ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Christenen en donorschap
Gelukkig kind van drie vaders (Nederlands Dagblad 05-10-2019)
‘Met halfbroertjes vier je geen Kerst’ (Nederlands Dagblad 05-10-2019)
Wensvader mag toch erkennen
Rechtbank Noord-Holland 11-09-2019 (pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8142
Moeder geeft partner toestemming om door wensvader verwerkt kind te erkennen, tijdens mediation met wensvader. Misbruik bevoegdheid. Vervangende toestemming erkenning voor wensvader en (tijdelijke) omgangsregeling.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-09-2019
(pub. 02-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3510
Geen onaanvaardbaar risico dat kind (2008) klem of verloren raakt tussen biologische moeder en meemoeder (bij welke laatste het kind zijn hoofdverblijf heeft). Ook geen andere reden om biologische moeder het gezag te ontnemen. Art. 1:253n BW. Zo komen opvoed-en zorgbeslissingen momenteel tot stand op een wijze die niet belastend is voor kind en kan meemoeder de beslissingen nemen die voor het dagelijkse leven van belang zijn; moeder is ook bereikbaar en blokkeert de beslissingen van meemoeder niet.
Rechtbank Den Haag 27-06-2019
(pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7676
Draagmoederschapsovereenkomst. Hoogtechnologisch draagmoederschap. Toewijzing verzoek aantekening uitspraak Californische rechter (verzoekers resp. natuurlijke, biologische en wettelijke vader en wettelijke ouder van kinderen, draagmoeder en haar echtgenoot niet natuurlijke, wettelijke of biologische ouders) op (nog op te stellen) Nederlandse geboorteakten kinderen. Vaststelling van voor opmaken geboorteakten noodzakelijke gegevens. NL rechter rechtsmacht (andere aanknopingspunten, art. 3 Rv). NL recht toepasselijk.
Rechtbank Noord-Holland 11-09-2019

(pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8142
Gezien moeder's reactie op oproep man voor wensmoeder, hun gedeelde intentie, het OSP en 's mans betrokkenheid bij zwangerschap, heeft moeder bij man gerechtvaardigde verwachting gewekt ve door hen gedeeld ouderschap, incl. erkenning. Moeder misbruikte bevoegdheid door ipv daarvan aan haar partner toestemming te geven om kind te erkennen, n.b. tijdens mediation. Volgt verv. toestemming aan man om kind, met wie hij in nauwe pers. betrekking staat, te erkennen, onder gelijktijdige doorhaling vd erkenning door partner moeder.
Rechtbank Noord-Nederland 30-07-2019

(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3359
Verzoek vrouw om zoon (2013) voormalige vriendin te mogen erkennen.Toepasselijkheid en bedoeling art. 1:204 lid 4 BW, welk artikellid pas op 1-4-2014 werd ingevoerd, dus na zijn geboorte. Proceseconomische redenen om eerst onderzoek te doen naar belang kind bij erkenning. Pas als Raad tot slotsom komt dat erkenning in diens belang is, zal rb zich beraden over vraag of bewijs moet worden geleverd van feiten en omstandigheden waaruit volgt dat vrouw een instemmende levensgezel is als bedoeld in genoemd artikellid.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kabinet komt met ongelijkwaardig alternatief voor meerouderschapsregeling
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 28-08-2019)
In 2016 deed de Staatscommissie Herijking ouderschap een aantal aanbevelingen voor een gelijkwaardige meerouderschapsregeling. Het toenmalige kabinet reageerde enthousiast. Rutte III stelt echter iets heel anders voor: deelgezag.
Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN