ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 223 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Geen verdeling zonder dat alle deelgenoten hebben deelgenomen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-09-2023 (pub. 28-11-2023), ECLI:NL:RBZWB:2023:6704
Een erfgenaam heeft niet gereageerd op mails van de andere erfgenamen. De door hen overeengekomen en uitgevoerde verdeling is daarom nietig. En: erfgenamen hebben geen recht op afleggen van rekening en verantwoording door bewindvoerder.
Klacht over reeds ontslagen bewindvoerder
Rechtbank Den Haag 20-11-2023 (pub. 20-11-2023), ECLI:NL:RBDHA:2023:17768
Het doel van de klachtprocedure om het handelen van de bewindvoerder tijdens het bewind van betrokkenen te verbeteren, is er niet meer. Opkomen voor andere cliënten die ook in een (WSNP-)situatie zitten, is daarmee niet gelijk te stellen.
Bewind en mentorschap voor moeder ondanks volmacht in levenstestament
Gerechtshof Amsterdam 14-11-2023 (pub. 16-11-2023), ECLI:NL:GHAMS:2023:2684
Er dient te worden voorbijgegaan aan wat moeder in haar levenstestament heeft bepaald voor het geval zij haar eigen belangen niet langer kan waarnemen. Gezien situatie met/rondom zoon is bewind en mentorschap noodzakelijk.
Bewind levert stress op: bewindvoerder op verzoek van rechthebbende vervangen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-11-2023 (pub. 06-11-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:9256
Gelet op de zwaarte van de beschermingsmaatregel en de stress die het bewind door de huidige bewindvoerder bij de rechthebbende veroorzaakt, is voortzetting van het bewind met de huidige bewindvoerder niet in haar belang. Te "zakelijk".
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Oost-Brabant 30-11-2023
(pub. 30-11-2023), ECLI:NL:RBOBR:2023:5564
Na terugverwijzing door de Hoge Raad verklaart de rechtbank de klacht over het algehele rookverbod van GGzE gegrond. GGzE had geen wettelijke verplichting om per 1 juli 2022 een algeheel rookverbod in te voeren. Verder geldt dat het algehele rookverbod, dat als een huisregel kan worden beschouwd, niet dient voor de ordelijke gang van zaken en de veiligheid binnen de accommodatie in de zin van artikel 8:15 lid 1 van de Wvggz, dan wel dat GGzE dit onvoldoende heeft onderbouwd.
Gerechtshof Den Haag 22-11-2023
(pub. 29-11-2023), ECLI:NL:GHDHA:2023:2228
De kantonrechter wijzigt de grond van het bewind van het hebben van problematische schulden naar geestelijke of lichamelijke toestand. Rechthebbende is in eerste aanleg niet gehoord. Er zijn geen medische stukken overgelegd. Niet is gebleken dat de grond voor het bewind moet worden gewijzigd.
Rechtbank Noord-Holland 07-11-2023
(pub. 29-11-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:12153
Rechtbank verleent een zorgmachtiging. Betrokkene is niet gediend van contact met de onafhankelijk psychiater. Medische verklaring wordt mede daarom in dit geval toereikend geacht. Geen basis voor hulpverlening in vrijwillig kader, maar wel verlening van de zorgmachtiging voor kortere duur dan verzocht (12 i.p.v. 24 maanden), zodat er eerder een toetsmoment plaatsvindt.
Rechtbank Noord-Holland 19-10-2023
(pub. 29-11-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:10495
Referte zorgmachtiging. Er is verzocht om een machtiging voor de duur van twaalf maanden. Echter, de geldigheidsduur van de vorige zorgmachtiging is verstreken op grond van artikel 6:6, onder a, Wvggz. Het verzoek is daarom opgevat als een verzoek om een eerste zorgmachtiging voor de duur van zes maanden.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-09-2023

(pub. 28-11-2023), ECLI:NL:RBZWB:2023:6704
Erfrecht. In conventie: 1. Er is sprake van een nietige verdeling van de nalatenschap door gedaagden (art. 3:195 BW) . De rechtbank veroordeelt gedaagden om de nalatenschap van erflater (alsnog) te verdelen (art. 3:178 BW en art. 677 Rv) , met benoeming van een notaris en twee onzijdige personen (art. 3:181 BW en art. 677 Rv) . 2. Gedaagden zijn bewindvoerder geweest over de goederen van erflaatster. Eiser vordert het afleggen van rekening en verantwoording de gehele periode van het door gedaagden gevoerde bewind. De rech...
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek - Vermoeden van financieel ouderenmisbruik - wat nu?
Mr. Sander Baetens en Mr. Martine Stut, 11-04-2023
Na overlijden van een erflater rijst soms het vermoeden dat er geld is verdwenen. Wat kun je als advocaat dan ondernemen? Erfrechtadvocaten Sander Baetens en Martine Stut gaan uitvoerig in op deze vraag.
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (1)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 06-12-2022
De drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht gingen met elkaar om tafel. In deze tweedelige Podcast bespreken zij twaalf interessante uitspraken uit 2022.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN