ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Voorlopige voorzieningen ex art. 223 Rv dienen voor 'de duur van het geding' - en niet langer
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019 (pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3780
Alimentatieverzoek vrouw ex art. 223 Rv. in tijd bezien ontvankelijk, maar afwijzing: geen belang meer. Er is inmiddels uitspraak gedaan in de bodemprocedure. Voorlopige voorziening dient voor 'de duur van het geding'.
Provisionele maatregel kinderalimentatie afgewezen: onvoldoende onderbouwd
Rechtbank Midden-Nederland 13-08-2019 (pub. 10-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3717
Vrouw vraagt bij wijze van voorlopige maatregel om kinderalimentatie. Ontvankelijk maar afwijzing, omdat ze niet onderbouwt hoe het zit met financiële behoefte kind en haar eigen draagkracht. Art. 223 Rv.
Bij verzoek voorlopige voorziening nog geen bodemprocedure aanhangig
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-08-2019 (pub. 09-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2993
Vader toch ontvankelijk in verzoek vovo: de bodemprocedure was ten tijde van de vovo-beschikking al aanhangig gemaakt en daarmee is de vovo gegeven tijdens een reeds aanhangig gemaakt geding (art. 223 Rv).
Rb schept ruimte voor snelle stopzetting zorgregeling op verzoek GI
Rechtbank Den Haag 18-04-2019 (pub. 28-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5060
Op verzoek van GI via verzoek voorlopige voorziening ex 223 Rv stopt de Rb met onmiddellijke ingang een zorgregeling wegens zwaarwegende belangen van de minderjarigen en risico op eerwraak.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-11-2019

(pub. 06-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4070
Hoewel vrouw recht en belang heeft bij verkoop van de voormalige echtelijke woning is het niet aan het hof bij wege van provisionele voorziening de man tot medewerking daaraan te veroordelen. De vorderingen van de vrouw zijn niet aan te merken als vorderingen die bij wijze van voorlopige voorziening ex art. 223 lid 1 Rv voor de duur van de hoofdzaak kunnen worden toegewezen omdat zij geen voorlopig karakter hebben. Het is aan de rechter in de hoofdzaak om een beslissing te nemen over de voormalige echtelijke woning.
Rechtbank Den Haag 22-08-2019
(pub. 24-09-2019), ecli:NL:RBDHA:2019:9342
Afwijzing verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening. Vastgestelde verdeling zorg- en opvoedtaken wordt feitelijk niet meer uitgevoerd. Hiermee wordt al uitvoering gegeven aan hetgeen wordt verzocht in het verzoek tot voorlopige voorziening. Spoedeisend belang is daarmee onvoldoende vast komen te staan. De bodemprocedure kan worden afgewacht nu deze spoedig zal plaatsvinden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019

(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3780
Vrouw dient kort voordat hof in de bodemprocedure uitspraak doet een verzoek voorlopige voorzieningen ex art. 223 Rv in. Zij is wel ontvankelijk, maar verzoek wordt afgewezen wegens gebrek aan belang. Met het geven van de einduitspraak in de hoofdzaak verliest een eenmaal gegeven vovo namelijk haar werking. Niet de bedoeling dat via de weg van art. 223 Rv een verkapt hoger beroep bij dezelfde instantie wordt ingesteld. Een degelijke mogelijkheid is in strijd met het gesloten systeem van rechtsmiddelen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-04-2019

(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3475
Jeugdbeschermer maakt bezwaar tegen door moeder als bijlage overgelegde opname en uitwerking van gesprek met jeugdbeschermer bij moeder in huiskamer. Zij wist niet van maken van opnamen. Betreft ook vertrouwelijk gesprek met [kind] toen de anderen, o.m. moeder, de kamer hadden verlaten. Hof: productie buiten beschouwing. Gelet op art. 139a (strafbaar stellen stiekem afluisteren) en 139e onder 3 (strafbaar stellen van het aan anderen geven hiervan): onrechtmatig verkregen bewijs. Moeder en advocaat hebben ism wet gehandeld.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vovo (analoog aan) art. 223 Rv

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN