ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geld lenen van kinderen en afzien van partneralimentatie - fiscale gevolgen?
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3458
Afzien van alimentatie is in casu fiscale afkoop. Eigenwoningrente niet aftrekbaar: geen sprake is van drukkende kosten omdat rente wordt bijgeschreven, zonder betalings- of aflossingsverplichting.
Voor ex-partner betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar als alimentatie
Hoge Raad 16-11-2018 (pub. 16-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2134
Dat in een uitspraak bij bepalen van draagkracht ermee rekening is gehouden dat alle hypotheeklasten worden betaald, brengt niet zonder meer mee dat sprake is van een alimentatieverplichting. Noot: let op met deze constructie, met name als hierover tussen partijen geen duidelijke afspraken zijn gemaakt.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-09-2018 (pub. 14-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3942
Geen schriftelijke vastlegging van afspraak tussen man en ex-partner dat hij 'haar' deel van de hypotheekrente voldoet. Geen aftrekbare onderhoudsverplichting.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFIFP
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2376
Art. 81 lid 1 RO. Uitleg van na beëindiging samenwoning opgestelde VSO. Daarin was opgenomen dat V netto bedrag per maand zou krijgen van M. Hof oordeelde dat het risico van belastingheffing over de aan V uitgekeerde pensioenbedragen voor rekening van M kwamen. PG concludeerde dat klachten over miskenning Haviltex-maatstaf ten onrechte zijn voorgesteld en dat hof terecht de bewijsaanbiedingen heeft gepasseerd.
FI
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018
(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3458
Bij emigratie man zag vrouw af van partneralimentatie. Man schenkt kinderen € 350.000, die dit doorleenden aan vrouw om haar hypotheekschuld af te lossen. Vrouw kon rente bijschrijven en hoefde tijdens leven niets af te lossen. Hof: prijsgeven van recht op partneralimentatie is afkoop partneralimentatie (belast), waarde afkoop wordt geschat op € 100.000. Nu vrouw tijdens leven niet hoeft af te lossen op lening of bijgeschreven rente, is rente niet aan te merken als op vrouw drukkende kosten ivm eigen woning (geen aftrek).
ALFIFP
Parket bij de Hoge Raad 26-10-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1189
Conclusie van de PG inzake cassatie van ECLI:NL:GHARL:2017:8787 . Voor wiens rekening komt het risico van belastingheffing over maandelijkse (pensioen)uitkering? PG concludeert dat klachten over miskenning Haviltex-maatstaf ten onrechte zijn voorgesteld. Ook concludeert PG dat hof terecht de bewijsaanbiedingen heeft gepasseerd. Deze zijn namelijk toegesneden op omstandigheden die niet van belang zijn voor de beslissing van de zaak. Hof hoefde eiser niet toe te laten tot het leveren van tegenbewijs.
FI
Hoge Raad 16-11-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2134
Art. 6.3 lid 1 sub a IB. Man woont na echtscheiding in voormalige echtelijke woning en betaalt volledige hypotheekrente en levensverzekeringpremies. Hof: geen sprake van een overeenkomst en het door de man betaalde gedeelte dat de vrouw aangaat is voor hem niet aftrekbaar als alimentatie. HR: de enkele omstandigheid dat bij bepalen van draagkracht in een rechterlijke uitspraak ermee rekening is gehouden dat alle hypotheeklasten worden betaald, brengt niet zonder meer mee dat sprake is van een alimentatieverplichting.
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-09-2018
(pub. 14-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3942
Art. 6.3 lid 1 sub f IB. Ex-samenwoners, man voldoet na uiteengaan volledige hypotheekrente van gezamenlijke woning. Hof: man heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een in rechte vorderbare periodieke uitkering die berust op een dringende morele verplichting om in levensonderhoud van zijn ex-partner te voorzien. Geen schriftelijke vastlegging van afspraak tussen man en ex-partner dat hij 'haar' deel van de hypotheekrente voldoet. Geen aftrekbare onderhoudsverplichting.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Scheiden doet lijden – zeker als het fiscaal niet goed geregeld is
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-10-2018)
Volgt de fiscaliteit simpelweg het familierecht? Ja, maar soms biedt een uitspraak niet voldoende houvast, stelt Arie C. de Bakker. Want mag een man de door hem gedragen gezamenlijke woonlasten in aftrek brengen als alimentatie?
Kroniek 2016-1 Fiscaal scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 13-05-2016)
Bespreking van een uitspraak van de Hoge Raad over de fiscale aftrekbaarheid van proceskosten in alimentatieprocedures.
Kroniek 2015-3 Fiscaal scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 15-01-2016)
Wijzigingen rondom de aftrek van kinderalimentatieverplichtingen en de fiscale behandeling van partner­alimentatie tussen ex-samenwoners.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN