Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Fiscaliteiten partneralimentatie X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Overbedeling bij woning: afkoop partneralimentatie?
Hoge Raad 08-06-2018 (pub. 08-06-2018), ECLI:NL:HR:2018:868
HR bevestigt uitspraak Hof Den Haag dat in echtscheidingsconvenant overeengekomen overbedeling bij verkoop voormalige echtelijke woning is belast als afkoop alimentatie.
Voor ex-echtgenote betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar als alimentatie
Parket bij de Hoge Raad 26-04-2018 (pub. 18-05-2018), ECLI:NL:PHR:2018:466
Man bleef na scheiding in gezamenlijke woning en betaalde alle hypotheekrente. A-G: dat in alimentatiebeschikking daarmee rekening is gehouden, brengt niet mee dat 50% aftrekbaar is als alimentatie. Noot: let op met deze constructie, met name als hierover tussen partijen geen duidelijke afspraken zijn gemaakt.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Gelderland 06-07-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2976
IB/PVV 2013. Tussenuitspraak.Mag eiser rente op een vordering op zijn ex-echtgenote als kosten levensonderhoud in aftrek brengen? Kan hij de rente over hypothecaire schulden aftrekken als kosten van reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang?Eiser en zijn ex-echtgenote zijn in het echtscheidingsconvenant overeengekomen dat aan eiser de aandelen in twee bv’s worden toegedeeld en aan de ex-echtgenote de woning. Eiser neemt een deel van de schuld bij de bank en een schuld aan een van de twee bv’s over. Voor deze schulden is een rech...
ALFI
Hoge Raad 08-06-2018
(pub. 08-06-2018), ECLI:NL:HR:2018:868
Hof: Partijen zijn bij echtscheidingsconvenant overeengekomen dat volledige verkoopopbrengst van echtelijke woning ad € 60.091,79 aan de vrouw wordt toebedeeld. Uit convenant volgt redelijkerwijs dat tegenover afstand van helft van overwaarde door man, een lagere alimentatie voor vrouw stond. De overbedeling ad € 30.045 wordt aangemerkt als afkoop partneralimentatie. HR verklaart cassatieberoep ongegrond, met toepassing van art. 81 lid 1 RO.
FI
Rechtbank Den Haag 21-02-2018
(pub. 01-06-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:2045
Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij een alimentatieverplichting had jegens haar ex-partner. Verweerder heeft de door eiseres in haar aangifte opgevoerde persoonsgebonden aftrek terecht buiten aanmerking gelaten. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.
FI
Rechtbank Den Haag 01-02-2018
(pub. 01-06-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5288
Eiseres kreeg op basis van een echtscheidingsconvenant een partneralimentatie van haar ex-echtgenoot. De ex-echtgenoot heeft in 2009 via een SPF in totaal € 350.000 aan zijn twee minderjarige kinderen ter beschikking gesteld. Eiseres is in 2009 met haar ex-echtgenoot overeengekomen dat de partneralimentatie komt te vervallen en dat eiseres van haar minderjarige kinderen een lening van € 350.000 ontvangt, Eiseres heeft deze lening aangewend om een hypothecaire lening af te lossen. Eiseres heeft de op de lening van de kinderen versc...
FI
Parket bij de Hoge Raad 26-04-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:PHR:2018:466
De man is na de scheiding blijven wonen in de gezamenlijke (voorheen echtelijke) woning en heeft alle woonlasten, zijnde de hypotheekrente en premies levensverzekering, voor zijn rekening genomen. Conclusie A-G: de opname van de volledige woonlasten, in casu de hypotheekrente en premies levensverzekering, in de draagkrachtbeschikking voor de alimentatie brengt niet mee dat sprake is van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting als bedoeld in art. 6.3 lid 1 onder a IB.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2016-1 Fiscaal scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 13-05-2016)
Bespreking van een uitspraak van de Hoge Raad over de fiscale aftrekbaarheid van proceskosten in alimentatieprocedures.
Kroniek 2015-3 Fiscaal scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 15-01-2016)
Wijzigingen rondom de aftrek van kinderalimentatieverplichtingen en de fiscale behandeling van partner­alimentatie tussen ex-samenwoners.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN