Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

BOR/BOF X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Niet-gepubliceerd beleid Belastingdienst t.a.v. erfbelasting bij de BOR
Rendementstreven bij toepassing BOR
Rechtbank Noord-Holland 26-06-2018 (pub. 27-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5635
Bij erfenis niet voldaan aan voorwaarde BOR: uit omvang vastgoedportefeuille, kwaliteit personeel of wijze van financieren kan niet streven naar meer rendement door meerarbeid worden afgeleid.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Gelderland 27-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3695
Erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling artikel 35b van de Successiewet 1956. Vereiste van een onderneming in de zin van artikel 3.2 van de Wet IB 2001. Verhuurde onderneming. Voortgezet ondernemerschap. Verbreking fiscale eenheid vennootschapsbelasting.
FI
Rechtbank Gelderland 27-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3696
Wet IB 2001. Bedrijfsopvolgingsregeling artikel 4.17a van de Wet IB 2001. Vereiste van een onderneming in de zin van artikel 3.2 van de Wet IB 2001. Verhuurde onderneming. Voortgezet ondernemerschap. Verbreking fiscale eenheid vennootschapsbelasting.
FI
Rechtbank Noord-Holland 26-06-2018
(pub. 27-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5635
Op eiseres rust de last aannemelijk te maken dat de verhuurwerkzaamheden van de onderneming onmiskenbaar ten doel hebben het behalen van een rendement dat het bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement te boven gaat. Eiseres is daarin niet geslaagd: uit de omvang van de vastgoedportefeuille noch uit de kwaliteit van het personeel noch uit de wijze van financieren kan onmiskenbaar enig streven naar meer rendement door het verrichten van meerarbeid worden afgeleid.
FI
Rechtbank Gelderland 12-06-2018
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2577
DGA (eiser) schenkt deel van aandelen in BV aan zoon, onder last om € 4,9 mln aan zijn broer te betalen. Rb: door de aan de schenking verbonden last is sprake van een tegenprestatie ex art. 4.17c lid 2 IB. Dat deze tegenprestatie niet aan eiser ten goede komt, maakt dit niet anders. Ook beroep op ratio van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kan eiser niet baten. Hij doet via zoon A een schenking aan zoon M, terwijl zoon M niet de bedrijfsopvolger is. Dat is niet een situatie die de wetgever heeft willen faciliteren.
FI
Parket bij de Hoge Raad 30-05-2018
(pub. 15-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:615
Vrouw schenkt zoon alle aandelen in onroerendezaaklichaam (OZL). De indirect door de belanghebbende verkregen onroerende zaken zijn ondernemingsvermogen van het OZL en de onderneming is na de schenking voortgezet. A-G concludeert dat deze verkrijging is vrijgesteld van overdrachtsbelasting: HR BNB 2007/167 en HR BNB 2011/219 komen erop neer dat een verkrijging van fictieve onroerende zaken (OZL-aandelen) niet ongunstiger wordt behandeld dan de verkrijging van onroerende zaken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
BOR/BOF

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN