ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 223 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Ontbreken digitale ondertekening geen probleem bij digitaal ingediend Wvggz-verzoekschrift
Rechtbank Midden-Nederland 10-05-2024 (pub. 24-05-2024), ECLI:NL:RBMNE:2024:3118
Voor zover betrokkene vindt dat het verzoek niet rechtsgeldig is gedaan, omdat het niet is voorzien van een natte of een digitale handtekening, verwerpt de rechtbank dit verweer. De wet vereist niet dat een verzoek wordt ondertekend.
Bewindvoerder kan ook in hoger beroep procedure overnemen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-02-2024 (pub. 08-05-2024), ECLI:NL:GHARL:2024:1465
Verhuurder stelt dat rechthebbende niet-ontvankelijk is in hoger beroep, omdat dit niet is ingesteld door zijn bewindvoerder. Uit arrest HR leidt Hof echter af dat overname óók mogelijk is als een rechtsmiddel is aangewend door rechthebbende zelf.
Schuldenbewind zonder dat sprake was van problematische schulden: vernietigd
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2024 (pub. 08-05-2024), ECLI:NL:GHARL:2024:2897
Verzoekers, die geen Nederlands spreken, ondertekenden bewindverzoek zonder het te begrijpen en zijn niet gehoord. Gelet op rommelig verzoekschrift en summier plan van aanpak was behoedzaamheid kantonrechter gepast geweest.
Mentorschap en bewindvoering niet bedoeld om omgang met vader tot stand te brengen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2024 (pub. 01-05-2024), ECLI:NL:GHARL:2024:2773
Benoeming moeder tot bewindvoerder/mentor van meerderjarige zoon is in zijn belang. Bezwaren vader betreffen ontbreken van contact, maar mentorschap en bewindvoering zien op meer en andere taken dan omgang tot stand te brengen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 10-05-2024

(pub. 24-05-2024), ECLI:NL:RBMNE:2024:3118
Voor zover betrokkene vindt dat het verzoek niet rechtsgeldig is gedaan, omdat het niet is voorzien van een natte of een digitale handtekening, verwerpt de rechtbank dit verweer. De wet vereist niet dat een verzoek wordt ondertekend. De rechtbank heeft daarnaast ook geen enkele reden om te twijfelen aan de echtheid van het ingediende verzoekschrift en de daarbij gevoegde bijlagen. Het verweer van betrokkene op de ongeldigheid van het verzoek slaagt dus niet.
Rechtbank Rotterdam 26-04-2024
(pub. 23-05-2024), ECLI:NL:RBROT:2024:4342
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Klacht ex artikel 10:7 lid 1 Wvggz en schadevergoeding ex artikel 10:11 lid 2 Wvggz. Hoewel de rechtbank welwillend de ontvankelijkheid van het verzoek beoordeelt vanwege de kwetsbaarheid van verzoeker, komt de rechtbank niet tot de conclusie dat verzoeker ontvankelijk is in zijn verzoek. De rechtbank ziet in de omstandigheden van dit geval geen aanleiding om het verzoekschrift als niet verwijtbaar te laat aan te merken
Rechtbank Noord-Holland 08-02-2024
(pub. 23-05-2024), ECLI:NL:RBNHO:2024:1244
ouders willen bewindvoerders en mentoren worden, zoon wil een professionele bewindvoerder. Kantonrechter volgt de voorkeur van zoon.
Rechtbank Noord-Holland 21-03-2024
(pub. 23-05-2024), ECLI:NL:RBNHO:2024:2879
bij notariele last en volmacht zijn zoon en dochter aangewezen om betrokkene op alle gebieden te vertegenwoordigen. Na conflict tussen zoon en dochter heeft dochter verzocht een professionele bewindvoerder en mentor te benoemen. De kantonrechter heeft echter zoon tot bewindvoerder en mentor benoemd.
Parket bij de Hoge Raad 10-04-2024
(pub. 22-05-2024), ECLI:NL:PHR:2024:408
Wvggz. Cassatie na verwijzing (HR 21 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1220). Rechtbank verleent (inmiddels vervallen) zorgmachtiging. Art. 6:4 Wvggz; medische verklaring waarbij psychiater betrokkene niet persoonlijk heeft onderzocht.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek - Vermoeden van financieel ouderenmisbruik - wat nu?
Mr. Sander Baetens en Mr. Martine Stut, 11-04-2023
Na overlijden van een erflater rijst soms het vermoeden dat er geld is verdwenen. Wat kun je als advocaat dan ondernemen? Erfrechtadvocaten Sander Baetens en Martine Stut gaan uitvoerig in op deze vraag.
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (1)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 06-12-2022
De drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht gingen met elkaar om tafel. In deze tweedelige Podcast bespreken zij twaalf interessante uitspraken uit 2022.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN