ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Uitspraak scheiding van tafel en bed kan niet in appel worden gewijzigd in scheiding van echt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019 (pub. 29-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2358
Hof overweegt dat verzoek tot echtscheiding niet kan worden beschouwd als een wijziging verzoek scheiding tafel en bed, omdat dit andere rechtsgevolgen heeft. Stelsel van de wet laat wijziging daarom niet toe.
Vrouw traineert de echtscheiding en krijgt deksel op de neus
Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019 (pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:658
Vrouw in appel van zelf verzochte echtscheiding. Afgewezen, met proceskostenveroordeling. Lijkt ingegeven door wens scheiding te vertragen om huwelijk langer dan 5 jaar te laten duren (ivm duur partneralimentatie).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019

(pub. 29-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2358
Partijen hebben in eerste aanleg allebei scheiding van tafel en bed verzocht. Dit is toegewezen. Man krijgt spijt en gaat in appel: hij wil alsnog een echtscheiding. Man heeft gekregen waarom hij heeft verzocht en dus wordt hoger beroep afgewezen. Hof overweegt ook nog dat verzoek tot echtscheiding niet kan worden beschouwd als een wijziging (vermeerdering) van het verzoek van de man in eerste aanleg, omdat het andere rechtsgevolgen heeft. Het stelsel van de wet laat wijziging in hoger beroep daarom niet toe.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-02-2019
(pub. 25-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1690
In eerste aanleg is een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding ingediend (met convenant en ouderschapsplan). Vrouw gaat nu in appel tegen beschikking. Niet-ontvankelijk: vrouw heeft gekregen wat zij in eerste aanleg heeft verzocht. Als de vrouw zich op een wilsgebrek (of wijziging van omstandigheden) ten aanzien van de totstandkoming van het convenant wil beroepen zal zij zich opnieuw tot de rechtbank dienen te wenden. Proceskostenveroordeling.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-11-2017
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2017:5269
De man gaat enkel in beroep tegen de echtscheiding aangezien hij niet in staat is om de in de echtscheidingsbeschikking vastgestelde bijdrage (die ingaat per datum echtscheiding) te voldoen. Nu de man in eerste aanleg heeft verzocht om het verzoek van de vrouw tot echtscheiding toe te wijzen faalt zijn beroep. Hof bekrachtigt echtscheiding.
Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019

(pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:658
Hof veroordeelt vrouw in de forfaitaire kosten van de procedure. Zij is nodeloos in hoger beroep gegaan tegen de echtscheidingsbeslissing, terwijl zij in eerste aanleg zelf om echtscheiding heeft verzocht. Het lijkt erop alsof zij de echtscheiding wenst te vertragen om zo het huwelijk langer dan vijf jaar te laten duren (met het oog op de duur van de partneralimentatie).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Appel van de echtscheiding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN