ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Voor opdracht tot verkoop woning is geen toestemming andere echtgenoot vereist
Rechtbank Amsterdam 26-07-2019 (pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:7792
Overeenkomst met makelaar voor verkoop van de woning is niet een overeenkomst strekkende tot vervreemding of tot beëindiging van het gebruik van de woning als bedoeld in art. 1:88 BW.
Prejudiciële vragen over vernietiging leaseovereenkomst ogv art. 1:89 BW
Gerechtshof Amsterdam 15-10-2019 (pub. 25-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3735
Heeft vonnis, gewezen t.a.v. één van de echtgenoten, bindende kracht t.a.v. andere echtgenoot? Heeft beslissing dat vordering tot vernietiging is verjaard tevens gezag van gewijsde jegens andere echtgenoot?
Koopprijs Range Rover geen gift
Gerechtshof Den Haag 03-07-2019 (pub. 21-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2744
Man moet vrouw € 130.000,- betalen voor koopprijs Range Rover. Op grond van huwelijkse voorwaarden heeft vrouw een vergoedingsrecht. Geen sprake van gift. Bewijsaanbod gepasseerd want niet ter zake dienend.
Hoge Raad over invloed redelijkheid en billijkheid op draagplicht kosten huishouding
Hoge Raad 04-10-2019 (pub. 04-10-2019), ECLI:NL:HR:2019:1532
Hof ging ten onrechte voorbij aan betoog man dat beperkende werking r&b ertoe moet leiden dat kosten van huishouding niet naar rato van ieders inkomen betaald moeten worden, maar ieder de helft moet dragen. Verwijzing geding.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 17-09-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:4101
Dexia zaak. 100% schadevergoeding i.v.m. advisering tussenpersoon. Combinatie lening en effectenleaseovereenkomst.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9508
Effectenlease. Waiver zaak. Verklaring voor recht afgewezen. Mogelijke vordering vanwege buitengerechtelijke vernietiging van (een aantal van) de overeenkomsten door echtgenote.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9512
Effectenlease. Vernietiging overeenkomst niet tijdig ingeroepen door echtgenote; bewijsvermoeden niet ontzenuwd. Vordering buitengerechtelijke kosten afgewezen. Geen onaanvaardbaar zware last. Geen mogelijke vordering vanwege schending 41 NR 1999 en/of advisering Vero en geen overtreding verbod op cold calling. Verklaring voor recht toegewezen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9514
Effectenlease. Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2019:3778. Bewijsvermoeden met afgelegde getuigenverklaringen ontzenuwd. Verjaringsberoep Dexia gaat niet op. Overeenkomsten rechtsgeldig vernietigd op grond van art. 1:88 jo 1:89 BW. Vordering uit onverschuldigde betaling. Verklaring voor recht toegewezen.
Rechtbank Amsterdam 26-07-2019

(pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:7792
Makelaar vordert betaling van de courtage-factuur voor verkoop van de woning. Gedaagden voeren als verweer dat de overeenkomst vernietigbaar is, omdat de vrouw als echtgenote de overeenkomst niet mede heeft ondertekend. Ktr: beroep van gedaagden op vernietiging van de overeenkomst ogv art. 1:88 BW en art. 1:89 BW slaagt niet: geen toestemming van echtgenote nodig. De overeenkomst valt immers niet onder één van de categorieën genoemd in art. 1:88 lid 1 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Titel 6 Rechten/verplichtingen echtgenoten

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN