ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Hof: ondertoezichtstelling schadelijker voor kinderen dan ontbreken contact met hun vader
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-03-2023 (pub. 29-03-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:2582
Voorkomen moet worden dat kinderen (verder) beschadigd raken, doordat de OTS als een zwaard van Damocles boven hun hoofd blijft hangen, terwijl dit geen voordeel oplevert en eerder contraproductief/stressveroorzakend werkt.
GI moet opdracht kinderrechter nakomen, met dwangsom- en proceskostenveroordeling
Rechtbank Rotterdam 16-03-2023 (pub. 28-03-2023), ECLI:NL:RBROT:2023:2649
Ondanks vele toezeggingen GI is het contact tussen de vrouw en de minderjarige de afgelopen vijf maanden niet opgestart. Contactherstel belangrijk. Toewijzing eis vrouw: nakoming zorgregeling met dwangsom en kostenveroordeling.
HR: verlengingsverzoek OTS/UHP - onder voorwaarde - ook zonder raadsadvies toewijsbaar
Hoge Raad 24-03-2023 (pub. 24-03-2023), ECLI:NL:HR:2023:454
Verlengingsverzoek OTS/UHP van de GI is, in het geval dat deze twee jaar of langer heeft geduurd, ook toewijsbaar als dat niet vergezeld gaat van een raadsadvies. Wel moet de rechter dan goed motiveren waarom verlenging geïndiceerd is.
Uithuisplaatsing en belang kind om op te groeien in eigen cultuur
Rechtbank Noord-Holland 06-02-2023 (pub. 24-03-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:2693
Belang kinderen om duidelijkheid te krijgen over waar zij samen gaan opgroeien, weegt zwaarder dan opgroeien in pleeggezin dat past bij hun afkomst. Hoewel wenselijk, heeft lange zoektocht van GI naar zo'n pleeggezin niets opgeleverd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-03-2023
(pub. 29-03-2023), ECLI:NL:GHSHE:2023:870
Hoewel de kinderen nog steeds ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, zal een verlenging van de ondertoezichtstelling contraproductief werken. De bestreden beschikking zal daarom worden vernietigd.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-03-2023
(pub. 29-03-2023), ECLI:NL:GHSHE:2023:867
beëindiging ondertoezichtstelling met ingang van heden
Rechtbank Den Haag 16-03-2023
(pub. 29-03-2023), ECLI:NL:RBDHA:2023:4190
Verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging tot uithuisplaatsing
Rechtbank Den Haag 07-03-2023
(pub. 29-03-2023), ECLI:NL:RBDHA:2023:4209
I. Afwijzing ondertoezichtstelling II. Afwijzing machtiging tot uithuisplaatsing De door de Raad geformuleerde doelen van de ondertoezichtstelling zijn de afgelopen jaren niet volledig haalbaar gebleken en de kinderrechter is er niet van overtuigd dat dat nu anders zou zijn. De moeder en de kinderen ervaren tegelijkertijd wel veel spanning van de ondertoezichtstelling en de daarmee gepaard gaande rechtszaken. Het is belangrijk dat er rust komt voor de kinderen.
Rechtbank Den Haag 06-03-2023
(pub. 29-03-2023), ECLI:NL:RBDHA:2023:4183
Machtiging tot uithuisplaatsing De minderjarige kampt met een ontwikkelingsachterstand. De moeder en de vader zijn momenteel onvoldoende in staat om te voldoen aan de behoeftes van de minderjarige. De minderjarige verblijft om die reden bij de oma. Machtiging uithuisplaatsing is noodzakelijk om deze plaatsing te formaliseren.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (2)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 20-12-2022
Dit is het tweede deel van het eindejaarsoverzicht: de drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht bespreken opnieuw interessante uitspraken uit 2022.
Podcastgesprek: Betere rechtsbescherming voor ouders bij een uithuisplaatsing
Mr. Laura Goei en Mr. Jolande ter Avest, 27-09-2022
Jeugdzorgjurist Laura Goei en familierechtadvocaat Jolande ter Avest geven hun visie op het recht op rechtsbijstand bij een uithuisplaatsing en op de rol van de daarbij betrokken professionals.
Voorlopige voogdij: een toelichting en enkele kritische kanttekeningen
Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 05-07-2022
In 2021 werd in 385 zaken een (nieuwe) voorlopige voogdij uitgesproken. De auteur legt uit wat deze beschermingsmaatregel inhoudt en plaatst kritische kanttekeningen bij de rechtspositie van de ouders.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN