ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 223 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Mocht moeder afgaan op standaardtekst in tussenbeschikking over mogelijkheid hoger beroep?
Hoge Raad 21-06-2024 (pub. 21-06-2024), ECLI:NL:HR:2024:924
Hoge Raad volgt advies A-G: moeder heeft mededeling redelijkerwijs zo kunnen opvatten dat de rechtbank heeft bepaald dat van de tussenbeschikking tussentijds hoger beroep kon worden ingesteld, zoals bedoeld in art. 358 lid 4 Rv.
Wanneer is een machtiging uithuisplaatsing nodig voor een weekendplaatsing?
Rechtbank Den Haag 30-05-2024 (pub. 21-06-2024), ECLI:NL:RBDHA:2024:9613
Rechter toetst de noodzaak van formele MUHP in plaats van vrijwillige plaatsing aan de criteria van de Hoge Raad. Gelet op de specifieke omstandigheden is in dit geval MUHP nodig voor de weekendplaatsing.
Ernstige ontwikkelingsbedreiging maar ondertoezichtstelling "niet doelmatig en effectief"
Rechtbank Den Haag 22-05-2024 (pub. 18-06-2024), ECLI:NL:RBDHA:2024:9289
Kinderrechter oordeelt dat voldaan wordt aan het wettelijk criterium , maar dat OTS niet doelmatig en effectief is. Er moet nu rust komen voor de kinderen, die al veel hebben meegemaakt; positieve ontwikkelingen doorzetten. Afwijzing.
Analoge toepassing spoedbepalingen bij blokkaderecht voogdij
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12-04-2024 (pub. 13-06-2024), ECLI:NL:RBZWB:2024:3901
In geval van OTS kan bij onmiddellijk gevaar ex art. 800 lid 3 Rv blokkaderecht pleegouders worden doorbroken zonder horen belanghebbenden. Analoge toepassing spoedprocedure bij voogdij ex art. 336a BW. Gezinscontext heeft voorkeur.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 31-05-2024
(pub. 21-06-2024), ECLI:NL:RBDHA:2024:9730
Verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging tot uithuisplaatsing in een voorziening voor pleegzorg. Het perspectief van de minderjarige is nog niet duidelijk en een onderzoek hier naar is gewenst.
Rechtbank Den Haag 31-05-2024
(pub. 21-06-2024), ECLI:NL:RBDHA:2024:9729
Machtiging tot uithuisplaatsing in een gezinsgerichte voorziening. Het perspectief van de minderjarige ligt niet meer bij de ouders. Overplaatsing van de minderjarige naar een netwerkpleeggezin niet mogelijk vanwege een negatieve screening.
Rechtbank Den Haag 31-05-2024
(pub. 21-06-2024), ECLI:NL:RBDHA:2024:9728
Verlenging machtiging tot uithuisplaatsing in een voorziening voor pleegzorg. Het perspectief van de minderjarige ligt niet meer bij de moeder en het is het beste voor de minderjarige om op te groeien in het pleeggezin.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-06-2024
(pub. 21-06-2024), ECLI:NL:RBZWB:2024:4153
Geschil over de verdeling van de zorg tijdens de aankomende zomervakantie en over toestemming voor reizen naar het buitenland tijdens die vakantie. In het belang van de minderjarige neemt de rechtbank beslissingen hoewel gedeeltelijke overeenstemming bestaat tussen ouders. Beheer/afgifte paspoort. Dwangsom. Verdeling zorg tijdens december feestdagen. Deels afwijzing wegens onvoldoende belang.
Rechtbank Den Haag 30-05-2024

(pub. 21-06-2024), ECLI:NL:RBDHA:2024:9613
Machtiging uithuisplaatsing voor weekendpleeggezin. Rechter toetst de noodzaak van formele muhp in plaats van vrijwillige plaatsing. Voorstel voor de plaatsing kwam van GI. Moeder staat ambivalent tegenover de plaatsing. Ze lijkt zich te hebben teruggetrokken uit contact, zoals ook blijkt uit haar afwezigheid tijdens de zitting. Haar advocaat heeft haar ook niet kunnen bereiken. Onderlinge afspraken met het weekendpleeggezin zijn niet werkbaar. Met deze specifieke omstandigheden is muhp nodig is voor de weekendplaatsing.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: De schriftelijke aanwijzing: door wie, aan wie en waarover?
Mr. Laura Goei en Mr. Hanneke Moons, 04-07-2023
Jeugdbeschermingsjurist Laura Goei is uitstekend op de hoogte van alle aspecten van de schriftelijke aanwijzing. Zij vertelt hierover uitvoerig tegen hoofdredacteur Hanneke Moons, en dat levert een mooie podcast op.
Podcastgesprek: Het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming
Mr. Laura Goei en Mr. Hanneke Moons, 25-04-2023
Hoofdredacteur Hanneke Moons ging over diverse aspecten van het perspectiefbesluit in gesprek met jeugdbeschermingsjurist Laura Goei, bij uitstek deskundig in deze materie. Wat is de visie van Laura hierop?
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (2)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 20-12-2022
Dit is het tweede deel van het eindejaarsoverzicht: de drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht bespreken opnieuw interessante uitspraken uit 2022.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN