ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Voorlopige voorzieningen ogv art. 223 Rv in scheidingsprocedure?
Hoge Raad 31-08-2018 (pub. 31-08-2018), ECLI:NL:HR:2018:1414
Als in een scheidingsprocedure de mogelijkheid ontbreekt om ogv art. 821-826 Rv voorlopige voorzieningen te vragen, laat deze bijzondere regeling niet toe dat voorlopige voorzieningen kunnen worden gevraagd ogv art. 223 Rv.
A-G: geen vovo ex art. 223 Rv na inschrijving echtscheiding
Parket bij de Hoge Raad 25-05-2018 (pub. 20-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:632
Voordracht tot cassatie in belang der wet. A-G: Hof heeft ten onrechte geoordeeld dat voorlopige voorziening ex art. 223 Rv kan worden verzocht na inschrijving van echtscheidingsbeschikking (met alimentatiebeslissing).
Art. 223 Rv niet voor scheidingsprocedure
Rechtbank Noord-Holland 09-03-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:2212
Binnen een echtscheidingsprocedure bestaat geen ruimte om, naast de regeling van art. 821 Rv t/m art. 826 Rv, een op art. 223 Rv gebaseerd verzoek te doen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFP
Rechtbank Noord-Holland 07-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:995
artikel 223 Rv. Spoedeisend belang ontbreekt
ALFP
Rechtbank Limburg 22-11-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12046
Pp. zijn in 2010 in convenant overeengekomen dat partneralimentatie eindigt op moment pensionering man, zijnde 31 maart 2018. Vrouw stelt in 223 Rv. procedure dat pp. verhoging AOW-leeftijd destijds niet hebben kunnen voorzien. Verzoek vrouw wordt afgewezen, nu zij geen inzicht heeft verschaft in haar financiële omstandigheden. Vrouw daarmee niet aangetoond dat zij voldoende (spoedeisend) belang heeft bij verzoek en dat van haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd de uitkomst van de bodemprocedure af te wachten.
FP
Gerechtshof Amsterdam 16-10-2018
(pub. 30-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3744
Het schorsingsverzoek ex art. 223 Rv heeft betrekking op de bestreden beschikking. Daarin is een eerdere beschikking gewijzigd voor zover het de periode vanaf 12/1/2018 betreft, met dien verstande dat voor zover de man meer heeft betaald en/of meer op hem is verhaald over die periode, de bijdrage tot heden wordt bepaald op dat bedrag. Voor zover het gaat om de periode tot 12 januari 2018 is niets gewijzigd. Geen schorsing kan worden verzocht van (dat gedeelte van) een beschikking, waarbij geen wijziging is uitgesproken.
FP
Rechtbank Amsterdam 10-10-2018
(pub. 11-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7179
De man verzoekt bij wege van voorlopige voorziening ex art. 223 Rv hangende bodemprocedure te bepalen dat de kinderbijdrage wordt gesteld op € 25 pm. Voor toewijsbaarheid dient het belang bij de gevraagde voorziening zodanig dringend te zijn dat van de verzoeker niet kan worden gevergd dat hij de afloop van de procedure afwacht. De man heeft onvoldoende inzicht gegeven in zijn financiële gegevens. Onvoldoende gesteld dat zijn belang bij een voorziening zodanig is dat de afloop van de bodemzaak niet kan worden afgewacht.
FPKI
Gerechtshof Den Haag 22-08-2018
(pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2370
Ook het hof wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ex art. 223 Rv teneinde de omgang op te starten af. Het is de man die sinds juli 2017 geen contact heeft en toch in maart 2018 een verzoekschrift indient. Daarnaast is het hof onvoldoende voorgelicht om vast te stellen of een omgangsregeling in het belang van het kind is. Daarom gelast het hof wel de Raad om de rechtbank te rapporteren in de aldaar lopende bodemprocedure.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vovo (analoog aan) art. 223 Rv

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN