Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Minderjarige X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Wrakingsverzoek afgewezen
Rechtbank Rotterdam 01-06-2018 (pub. 15-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6712
Artikel 809 Rv over horen minderjarige niet van toepassing in kort geding. Pas beslissing over horen van minderjarige nadat rechter ter zitting met partijen had gesproken: geen grond voor wraking.
Brief minderjarige aan rechter wordt vertrouwelijk behandeld
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-05-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4840
Minderjarige laat in brief aan Rb weten dat zij niet wil dat vader nog gezag over haar heeft. Geen afschrift van brief aan vader. Hof: vader heeft verweer gevoerd, geen schending van recht op hoor en wederhoor.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Rechtbank Midden-Nederland 11-09-2018
(pub. 18-09-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4257
Gezamenlijk verzoek echtscheiding met ouderschapsplan. Door kindgesprek gerezen twijfel over uitvoerbaarheid ouderschapsplan is voldoende weggenomen door aanmelding bij de hulpverlening.
FPKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-08-2018
(pub. 17-08-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3433
Moeder: beperkte en begeleide omgang tussen vader en kind (2007) van 2 uur p.m. rijmt niet met medegezag vader. En meer dan 2 uur contact met vader is teveel. Vader: moeder kan kind duidelijk niet loslaten. Geen belemmeringen voor gez. gezag. En 2 uur begeleide omgang is te weinig. Er moet niet-begeleide opbouwregeling komen. Hof: beperkte omgang staat gez. gezag niet in weg. Gedwongen uitbreiding contact op dit moment echter niet in belang kind. Hof wijst moeder wel op haar verplichting band kind met vader te bevorderen.
FP
Rechtbank Rotterdam 01-06-2018
(pub. 15-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6712
Wrakingsverzoek afgewezen. De grond dat de rechter de vertegenwoordiger van JBRR ter zitting heeft toegelaten en na bezwaren van de man niet heeft weggestuurd is te laat aangevoerd. Dat de rechter heeft beslist dat zij over het verzoek van de man om de minderjarige te horen pas een beslissing zou nemen nadat zij ter zitting met partijen had gesproken is geen onbegrijpelijke beslissing, laat staan dat de beslissing door vooringenomenheid is ingegeven.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-05-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4840
Minderjarige doet door middel van een brief een verzoek in eerste aanleg (informele rechtsgang). Kinderrechter ontneemt vader ambtshalve het gezag op basis van art. 1:251a lid 4 BW. Schending recht op hoor en wederhoor? Is vader in verweer geschaad door niet op de hoogte te zijn van de brief van minderjarige? Hof geeft minderjarige, die (ook) in hoger beroep geen afzonderlijke procespartij is, gelegenheid tot een nagesprek.
FPKI
Rechtbank Noord-Nederland 04-04-2018
(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:1228
Een minderjarige kan in zaken betreffende de vernietiging van zijn of haar erkenning zelf – zonder tussenkomst van de wettelijk vertegenwoordiger – een verzoek indienen tot benoeming van een bijzondere curator. Het verzoekschrift hiertoe hoeft niet te worden ondertekend door een advocaat. Art. 1:205 lid 1 BW. Maar het kan niet een bijzondere curator betreffen die al met de zaak bekend is. [[Richtlijn mbt benoeming bijzondere curator o.g.v art. 1:212 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Minderjarige

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN