Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Termijn voor blokkaderecht bij voogdij geldt ook voor moeder
Gerechtshof Den Haag 28-08-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2682
Moeder oefent blokkaderecht uit tav wijziging verblijfplaats van haar kind naar pleeggezin. Hof: blokkaderecht niet van toepassing omdat kind nog niet een jaar in gezin van moeder is verzorgd en opgevoed.
RvdK doet mondeling verzoek OTS tijdens zitting omgangszaak
Gerechtshof Amsterdam 18-09-2018 (pub. 08-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3580
Niet ontvankelijk: verzoek OTS dient schriftelijk te worden gedaan. Mondelinge verzoek is strijdig met de wet en procedurele waarborgen zoals besloten in art. 6 EVRM.
Evaluatie Jeugdwet
Jeugdzorg kan nog altijd stukken beter (Kees Bakker Sociale Vraagstukken 05-10-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

JEIP
Gerechtshof Den Haag 17-10-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2730
Ondertoezichtstelling; in hoger beroep alsnog uitgesproken; bevoegdheid hof o.g.v. art. 8 lid 1 Brussel II bis verordening; ontvankelijkheid ouder zonder gezag.
JE
Gerechtshof Den Haag 10-10-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2646
Hoger beroep van machtiging verleend om de jeugdige te doen opnemen en verblijven in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp als bedoeld in artikel 6.1.2. lid 1 van de Jeugdwet. Ontvankelijkheid. Achterwege laten van overlegging van een afzonderlijk stuk ter voldoening aan artikel 6.1.2. lid 5 Jeugdwet.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-07-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6844
Verzoek tot ondertoezichtstelling. Ontvankelijkheid niet met gezag belaste ouder. 806 lid 1 Rv.
HVJEKI
Gerechtshof Den Haag 26-09-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2696
Vader verliest 't gezag: ouders dienen ten minste in staat te zijn hun kinderen buiten hun strijd te houden. Pp kunnen echter ook met hulp jeugdbeschermer niet tot overeenstemming komen over belangrijke opvoedbeslissingen. Ook in dergelijke situaties geldt aanvaardbare termijn waarbinnen ouders tot verbetering van hun verstandhouding moeten komen zodat de kinderen zonder ontwikkelingsbedreiging kunnen opgroeien. Art.1:251a lid 1 BW. Ook moet vader gebruiksvergoeding betalen ter hoogte nettolasten moeder gem. woning.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-10-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9000
Gemeente dient verzoek in tot spoedmachtiging gesloten uithuisplaatsing, maar de bevoegdheid van de ondertekenende medewerkers staat niet vast. Gemeente herstelt dit gebrek door indiening nieuw document met handtekening bevoegde medewerkers. Mandaatbesluit voldoende duidelijk. Eerdere verzoek voldoende hersteld. Spoedmachtiging op goede gronden verleend.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN