ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Zorgregeling met vader geschorst omdat deze schadelijk is voor de kinderen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12-05-2022 (pub. 29-06-2022), niet gepubliceerd
Zorgregeling op vordering moeder geschorst: vader maakt haar zwart, betrekt daarin zijn opvattingen over (het praktiseren van) religie, en is weigerachtig ten aanzien van hulpverlening. Ook geen contact opnemen met kinderen.
Toeslagengezin
Gerechtshof Amsterdam 21-06-2022 (pub. 27-06-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:1843
Moeder is gedupeerde van Toeslagenaffaire. Het hof begrijpt de moeilijke (financiële) situatie. Dit laat echter onverlet dat sprake was van zo'n zorgelijke opvoedsituatie dat uithuisplaatsing nodig was/is.
Gevlucht uit Oekraïne, vader daar, moeder opgenomen: tijdelijke uithuisplaatsing kinderen
Rechtbank Noord-Nederland 21-06-2022 (pub. 23-06-2022), ECLI:NL:RBNNE:2022:2114
OTS/UHP voor Oekraïense kinderen voor zes maanden. Kinderen met moeder naar NL gevlucht en vader is nog daar. Moeder verblijft op een geïsoleerde afdeling van een Tuberculosecentrum. Poging vader en tante naar NL te halen.
Analoge toepassing toestemming kinderrechter bij buitenlandplaatsing
Rechtbank Den Haag 16-03-2022 (pub. 22-06-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:5835
Hoewel art. 1:306 BW strikt genomen ziet op voogdij van de GI, ziet de kinderrechter aanleiding om dit analoog toe te passen op uithuisplaatsingssituaties binnen de OTS. Zie ook uitspraak Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2021:1727).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 22-06-2022
(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:RBNNE:2022:2157
Verblijf in gesloten instelling vanwege wachtlijsten voor passende jeugdzorg. Kinderrechter verleent de machtiging gesloten jeugdhulp voor zeer korte duur om een plaatsing binnen een ggz-instelling te regelen.
Rechtbank Noord-Nederland 29-06-2022
(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:RBNNE:2022:2220
De kinderrechter verzoekt de Raad om een perspectief onderzoek omdat hij – net als de GI - voorshands oordeelt dat de aanvaardbare termijn is verstreken. Als de Raad op grond van zijn onderzoek niet het verzoek doet een gezagsbeeindigende maatregel te nemen, kan dan de GI dan op de voet van artikel 1:267 BW de rechtbank verzoeken om ambtshalve een oordeel te geven? Wetgeschiedenis en aard en strekking tijdelijke maatregelen maakt duidelijk dat het niet passend is om jarenlang de tijdelijke maatregelen te verlengen zonder ...
Rechtbank Noord-Nederland 28-06-2022
(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:RBNNE:2022:2197
Verzoek omgang en informatie van ouders zonder gezag, waarbij de voogdij is opgedragen aan pleegouders. Afwijzing omgang, ernstig nadeel voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling vh kind. Toewijzing informatieregeling, analoge toepassing 1:377b BW.
Gerechtshof Amsterdam 28-06-2022
(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:1899
Gezag en omgang. Beslissing aangehouden in afwachting van raadsonderzoek. Voorlopige omgangsregeling.
Parket bij de Hoge Raad 10-06-2022
(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:PHR:2022:556
Verzoek herstelbeschikking HR 13 mei 2022.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: 'Staatsontvoeringen'
( Mr. Jolande ter Avest en Mr. Laura Goei, 21-06-2022)
Laura Goei, jurist bij Jeugdbescherming west, en familierechtadvocaat Jolande ter Avest gaan opnieuw in gesprek, ditmaal over de 'staatsontvoeringen' als gevolg van de toeslagenaffaire.
Kinderrechter oordeelt op grond van de Bijbel over uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van kinderen
(Mr. Tom Knijp, 15-02-2022)
De auteur breekt de staf over de uitspraak van 14 april 2021 van Rechtbank Noord-Nederland: de kinderrechter heeft "de vrijheid van godsdienst geschonden en de scheiding van kerk en staat doorkruist", aldus de auteur.
Podcastgesprek: Jeugdzorg en ouderverstoting
( Mr. Jolande ter Avest en Mr. Laura Goei, 18-01-2022)
Laura Goei en Jolande ter Avest gaan opnieuw met elkaar in gesprek, ditmaal over ouderverstoting. Samen bespreken zij verschillende vragen rondom dit actuele thema, ieder vanuit de eigen beroepsgroep.
De complexe echtscheiding
(Manuelle Devilee, 18-01-2022)
Jeugdbeschermers zien een toename in de problematiek rondom echtscheidingen. De auteur/jeugdbeschermer bespreekt haar eigen ervaringen en vraagt ouders kritischer naar hun eigen rol binnen het conflict te kijken.
Kinderrechter dient vandaag te beginnen met bescherming van ouders en kinderen
(Mr. drs. Ingrid Vledder en Mr. drs. Ariane Hendriks, 09-11-2021)
Zijn kinderrechters onzorgvuldig te werk gegaan bij de uithuisplaatsingen van kinderen in de toeslagenaffaire? Vooralsnog menen zij van niet, maar dat is volgens de auteurs een voorbarige conclusie.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN