Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Titel 6 Rechten/verplichtingen echtgenoten X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Draagplicht bij waardedaling woning en ongelijke inbreng
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1636
Dat inkomen van man hoger was dan van vrouw leidt er niet toe dat hij groter deel van hypothecaire schuld voor zijn rekening moet nemen. Vordering man jegens vrouw.
Verrekening R-C schuld?
Gerechtshof Amsterdam 15-05-2018 (pub. 20-06-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1704
Nu R-C schuld is aangewend ter voldoening van kosten huishouding, dient deze naar evenredigheid tlv van ieders inkomen te komen. Indien ontoereikend, naar evenredigheid tlv ieders vermogen.
Borg voor lening voor inkoop in maatschap
Parket bij de Hoge Raad 04-05-2018 (pub. 29-05-2018), ECLI:NL:PHR:2018:460
A-G geeft uitgebreide verhandeling over art. 1:88 lid 5 BW. Borgstelling voor lening, lening zelf, verschil tussen 'ten behoeve van' en 'in' normale bedrijfsuitoefening.
Uitleg (afwijking?) samenlevingsovk c.q. huwelijksvoorwaarden
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:3418
In huwelijksvoorwaarden: kosten gemeenschappelijke huishouding naar evenredigheid van inkomen. Rb: deze draagplicht vervalt niet bij einde gemeenschappelijke huishouding.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Rechtbank Amsterdam 07-11-2018
(pub. 09-11-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7929
Een echtgenoot moet toestemming vragen aan zijn of haar partner voordat hij of zij zich borg kan stellen: dat is de wet. Wanneer die toestemming ontbreekt, kan de niet-geconsulteerde partner de borgstelling vernietigen. Dat geldt echter niet in deze zaak omdat hier de uitzondering op dat vernietigingsrecht van toepassing is: de lening waarvoor de handelende echtgenoot zich borg stelde was viel binnen de normale uitoefening van het bedrijf (i) waarvan hij als feitelijk bestuurder(ii) kan worden aangemerkt.
HV
Rechtbank Midden-Nederland 10-10-2018
(pub. 31-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5143
Borgstelling echtgenoot X geldt ook voor alles wat aan bank verschuldigd is ogv door vrouw hernieuwde kredietovereenkomst en de verlengingen daarvan. Daarbij is de al bestaande rekening-courantfaciliteit in feite “doorgerold” onder voortzetting vd bijbehorende verplichtingen voor de kredietnemers en onder handhaving vd verstrekte zekerheden, waaronder de borgstellingen. Zorgplicht bank: het stond bank ic vrij om met medeborg A, die sowieso geen verhaal bood, een afkoopregeling te treffen zonder X daarbij te betrekken.
HV
Gerechtshof Amsterdam 02-10-2018
(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3520
Effectenlease. Beroep op vernietiging ex art. 1:88/89 BW. Stuiting verjaringstermijn door dagvaarding van 13 maart 2003 in collectieve procedure. Bewijsvermoeden en/of-rekening ontzenuwd? Tegenbewijslevering. Tussenarrest.
HV
Gerechtshof Amsterdam 11-09-2018
(pub. 08-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3475
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Beoordeling van vergoedingsvorderingen en vordering tot afleggen rekening en verantwoording. Partijen hebben tijdens huwelijk een frauduleuze boekhouding gevoerd, waarbij bedrijf V is gebruikt als dekmantel voor het bedrijf M zodat de fiscus er niet achter kon komen dat M geen aftrekbare investeringen in zijn bedrijf deed. M vordert nu ruim € 165.000 van V.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-09-2018
(pub. 01-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3961
Effectenlease. Artikel 1:88/89 BW. Schriftelijke verklaringen. Passeren bewijsaanbod. Artikel 6:205 BW. Ingangsdatum wettelijke rente over onverschuldigd betaalde inleg. Dexia niet te kwader trouw.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Titel 6 Rechten/verplichtingen echtgenoten

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN