ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Jongen (10) wil minder naar vader en wendt zich tot de rechter
Rechtbank Oost-Brabant 16-08-2019 (pub. 19-08-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:4827
Rechter: kind kan overzien wat zijn verzoek betekent. Maar afwijzing verzoek: ouders spreken af dat kind voorlopig minder naar vader gaat en schakelen hulp in zodat kind weer plezier krijgt in contact met vader. Dat is belangrijkste.
Geen eigen rechtsingang kind; het is aan GI als voogd om verblijfplaats te bepalen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019 (pub. 29-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2361
Er is geen rechtsingang voor voogdij-pupil tav (wijziging) verblijfplaats: wet voorziet daar niet in. Kind (en haar grootouders) zijn niet-ontvankelijk in dat verzoek. Kind heeft wel - buitenrechtelijk - klachtrecht.
Eigen rechtsingang voor minderjarige als hij van hoofdverblijf wil veranderen?
Rechtbank Limburg 29-01-2019 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1253
Rechter antwoordt bevestigend, nu art.1: 377 g BW in art. 1:253a lid 4 BW van overeenkomstige toepassing wordt verklaard.
Wat kan minderjarige bij de rechter verzoeken?
Rechtbank Oost-Brabant 21-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:6528
Op verzoek van minderjarige bepaalt rechter dat hij voortaan hoofdverblijf bij vader heeft. Over de financiële gevolgen daarvan moeten de ouders samen afspraken maken of procedure starten.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Oost-Brabant 16-08-2019
(pub. 19-08-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:4828
Achtjarige jongen verzoekt kinderrechter niet meer naar zijn vader te hoeven. Rechter beoordeelt eerst of jongen zijn verzoek kan overzien en oordeelt dat hij dat kan. Vervolgens wijst rechter het verzoek af, omdat ouders zowel voor henzelf als hun zoon hulp zullen inschakelen en zij het in een andere procedure (kort geding) zelf al hebben over het contact tussen vader en zoon. Rechter geeft nauwkeurig aan hoe beroep ingesteld kan worden en door wie en voor wat.
Rechtbank Oost-Brabant 16-08-2019

(pub. 19-08-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:4827
Bij vader weggelopen tienjarige wendt zich tot rechter; hij wil minder naar vader en daar niet meer hoeven slapen. Rechter beoordeelt ook hier of kind kan overzien wat zijn verzoek betekent en vindt dat dit het geval is. Verzoek (permanente) wijziging contactregeling met vader echter afgewezen, gezien afspraak ouders dat kind voorlopig alleen om de week een dag naar vader zal gaan. Ook zullen ouders X vragen hen te helpen ervoor te zorgen dat kind weer plezier in contact met vader krijgt. Dat namelijk het belangrijkste.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019

(pub. 29-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2361
Is er een rechtsingang voor wijziging verblijfplaats voogdijpupil? Nee, het verzoek van kind en grootouders daartoe is niet-ontvankelijk. GI (voogd) is bevoegd deze verblijfplaats te bepalen. Ook het subsidiaire verzoek tot benoeming bijzondere curator wordt afgewezen. Geen rechtsingang tot procedure, geen taak voor de bijzonder curator zoals in deze zaak werd beoogd/verzocht.
Rechtbank Gelderland 19-07-2019
(pub. 25-07-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:3385
Verzoek van de minderjarige zelf (informele rechtsingang) om voortaan door de week altijd bij moeder te mogen wonen. Rechter legt in klare taal uit waarom hij vindt dat wat minderjarige (12) wil niet in haar belang is. Hij vindt het beter als de situatie blijft zoals het nu is, de ene week bij moeder en de andere week bij vader.
Gerechtshof Amsterdam 02-07-2019
(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2635
Verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, verzoek tot horen minderjarige.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Minderjarige

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN