Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Minderjarige X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Minderjarige schreef rechter een brief. Deze wordt vertrouwelijk behandeld.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-05-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4840
Hof geeft minderjarige, die (ook) in hoger beroep geen afzonderlijke procespartij is, gelegenheid tot nagespre en vindt vader's recht op hoor en wederhoor niet geschonden.
Rapport Rouvoet: Scheiden ... en de kinderen dan?
Hoe beperken we de schade voor kinderen bij een vechtscheiding? (Uitzending gemist, Jacobine op Zondag 25-02-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-05-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4840
Minderjarige doet door middel van een brief een verzoek in eerste aanleg (informele rechtsgang). Kinderrechter ontneemt vader ambtshalve het gezag op basis van art. 1:251a lid 4 BW. Schending recht op hoor en wederhoor? Is vader in verweer geschaad door niet op de hoogte te zijn van de brief van minderjarige? Hof geeft minderjarige, die (ook) in hoger beroep geen afzonderlijke procespartij is, gelegenheid tot een nagesprek.
FPKI
Rechtbank Noord-Nederland 04-04-2018
(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:1228
Een minderjarige kan in zaken betreffende de vernietiging van zijn of haar erkenning zelf – zonder tussenkomst van de wettelijk vertegenwoordiger – een verzoek indienen tot benoeming van een bijzondere curator. Het verzoekschrift hiertoe hoeft niet te worden ondertekend door een advocaat. Art. 1:205 lid 1 BW. Maar het kan niet een bijzondere curator betreffen die al met de zaak bekend is. [[Richtlijn mbt benoeming bijzondere curator o.g.v art. 1:212 BW.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-10-2017
(pub. 30-03-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:9275
Het hof verklaart twee kinderen (10 en 8 jaar op het moment van instellen van hoger beroep) niet-ontvankelijk in hun hoger beroep tegen de voor hun verleende machtiging gesloten jeugdhulp. Het hof heeft onvoldoende informatie om vast te stellen of de kinderen in staat zijn tot een redelijke waardering van hun belangen ter zake en of zij derhalve ingevolge art. 6.1.1 lid 2 Jw procesbekwaam zijn.
FPJE
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16-11-2017
(pub. 12-12-2017), ECLI:NL:RBZWB:2017:7882
De advocaat van de moeder heeft verzocht de kinderen door de rechtbank te laten horen, ondanks dat zij de leeftijd van 12 jaren nog niet hebben bereikt. De advocaat heeft ter onderbouwing van zijn verzoek verwezen naar de Europese jurisprudentie op dit punt. De rechtbank wijst dit verzoek af. De kinderen zijn in het kader van het onderzoek uitgebreid gehoord door de Raad. Een raadsmedewerker is in gesprek geweest met de kinderen en de kinderen hebben in dat kader in voldoende mate hun mening kunnen geven.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Minderjarige

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN