ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

“Als rechter merk je dat de keten van de jeugdhulpverlening piept en kraakt”
De verbetering van de jeugdzorg gaat nog wel even duren. En die tijd is er niet. “Een kind in nood kan daar niet op wachten. Kind zijn duurt maar kort, voor je het weet zijn ze volwassen.”
Inspecties slaan alarm over de jeugdbescherming; kabinet komt in actie
Inspecties: Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd (Inspectie G&J en Inspectie J&V 08-11-2019)
Overheid neemt onvoldoende verantwoordelijkheid om de meest kwetsbare kinderen te beschermen. Er moeten direct stappen worden gezet die ertoe leiden dat de jeugdbescherming voor deze kinderen beter functioneert.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-10-2019

(pub. 24-10-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4616
Hoewel de ondertoezichtstelling op de vorige zitting slechts voor beperkte duur is toegewezen omdat er geen gezinsmanager beschikbaar was, heeft GI 3 maanden later nog steeds geen gezinsmanager beschikbaar en daar is ook geen zicht op. OTS wederom voor korte periode toegewezen. Indien over 3 maanden nog geen gezinsmanager beschikbaar is, dient GI in overweging te nemen om verzoek in te trekken. Als GI dit niet doet, moet zij het verzoek sterk onderbouwen. Ook dient GI de alternatieven (vervanging GI) te hebben onderzocht.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-08-2019
(pub. 21-10-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4580
ndertoezichtstelling. Een snelle inzet van een jeugdzorgwerker is in deze zaak noodzakelijk. Bij de gecertificeerde instelling Stichting Jeugdbescherming Brabant (GI) is niet bekend wanneer een jeugdzorgwerker daarvoor beschikbaar is. Om op korte termijn te kunnen toetsen of er daadwerkelijk snel uitvoering wordt gegeven aan de ondertoezichtstelling en de wettelijke termijnen door de GI in acht worden genomen wordt de toewijzing van het verzoek vooralsnog beperkt tot drie maanden.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-07-2019
(pub. 31-07-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:3470
Ondertoezichtstelling. Een snelle inzet van een jeugdzorgwerker is in deze zaak noodzakelijk. Bij de gecertificeerde instelling Stichting Jeugdbescherming Brabant GI) is niet bekend wanneer een jeugdzorgwerker daarvoor beschikbaar is. Om op korte termijn te kunnen toetsen of er daadwerkelijk snel uitvoering wordt gegeven aan de ondertoezichtstelling en de wettelijke termijnen door de GI in acht worden genomen wordt de toewijzing van het verzoek vooralsnog beperkt tot drie maanden.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 06-06-2019

(pub. 31-07-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:3468
Inhoudsindicatie van Rb: "Dit is een beschikking die betrekking heeft op de huidige “wachtlijstbeheer” bij de GI. Vanuit het team jeugd worden deze zaken nu zoveel mogelijk gepubliceerd zodat er landelijke bekendheid in komt." Ondertoezichtstelling noodzakelijk ivm ernstige zorgen over sociaal emotionele ontwikkeling kind. Wachtlijstproblematiek: GI-vertegenwoordigster zal in kader van “wachtlijstbeheer” eerst zelf als jeugdzorgwerker functioneren. Zodra een vaste jeugdzorgwerker beschikbaar is, zal zij haar taak overdragen.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-07-2019

(pub. 17-07-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:3252
Verzoek verlenging ondertoezichtstelling voor periode van een jaar. Toewijzing voor een periode van 3 maanden. De afgelopen periode is door de afwezigheid van een gezinsmanager bij de GI weinig hulpverlening ingezet. Bovendien is er geen recent plan van aanpak beschikbaar. De kinderrechter verwacht dat op korte termijn een nieuwe gezinsmanager betrokken zal raken bij dit gezin en dat deze gezinsmanager zal inzetten op passende hulpverlening voor dit gezin.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wachttijden

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN