ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Onrechtmatig handelen door boekhouder van hoogbejaarde vrouw
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-03-2020 (pub. 25-03-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1052
€ 9.000 p.j.voor boekhoudkundige werkzaamheden voor hoogbejaarde, kinderloze weduwe in verzorgingstehuis is nogal rijkelijke vergoeding. Onterechte afboekingen op lening. Boekhouder moet € 69.767 aan nalatenschap betalen.
Corona en (familie-)procesrecht
Rechtbank Rotterdam 20-03-2020 (pub. 23-03-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2454
Wrakingsverzoek wegens telefonisch horen afgewezen. Weigering om verzoeker persoonlijk in de instelling of via videoverbinding te horen wijst niet op partijdigheid. Rechter heeft gehandeld volgens werkinstructie corona-virus.
Gestelde mondelinge instemming bewindvoerder met kort geding is niet voldoende
Rechtbank Midden-Nederland 13-03-2020 (pub. 19-03-2020), ECLI:NL:RBMNE:2020:1029
Vordering moest op naam van bewindvoerder worden ingesteld (art. 1:441 BW); alleen een mondelinge instemming van de bewindvoerder is niet voldoende. De schriftelijke instemming is niet onvoorwaardelijk. Eiser niet-ontvankelijk.
Voormalig bewindvoerder gaat in appel tegen zijn ontslag
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-03-2020 (pub. 11-03-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2019
Anders dan Kantonrechter acht Hof bewindvoerder ontvankelijk in appel tegen beschikking waarbij hij is ontslagen. Dat zou niet anders zijn nadat ontslag is ingegaan. Geen sprake van gewichtige redenen voor ontslag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 18-03-2020
(pub. 03-04-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2929
Rechterlijke machtiging tot opname en verblijf, artikel 26 Wzd.
Rechtbank Rotterdam 18-03-2020
(pub. 03-04-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2930
Zorgmachtiging aansluitend op een crisismaatregel, artikel 7:11 Wvggz. Machtiging verleend voor de duur van zes maanden. Het is de bedoeling dat betrokkene binnenkort weer naar huis gaat en in die situatie gedwongen ambulante zorg krijgt. De rechtbank wijst daarom de verzochte vormen van verplichte zorg (met uitzondering van het toedienen van medicatie en het uitoefenen van toezicht) toe voor een kortere duur, te weten twee maanden.
Rechtbank Rotterdam 18-03-2020
(pub. 03-04-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2928
Rechterlijke machtiging tot opname en verblijf, artikel 26 Wzd.
Rechtbank Rotterdam 16-03-2020
(pub. 03-04-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2923
Zorgmachtiging aansluitend op een crisismaatregel, artikel 7:11 Wvggz. Duur van de machtiging met één week ingekort nu de rechtbank het verzoek te laat heeft behandeld.
Rechtbank Rotterdam 16-03-2020
(pub. 03-04-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2922
Machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling, artikel 37 Wzd
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN