ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Beslag X
meer >>

NIEUWS

Huwelijkse voorwaarden niet kenbaar voor executant: beslaglegging gehandhaafd
Gerechtshof Amsterdam 06-08-2019 (pub. 12-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2900
Voor derdenbescherming is doorslaggevend de kenbaarheid via huwelijksgoederenregister op moment van beslaglegging. Bescherming duurt voort, ook na (alsnog) bekend worden van huwelijkse voorwaarden.
Man haalt alles uit de kast om betalingsverplichting te ontlopen - tevergeefs
Rechtbank Rotterdam 19-04-2019 (pub. 04-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3338
BV van man legt executoriaal beslag op vorderingen die de vrouw op de man heeft. Misbruik van bevoegdheid: onderliggende vorderingen van man staan niet vast. Beslag onder vrouw moet opgeheven.
Vrouw legt bewarend beslag op 'bedrijf man' voor achterstallige partneralimentatie
Rechtbank Midden-Nederland 30-04-2019 (pub. 22-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2137
Vrouw slaagt er niet in de overeengekomen PAL bij man te innen. Zij legt beslag onder (voormalig) bedrijf van man. Vordering BV tot opheffing beslag afgewezen: uitleg over bedrijfsovername niet geloofwaardig.
Juridische aspecten van de bitcoin
Is bitcoin een vermogensrecht en kan op bitcoin beslag worden gelegd? (Robbert Vriezen en Floris Knaapen 17-05-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 06-08-2019

(pub. 12-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2900
Beslag gelegd op woning echtgenoot die op huwelijkse voorwaarden is gehuwd, waardoor woning buiten vermogen van schuldenaar viel. Nu huwelijkse voorwaarden niet cfm. art. 1:116 BW in huwelijksgoederenregister waren opgenomen ttv beslaglegging: derdenbescherming beslaglegger. Deze duurt voort tot daadwerkelijke beslaglegging, ook al worden huwelijkse voorwaarden na moment beslaglegging kenbaar. Het beslag (en handhaving ervan) is niet om die reden onrechtmatig. Uitspraak in eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2018:9767
Rechtbank Limburg 02-07-2019
(pub. 05-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6149
Geldvordering in kort geding, onverwijlde spoed. Alternatieve zekerheid door conservatoir (derden)beslag.
Gerechtshof Amsterdam 04-06-2019
(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1943
Incident ex artikel 223 Rv tot het treffen van een voorlopige voorziening. Verzoek om opheffing beslag op AOW-uitkering voor de duur van de procedure afgewezen.
Rechtbank Noord-Holland 12-02-2019
(pub. 26-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1118
Verzoek conservatoir beslag afgewezen, omdat niet summierlijk is gebleken van de deugdelijkheid van een op dit moment bestaande vordering. Voorts is de noodzaak van het gevraagde beslagverlof onvoldoende toegelicht, gelet op de al eerder gelegde beslagen door verzoekster.
Rechtbank Rotterdam 19-04-2019

(pub. 04-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3338
BV van man heeft executoriaal beslag gelegd op vorderingsrechten die vrouw op man heeft (art. 474bb Rv). Verzoek van vrouw tot opheffing van het beslag toegewezen: BV maakt door het beslag misbruik van (executie)bevoegdheid nu de onderliggende vordering van de man niet vaststaan. Daarbij wordt de kennis van de man, als 90% aandeelhouder van de BV, aan de BV toegerekend. De man heeft tot op heden geen gerechtelijke procedure aangespannen tegen de vrouw om zijn (pretense) vorderingen op de vrouw te laten vaststellen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Beslag

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN