Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Deel-/eindbeschikking / tussentijds appel X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Gefragmenteerde procedure over verdeling nalatenschap
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-07-2018 (pub. 14-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7271
Hof: uitkomst voor partijen weinig bevredigend. Procedure zoals die door partijen is ingericht biedt onvoldoende mogelijkheid om tav verdeling van de nalatenschap als geheel te beslissen.
Eindbeslissing in overweging maakt tussenuitspraak niet appellabel
Gerechtshof Den Haag 12-07-2017 (pub. 29-09-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2785
Dat rechtbank in overwegingen eindbeslissing heeft opgenomen betekent niet dat tussentijds kan worden geappelleerd, nu eindbeslissing niet in het dictum is opgenomen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-07-2018
(pub. 27-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6878
Meisje (2002) heeft sinds haar 4-de geen contact met vader. Meerdere procedures. Rb veroordeelde moeder in 2017 tot het 2 maal per jaar sturen van goedgelijkende foto aan vader en hield verzoek vader om herstel omgang aan. Moeder appelleert tegen beslissing mbt foto's. Hof kent een belangrijke stem toe aan mening dochter zelf, mede gelet op haar leeftijd. Volgt vernietiging fotoverplichting, maar Hof geeft ouders in overweging iets te doen met wens dochter haar halfbroer te ontmoeten, die wél contact heeft met vader.
ERFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-07-2018
(pub. 14-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7271
Gefragmenteerd debat tav nalatenschap vader. Obiter dictum: "Het hof realiseert zich terdege dat deze uitkomst voor partijen die in hun onderlinge debat kennelijk zijn vastgelopen weinig bevredigend is. [...] Dat neemt niet weg dat de procedure zoals die door partijen is ingericht en verder is versmald in hoger beroep aan het hof onvoldoende mogelijkheid biedt alsnog aangaande samenstelling, omvang en verdeling van de nalatenschap als geheel bindend te beslissen zonder daarbij buiten de grenzen van de rechtsstrijd te treden."
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-08-2018
(pub. 10-08-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3371
Bij ontslag uit een draagplicht gaat het slechts om de interne verhouding tussen partijen; medewerking van de bank is voor de wijziging van de onderlinge draagplicht niet nodig. Aard verrekenbeding brengt mee dat slechts positief vermogen in de verrekening moet worden betrokken. Vrouw heeft slechts dan recht op verrekening vd waardestijging vd woning indien en voor zover die waardestijging groter is dan de (op de peildatum aanwezige) schulden die zijn aangegaan om de waardestijging te realiseren.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-11-2017
(pub. 08-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:10100
Omgangsregeling. Ontvankelijkheidsvragen. Voorlopige regeling en hulpverlening minderjarige naar aanleiding rapportage bijzondere curator.
FPKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-07-2018
(pub. 27-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3154
Voor het gelasten van een DNA-onderzoek is noodzakelijk en voldoende dat op grond van de ten processe gebleken feiten en omstandigheden aannemelijk is dat de betrokken persoon de verwekker van het kind is. Belang vrouw bij duidelijkheid over wie haar verwekker is, prevaleert boven de belangen van de man tot bescherming van diens privéleven en lichamelijke integriteit. Gevolgen weigering man mee te werken aan terecht gelast DNA-onderzoek voor vaststelling vaderschap. Art.1:207 lid 1 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Deel-/eindbeschikking / tussentijds appel

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN