ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Hof: kantonrechter wees machtigingsverzoek bewindvoerder af om de verkeerde reden
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-05-2023 (pub. 02-06-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:4453
Hoger beroep tegen de afwijzing van een machtigingsverzoek om hoger beroep te mogen instellen tegen een ontbinding- en ontruimingsvonnis. Kantonrechter wees af op grond van een belangenafweging, maar dat is niet het juiste criterium.
Nieuwe PGB-portaal SVB niet toegankelijk voor bewindvoerder
Rechtbank Gelderland 24-05-2023 (pub. 26-05-2023), ECLI:NL:RBGEL:2023:3011
Bewindvoerder heeft aanspraak op vergoeding voor beheer PGB, ook al heeft zij geen toegang tot PGB-portaal SVB en verstrekt gewaarborgde hulp haar geen informatie. Zij is voor beheer verantwoordelijk en geeft hieraan invulling.
Slachtoffer kinderopvangtoeslagaffaire stelt bewindvoerder aansprakelijk
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2023 (pub. 25-05-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:4362
Volgens betrokkene heeft bewindvoerder onzorgvuldig gehandeld door met KOT-compensatie schulden te voldoen. Bewindvoerder was echter niet betrokken bij aanzuiveren roodstand en pauzeknop-regeling was nog niet van toepassing.
Bewindvoerder geen (proces)partij in zaak over ondertoezichtstelling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-05-2023 (pub. 24-05-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:4302
Bewindvoerder vader is niet-ontvankelijk in hoger beroep van de OTS van diens kind. Het beschermingsbewind ziet op de goederen van vader. De ondertoezichtstelling van zijn kind valt daar niet onder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 15-05-2023
(pub. 05-06-2023), ECLI:NL:RBROT:2023:4539
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Zorgmachtiging aansluitend op een zorgmachtiging. Aanvullende medische verklaring. Wvggz of Wzd. Multiproblematiek met aandoeningen waarvan oorzaken zowel onder de Wvggz als Wzd kunnen vallen. Zorgbehoefte en continuïteit van zorg in een vertrouwde omgeving. In de huidige kliniek is er nog genoeg voor betrokkene te bereiken op het gebied van behandeling en diagnostiek, daarom is de Wvggz van toepassing.
Parket bij de Hoge Raad 12-05-2023
(pub. 05-06-2023), ECLI:NL:PHR:2023:504
Wvggz; schadevergoeding van art. 10:12 lid 3; kosten rechtsbijstand in machtigingsprocedure na intrekken toevoeging; proceskosten of art. 6:96 lid 2 BW-kosten? billijke vergoeding
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-05-2023
(pub. 05-06-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:4589
Het hof heft het bewind op, ook al vindt de voormalig bewindvoerder dat de maatschappij beschermd moet worden tegen de rechthebbende zodat het ontstaan van nieuwe schulden wordt voorkomen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2023
(pub. 05-06-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:4579
Het hof vernietigt de ondercuratelestelling en stelt een bewind en mentorschap in. Er moet niet dieper op het zelfbeschikkingsrecht worden ingegrepen dan nodig is.
Hoge Raad 02-06-2023
(pub. 02-06-2023), ECLI:NL:HR:2023:824
Wvggz. Zorgmachtiging. Art. 3:2 lid 2 onder h Wvggz geen grondslag voor verplichte anticonceptie (HR 9 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1850).
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek - Vermoeden van financieel ouderenmisbruik - wat nu?
Mr. Sander Baetens en Mr. Martine Stut, 11-04-2023
Na overlijden van een erflater rijst soms het vermoeden dat er geld is verdwenen. Wat kun je als advocaat dan ondernemen? Erfrechtadvocaten Sander Baetens en Martine Stut gaan uitvoerig in op deze vraag.
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (1)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 06-12-2022
De drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht gingen met elkaar om tafel. In deze tweedelige Podcast bespreken zij twaalf interessante uitspraken uit 2022.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN