ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Appel van de echtscheiding

meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-11-2018
(pub. 27-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4673
Appel tegen echtscheidingsbeschikking. Grief tegen echtscheiding ter zitting ingetrokken. Zaak aangehouden ten aanzien van de overige geschilpunten.
FP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-11-2017
(pub. 27-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2017:5270
De man is in hoger beroep gegaan tegen de echtscheidingsbeschikking. De vrouw heeft in haar verweerschrift verzocht de echtscheiding aanstonds bij afzonderlijke beschikking te bekrachtigen. Nu de man geen grief heeft aangevoerd tegen de door de rechtbank uitgesproken echtscheiding, zal het hof de man niet-ontvankelijk verklaren in het hoger beroep voor wat betreft de daarbij uitgesproken echtscheiding.
FPPEIP
Gerechtshof Den Haag 14-02-2018
(pub. 04-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:657
IPR echtscheiding. NL rechter dwingendrechtelijk bevoegd t.a.v. echtscheiding o.g.v. art. 3 lid 1 sub b Brussel II bis, nu beide partijen NL nationaliteit hebben. Geen wettelijke grondslag op grond waarvan straf- of civielrechtelijke procedure (onrechtmatige daad) in Californië ertoe zou leiden dat NL rechter onbevoegd is. Terecht echtscheiding op voorhand uitgesproken. Vrouw niet zodanig bijzondere omstandigheden aangevoerd dat herstel band tussen echtscheiding en nevenvoorzieningen moet plaatsvinden. Pensioenverweer faalt.
FP
Gerechtshof Amsterdam 13-06-2017
(pub. 04-07-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:2290
Kracht van gewijsde echtscheiding? Hof stelt vast dat geen hoger beroep is ingesteld tegen de echtscheiding.
ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-12-2015
(pub. 10-03-2016), ECLI:NL:GHARL:2015:9979
Vaste jurisprudentie: als echtscheiding uitgesproken voordat op nevenvoorzieningen is beslist, kan appel alleen op grond van bijzondere omstandigheden worden aangewend om te bewerkstelligen dat band tussen echtscheidingsverzoek en nevenvoorzieningen wordt hersteld en tezelfdertijd op verzoeken wordt beslist. Geen bijzondere omstandigheden. Voorkomen dat einde komt aan werking voorlopige voorziening en hogere onderhoudsverplichting gaat gelden, kan middels kort geding of verzoek schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Appel van de echtscheiding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN