ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Hoge Raad over voorkeur van rechthebbende voor bepaalde bewindvoerder
Hoge Raad 17-06-2022 (pub. 17-06-2022), ECLI:NL:HR:2022:870
De gegronde redenen om af te wijken van voorkeur rechthebbende hoeven niet enkel betrekking te hebben op de persoon naar wie voorkeur uitgaat, maar kunnen ook gelegen zijn in andere omstandigheden. Belangenafweging toegestaan.
Mentor verhuist met onderbewindgestelde naar geheime locatie in buitenland: ondercuratelestelling
Gerechtshof Amsterdam 14-06-2022 (pub. 15-06-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:1770
Verweerster bij wie de rechthebbende woont, heeft hem aan bewindvoering onttrokken door met hem naar een geheime locatie in het buitenland te verhuizen. Bewindvoerder kan zo geen uitvoering aan het bewind geven: onaanvaardbaar.
Geregistreerd partnerschap moeder vernietigd op verzoek dochter
Rechtbank Overijssel 11-06-2021 (pub. 02-06-2022), ECLI:NL:RBOVE:2021:5013
Moeder betwist wilsonbekwaamheid - vastgesteld door geriater en notaris - maar ter zitting bleek dat zij niet wist wat een GP inhield en dat zij dat was aangegaan. Beschikking werkt ook tegen partner: hij was niet te goeder trouw.
Curandus bij echtscheiding niet bevoegd tot vermogensrechtelijke verzoeken
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-04-2022 (pub. 09-05-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:3560
Curandus krijgt van curator geen toestemming voor voeren van pensioenverweer of vernietiging huwelijkse voorwaarden in echtscheidingsprocedure. Man niet-ontvankelijk in verweer/verzoek wegens vermogensrechtelijk karakter ervan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-06-2022
(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:1921
Vernietiging. Alsnog opheffing bewind. Positieve ontwikkeling rechthebbende.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-06-2022
(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:1919
Ontslag bewindvoerder. Vertrouwensbreuk. Bewindvoerder heeft op financieel gebied taak wel naar behoren uitgevoerd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-06-2022
(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:5453
Verzoek opheffing bewind en mentorschap. Subsidiair verzoek ontslag bewindvoerder en mentor. Verzoeken worden afgewezen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-06-2022
(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:5455
Noodzaak bewind bestaat niet langer; bewind zal worden opgeheven.
Rechtbank Noord-Holland 08-03-2019
(pub. 28-06-2022), ECLI:NL:RBNHO:2019:11507
instelling onderbewindstelling wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
Uit de media
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN