ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 223 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Via Veilig Mailen (Zivver) verzonden beroepschrift kan niet worden geopend: herstelmogelijkheid?
Parket bij de Hoge Raad 19-01-2024 (pub. 09-02-2024), ECLI:NL:PHR:2024:76
A-G: het Hof heeft een stap overgeslagen. Dat het ingediende beroepschrift een gebrek vertoonde, had Hof ertoe moeten brengen om de advocaat van de man in de gelegenheid te stellen om het op een andere wijze opnieuw te versturen.
Over de maatregel van gezagsbeëindiging en de 'echte' belangenafweging ex artikel 8 EVRM
Hoge Raad 09-02-2024 (pub. 09-02-2024), ECLI:NL:HR:2024:212
HR: anders dan beslissingen ex art. 1:263-265 BW heeft de wetgever beslissingen ex art. 1:265a-j BW niet van beoordeling in hoger beroep willen uitsluiten. Hof heeft art. 8 EVRM geschonden door geen inhoudelijke beoordeling te maken.
Kinderrechter: handelen Raad voor de Kinderbescherming "onbegrijpelijk"
Rechtbank Noord-Nederland 31-01-2024 (pub. 06-02-2024), ECLI:NL:RBNNE:2024:288
16-jarig meisje wordt ernstig mishandeld door vader en met spoed uit huis geplaatst. Raad zag aanleiding voor spoeduithuisplaatsing, maar in dezelfde omstandigheden zou terugplaatsing veilig zijn. Dat verhoudt zich niet tot art. 19 IVRK.
Geen schriftelijke vooraankondiging maar ouders gebeld: geen bekrachtiging schriftelijke aanwijzing
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-01-2024 (pub. 05-02-2024), ECLI:NL:RBZWB:2024:538
De GI heeft geen schriftelijke vooraankondiging aan de ouders verstuurd, maar hen enkel telefonisch op de hoogte gebracht van het voornemen van de schriftelijke aanwijzing. Verder is de aanwijzing niet deugdelijk gemotiveerd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-02-2024
(pub. 21-02-2024), ECLI:NL:GHSHE:2024:444
Bekrachtiging afwijzing vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing (1:265f Bw).
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2024
(pub. 21-02-2024), ECLI:NL:RBNHO:2024:1783
Verzoek van moeder tot vervallen verklaring een schriftelijke aanwijzing afgewezen. De aanwijzing betreft begeleide omgang tussen de moeder en drie kinderen van twee uur per twee weken, waarbij twee begeleiders aanwezig in verband met de vrees dat de moeder (weer) met de kinderen naar het buitenlang vertrekt. De GI heeft voor de begeleide omgang een andere zorgaanbieder ingeschakeld omdat de eerder ingeschakelde zorgaanbieder niet twee begeleiders kon bieden. Anders dan moeder stelt heeft de GI voldoende gedaan om de omgang...
Rechtbank Noord-Holland 17-01-2024
(pub. 21-02-2024), ECLI:NL:RBNHO:2024:1198
Verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging tot uithuisplaatsing. Vanwege de verslavingsproblematiek van de ouders is de minderjarige is opgevangen door de grootouders, maar zij kunnen in verband met hun leeftijd niet voor langere tijd voor de minderjarige zorgen. De minderjarige verblijft daarom vijf dagen per week bij een ander pleeggezin. De komende periode dient duidelijk te worden waar het perspectief van de minderjarige ligt en welke rol de ouders daarin kunnen vervullen.
Rechtbank Noord-Holland 17-01-2024
(pub. 21-02-2024), ECLI:NL:RBNHO:2024:1158
Verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging tot uithuisplaatsing. De moeder is de afgelopen periode vanwege haar zwangerschap en psychiatrische problematiek onvoldoende beschikbaar geweest om een terug naar huis onderzoek te kunnen opstarten. De kinderrechter acht het van belang dat de plek van de minderjarige bij de pleegouders wordt gewaarborgd tot er meer duidelijkheid is over zijn perspectief, zeker nu duidelijk is geworden dat hij het daar naar zijn zin heeft en zich goed ontwikkelt.
Rechtbank Noord-Holland 11-01-2024
(pub. 21-02-2024), ECLI:NL:RBNHO:2024:996
De kinderrechter stelt de verdeling van de verzorging en opvoeding vast zoals deze nu wordt nageleefd, om de positieve ontwikkelingen te waarborgen en te voorkomen dat in de toekomst ruis over de zorgregeling ontstaat. Bovendien zorgt dit voor duidelijkheid, zekerheid en voorspelbaarheid voor de minderjarige.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: De schriftelijke aanwijzing: door wie, aan wie en waarover?
Mr. Laura Goei en Mr. Hanneke Moons, 04-07-2023
Jeugdbeschermingsjurist Laura Goei is uitstekend op de hoogte van alle aspecten van de schriftelijke aanwijzing. Zij vertelt hierover uitvoerig tegen hoofdredacteur Hanneke Moons, en dat levert een mooie podcast op.
Podcastgesprek: Het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming
Mr. Laura Goei en Mr. Hanneke Moons, 25-04-2023
Hoofdredacteur Hanneke Moons ging over diverse aspecten van het perspectiefbesluit in gesprek met jeugdbeschermingsjurist Laura Goei, bij uitstek deskundig in deze materie. Wat is de visie van Laura hierop?
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (2)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 20-12-2022
Dit is het tweede deel van het eindejaarsoverzicht: de drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht bespreken opnieuw interessante uitspraken uit 2022.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN