Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Verrekening bij inning/betaling alimentatie X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Verjaarde vordering vatbaar voor verrekening
Gerechtshof Den Haag 13-03-2018 (pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1191
Beëindiging samenwoning. Vordering van vrouw op man terzake belastingteruggaven is verjaard, maar vrouw kan deze nog wel verrekenen met vordering van man op vrouw.
Geen verrekening vorderingen met en zonder executoriale titel
Rechtbank Rotterdam 18-09-2017 (pub. 26-09-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:7327
Kort geding over executoriale titel man versus door de vrouw geclaimd en door de man betwist verrekeningsrecht vrouw. Maatschappelijk belang is gediend met mogelijkheid tenuitvoerlegging executoriale titel. Afwijzing vordering vrouw tot verrekening.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Den Haag 13-03-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1191
Afwikkeling samenleving(sovereenkomst). Gemeenschappelijke woning en hypotheekschuld. Overeenkomst van geldlening; vrouw verklaarde zich voor een bepaald bedrag schuldig aan man. Betekenis (gebrek aan) goedschrift. Vergeefs beroep op dwaling, bedrog en misbruik van omstandigheden a.b.i. art. 3:44 lid 3 BW. Vordering tzv teruggaven belastingdienst verjaard, maar bevoegdheid tot verrekening eindigt niet door verjaring van de rechtsvordering (art. 6:131 BW).
HVFP
Rechtbank Overijssel 21-03-2018
(pub. 17-04-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:1243
Verdeling gemeenschappelijke woning en inboedel na verbreking samenwonen met samenlevingsovereenkomst.
ALFP
Rechtbank Rotterdam 18-09-2017
(pub. 26-09-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:7327
Kort geding over executoriale titel man versus geclaimd verrekeningsrecht vrouw, waarvan de vrouw stelt (en de man betwist) dat dit onderdeel uitmaakt van de geëxecuteerde beschikkingen. Uitleg beschikkingen. De voorzieningenrechter kan niet goed vaststellen of man dan wel vrouw een verrekeningsrecht heeft. Maatschappelijk belang is gediend met mogelijkheid om een executoriale titel ten uitvoer te kunnen leggen. Afwijzing in kort geding van vordering vrouw tot verrekening.
ERFPIP
Rechtbank Amsterdam 01-03-2017
(pub. 06-03-2017), ECLI:NL:RBAMS:2017:1067
Man niet gerechtigd tot verrekening vordering ter zake afwikkeling huwelijksvermogen met alimentatie. Sprake van afzonderlijke verwijzingscategorieën: alimentatieverplichting vastgesteld ogv Nederlands recht, verrekening huwelijksvermogen ogv Japanse recht. Aanwending alimentatie voor ander doel dan waarvoor toegekend, is onaanvaardbaar. Door man betaalde woonlasten komen evenmin voor verrekening in aanmerking: man gehouden woonlasten geheel te dragen en deze zijn (eerder) volledig meegenomen bij berekening draagkracht man.
ALFP
Gerechtshof Amsterdam 24-05-2016
(pub. 23-08-2016), ECLI:NL:GHAMS:2016:1988
Wijziging partneralimentatie. Geen verjaring of rechtsverwerking. Evenmin wangedrag. Herbeoordeling van de aanvullende behoefte vanaf 1996 wegens gestegen inkomsten van de vrouw. Terugbetalingsverplichting: vaststelling lagere alimentatie over beperkt aantal jaar zal voor de vrouw geen ingrijpende gevolgen hebben. Gebleken is dat zij een aanzienlijke vordering op de man heeft wegens niet betaalde alimentatietermijnen. Bij hernieuwde vaststelling alimentatie met terugwerkende kracht: verrekenen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verrekening bij inning/betaling alimentatie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN