ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Toerekening van pensioenuitkering in aangifte IB
Rechtbank Noord-Nederland 20-12-2018 (pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5343
Man had zijn pensioenuitkering voor de helft aan zijn echtgenote toegerekend. Ten onrechte. Rb: pensioenuitkeringen worden toegerekend aan degene door wie die inkomsten zijn verworven en genoten.
Geen pensioenverrekening - dan ook geen pensioenverevening
Rechtbank Den Haag 05-12-2018 (pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:14883
Huwelijksvoorwaarden 30-09-1995: geen verrekening pensioenen. Rb: daarmee hebben partijen ook pensioenverevening uitgesloten. Noot: ttv huwelijksvoorwaarden was WVPS al van kracht.
Update mededelingsformulier pensioenverdeling
Pensioenverevening - delen van het tekort
Parket bij de Hoge Raad 28-09-2018 (pub. 23-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1142
Hof is afgeweken van HR-uitgangspunt van ‘delen van het tekort’ bij pensioenverevening omdat tekort door eigen toedoen van BV/DGA is veroorzaakt. A-G (3.10): voldoende gemotiveerd. HR volgt A-G.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 04-10-2019
(pub. 05-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1007
Pensioenverevening afstorting. Commerciële waarde peildatum (2012) of afstortingsdatum ?
Rechtbank Rotterdam 19-04-2019
(pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3424
Echtscheiding. Hoofdverblijfplaats en zorgregeling. Kinderbijdrage. Partnerbijdrage; toekennen verdiencapaciteit bij behoeftigheid. Draagkracht; inkomen uit vermogen. Geen limitering of nihilstelling. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden; finaal verrekenbeding. Berekening aandeel in vermogensaanwas naar rato bruto inkomen tijdens huwelijk. Woning wordt niet in verrekening betrokken.
Rechtbank Noord-Nederland 20-12-2018

(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5343
Eiser stelt dat het ABP pensioen bij helfte aan hem en aan echtgenote moet worden toegerekend: valt in de goederengemeenschap en is opgebouwd uit premies die tlv de gemeenschap kwamen. Rb: pensioenuitkeringen worden toegerekend aan degene door wie die inkomsten zijn verworven en genoten (art. 3.81 IB, art. 10 wet LB en art. 2.17 IB). Nu het ABP pensioen is opgebouwd in het kader van de dienstbetrekking van eiser en ook aan eiser wordt uitgekeerd heeft verweerder dat op goede grond volledig aan eiser toegerekend.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-02-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:601
Huwelijksvermogensrecht, afwikkeling huwelijkse voorwaarden.
Rechtbank Gelderland 17-10-2018

(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5766
1. In art. 4 WVPS is vormvereiste opgenomen dat echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden of bij echtscheidingsconvenant kunnen afwijken van standaardverdeling alsmede vormvereiste voor afspraken over afstorten pensioenaanspraken. I.c. hieraan niet voldaan. 2. Man gehouden afschrift testament van zijn overleden vader aan vrouw te verstrekken. Zij heeft dit nodig om te kunnen beoordelen of zij jegens de man ergens aanspraak op kan maken. Dat is in dit stadium voldoende voor toewijzing exhibitievordering.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN