ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Openbare aanbestedingsprocedure mag niet ten koste gaan van kind - doorplaatsen "zeer onwenselijk"
Rechtbank Noord-Holland 13-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3996
Belang kind is gediend bij continuïteit en dus voortzetting behandeling (EMDR-therapie) in huidige instelling. Kind niet 'doorplaatsen' als gevolg van openbare aanbestedingsprocedure. Machtiging gesloten jeugdhulp
Huiselijk geweld, spanning echtscheiding, eergerelateerde dreiging: ondertoezichtstelling
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1735
Anders dan rb is hof van oordeel dat er meer dan voldoende reden is om verzoek OTS toe te wijzen. Kinderen hebben al teveel meegemaakt; ernstige ontwikkelingsbedreiging. Situatie verergerd sinds eerste aanleg.
Moeder behept met psychische aandoening maar onderkent dat niet: beëindiging gezag
Rechtbank Noord-Nederland 08-05-2019 (pub. 16-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1944
Ouders hebben psychische aandoening. Moeder ontkent haar problematiek echter, waardoor behandeling niet op gang komt. Kind (baby) reeds bij pleeggezin. Woonperspectief moet z.s.m. duidelijk worden. Einde gezag.
Vervangende toestemming voor "medische behandeling" - wat moet daaronder worden verstaan?
Rechtbank Midden-Nederland 03-05-2019 (pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2123
Gedeeltelijke gezagsuitoefening door GI voor medische behandeling ogv art. 1:265 BW. Onderscheid tussen noodzakelijk geachte diagnostiek en eventuele opvolgende behandeling. Toestemming voor diagnose.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 09-05-2019
(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3925
Door de GI is, op basis van art 1:265g BW, een wijziging van de bij beschikking van 6 februari 2019 vastgestelde omgangsregeling verzocht. Het verzoek wordt afgewezen aangezien nog pas recent de huidige omgangsregeling is vastgesteld en in het kader van de ondertoezichtstelling (ook pas sinds 6 februari 2019) nog geen concrete hv is ingezet om de relatie tussen de ouders te verbeteren. Een wijziging van de recent vastgestelde omgangsregeling lijkt daarmee voorbarig.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-05-2019

(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1735
Raad in hoger beroep weigering ondertoezichtstelling
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-05-2019
(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1730
bekrachtiging uithuisplaatsing voor de volledige termijn. Geen verkorting van de termijn nu nog steeds wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor een uithuisplaatsing en nog onvoldoende stappen zijn gezet met moeder binnen de hulpverlening.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-05-2019
(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1731
uithuisplaatsing
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN