ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Heimelijk opnemen van gesprekken tussen vader en kind: onrechtmatig en ontoelaatbaar
Gerechtshof Den Haag 27-07-2022 (pub. 08-08-2022), ECLI:NL:GHDHA:2022:1473
Dat moeder kind voorziet van opnameapparatuur en daarmee heimelijk gesprekken tussen kind en vader opneemt, is niet alleen in strijd met de wet, maar ook een grove inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. Het Hof acht deze gang van zaken zeer kwalijk.
Moet de GI vader met gezag volledig informeren over 17-jarige?
Rechtbank Limburg 20-07-2022 (pub. 05-08-2022), ECLI:NL:RBLIM:2022:6022
Vanwege AVG en leeftijd/mening jongere krijgt vader van de GI niet alle informatie. Kinderrechter ziet echter niet in waarom niet: zijn gezag moet door de GI ten volle worden erkend. Ook instanties moeten vader informatie verstrekken.
Kinderrechter levert stevige kritiek op handelwijze GI
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29-06-2022 (pub. 02-08-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:4332
GI heeft in afwijking van instructie in beschikking zonder onderzoek uitgesloten dat kind teruggaat naar moeder. Daarmee heeft GI een positie ingenomen die haar niet toekomt. Afwijzing verlenging uithuisplaatsing en vervanging GI.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 21-07-2022
(pub. 17-08-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:8140
Wijziging regeling (ex artikel 1:265g BW)
Rechtbank Noord-Holland 20-07-2022
(pub. 17-08-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:7385
Schriftelijke aanwijzing beperking gezag op grond van artikel 1:265f BW kan alleen de gezaghebbende ouder betreffen. Geen ambtshalve omzetting van verzoek ouders ex 1:264 BW in verzoek GI ex 1:265g BW.
Rechtbank Noord-Holland 28-06-2022
(pub. 17-08-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:6399
Verzoek van de moeder om het eindverslag van SAFE buiten beschouwing te laten niet gevolgd: de informatie opgenomen in het eindverslag is noodzakelijk voor de (verdere) uitvoering van de ots. Verzoek tot verlenging van de ots en uhp toegewezen: de minderjarige leek voor de uhp op te groeien in een onveilige, onstabiele en onvoorspelbare opvoedomgeving. Er was sprake van een sociaal isolement en het alleen opgroeien met een moeder t.a.v. wie er zeer grote zorgen zijn over haar psychische toestand. De zorgen over de geestelij...
Rechtbank Den Haag 21-07-2022
(pub. 17-08-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:8139
Beëindiging ouderlijk gezag en benoeming voogdij
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-08-2022
(pub. 17-08-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:7100
Door persoonlijke problematiek van de moeder zijn de kinderen (eerst vrijwillig) uit huis geplaatst. De kinderen volgen therapie voor hun problematiek. Herstel van de band tussen de moeder en kinderen moet daarop wachten. Inmiddels ligt het opgroeiperspectief van de kinderen bij de pleegouders. Het gezag van de moeder wordt beëindigd.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Voorlopige voogdij: een toelichting en enkele kritische kanttekeningen
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 05-07-2022)
In 2021 werd in 385 zaken een (nieuwe) voorlopige voogdij uitgesproken. De auteur legt uit wat deze beschermingsmaatregel inhoudt en plaatst kritische kanttekeningen bij de rechtspositie van de ouders.
Podcastgesprek: 'Staatsontvoeringen'
( Mr. Jolande ter Avest en Mr. Laura Goei, 21-06-2022)
Laura Goei, jurist bij Jeugdbescherming west, en familierechtadvocaat Jolande ter Avest gaan opnieuw in gesprek, ditmaal over de 'staatsontvoeringen' als gevolg van de toeslagenaffaire.
Kinderrechter oordeelt op grond van de Bijbel over uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van kinderen
(Mr. Tom Knijp, 15-02-2022)
De auteur breekt de staf over de uitspraak van 14 april 2021 van Rechtbank Noord-Nederland: de kinderrechter heeft "de vrijheid van godsdienst geschonden en de scheiding van kerk en staat doorkruist", aldus de auteur.
Podcastgesprek: Jeugdzorg en ouderverstoting
( Mr. Jolande ter Avest en Mr. Laura Goei, 18-01-2022)
Laura Goei en Jolande ter Avest gaan opnieuw met elkaar in gesprek, ditmaal over ouderverstoting. Samen bespreken zij verschillende vragen rondom dit actuele thema, ieder vanuit de eigen beroepsgroep.
De complexe echtscheiding
(Manuelle Devilee, 18-01-2022)
Jeugdbeschermers zien een toename in de problematiek rondom echtscheidingen. De auteur/jeugdbeschermer bespreekt haar eigen ervaringen en vraagt ouders kritischer naar hun eigen rol binnen het conflict te kijken.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN