ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Man (75) leed ernstig onder tirannie en leugens in zijn jeugd
Rechtbank Noord-Holland 11-04-2018 (pub. 11-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:3017
Toewijzing van zijn verzoek ontkenning vaderschap van (overleden) juridische vader en vaststelling vaderschap van (overleden) biologische vader. Handhaving van daarvoor geldende termijnen dient i.c. geen doel.
Ongewenste gevolgen van gegrondverklaring ontkenning vaderschap
Rechtbank Noord-Nederland 27-10-2015 (pub. 23-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2015:6462
Daardoor wijzigde de achternaam van man (1971) én van zijn 3 kinderen in naam van zijn moeder. Dat was niet door wetgever voorzien en is niet in belang van (klein)kinderen. Achternaam blijft behouden.
Ontkenning vaderschap ondanks overschrijding termijn?
Rechtbank Amsterdam 20-02-2019 (pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1053
Kinderen hebben (fiscaal) belang bij vestigen familierechtelijke band met (overleden) biologische vader. Vasthouden aan termijn in dit geval ongerechtvaardigde inmenging in family life ex art. 8 EVRM.
Rechtbank Gelderland 21-08-2018 (pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3744
Vrouw (1990) wist al vanaf 9e jaar dat vader niet haar biologische vader was. Verzoek toegewezen, ondanks overschrijding termijn. Termijnstelling vormt i.c. ongerechtvaardigde inmenging in family life.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 11-04-2018

(pub. 11-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:3017
Kind, inmiddels 75, verzoekt gegrondverklaring ontkenning vaderschap van zijn (inmiddels overleden) huwelijkse vader (B). Verzoek ontkenning gezien art. 1:200 BW te laat ingediend: afwijking van de hierin genoemde termijn echter op grond van art. 8 EVRM gerechtvaardigd. Volgt gegrondverklaring ontkenning vaderschap van vader B. Gerechtelijke vaststelling vaderschap van zijn (inmiddels overleden) biologische vader (A): Rb Noord-Holland 22-05-2019.ECLI:NL:RBNHO:2019:4400.
Rechtbank Noord-Nederland 27-10-2015

(pub. 23-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2015:6462
Man (1971) stond er niet bij stil dat door toewijzing van vordering tot ontkenning vh vaderschap vd man die 44 jaar zijn vader was, ook zijn geslachtsnaam zou wijzigen. En dat hetzelfde zou gebeuren met de achternamen van zijn 3 kinderen (2002, 2004 en 2011). De vordering is intussen toegewezen (31-3-2015) en deze uitspraak heeft kracht van gewijsde. Zijn ex-vrouw, de moeder van zijn kinderen, is ook niet blij. Rb vindt oplossing. Art.1:5 BW en art. 1:20e BW.
Rechtbank Amsterdam 20-02-2019

(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1053
Verzoekers hebben (fiscaal) belang bij vestigen familierechtelijke band met biologische vader die hen al in 2005 tot erfgenaam aanwees en tot het gezinsverband hoorde. Nu belang verzoekers niet wordt beschermd door wettelijke termijn van art. 1:200 lid 6 BW, maar hierdoor juist wordt geschaad, vormt deze termijnstelling in dit geval een ongerechtvaardigde inmenging in zin art. 8 lid 2 EVRM. Volgt toewijzing verzoek tot ontkenning vaderschap juridische vader en vaststelling vaderschap biologische vader..
Rechtbank Midden-Nederland 19-07-2018
(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6568
Welke naam krijgt kind na geslaagde ontkenning van het vaderschap door man wiens achternaam het droeg? Probleem is dat moeder ten tijde van de geboorte van het kind nog niet de Nederlandse nationaliteit had en kennelijk, volgens de rechter, geen voornaam of geslachtsnaam had, maar een "namenreeks". Evenmin weet de rechter welk naamrecht destijds van toepassing was. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt in de gelegenheid gesteld om zich hierover uit te laten.
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4863
In 2003 gescheiden man begon te twijfelen aan zijn verwekkerschap nadat hij ongeveer drie jaar geleden een oude foto van zijn dochter (2001) nader bekeek. Geen toereikende verklaring voor het feit dat hij langer dan een jaar heeft gewacht om de onderhavige procedure te starten. Onder deze omstandigheden is naar het oordeel van het hof geen sprake van een verschoonbare overschrijding vd termijn a.b.i. art. 1:200 lid 5 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ontkenning vaderschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN