ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Hulpverleningsinstelling moet persoonsgegevens (deels) verwijderen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2019 (pub. 13-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7410
Vader moet als 'betrokkene' ex art. 7.3.1 lid 2 Jeugdwet worden aangemerkt. Verzoek verwijdering persoonsgegevens door hulpverleningsinstelling toewijsbaar: niet objectief gemaakt dat vader strijd tegen moeder voerde.
Eis moeder kan niet worden behandeld: bestuursrechtelijke weg voor verwijderen e-mail
Rechtbank Noord-Holland 03-09-2019 (pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:7528
Eis kan niet worden behandeld; reactie gemeente is 'besluit'. E-mail, met als strekking dat moeder "ws" aan het Münchhausen-by-proxysyndroom lijdt, blijft daarom voorlopig in gemeentedossier. Pp moeten in gesprek.
Moeder bant vader uit leven kind: einde ondertoezichtstelling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019 (pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6838
Voortzetting van de ondertoezichtstelling dient geen haalbaar doel (door houding en gedrag van de moeder) en wordt beëindigd. "Het hof ziet zich voor een lastige keuze gesteld."
Informant alsnog als belanghebbende aangemerkt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2019 (pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7058
Inwilliging verzoek ter zitting van als informant opgeroepen GI om a. alsnog als belanghebbende aangemerkt te worden; b. richtinggevende beschikking inzake (opbouw) omgang tussen vader en dochter
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 10-09-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3353
De gronden voor de uithuisplaatsing van de kinderen waren aanwezig ten tijde van de bestreden beschikking en voor de duur van de daarbij verleende machtiging.
Gerechtshof Amsterdam 10-09-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3350
Beëindiging ouderlijk gezag van de moeder noodzakelijk in het belang van de ontwikkeling van de kinderen. Artikelen: 1:266 lid 1 BW.
Rechtbank Noord-Holland 03-09-2019

(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:7528
Vordering KG tot verwijdering e-mail i.v.m. onjuiste diagnose. Gemeente weigert. Voorzieningenrechter komt niet toe aan een oordeel, want verklaart zich onbevoegd. Eiseres moet bestuursrechtelijke weg volgen. Wel opmerking naar partijen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2019

(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7410
Vader verzoekt ogv Jeugdwet en (toen geldende) Wbp om verwijdering uit dossier jeugdhulpverlener van: "Het kind wordt niet betrokken bij de spanningen van de strijd die de vader met moeder voert" en "De relatie die al onder spanning stond, is sterker onder spanning komen te staan door de hevige strijd die vader met moeder voert" Hof: deze passages bevatten alleen een subjectief oordeel van de jeugdhulpverlener, zonder vermelding van objectieve grondslag. Toewijzing vordering en veroordeling van instelling in proceskosten.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-09-2019
(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3293
Bekrachtiging beschikking rechtbank. Uithuisplaatsing noodzakelijk in het belang van de minderjarige.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN