Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Titel 6 Rechten/verplichtingen echtgenoten X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Draagplicht bij waardedaling woning en ongelijke inbreng
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1636
Dat inkomen van man hoger was dan van vrouw leidt er niet toe dat hij groter deel van hypothecaire schuld voor zijn rekening moet nemen. Vordering man jegens vrouw.
Verrekening R-C schuld?
Gerechtshof Amsterdam 15-05-2018 (pub. 20-06-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1704
Nu R-C schuld is aangewend ter voldoening van kosten huishouding, dient deze naar evenredigheid tlv van ieders inkomen te komen. Indien ontoereikend, naar evenredigheid tlv ieders vermogen.
Borg voor lening voor inkoop in maatschap
Parket bij de Hoge Raad 04-05-2018 (pub. 29-05-2018), ECLI:NL:PHR:2018:460
A-G geeft uitgebreide verhandeling over art. 1:88 lid 5 BW. Borgstelling voor lening, lening zelf, verschil tussen 'ten behoeve van' en 'in' normale bedrijfsuitoefening.
Uitleg (afwijking?) samenlevingsovk c.q. huwelijksvoorwaarden
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:3418
In huwelijksvoorwaarden: kosten gemeenschappelijke huishouding naar evenredigheid van inkomen. Rb: deze draagplicht vervalt niet bij einde gemeenschappelijke huishouding.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-05-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2308
Vergoedingsrecht torpedeert toepasselijkheid finaal verrekenbeding (r.o. 3.8.3.) Voor finale verrekening is op grond van art. 9 lid 5 van de onderhavige huwelijkse voorwaarden -zoals vaker het geval is- geen plaats indien het vermogen van een van de echtgenoten op het tijdstip van ontbinding van het huwelijk negatief is. Dit betekent dat de echtgenote in kwestie, die onvoldoende geld heeft om aan haar vergoedingsplicht te voldoen, geen recht heeft op finale verrekening en met de schuld blijft zitten.
HV
Hoge Raad 13-07-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1220
Art. 1:88 lid 5 BW. HR: oordeel van Hof dat aangaan van financiering tbv inkoop in accountantsmaatschap niet kan worden aangemerkt als rechtshandeling die kenmerkend is in die zin dat zij tbv normale uitoefening van beroep van accountant gebruikelijk is en door daarbij geen kenbare aandacht te besteden aan de in onderdeel 1.3 (r.o. 5.12, nr. 3.3.1) genoemde stellingen, heeft het hof dan ook ofwel een te strenge maatstaf aangelegd, ofwel zijn oordeel niet naar behoren gemotiveerd.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1636
Huwelijkse voorwaarden, gemeenschappelijke echtelijke woning. Hof: aflossingen op hypothecaire lening vallen niet onder ‘kosten van de huishouding’, daarom faalt betoog vrouw dat zij naar evenredigheid van inkomens moet terugbetalen voor die aflossingen. Ook de enkele omstandigheid dat man in staat was om meer inkomen en vermogen te genereren dan vrouw, leidt er niet toe dat man een groter deel van de hypothecaire schuld voor zijn rekening moet nemen. Hof schetst route voor vergoeding voor aflossingen man.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-06-2018
(pub. 26-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5693
Toestemmingsvereiste artikel 1:88 lid 1 onder c BW
ALHV
Rechtbank Amsterdam 06-06-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:4074
- De omstandigheid dat de vrouw nu na veertien jaar nog geen inkomen uit haar onderneming kan halen, kan niet volledig op de man worden afgewenteld. Anderzijds ontsloeg de wens vd man om de zaak aan te laten houden hem niet van zijn verplichting een onderbouwde berekening van zijn draagkracht over te leggen. Gevolgen voor bepaling behoeftigheid vrouw en draagkracht man. - Invloed R-C schuld onderneming vrouw op (verrekening) waarde onderneming man. - Spoorboekje verdeling onroerende zaken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Titel 6 Rechten/verplichtingen echtgenoten

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN