ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Rechtsbescherming in de jeugdbeschermingsketen wordt verbeterd
Vanaf 1 januari 2023 kunnen ouders bij procedures over gezagsbeëindiging gebruikmaken van kosteloze rechtsbijstand door een gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat. Het streven is de regeling vanaf juli 2023 uit te breiden naar procedures over uithuisplaatsingen (niet: verlengingen).
Jeugdhulpaanbieder moet kinderrechter komen informeren
Rechtbank Rotterdam 02-11-2022 (pub. 18-11-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:9978
Jeugdhulpaanbieder lijkt verantwoordelijkheid voor vervolgplek buiten zichzelf en bij GI te leggen, terwijl GI geen plek heeft kunnen vinden. Ook gemeente lijkt niet bereid verantwoordelijkheid te nemen.
Verzekering ziektekosten kind, ondanks gemoedsbezwaren moeder
Rechtbank Gelderland 07-11-2022 (pub. 17-11-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:6400
Rb verleent vader vervangende toestemming om kind bij te schrijven op zijn polis zorgverzekering. Belang kind om zo min mogelijk te worden blootgesteld aan (financiële) risico’s gaat voor op godsdienstige overtuiging moeder.
Gemeente wordt door kinderrechter uitgenodigd als financiering beschermingsmaatregel niet rondkomt
Rechtbank Noord-Holland 22-08-2022 (pub. 17-11-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:9827
Kinderrechter voelt zich gedwongen de uithuisplaatsing kort te verlengen, omdat financiering voor startklare hulp niet rondkomt bij de gemeente. Als dat voortduurt, wordt de gemeente voor de volgende zitting uitgenodigd als informant.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2022
(pub. 28-11-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:10022
Artikel 1:265b lid 2 BW. In de periode van de uithuisplaatsing kan worden onderzocht of de moeder ook gedurende langere tijd voldoende in staat is om haar drie kinderen duidelijkheid en structuur te bieden, grenzen te stellen, de aandacht over hen te verdelen en de deels uithuisgeplaatste minderjarige toch te bieden wat zij - gelet op haar problematiek - nodig heeft. De bevindingen kunnen worden meegenomen in het nog te starten perspectief onderzoek. In verband met de ondertoezichtstelling moet de uithuisplaatsing worden ...
Rechtbank Rotterdam 08-11-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:10082
verlenging machtiging tot uithuisplaatsing accommodatie jeugdhulpaanbieder
Rechtbank Rotterdam 07-11-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:10025
Beschikking verlenging ondertoezichtstelling
Rechtbank Rotterdam 07-11-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:10028
Beschikking verlenging ondertoezichtstelling
Rechtbank Rotterdam 04-11-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:9834
verlenen ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing;
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Betere rechtsbescherming voor ouders bij een uithuisplaatsing
( Mr. Laura Goei en Mr. Jolande ter Avest, 27-09-2022)
Jeugdzorgjurist Laura Goei en familierechtadvocaat Jolande ter Avest geven hun visie op het recht op rechtsbijstand bij een uithuisplaatsing en op de rol van de daarbij betrokken professionals.
Voorlopige voogdij: een toelichting en enkele kritische kanttekeningen
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 05-07-2022)
In 2021 werd in 385 zaken een (nieuwe) voorlopige voogdij uitgesproken. De auteur legt uit wat deze beschermingsmaatregel inhoudt en plaatst kritische kanttekeningen bij de rechtspositie van de ouders.
Podcastgesprek: 'Staatsontvoeringen'
( Mr. Jolande ter Avest en Mr. Laura Goei, 21-06-2022)
Laura Goei, jurist bij Jeugdbescherming west, en familierechtadvocaat Jolande ter Avest gaan opnieuw in gesprek, ditmaal over de 'staatsontvoeringen' als gevolg van de toeslagenaffaire.
Kinderrechter oordeelt op grond van de Bijbel over uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van kinderen
(Mr. Tom Knijp, 15-02-2022)
De auteur breekt de staf over de uitspraak van 14 april 2021 van Rechtbank Noord-Nederland: de kinderrechter heeft "de vrijheid van godsdienst geschonden en de scheiding van kerk en staat doorkruist", aldus de auteur.
Podcastgesprek: Jeugdzorg en ouderverstoting
( Mr. Jolande ter Avest en Mr. Laura Goei, 18-01-2022)
Laura Goei en Jolande ter Avest gaan opnieuw met elkaar in gesprek, ditmaal over ouderverstoting. Samen bespreken zij verschillende vragen rondom dit actuele thema, ieder vanuit de eigen beroepsgroep.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN