ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Voor beleggen is geen toestemming ex art. 1:88 BW vereist
Man lijdt beleggingsverlies van > € 38.000. Vrouw beroept zich op ontbreken van haar toestemming. Tevergeefs: overeenkomst met beleggingsinstelling valt niet onder 1:88 BW. Vordering jegens bank afgewezen.
Betaling woonlasten van door vrouw bewoonde woning
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019 (pub. 24-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:170
Man betaalt in 2011-2016 de lasten van de gezamenlijke woning, waarin alleen vrouw woont. Daaruit leidt Hof stilzwijgende afspraak af. Man moet ook de woonlasten van 2016-2017 dragen, geen vergoedingsrecht.
Prejudiciële vragen over vernietiging leaseovereenkomst ogv art. 1:89 BW
Gerechtshof Amsterdam 02-04-2019 (pub. 04-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1101
Heeft vonnis, gewezen t.a.v. één van de echtgenoten, bindende kracht t.a.v. andere echtgenoot? Heeft beslissing dat vordering tot vernietiging is verjaard, tevens gezag van gewijsde jegens andere echtgenoot?
Man doet afstand van huwelijksgemeenschap - toch aansprakelijk voor schuld ex-echtgenote
Gerechtshof Den Haag 26-02-2019 (pub. 28-03-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:525
Man moet € 79.575 betalen aan voormalige werkgever van ex-vrouw ogv ongerechtvaardigde verrijking. Vrouw had het dubbele onttrokken aan rekeningen van werkgever. Geen 'gewone gang schuld' (art. 1:85 BW).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 07-05-2019

(pub. 14-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1613
Vrouw vordert vergoedingsrecht van € 172.000 i.p.v. € 92.000 gezien waardeontwikkeling woning alsmede hoger bedrag kosten huishouding. Haar grieven falen: hof overweegt dat huwelijkse voorwaarden waarde woning aangeven en dat andere bedoeling pp. niet wordt aangetoond. Rb aangesloten bij begrote kosten in hwlvw voor vergoedingsrecht man: onterecht, hof gaat uit van daadwerkelijke investering nu dit weinig afwijkt. Hof kan door betwistingen niet vaststellen welke berekening kosten huishouding juist is en wijst grief vrouw af.
Rechtbank Den Haag 09-05-2019
(pub. 10-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4401
echtscheiding en verdeling, vergoedingsrecht erfenis, waardering eenmanszaak, benadeling gemeenschap ex art 1:164 BW, letselschadeuitkering niet verknocht
Rechtbank Den Haag 21-03-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3596
Echtscheiding met nevenvoorzieningen omtrent de kinderen, de kinder- en partneralimentatie, het voortgezet gebruik van de echtelijke woning en de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019
(pub. 02-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3778
Effectenlease. Minderjarige kinderen niet zelfstandig partij bij overeenkomsten. Vernietiging overeenkomsten tijdig ingeroepen door echtgenote? Bekendheid echtgenote; bewijsvermoeden en/of rekening. Tegenbewijs.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019

(pub. 24-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:170
1. Man vordert helft woonlasten van vrouw ogv hwl vw (kosten huishouding naar draagkracht). Hof: sprake van stilzwijgende afspraak dat man volledige woonlasten draagt, nu meer gewicht aan gedragingen moet worden gehecht als partijen elkaar tegenspreken en geen van hen afspraak kan bewijzen. Doorslaggevend dat man sinds uiteengaan 5 jaar volledige lasten heeft voldaan. 2. Gezien levensstijl man wordt zijn draagkrachtverweer voor partneralimentatie gepasseerd: draagkrachtgebrek onvoldoende onderbouwd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Titel 6 Rechten/verplichtingen echtgenoten

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN