ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Vonnis straatverbod niet betekend; is het verbod na zes maanden nog af te dwingen - ook al is het nageleefd?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-08-2022 (pub. 11-08-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:6973
Straatverbod voor duur van 6 maanden niet betekend, maar wel geheel nageleefd na uitspraak. Hof: verbod terecht opgelegd, maar niet meer geldig voor zover het ziet op periode vanaf zes maanden na vonnis.
Vervangende toestemming voor inschrijving voor traject "Kan iemand mij horen?"
Rechtbank Amsterdam 28-06-2022 (pub. 09-08-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:4509
Zoon heeft veel meegemaakt in jonge leven; in zijn belang dat hij hulp krijgt om daar op een zo goed mogelijke manier mee om te gaan. Verwerken verleden belangrijk voor kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Geluidsopnamen door moeder van gesprek tussen vader en kind ontoelaatbaar
Gerechtshof Den Haag 27-07-2022 (pub. 08-08-2022), ECLI:NL:GHDHA:2022:1473
Bekrachtiging gezamenlijk gezag. Geen contra-indicaties. Heimelijke opnames van gesprekken tussen de vader/kind door moeder is ernstige schending van hun belangen. Onrechtmatig en ontoelaatbaar.
Geen vervangende toestemming voor vakantie van een week naar Spanje
Rechtbank Oost-Brabant 29-07-2022 (pub. 05-08-2022), ECLI:NL:RBOBR:2022:3256
Gelet op de problematiek bij met name het oudste kind is de vakantie niet in het belang van de minderjarigen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 09-08-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:2324
Gronden voor de machtiging tot uithuisplaatsing van de minderjarige ook gedurende de bestreden periode nog aanwezig. De machtiging terecht verlengd. De uithuisplaatsing van de minderjarige was noodzakelijk in het belang van haar verzorging en opvoeding
Gerechtshof Amsterdam 09-08-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:2323
Gronden voor de machtiging tot uithuisplaatsing van de minderjarige ook gedurende de bestreden periode nog aanwezig. De machtiging terecht verlengd. De uithuisplaatsing van de minderjarige was noodzakelijk in het belang van zijn verzorging en opvoeding.
Gerechtshof Amsterdam 09-08-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:2322
Opbouw zorgregeling onder regie van de GI.
Rechtbank Den Haag 12-08-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:8085
Teruggeleidingsverzoek Marokko Marokkaans recht van toepassing op het gezag. Gewone verblijfplaats voor de overbrenging naar Nederland was Marokko, ondanks dat de minderjarige hier slechts vijf maanden heeft gewoond. Niet gebleken is dat de vestiging in Marokko van tijdelijke aard was. Meer dan één jaar verstreken tussen de ongeoorloofde overbrenging en het tijdstip van indiening van het verzoek. Rechtbank van oordeel dat er sprake is van worteling van de minderjarige in Nederland. Het verzoek tot teruggeleidin...
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 03-08-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:4553
Machtiging uithuisplaatsing, bevoegdheid GI, ernstige persoonsgebonden problematiek, conflict ouders.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Voorlopige voogdij: een toelichting en enkele kritische kanttekeningen
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 05-07-2022)
In 2021 werd in 385 zaken een (nieuwe) voorlopige voogdij uitgesproken. De auteur legt uit wat deze beschermingsmaatregel inhoudt en plaatst kritische kanttekeningen bij de rechtspositie van de ouders.
Podcastgesprek: 'Staatsontvoeringen'
( Mr. Jolande ter Avest en Mr. Laura Goei, 21-06-2022)
Laura Goei, jurist bij Jeugdbescherming west, en familierechtadvocaat Jolande ter Avest gaan opnieuw in gesprek, ditmaal over de 'staatsontvoeringen' als gevolg van de toeslagenaffaire.
Kinderrechter oordeelt op grond van de Bijbel over uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van kinderen
(Mr. Tom Knijp, 15-02-2022)
De auteur breekt de staf over de uitspraak van 14 april 2021 van Rechtbank Noord-Nederland: de kinderrechter heeft "de vrijheid van godsdienst geschonden en de scheiding van kerk en staat doorkruist", aldus de auteur.
Podcastgesprek: Jeugdzorg en ouderverstoting
( Mr. Jolande ter Avest en Mr. Laura Goei, 18-01-2022)
Laura Goei en Jolande ter Avest gaan opnieuw met elkaar in gesprek, ditmaal over ouderverstoting. Samen bespreken zij verschillende vragen rondom dit actuele thema, ieder vanuit de eigen beroepsgroep.
De complexe echtscheiding
(Manuelle Devilee, 18-01-2022)
Jeugdbeschermers zien een toename in de problematiek rondom echtscheidingen. De auteur/jeugdbeschermer bespreekt haar eigen ervaringen en vraagt ouders kritischer naar hun eigen rol binnen het conflict te kijken.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN