Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Fiscaliteiten partneralimentatie X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Kosten voor terugbetaling alimentatie niet aftrekbaar
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-10-2018 (pub. 26-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9147
Kosten die belanghebbende heeft gemaakt tot terugbetaling van teveel betaalde partneralimentatie zijn niet aftrekbaar. Zelfde als kosten voor vermindering alimentatie: ook niet aftrekbaar.
Belastingplan 2019 en inkomstenbelasting / alimentatie
Zie § 4.4 (pag. 38 t/m 44) 1. Vanaf 2020 houdt de Expertgroep Alimentatienormen hiermee rekening bij vaststellen alimentatienormen. 2. Geen standaardafspraken voor bestaande alimentatieverplichtingen. 3. Raakt mensen met inkomen > € 68.507, maar anderzijds verlaging toptarief naar 49,5%. 4. Verschil aftrek/belasting alimentatie zal afnemen. Hoogste tarief: 49% bij alimentatieplichtigen, 7% bij alimentatiegerechtigden. 5. Gevolgen bij afkoop partneralimentatie.
Enkele fiscale aandachtspunten bij echtscheiding
Als bij echtscheiding sprake is van verkeerde planning of onduidelijkheid in de onderlinge afspraken, kunnen de fiscale en financiële gevolgen aanzienlijk zijn.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFIFP
Parket bij de Hoge Raad 26-10-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1189
Overeenkomstenrecht. Uitleg vaststellingsovereenkomst vanwege beëindiging samenwoning. Voor wiens rekening komt het risico van belastingheffing over maandelijkse (pensioen)uitkering? Klachten over miskenning Haviltex-maatstaf en passeren stellingen en bewijsaanbod.
FI
Hoge Raad 16-11-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2134
Art. 6.3 lid 1 sub a IB. Man woont na echtscheiding in voormalige echtelijke woning en betaalt volledige hypotheekrente en levensverzekeringpremies. Hof: geen sprake van een overeenkomst en het door de man betaalde gedeelte dat de vrouw aangaat is voor hem niet aftrekbaar als alimentatie. HR: de enkele omstandigheid dat bij bepalen van draagkracht in een rechterlijke uitspraak ermee rekening is gehouden dat alle hypotheeklasten worden betaald, brengt niet zonder meer mee dat sprake is van een alimentatieverplichting.
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-09-2018
(pub. 14-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3942
Art. 6.3 lid 1 sub f IB. Ex-samenwoners, man voldoet na uiteengaan volledige hypotheekrente van gezamenlijke woning. Hof: man heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een in rechte vorderbare periodieke uitkering die berust op een dringende morele verplichting om in levensonderhoud van zijn ex-partner te voorzien. Geen schriftelijke vastlegging van afspraak tussen man en ex-partner dat hij 'haar' deel van de hypotheekrente voldoet. Geen aftrekbare onderhoudsverplichting.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-10-2018
(pub. 26-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9147
Kosten die belanghebbende heeft gemaakt tot terugbetaling van teveel betaalde partneralimentatie zijn niet aftrekbaar. Geen fiscaal relevant verschil tussen de onderhavige situatie en de situatie waarin wordt geprocedeerd om vermindering van de te betalen alimentatie te bewerkstelligen. In laatstgenoemd geval zijn de kosten eveneens niet aftrekbaar (HR 23-11-2001,ECLI:NL:HR:2001:AD6054 HR 01-10-2010ECLI:NL:HR:2010:BN8742 en HR 26-02-2016ECLI:NL:HR:2016:317).
ALFI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-09-2018
(pub. 21-09-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3923
Alimentatieplichtige woont in Duitsland. Hij stelt dat zijn draagkracht niet gebruteerd dient te worden. Partneralimentatie is in Duitsland geen fiscale aftrekpost. Alleen indien meer dan 90% van het inkomen uit Nederland afkomstig is, is partneralimentatie in Duitsland aftrekbaar. Volgens de vrouw kan de man de onderhoudsbijdrage wel aftrekken indien zij ermee instemt dat zij er belasting over moet betalen. Hof oordeelt dat de man onvoldoende heeft onderbouwd dat hij het niet als fiscale aftrekpost kan opvoeren. Brutering.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Scheiden doet lijden – zeker als het fiscaal niet goed geregeld is
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-10-2018)
Volgt de fiscaliteit simpelweg het familierecht? Ja, maar soms biedt een uitspraak niet voldoende houvast, stelt Arie C. de Bakker. Want mag een man de door hem gedragen gezamenlijke woonlasten in aftrek brengen als alimentatie?
Kroniek 2016-1 Fiscaal scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 13-05-2016)
Bespreking van een uitspraak van de Hoge Raad over de fiscale aftrekbaarheid van proceskosten in alimentatieprocedures.
Kroniek 2015-3 Fiscaal scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 15-01-2016)
Wijzigingen rondom de aftrek van kinderalimentatieverplichtingen en de fiscale behandeling van partner­alimentatie tussen ex-samenwoners.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN