ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Bedreigingen die ouders uiten te ernstig: omgang met kind mogelijk in politiebureau
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-09-2023 (pub. 28-09-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:8026
Uithuisplaatsing roept sterke emoties bij ouders op. Voorstelbaar, maar samenwerking met GI is daardoor onmogelijk. Ernst van de bedreigingen maakt dat deze niet met korreltje zout kunnen worden genomen. Samenwerken met GI, dan omgang.
10 kinderen, een geschil over het gezag en een niet-verschijnende vader: hoe lost de rechter dat op?
Rechtbank Overijssel 25-09-2023 (pub. 28-09-2023), ECLI:NL:RBOVE:2023:3814
Bevel aan vader om persoonlijk op de volgende zitting te verschijnen. Vervangende toestemming aan moeder om kinderen aan te melden voor Kiestraining en Stichting de Vluchtheuvel. Over half jaar verder met zaak (bespreking verloop).
Ondertoezichtstelling mondeling verzocht: niet mogelijk zonder uitdrukkelijke instemming betrokkenen
Gerechtshof Amsterdam 15-08-2023 (pub. 26-09-2023), ECLI:NL:GHAMS:2023:1938
Verzoek RvdK was geen verzoek VOTS, maar een OTS-verzoek. Gelet op de achtergrond van het schriftelijkheidsvereiste geen ruimte voor analoge toepassing art. 800 lid 3 Rv. Beschikking vernietigd; RvdK alsnog niet-ontvankelijk in verzoek.
Post voor moeder per adres aan de GI: dat is geen behoorlijke oproeping
Hoge Raad 22-09-2023 (pub. 22-09-2023), ECLI:NL:HR:2023:1282
Zowel de aangetekende brief met afschrift beroepschrift en verweertermijn als de per gewone post verstuurde brief waarin moeder werd opgeroepen voor de zitting is niet verzonden naar adres van moeder, maar “p/a” de GI. Vernietiging.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-09-2023

(pub. 29-09-2023), ECLI:NL:GHSHE:2023:3039
Herstel gezag moeder, slachtoffer Toeslagenaffaire, niet in belang minderjarige. Sinds 2012 heeft GI steeds met moeder besproken dat haar houding, opvoedingsstijl en uitgaan van haarzelf, de redenen waren en zijn van ontstaan huidige situatie. GI moet wel in overleg met betrokkenen ‘spoorboekje’ voor omgang gaan opstellen. In dit ‘spoorboekje’ dient rekening te worden gehouden met meerdere scenario’s en dienen vaste momenten te staan voor evaluatie verloop omgang. Als startpunt stelt hof minimale omgangsregeling vast.
Rechtbank Gelderland 31-08-2023
(pub. 29-09-2023), ECLI:NL:RBGEL:2023:5395
Verlenging machtiging uithuisplaatsing (artikel 1:265c, tweede lid BW) Aangehouden zaak. De GI handhaaft het verzoek. Terugplaatsing bij de ouders is risicovol. De GI heeft echter meerdere malen geen duidelijkheid gegeven over de voortgang. De kinderrechter kan daarom niet toetsen of een uithuisplaatsing noodzakelijk is en verlengt voor twee maanden en wijst het overige deel af.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-09-2023
(pub. 29-09-2023), ECLI:NL:GHSHE:2023:3038
Wijziging gezamenlijk gezag naar eenhoofdig gezag vader.
Rechtbank Gelderland 31-08-2023
(pub. 29-09-2023), ECLI:NL:RBGEL:2023:5394
Machtiging uithuisplaatsing (artikel 1:265b, eerste lid BW) De kinderrechter houdt de beslissing aan. De zorgen zijn groot en binnen afzienbare tijd moet iets veranderen. Maar er is twijfel of de noodzaak voor uithuisplaatsing zo groot is dat het opweegt tegen de nadelen. De GI moet extra informatie aanleveren voordat met voldoende zekerheid een beslissing kan worden genomen.
Rechtbank Oost-Brabant 15-09-2023
(pub. 29-09-2023), ECLI:NL:RBOBR:2023:4755
Beschikking van de meervoudige kamer over een verlenging machtiging tot uithuisplaatsing en een perspectiefbesluit. De GI is op grond van de uitspraak van de Hoge Raad van 1 september 2023 niet-ontvankelijk in haar verzoek om op grond van artikel 1:262b BW het perspectiefbesluit te toetsen. De rechtbank beoordeelt het perspectiefbesluit in het kader van het verzoek om een verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: De schriftelijke aanwijzing: door wie, aan wie en waarover?
Mr. Laura Goei en Mr. Hanneke Moons, 04-07-2023
Jeugdbeschermingsjurist Laura Goei is uitstekend op de hoogte van alle aspecten van de schriftelijke aanwijzing. Zij vertelt hierover uitvoerig tegen hoofdredacteur Hanneke Moons, en dat levert een mooie podcast op.
Podcastgesprek: Het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming
Mr. Laura Goei en Mr. Hanneke Moons, 25-04-2023
Hoofdredacteur Hanneke Moons ging over diverse aspecten van het perspectiefbesluit in gesprek met jeugdbeschermingsjurist Laura Goei, bij uitstek deskundig in deze materie. Wat is de visie van Laura hierop?
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (2)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 20-12-2022
Dit is het tweede deel van het eindejaarsoverzicht: de drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht bespreken opnieuw interessante uitspraken uit 2022.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN