ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ontkenning vaderschap ondanks overschrijding termijn?
Rechtbank Amsterdam 20-02-2019 (pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1053
Kinderen hebben (fiscaal) belang bij vestigen familierechtelijke band met (overleden) biologische vader. Vasthouden aan termijn in dit geval ongerechtvaardigde inmenging in family life ex art. 8 EVRM.
Rechtbank Gelderland 21-08-2018 (pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3744
Vrouw (1990) wist al vanaf 9e jaar dat vader niet haar biologische vader was. Verzoek toegewezen, ondanks overschrijding termijn. Termijnstelling vormt i.c. ongerechtvaardigde inmenging in family life.
Rechtbank Amsterdam 01-11-2017 (pub. 02-11-2017), ECLI:NL:RBAMS:2017:7868
Toewijzing verzoek.ontkenning vaderschap. Wettelijke termijn (uiterlijk vóór 21 jaar), die zeer ruim is overschreden, wordt buiten toepassing gelaten.
Weren van biologische vader uit leven van kind
Gerechtshof Den Haag 11-10-2017 (pub. 19-12-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:3655
Moeder en echtgenoot houden biologische vader weg van kind. Toewijzing verzoek ontkenning vaderschap en gerechtelijke vaststelling vaderschap. Geen plaats voor belangenafweging als biologische vader vast staat. Hof: "Het onthouden van de ware identiteit van de minderjarige is naar het oordeel van het hof bovendien in strijd met zijn fundamentele rechten."
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 20-02-2019

(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1053
Verzoekers hebben (fiscaal) belang bij vestigen familierechtelijke band met biologische vader die hen al in 2005 tot erfgenaam aanwees en tot het gezinsverband hoorde. Nu belang verzoekers niet wordt beschermd door wettelijke termijn van art. 1:200 lid 6 BW, maar hierdoor juist wordt geschaad, vormt deze termijnstelling in dit geval een ongerechtvaardigde inmenging in zin art. 8 lid 2 EVRM. Volgt toewijzing verzoek tot ontkenning vaderschap juridische vader en vaststelling vaderschap biologische vader..
Rechtbank Midden-Nederland 19-07-2018
(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6568
Welke naam krijgt kind na geslaagde ontkenning van het vaderschap door man wiens achternaam het droeg? Probleem is dat moeder ten tijde van de geboorte van het kind nog niet de Nederlandse nationaliteit had en kennelijk, volgens de rechter, geen voornaam of geslachtsnaam had, maar een "namenreeks". Evenmin weet de rechter welk naamrecht destijds van toepassing was. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt in de gelegenheid gesteld om zich hierover uit te laten.
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4863
In 2003 gescheiden man begon te twijfelen aan zijn verwekkerschap nadat hij ongeveer drie jaar geleden een oude foto van zijn dochter (2001) nader bekeek. Geen toereikende verklaring voor het feit dat hij langer dan een jaar heeft gewacht om de onderhavige procedure te starten. Onder deze omstandigheden is naar het oordeel van het hof geen sprake van een verschoonbare overschrijding vd termijn a.b.i. art. 1:200 lid 5 BW.
Rechtbank Gelderland 21-08-2018

(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3744
Vrouw (1990) die al sinds haar zevende of achtste weet dat haar juridische vader niet haar verwekker is, verzoekt ontkenning vaderschap. Rb acht vrouw gelet op art. 8 lid 2 EVRM niet alleen ontvankelijk in haar verzoek, ondanks de overschrijding van de driejaarstermijnen van art. 1: 200 lid 6 BW, maar wijst het verzoek bovendien toe o.g.v. art. 1: 200 lid 1 sub b BW.
Rechtbank Amsterdam 06-12-2017
(pub. 05-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2017:10449
Vader niet ontvankelijk in zijn verzoek tot gegrondverklaring ontkenning vaderschap. Te laat ingediend. Verzoek bovendien niet voldoende onderbouwd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ontkenning vaderschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN