ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Schijnhandeling van (her)startende ondernemers van 80 of 92 jaar?
Rechtbank Noord-Nederland 24-01-2019 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:422
Moeder (1918) en 3 kinderen sluiten in 2010 een maatschapsovereenkomst en exploiteren akkerbouwbedrijf. Rb: geen schijnhandeling. Dat zij in de toekomst evt. gebruik maken van de BOR maakt dat niet anders.
Rechtbank Noord-Nederland 29-01-2019 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:421
Vader (80), dochter en schoonzoon sluiten in 2012 een maatschapsovereenkomst en exploiteren akkerbouwbedrijf. Rb: geen schijnhandeling. Evt. gebruik in de toekomst van de BOR maakt dat niet anders.
Zorg dat de BOR fiscaal optimaal kan worden toegepast
meer >>

JURISPRUDENTIE

FITU
Parket bij de Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1460
Overeenkomst van opdracht. Is opdrachtnemer tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen door niet te wijzen op bepaalde fiscale gevolgen van de door hem geadviseerde optie? Was opdrachtnemer uit hoofde van art. 7:401 BW gehouden spontaan op deze gevolgen te wijzen?
FI
Rechtbank Noord-Nederland 29-01-2019
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:421
Dochter en schoonzoon zetten in 2000 akkerbouwbedrijf van (schoon)vader voort. In 2012 sluiten vader, dochter en schoonzoon een maatschapsovereenkomst en exploiteren zij het akkerbouwbedrijf voor gezamenlijke rekening en risico. Rb: het is niet zo dat de maten in werkelijkheid andere rechtshandelingen zijn aangegaan dan zij volgens de maatschapsovereenkomst hebben gepresenteerd. Dat vader in de toekomst mogelijk gebruik zal maken van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de schenk- en/of erfbelasting, maakt dat niet anders.
FI
Rechtbank Noord-Nederland 24-01-2019
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:422
Moeder (1918) verpacht vanaf 1976 landerijen en bedrijfsgebouwen aan zoon met akkerbouwbedrijf. In 2010 sluiten deze zoon, moeder en 2 andere kinderen een maatschapsovereenkomst en exploiteren zij het akkerbouwbedrijf voor gezamenlijke rekening en risico. Rb: het is niet zo dat de maten in werkelijkheid andere rechtshandelingen zijn aangegaan dan zij volgens de maatschapsovereenkomst hebben gepresenteerd. Dat zij in de toekomst mogelijk gebruik zullen maken van fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, maakt dat niet anders.
FI
Rechtbank Gelderland 30-11-2018
(pub. 03-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5136
Drijft vennootschap een materiële onderneming? De aard van de werkzaamheden is niet anders dan bij normaal vermogensbeheer. De enkele omvang van de vastgoedportefeuille kan niet tot de conclusie leiden dat sprake is van een materiële onderneming. Projectontwikkeling is binnen het geheel van activiteiten zodanig incidenteel dat niet gezegd kan worden dat dit binnen een materiële onderneming heeft plaatsgevonden. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat het rendement hoger is dan bij normaal vermogensbeheer. De vergelijking die wordt gem...
FI
Rechtbank Gelderland 30-11-2018
(pub. 03-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5135
Drijft vennootschap een materiële onderneming? De aard van de werkzaamheden is niet anders dan bij normaal vermogensbeheer. De enkele omvang van de vastgoedportefeuille kan niet tot de conclusie leiden dat sprake is van een materiële onderneming. Projectontwikkeling is binnen het geheel van activiteiten zodanig incidenteel dat niet gezegd kan worden dat dit binnen een materiële onderneming heeft plaatsgevonden. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat het rendement hoger is dan bij normaal vermogensbeheer. De vergelijking die wordt gem...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
BOR/BOF

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN