ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Spijt van verzoek? Niet appelleren maar opnieuw aan kantonrechter voorleggen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-09-2021 (pub. 09-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8444
Onderbewindstelling is op verzoek van rechthebbende uitgesproken. Hoger beroep is niet bedoeld om aan een partij van wie het verzoek is toegewezen maar die daarvan spijt heeft, gelegenheid te geven die beschikking ongedaan te maken.
Onderbewindstelling gepubliceerd; eiser toch ontvankelijk: niet bekend met geboortedatum betrokkene
Rechtbank Noord-Holland 11-08-2021 (pub. 07-09-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:6948
Hoewel onderbewindstelling van goederen van gedaagde was gepubliceerd in het Centraal Curatele- en Bewindregister, was dit niet bij eiser bekend: hij kende geboortedatum gedaagde niet en dat is nodig voor raadpleging van register.
Betrokkene heeft al een levenstestament; dan geen bewind/mentorschap
Gerechtshof Den Haag 28-07-2021 (pub. 26-08-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:1598
Doel van rechthebbende met levenstestament (met volmacht partner) zou worden gefrustreerd als anderen tot bewindvoerder/mentor worden benoemd. Dat strookt niet met de autonomie van rechthebbende op dit vlak.
Massaontslag: bewindvoerder was weliswaar van goede wil, maar had geen grip meer op het geheel
Gerechtshof Den Haag 04-08-2021 (pub. 18-08-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:1545
Bewindvoerder was van goede wil/goed op de hoogte van de inhoud van de dossiers, maar het aantal dossiers en de bewerkelijkheid daarvan zijn haar wellicht boven het hoofd gegroeid. In teveel dossiers is het niet goed gegaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 18-06-2021
(pub. 24-09-2021), ECLI:NL:RBNNE:2021:4173
Afwijzen verzoek omzetting bewind en mentorschap in curatele. De mentor heeft namelijk dezelfde bevoegdheden als de curator in aangelegenheden betreffende verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter gaat wel over tot ontslag van de bewindvoerder en mentor wegens de verstoorde verhoudingen tussen haar en de familie van betrokkene.
Rechtbank Noord-Nederland 17-09-2021
(pub. 24-09-2021), ECLI:NL:RBNNE:2021:4170
ambtshalve beschikking kantonrechter ontslag bewindvoerder. bewindvoerder al sinds 1997 betrokken. Niet gebleken dat bewindvoerder taken als bewindvoerder niet goed zou hebben uitgevoerd, maar door betrokkenheid patronen ontstaan waarvan nu afgevraagd kan worden of deze (nog) in het belang van betrokkene zijn. Woning in slechte staat en betrokkene lijkt klem te zitten tussen de mensen die bij hem betrokken zijn. Kantonrechter benoemt een onafhankelijke professionele bewindvoerder.
Hoge Raad 24-09-2021
(pub. 24-09-2021), ECLI:NL:HR:2021:1357
Wvggz. Wijziging zorgmachtiging (art. 8:12 Wvggz). Over te leggen stukken. Aanvullende medische verklaring vereist?
Gerechtshof Amsterdam 24-08-2021
(pub. 24-09-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:2502
Klacht tegen een notaris. Oprichting besloten vennootschap. Bewind. Wilsbekwaamheid. Onderzoeksplicht. Weigeringsgrond artikel 21 lid 2 Wna. Klacht ongegrond.
Gerechtshof Amsterdam 08-06-2021
(pub. 24-09-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:1748
Verbintenissenrecht; is het recht van gebruik en bewoning door vader van een door hem aan zijn kinderen geschonken woning gegrond op een huurovereenkomst en is hij hiervoor een vergoeding verschuldigd?
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
Uit de media
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN