ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Bewindvoerder moet tandsartsrekening betalen ook al is hij door tandarts gepasseerd
Rechtbank Amsterdam 16-06-2022 (pub. 08-08-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:3466
Bewindvoerder had betrokkene toestemming moeten geven voor de behandeling bij de tandarts: rechtshandeling ongeldig. Tandarts hoefde register niet te raadplegen, gezien pijnklachten betrokkene en zorgplicht tandarts.
Ouders/mentoren verschillen van mening over vaccinatie meerderjarige dochter - wat nu?
Rechtbank Noord-Holland 24-06-2022 (pub. 21-07-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:5467
Vader niet-ontvankelijk in verzoek vervangende toestemming COVID-19 vaccinatie meerderjarige dochter: wettelijke mentorregeling voorziet niet in geschillenbeslechting door kantonrechter. Bovendien: beiden zijn ieder afzonderlijk volledig bevoegd.
Curator kan curandus vertegenwoordigen bij maken/wijzigen huwelijkse voorwaarden
Hoge Raad 15-07-2022 (pub. 15-07-2022), ECLI:NL:HR:2022:1113
Dat de onder curatele gestelde zelf kan optreden bij maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden staat er niet aan in de weg dat zijn curator bij deze rechtshandeling optreedt als zijn vertegenwoordiger, gemachtigd door de kantonrechter.
Vader werkt niet mee aan onderzoek noodzaak beschermingsmaatregelen: wat nu?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-06-2022 (pub. 12-07-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:2124
Hof: ondercuratelestelling, bewind en mentorschap staan niet ter vrije bepaling van pp. Ongewenst dat vader niet meewerkt en niet ongebruikelijk dat dit ten nadele van hem wordt uitgelegd. Toch: afwijzing verzoek beschermingsmaatregel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 28-07-2022
(pub. 10-08-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:6524
Schadevergoeding[[ [[art. 10:12 lid 3 Wvggz.]] Termijn van art. 8:19 lid 3 Wvggz]] overschreden.
Rechtbank Rotterdam 22-07-2022
(pub. 10-08-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:6462
Voortzetting crisismaatregel. [[Art. 7:7 Wvggz]]. Roken van sigaretten als ernstig nadeel in de zin van [[art. 1:1 lid 2 Wvggz]]. Moet tegemoetgekomen worden aan de wens van betrokkene om te blijven roken, ondanks zijn slechte gezondheid? Gezien de fysieke toestand van betrokkene en de enorme invloed die roken hierop heeft beschouwt de rechtbank het roken als ernstig nadeel in de zin van de wet. De rechtbank verleent een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-07-2022
(pub. 10-08-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:2505
omdat de onderhavige procedure niet over het VTLB en/of de boedelbijdrage gaat, maar om (het hoger beroep van) de eindzitting (art. 352 FW), kan de saniet wel zelfstandig optreden / de beschermingsbewindvoerder is echter niet-ontvankelijk / art. 349a Fw / verlenging van de termijn van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank / de saniet komt op tegen het oordeel van de rechtbank dat er sprake is van een boedelachterstand / art. 295 Fw / art. 317 Fw / gezien het gesloten systeem van rechtsmiddelen die de Faillissementswe...
Rechtbank Rotterdam 11-07-2022
(pub. 10-08-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:6392
Toewijzing verzoek tot voortzetting van een crisismaatregel,[[ artikel 7:7 Wet veprlichte geestelijke gezondheidszorg (wvggz) ]]. De rechtbank verwerpt het verweer dat er geen sprake zou zijn van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel.
Rechtbank Rotterdam 30-06-2022
(pub. 10-08-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:6383
Voortzetting crisismaatregel (Wvggz), geldigheid medische verklaring. Betrokkene stelt niet met een psychiater gesproken te hebben. Betrokkene heeft eerst met medewerkers van de crisisdienst gesproken en is daarna door de onafhankelijke psychiater beoordeeld via beeldbellen. Het tijdstip van het onderzoek door de onafhankelijke psychiater staat verkeerd vermeld in de medische verklaring. De rechtbank oordeelt dat de medische verklaring aan de wettelijke eisen voldoet.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
Uit de media
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN