Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Fiscaliteiten partneralimentatie X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Voor ex-echtgenote betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar als alimentatie
Rechtbank Noord-Holland 07-09-2018 (pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7607
Reden: hypotheekrente niet betaald om te voorzien in verzorgingsbehoefte maar ter voorkoming van gedwongen verkoop. Verder: gebruik van scheidingsregeling, dan ook eigenwoningforfait.
Dat gaat mis: afstand partneralimentatie v. overbedeling
Gerechtshof Den Haag 24-04-2018 (pub. 24-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1825
Nogmaals de waarschuwing: koppeling van overbedeling aan afstand van partneralimentatie kwalificeert als afkoop van partneralimentatie en hierover is inkomstenbelasting verschuldigd. Vraag vooraf fiscaal advies!
Voor vrouw betaalde hypotheekrente: geen aftrek IB
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018 (pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2898
1. Man werkte bij overstap naar nieuwe baan tijdelijk 52 uur pw. Lof en geen verwijt van inkomensverlies. 2. Geen rekening gehouden met aftrek IB van de voor vrouw betaalde hypotheekrente, ook niet als partneralimentatie: geen overeenkomst.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Noord-Holland 07-09-2018
(pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7607
Vrouw verlaat woning en blijft volledige hypotheekrente betalen. Rb: 1. Nu vrouw ogv de scheidingsregeling (art. 3.111 lid 4 IB) aftrek van 50% hypotheekrente ontving, is ook eigenwoningforfait op haar van toepassing, ook al woonde zij niet in de woning. 2. De andere 50% hypotheekrente kan niet als betaalde alimentatie worden afgetrokken, nu vrouw de hypotheekrente van man niet heeft betaald om te voorzien in een verzorgingsbehoefte: man weigerde zijn deel te voldoen en vrouw wilde gedwongen verkoop voorkomen.
ALHVFI
Gerechtshof Den Haag 24-04-2018
(pub. 24-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1825
In convenant doen pp over en weer afstand van hun rechten op partneralimentatie en man doet ter compensatie afstand van overwaarde op woning. De man voert bedrag in aangifte IB op als afkoop PAL. Vrouw ontvangt aanslag van € 58.503,-. Zij vordert dit bedrag van man. Hof wijst vordering af: uit convenant volgt niet dat pp dit hebben beoogd. Vaste jurisprudentie: van afkoopsom ook sprake igv overbedeling bij boedelverdeling tegenover prijsgeven van aanspraak op alimentatie HR 19-09-2003 ECLI:NL:HR:2003:AK8291.
ALFI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2898
T.a.v. bijdrage jongmeerderjarige wordt uitgegaan van de forfaitaire woonlast, nu er geen sprake v.e. onaanvaardbaar resultaat. Voor behoefte vrouw wordt aangehaakt bij 60%-norm, ondanks bezwaar man. Hof stelt voorop dat zoveel als mogelijk concrete gegevens noodzakelijk zijn, maar in deze duidelijk is dat behoefte vrouw niet nihil is. Bij draagkracht man wordt niet de voor de vrouw betaalde hypotheekrente meegenomen als betaalde partnerali, nu ovk. daartoe ontbreekt en man daardoor geen aftrekmogelijkheid heeft.
FI
Rechtbank Gelderland 06-07-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2976
In echtscheidingsconvenant worden aan man aandelen in 2 bv’s toegedeeld en aan vrouw woning. Tevens neemt man deel van hypotheekschuld en schuld aan bv over, waarvoor hypotheekrecht wordt gevestigd op de woning. Is de rente over deze schulden voor man aftrekbaar? Voorlopig oordeel Rb in tussenuitspraak: bij verdeling ontstaat nieuw beoordelingsmoment van samenhang tussen schuld en aanmerkelijk belang. Evenredig deel van de voor behoud van het aanmerkelijk belang noodzakelijke schuld kan hieraan worden toegerekend.
ALFI
Hoge Raad 08-06-2018
(pub. 08-06-2018), ECLI:NL:HR:2018:868
Hof: Partijen zijn bij echtscheidingsconvenant overeengekomen dat volledige verkoopopbrengst van echtelijke woning ad € 60.091,79 aan de vrouw wordt toebedeeld. Uit convenant volgt redelijkerwijs dat tegenover afstand van helft van overwaarde door man, een lagere alimentatie voor vrouw stond. De overbedeling ad € 30.045 wordt aangemerkt als afkoop partneralimentatie. HR verklaart cassatieberoep ongegrond, met toepassing van art. 81 lid 1 RO.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2016-1 Fiscaal scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 13-05-2016)
Bespreking van een uitspraak van de Hoge Raad over de fiscale aftrekbaarheid van proceskosten in alimentatieprocedures.
Kroniek 2015-3 Fiscaal scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 15-01-2016)
Wijzigingen rondom de aftrek van kinderalimentatieverplichtingen en de fiscale behandeling van partner­alimentatie tussen ex-samenwoners.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN