Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Vruchtgebruiktestament X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Uitleg testament met tweetrapsmaking
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-05-2018 (pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4125
Fideï-commis de residuo. Bepalingen van vruchtgebruik van overeenkomstige toepassing voor zover erflater in testament niet anders heeft bepaald. Echtgenote was i.c. niet bevoegd gelden uit nalatenschap te schenken.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-05-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4125
Uitleg testament met tweetrapsmaking. Bepalingen van vruchtgebruik zijn van overeenkomstige toepassing voor zover de erflater in zijn testament niet anders heeft bepaald. Echtgenote was bevoegd de goederen van de nalatenschap te gebruiken, de vruchten daarvan te genieten, deze goederen te vervreemden en te verteren, maar was niet bevoegd was om deze goederen (waaronder ook gelden die tot de nalatenschap behoorden) te schenken. art. 4:138 lid 2 BW art. 3:215 lid 3 BW
ER
Rechtbank Noord-Holland 10-10-2014
(pub. 04-10-2017), ECLI:NL:RBNHO:2014:13450
Ingevolge art. 4:41 BW kan bij uiterste wilsbeschikking niet van het bepaalde in Afdeling 2, Titel 3, Boek 4 van het BW (art. 4:28 BW – art. 4:41 BW) worden afgeweken. Dit betekent dat bepalingen en voorwaarden in het testament die het recht op vruchtgebruik beperken (in de tijd of in gebruik) of verplichtingen opleggen die strijdig zijn met het ongestoord vruchtgebruik, geen werking hebben.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vruchtgebruiktestament

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN