Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Titel 6 Rechten/verplichtingen echtgenoten X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Draagplicht bij waardedaling woning en ongelijke inbreng
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1636
Dat inkomen van man hoger was dan van vrouw leidt er niet toe dat hij groter deel van hypothecaire schuld voor zijn rekening moet nemen. Vordering man jegens vrouw.
Verrekening R-C schuld?
Gerechtshof Amsterdam 15-05-2018 (pub. 20-06-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1704
Nu R-C schuld is aangewend ter voldoening van kosten huishouding, dient deze naar evenredigheid tlv van ieders inkomen te komen. Indien ontoereikend, naar evenredigheid tlv ieders vermogen.
Borg voor lening voor inkoop in maatschap
Parket bij de Hoge Raad 04-05-2018 (pub. 29-05-2018), ECLI:NL:PHR:2018:460
A-G geeft uitgebreide verhandeling over art. 1:88 lid 5 BW. Borgstelling voor lening, lening zelf, verschil tussen 'ten behoeve van' en 'in' normale bedrijfsuitoefening.
Uitleg (afwijking?) samenlevingsovk c.q. huwelijksvoorwaarden
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:3418
In huwelijksvoorwaarden: kosten gemeenschappelijke huishouding naar evenredigheid van inkomen. Rb: deze draagplicht vervalt niet bij einde gemeenschappelijke huishouding.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Parket bij de Hoge Raad 13-07-2018
(pub. 29-08-2018), ECLI:NL:PHR:2018:916
Effectenlease; Dexia-affaire. Gevallen waarin een cliëntenremisier zonder vergunning heeft geadviseerd. Art. 41 NR 1999. Dient de Hoge Raad terug te komen van zijn oordeel dat het door de effectenlease-aanbieder accepteren van de geadviseerde afnemer onrechtmatig is? Moet van de in HR 2 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2012 geformuleerde schadeverdeling worden afgeweken?
HV
Gerechtshof Amsterdam 27-03-2018
(pub. 21-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1016
Effectenlease. Beroep op vernietiging ex art. 1:88/89 BW. Bewijsvermoeden en/of-rekening ontzenuwd. Beroep Dexia op verjaring wordt afgewezen: op grond vd getuigenverklaringen en de stukken kan niet worden vastgesteld dat de vrouw voor 27 juli 2003, dat is drie jaar vóór datum ontvangst van de vernietigingsbrief, daadwerkelijk op de hoogte was van het bestaan van de leaseovereenkomsten.
HV
Rechtbank Limburg 01-08-2018
(pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:7322
Tussenvonnis. Curator vordert geldbedrag van man, die op zijn beurt een beroep doet op de door zijn vrouw ingeroepen vernietiging van de rechtshandeling ex 1:89 BW. Geen sprake van verjaring (r.o. 4.3). Curator heeft onvoldoende gesteld en geen bewijsaanbod gedaan. De verrichte rechtshandelingen vallen, anders dan curator betoogt, wel onder art. 1:88 lid 1 aanhef en sub c BW. Resteert de vraag of sprake is van een situatie ex art. 1:88 lid 5 BW, zoals curator stelt (r.o. 4.5.3). Verwijzing naar rol voor re- en dupliek.
ALHV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-05-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2308
Vergoedingsrecht torpedeert toepasselijkheid finaal verrekenbeding (r.o. 3.8.3.) Voor finale verrekening is op grond van art. 9 lid 5 van de onderhavige huwelijkse voorwaarden -zoals vaker het geval is- geen plaats indien het vermogen van een van de echtgenoten op het tijdstip van ontbinding van het huwelijk negatief is. Dit betekent dat de echtgenote in kwestie, die onvoldoende geld heeft om aan haar vergoedingsplicht te voldoen, geen recht heeft op finale verrekening en met de schuld blijft zitten.
HV
Hoge Raad 13-07-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1220
Art. 1:88 lid 5 BW. HR: oordeel van Hof dat aangaan van financiering tbv inkoop in accountantsmaatschap niet kan worden aangemerkt als rechtshandeling die kenmerkend is in die zin dat zij tbv normale uitoefening van beroep van accountant gebruikelijk is en door daarbij geen kenbare aandacht te besteden aan de in onderdeel 1.3 (r.o. 5.12, nr. 3.3.1) genoemde stellingen, heeft het hof dan ook ofwel een te strenge maatstaf aangelegd, ofwel zijn oordeel niet naar behoren gemotiveerd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Titel 6 Rechten/verplichtingen echtgenoten

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN