ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Verzoek omzetten curatele in bewind kan niet als hamerstuk worden afgedaan
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-11-2022 (pub. 17-11-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:9789
De beslissing of curatele al dan niet wordt opgeheven of wordt omgezet in bewind en mentorschap, staat niet ter vrije beschikking van pp. De rechter - in dit geval het Hof - moet een daarop gericht verzoek zelfstandig toetsen.
Dezelfde bewindvoerder maar ieder een eigen advocaat: alimentatieverzoek kan behandeld worden
Rechtbank Overijssel 11-11-2022 (pub. 16-11-2022), ECLI:NL:RBOVE:2022:3370
Beide partijen hebben weliswaar dezelfde bewindvoerder, maar omdat deze onafhankelijk is en beide partijen een eigen advocaat hebben, zijn de processuele belangen van beide partijen voldoende gewaarborgd.
Evaluatie Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang
Voor de implementatie en uitvoering van de Wvggz en de Wzd is nog veel werk aan de winkel, voor zowel de overheid als het werkveld. Dat blijkt uit de evaluatie die onlangs is afgerond. Beide wetten traden op 1 januari 2020 in werking.
Betrokkene mag zelfstandig advocaat inschakelen om ontslag bewindvoerder te verzoeken
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-10-2022 (pub. 20-10-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:8939
Betrokkene - appellante - kan zelfstandig opdracht geven aan een advocaat om haar in zaken als de onderhavige (ontslag oudste zus als bewindvoerder) bij te staan. Dat volgt uit de artikelen 1:448 lid 2 jo 1:432 lid 1 BW.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 25-11-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:HR:2022:1733
[[Art. 81 lid 1 RO. Wvggz]]. Klachtprocedure [[[[(art. 10:7 Wvggz)]] ]]. Toepassing verplichte zorg in de vorm van medicatie. Is betrokkene wilsonbekwaam om zijn belangen redelijk te kunnen waarderen?
Rechtbank Amsterdam 31-10-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:6424
Wvggz. Beslistermijn overschreden. Zorgmachtiging alsnog toegewezen voor 12 maanden. Kortere machtiging in strijd met rechtszekerheidsbeginsel.
Rechtbank Amsterdam 10-10-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:6239
Verlenen vervangende toestemming voor aanvraag reisdocument aan de gecertificeerde instelling.
Parket bij de Hoge Raad 04-11-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:PHR:2022:1019
Wvggz. Afgifte aansluitende zorgmachtiging. Vaststellen wilsbekwaam verzet [[[[(art. 2:1 lid 6 Wvggz)]] ]].
Parket bij de Hoge Raad 04-11-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:PHR:2022:1018
Wvggz. Klachtprocedure. Beslissing toepassen verplichte medicatie [[[[(art. 8:9 lid 1 Wvggz)]] ]]; vaststellen wilsbekwaam verzet [[[[(art. 2:1 lid 6 en art. 8:9 lid 4 Wvggz)]] ]].
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Meerderjarigenbescherming

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN