ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kwetsbare kinderen de dupe van wachtlijsten in de jeugdzorg
De jeugdzorg in Zeeland en West-Brabant kraakt in zijn voegen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-07-2019 (pub. 17-07-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:3252
Door afwezigheid van een gezinsmanager is weinig hulpverlening ingezet en geen recent plan van aanpak beschikbaar. Verzoek OTS toegewezen voor 3 maanden. Kinderrechter verwacht op korte termijn passende hulpverlening.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-07-2019
(pub. 31-07-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:3470
Ondertoezichtstelling. Een snelle inzet van een jeugdzorgwerker is in deze zaak noodzakelijk. Bij de gecertificeerde instelling Stichting Jeugdbescherming Brabant GI) is niet bekend wanneer een jeugdzorgwerker daarvoor beschikbaar is. Om op korte termijn te kunnen toetsen of er daadwerkelijk snel uitvoering wordt gegeven aan de ondertoezichtstelling en de wettelijke termijnen door de GI in acht worden genomen wordt de toewijzing van het verzoek vooralsnog beperkt tot drie maanden.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 06-06-2019

(pub. 31-07-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:3468
Inhoudsindicatie van Rb: "Dit is een beschikking die betrekking heeft op de huidige “wachtlijstbeheer” bij de GI. Vanuit het team jeugd worden deze zaken nu zoveel mogelijk gepubliceerd zodat er landelijke bekendheid in komt." Ondertoezichtstelling noodzakelijk ivm ernstige zorgen over sociaal emotionele ontwikkeling kind. Wachtlijstproblematiek: GI-vertegenwoordigster zal in kader van “wachtlijstbeheer” eerst zelf als jeugdzorgwerker functioneren. Zodra een vaste jeugdzorgwerker beschikbaar is, zal zij haar taak overdragen.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-07-2019

(pub. 17-07-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:3252
Verzoek verlenging ondertoezichtstelling voor periode van een jaar. Toewijzing voor een periode van 3 maanden. De afgelopen periode is door de afwezigheid van een gezinsmanager bij de GI weinig hulpverlening ingezet. Bovendien is er geen recent plan van aanpak beschikbaar. De kinderrechter verwacht dat op korte termijn een nieuwe gezinsmanager betrokken zal raken bij dit gezin en dat deze gezinsmanager zal inzetten op passende hulpverlening voor dit gezin.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-07-2019

(pub. 17-07-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:3249
Toewijzing verzoek OTS, maar de GI heeft aangegeven dat er geen jeugdzorgwerker beschikbaar is. De kinderrechter uit haar zorgen over het tekort aan jeugdzorgwerkers hetgeen een groeiend probleem lijkt te worden bij meerdere GI’s. Dit heeft tot gevolg dat niet (direct) uitvoering kan worden gegeven aan een in belang van de minderjarigen uitgesproken kinderbeschermingsmaatregel. De rechter hoopt dat de onderhavige zaak een hoge prioritering krijgt toegewezen ivm gevaar voor de fysieke veiligheid van de minderjarigen.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-06-2019

(pub. 10-07-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:3091
Ondertoezichtstelling. Snelle inzet van een jeugdzorgwerker is in deze zaak noodzakelijk. Bij de kinderrechter is niet bekend wanneer een jeugdzorgwerker daarvoor beschikbaar is. Betreurd wordt dat de GI St. Jeugdbescherming Brabant niet op zitting is verschenen voor een toelichting. Om op korte termijn te kunnen toetsen of er daadwerkelijk snel uitvoering wordt gegeven aan de OTS en de wettelijke termijnen door de GI in acht worden genomen, wordt de toewijzing van het verzoek nu opnieuw beperkt tot een maand.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wachttijden

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN