Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Deel-/eindbeschikking / tussentijds appel X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Eindbeslissing in overweging maakt tussenuitspraak niet appellabel
Gerechtshof Den Haag 12-07-2017 (pub. 29-09-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2785
Dat rechtbank in overwegingen eindbeslissing heeft opgenomen betekent niet dat tussentijds kan worden geappelleerd, nu eindbeslissing niet in het dictum is opgenomen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3034
OntvankelijkheidStatusvoorlichtingOntvankelijkheid van appellante in hoger beroep nu er is sprake is van een gedeeltelijke eindbeschikking.Voorts is er een bijzondere curator benoemd die dient te onderzoeken of statusvoorlichting in het belang van de minderjarige is en zo ja, wanneer en op welke wijze statusvoorlichting dient plaats te vinden.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-03-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2953
Vragen mbt verdeling huwelijksgoederengemeenschap staande huwelijk in het kader van sluiten huwelijkse voorwaarden. - Is vrouw niet-ontvankelijk in haar verzoek wegens berusting? - Stelplicht en bewijslast voor deelgenoot die beroep doet op de rechtsgevolgen van verzwijging a.b.i. art. 3:194 lid 2 BW. Art.150 Rv - Onderzoek mbt benadeling voor meer dan een kwart. Reikwijdte art. 3:196 BW. Wettelijk vermoeden van dwaling voor het geval de benadeling voor meer dan een vierde is bewezen.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-06-2018
(pub. 20-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5586
Ambtshalve benoeming bijzondere curator op voet slot art. 1:250 BW vond plaats ter instructie van de zaak en was als zodanig een tussenbeschikking. Hoger beroep tegen benoeming niet mogelijk, gezien het bepaalde in art. 358 lid 4 Rv.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-06-2018
(pub. 06-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2375
Ontvankelijkheid hoger beroep tegen deelvonnis, verdeling huwelijksgemeenschap, verknochtheid letselschade uitkering.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-12-2017
(pub. 07-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:10663
Ingevolge het bepaalde in art. 358 lid 4 Rv kan hoger beroep van tussenbeschikkingen slechts tegelijk met dat van de eindbeschikking worden ingesteld, tenzij de rechter anders heeft bepaald. Volgens de jurisprudentie zijn er wel drie doorbrekingsgronden. In casu zijn geen van alle van toepassing.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Deel-/eindbeschikking / tussentijds appel

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN