ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Duomoeders verzoeken na echtscheiding vernietiging erkenning van elkaars kinderen
Rechtbank Noord-Nederland 25-03-2019 (pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1793
Moeders zelf niet ontvankelijk, maar bijzondere curator van de kinderen wel. Verzoek toegewezen: geen sprake meer van gezamenlijk ouderschap. Door vernietiging erkenning krijgt kind achternaam van eigen moeder.
Ted Talk van Marieke Lips
Hof volgt advies van bijzondere curator over statusvoorlichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2019 (pub. 09-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:431
BC: belangrijk voor identiteitsontwikkeling zoon (2014) om te weten dat hij een andere, biologische vader heeft. Hof verwijst naar Sterk Huis voor maatwerktraject statusvoorlichting en mogelijkheden voor omgang.
Nieuwe richtlijnen voor de bijzondere curator
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 23-04-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1430
Moeder tekende vlak voor dood in gezagsregister aan dat háár moeder het gezag moest krijgen. De rb belastte vader met het eenhoofdig gezag, waarop grootouders mz zich beriepen op hun blokkaderecht; hierdoor kon verblijfplaats kinderen niet zm naar vader verplaatst worden. Hierna volgde OTS en machtiging UHP voor plaatsing kinderen bij grootmoeder. Hof vernietigt de gezagsbeslissing rb ogv art. 1:253g BW en benoemt GI tot voogd. Kinderen gebaat bij status quo bij oma. GI moet wel helpen contact met vader op te bouwen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-05-2019

(pub. 06-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1654
Moeder kreeg 3 x (op 14-3, 30-8 en 13-11-2018) geen verv. toestemming om met 3 kinderen 42 km verderop te verhuizen. Niettemin al in zomer 2018 eigenmachtig verhuisd. Hof willigt haar verzoek alsnog in op 6-5-19: kinderen intussen geworteld en hebben volgens de bijz. curator en GI dringend behoefte aan rust en duidelijkheid, bij terugverhuizing is onduidelijk waar ze moeten gaan wonen (zodat dan zelfs UHP dreigt) en moeder heeft sinds verhuizing uitvoering gegeven a. zorgregeling met vader, waarbij zij ook haalt en brengt.
Rechtbank Noord-Nederland 25-03-2019

(pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1793
Twee moeders hebben elkaars kinderen in 2015 erkend; kind 1 (2008) van geboortemoeder 1 kreeg bij erkenning door moeder 2 geslachtsnaam meemoeder. Beide moeders verzoeken vernietiging vd door hun gedane erkenning. Moeder 1 verzoekt de rechter ook de geslachtsnaam van kind 1 te wijzigen in haar oorspronkelijke achternaam: die van geboortemoeder. Is behandeling/toewijzing van deze verzoeken mogelijk ? Zo neen, is er andere mogelijkheid een en ander te bereiken? Art.1: 205 (a) BW, art. 1: 206 BW en art. 1: 212 BW.
Rechtbank Den Haag 18-04-2019

(pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4075
Rb: aan randvoorwaarden parallel solo-ouderschap niet voldaan. Daarvoor oa vereist dat ouders zich strikt (kunnen) houden aan uitgeschreven plannen of gerechtelijke uitspraken en aan afspraken en beslissingen die van bovenaf worden genomen. Ook teveel contra-indicaties tegen 50/50-regeling. Wel iets ruimere regeling om toch enigszins tegemoet te komen aan de wensen vader en kind om meer contact met elkaar te hebben. Verder voortaan eenhoofdig gezag voor moeder. Minderjarige zit klem tussen ouders.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-01-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:52
Biologische vader dient op 17-11-16 verzoek in om vervangende toestemming kind (2013) te erkennen. 6 Dagen later erkent huidige partner moeder het kind. Kon rb biologische vader nog de gevraagde toestemming geven? Hof: Ja, Vanaf 17-11 tot definitieve beslissing rechter kon moeder een ander slechts voorwaardelijk toestemming tot erkennen verlenen. Ook valt belangenafweging abi art. 1:204 lid 3 sub a BW in voordeel biologische vader uit. Stelling moeder dat ze geen misbruik maakte van bevoegdheid, doet niet ter zake.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De bijzondere curator: het belang van het kind staat (niet altijd) voorop
(Mr. Dianne Kroezen, 25-10-2018)
De bijzondere curator heeft als belangenbehartiger van minderjarigen een belangrijke juridische rol in familierechtgeschillen. Hoe kan het dat deze rechtsfiguur benoemd kan worden zonder onder enig tuchtrecht te vallen?
Uit de media
Artikel over de bijzondere curator en Kindbehartiger
(Mr. Marieke Lips en Mr. Margó Spekschoor, 12-06-2018)
Zowel de Bijzondere Curator in Jeugdzaken als de Kindbehartiger kan de belangen van de kinderen behartigen in het scheidingsproces. Wat is de rol van ieder en wanneer en hoe zijn ze in te schakelen?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN