ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Beschikking "voorlopige partneralimentatie" is niet appellabel
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-06-2019 (pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4890
Door Rb vastgestelde "voorlopige partneralimentatie" is, anders dan voorlopige omgangsregeling, niet appellabel. Is (dus) zuivere tussenbeschikking. Man is niet-ontvankelijk in beroep en moet eindbeschikking afwachten.
Procedurele aspecten van benoeming bijzondere curator
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019 (pub. 18-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:743
1. Benoeming bijzondere curator is geen tussen- maar eindbeslissing. 2. Daartegen staat beroep open: appelverbod art. 194 Rv niet van toepassing. 3. Rechter heeft discretionaire bevoegdheid t.a.v. wie hij benoemt.
Vader niet-ontvankelijk in beroep tussenbeschikking met evt. proefcontacten moeder/kind
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2019 (pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4503
Rb: dit betreft niet een eind(deel)beschikking maar een tussenbeschikking: Rb gelast onderzoek door RvdK. De (evt.) proefcontacten maken deel uit van de aan de raad gegeven opdracht. Geen hoger beroep mogelijk.
Geen tussentijds appel van bevel DNA-onderzoek
Gerechtshof Den Haag 19-09-2018 (pub. 08-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2609
Bevel DNA-onderzoek in procedure ontkenning vaderschap is tussenbeschikking waarvan slechts tegelijk met eindbeschikking in hoger beroep kan worden gekomen. Noot: dan is uitslag al bekend ...
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-06-2019

(pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4890
De man gaat in beroep tegen de door de rechtbank vastgestelde voorlopige partneralimentatie. Daarbij heeft de rechtbank ook overwogen om geen tussentijds hoger beroep van deze tussenbeslissing toe te staan. De man wordt ex art. 358 lid 4 Rv niet-ontvankelijk verklaard. Het betreft namelijk een tussenbeschikking waartegen geen hoger beroep open staat. De beslissing heeft een voorlopig karakter. De rechtbank kan nog een andere beslissing nemen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019

(pub. 18-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:743
Tegen benoeming bijz. curator staat rechtsmiddel open (art. 1:250 BW en niet art. 194 Rv van toepassing). Rechter heeft volledig discretionaire bevoegdheid om zonder nadere motivering te beslissen wie hij tot bijz. curator benoemt. Vermeerdering verzoek man op zitting (HVP beide kk bij hem) ontoelaatbaar ogv 2-conclusie-regel (art. 347 Rv) en goede procesorde. Afwijzing verzoek limitering na 5 jaar wegens onvoldoende onderbouwing door man.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2019

(pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4503
Vader is niet-ontvankelijk in beroep tegen tussenbeschikking. In het dictum van de beschikking is namelijk niet een uitdrukkelijk eind gemaakt omtrent een deel van het verzocht, maar betreft de beslissing een instructie van de zaak (onderzoek door de Raad en dat in dat kader proefcontacten kunnen plaatsvinden). Evenmin is hoger beroep uitdrukkelijk opengesteld. Hof heeft de beslissing met betrekking tot de ontvankelijkheid met instemming van partijen schriftelijk afgedaan.
Gerechtshof Amsterdam 28-05-2019
(pub. 04-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1803
Niet komen vast te staan dat de man betrokken was bij ernstig geweldsincident waarbij de vrouw is neergeslagen met een vuurwapen en er meerdere kogels in haar richting zijn afgevuurd door een man met een bivakmuts op. Geen reden om gezamenlijk gezag niet in stand te houden. Evenmin reden om locatie overdracht op punt naast politiebureau te bepalen. Onvoldoende door vrouw onderbouwd dat het voor de veiligheid van haarzelf en de kinderen noodzakelijk is dat de locatie van overdracht gewijzigd wordt.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-05-2019
(pub. 28-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4290
Verlenging ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing acht Hof noodzakelijk. De GI heeft voldoende en ook voortvarend gekeken naar de mogelijkheden om het kind bij een van de ouders te plaatsen nadat het kind, nog geen maand oud, uit huis is geplaatst. De ouders hebben grote beperkingen op het sociaal-economische vlak die in de weg staan aan thuisplaatsing.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Deel-/eindbeschikking / tussentijds appel

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN