouwt hoe het zit met financiële behoefte kind en haar eigen draagkracht. Art. 223 Rv.
Bij verzoek voorlopige voorziening nog geen bodemprocedure aanhangig
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-08-2019 (pub. 09-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2993
Vader toch ontvankelijk in verzoek vovo: de bodemprocedure was ten tijde van de vovo-beschikking al aanhangig gemaakt en daarmee is de vovo gegeven tijdens een reeds aanhangig gemaakt geding (art. 223 Rv).
Rb schept ruimte voor snelle stopzetting zorgregeling op verzoek GI
Rechtbank Den Haag 18-04-2019 (pub. 28-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5060
Op verzoek van GI via verzoek voorlopige voorziening ex 223 Rv stopt de Rb met onmiddellijke ingang een zorgregeling wegens zwaarwegende belangen van de minderjarigen en risico op eerwraak.
Wijziging voorlopige voorzieningen ex art 822 Rv?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019 (pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:559
Verzoek wel ontvankelijk (want connectie met bij hof aanhangige bodemzaak) maar afwijzing, omdat dit alleen kan "in evidente, zeer sprekende gevallen". Daarvan is geen sprake.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3780
Voorlopige voorzieningen. Voorlopige kinder- en partneralimentatie. Gebrek aan belang. 223 Rv.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-04-2019

(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3475
Jeugdbeschermer maakt bezwaar tegen door moeder als bijlage overgelegde opname en uitwerking van gesprek met jeugdbeschermer bij moeder in huiskamer. Zij wist niet van maken van opnamen. Betreft ook vertrouwelijk gesprek met [kind] toen de anderen, o.m. moeder, de kamer hadden verlaten. Hof: productie buiten beschouwing. Gelet op art. 139a (strafbaar stellen stiekem afluisteren) en 139e onder 3 (strafbaar stellen van het aan anderen geven hiervan): onrechtmatig verkregen bewijs. Moeder en advocaat hebben ism wet gehandeld.
Rechtbank Midden-Nederland 13-08-2019

(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3717
Vrouw vraagt hangende bodemzaak bij voorlopige voorziening ex art. 223 Rv verhoging van de kinderalimentatie. Afwijzing in begrijpelijke taal. Vrouw heeft spoedeisend belang onvoldoende onderbouwd. Geen standpunt ingenomen over behoefte kind en draagkracht vrouw. Daardoor kan de rechtbank niet beoordelen of de vrouw inderdaad middelen te kort komt om de kosten van het kind te kunnen betalen en of er dus een spoedmaatregel nodig is.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-08-2019

(pub. 09-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2993
Toepasselijkheid art. 223 Rv, hoewel bodemprocedure nog niet was aangespannen toen vader verzoek om voorlopige voorziening indiende. Vervangende toestemming aan vader voor verhuizing met dochter naar Duitsland, 200 km verderop, met uitvoerbaar bij voorraadverklaring. In appel vraagt moeder de voorlopig verleende toestemming terug te draaien. Vader en dochter blijken inmiddels te zijn verhuisd. Hoewel een niet door de rechtbank onderkend probleem opduikt, laat het hof de beslissing in stand, vooral op praktische gronden.
Gerechtshof Amsterdam 04-06-2019
(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1943
Incident ex artikel 223 Rv tot het treffen van een voorlopige voorziening. Verzoek om opheffing beslag op AOW-uitkering voor de duur van de procedure afgewezen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vovo (analoog aan) art. 223 Rv

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN