ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Beroep op immuniteit vader gaat slechts gedeeltelijk op: verlenging uithuisplaatsing
Rechtbank Den Haag 04-09-2019 (pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11807
Vader beroept zich vanwege zijn functie op immuniteit in zaak over uithuisplaatsing kind, maar immuniteit ziet slechts op werkgerelateerde zaken ; niet op familierechtelijke kwesties. Benoeming BC en verlenging MUHP.
Ex-partner geen belanghebbende bij bewindzaken
Rechtbank Limburg 23-09-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:9445
Klacht tegen bewindvoerder niet-ontvankelijk: man is mantelzorger/voormalig levensgezel, maar kan niet worden beschouwd als 'levensgezel' in de zin van art. 798 Rv.
Regelingen voor wilsonbekwaamheid
Het is van belang om zaken vast te leggen voor de situatie van wilsonbekwaamheid. In dit artikel een overzicht van de verschillende mogelijkheden.
Ontslag bewindvoerder, met proceskostenveroordeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-10-2019 (pub. 16-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:8396
Ontslag wegens gewichtige reden, die samenwerking met rechthebbende verhinderde. Proceskostenveroordeling nu geschil de verhouding oude/nieuwe bewindvoerder lijkt te betreffen, waarbij rechthebbende ongewild betrokken is.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 14-10-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1155
Wet Bopz. Machtiging voortgezet verblijf; verklaring van arts verstandelijk gehandicapten in geval van gecombineerde stoornis.; gevaar.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4082
BewindCuratele
Gerechtshof Amsterdam 05-11-2019
(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3985
Persoon van de te benoemen bewindvoerder en mentor.
Gerechtshof Amsterdam 05-11-2019
(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3992
Niet-ontvankelijk. Verzoek om bestreden beschikking van een andere motivering te voorzien. De rechthebbende verzoekt niet om een andere beslissing. Geen rechtens te respecteren belang bij hoger beroep want zaak van voluntaire rechtspraak waardoor de bestreden beschikking geen gezag van gewijsde krijgt en de overwegingen in latere procedures niet aan de rechthebbende kunnen worden tegengeworpen.
Rechtbank Den Haag 02-11-2019
(pub. 08-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11874
Kort geding. Proces-verbaal van mondelinge uitspraak. Het hof Amsterdam heeft bepaald dat eiseres haar voorlopige hechtenis moet ondergaan in een GGZE-kliniek. De selectiefunctionaris heeft geweigerd haar in die kliniek terug te plaatsen, omdat aldaar incidenten hebben plaatsgevonden. Bevel tot nakoming beslissing hof.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN