Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

BOR/BOF X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Bij schenking aandelen onder last geen beroep op bedrijfsopvolgingsfaciliteit
Rechtbank Gelderland 12-06-2018 (pub. 03-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2577
DGA (eiser) schenkt deel van aandelen in BV aan zoon, onder last om € 4,9 mln aan zijn broer te betalen. De last vormt een tegenprestatie, waardoor geen beroep kan worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.
A-G: vrijstelling overdrachtsbelasting bij indirecte verkrijging OZ
Parket bij de Hoge Raad 30-05-2018 (pub. 15-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:615
Vrouw schenkt zoon alle aandelen in onroerendezaaklichaam. A-G concludeert dat deze indirecte verkrijging van onroerende zaken is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.
Belastinglatentie bij BOF
Het is niet toegestaan om bij een schenking van aanmerkelijkbelangaandelen de latente inkomstenbelasting te berekenen tegen de nominale waarde. Bovendien mag de fiscus de IB-latentie evenredig toerekenen aan het vrijgestelde en het belaste deel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Gelderland 12-06-2018
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2577
DGA (eiser) schenkt deel van aandelen in BV aan zoon, onder last om € 4,9 mln aan zijn broer te betalen. Rb: door de aan de schenking verbonden last is sprake van een tegenprestatie ex art. 4.17c lid 2 IB. Dat deze tegenprestatie niet aan eiser ten goede komt, maakt dit niet anders. Ook beroep op ratio van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kan eiser niet baten. Hij doet via zoon A een schenking aan zoon M, terwijl zoon M niet de bedrijfsopvolger is. Dat is niet een situatie die de wetgever heeft willen faciliteren.
FI
Parket bij de Hoge Raad 30-05-2018
(pub. 15-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:615
Vrouw schenkt zoon alle aandelen in onroerendezaaklichaam (OZL). De indirect door de belanghebbende verkregen onroerende zaken zijn ondernemingsvermogen van het OZL en de onderneming is na de schenking voortgezet. A-G concludeert dat deze verkrijging is vrijgesteld van overdrachtsbelasting: HR BNB 2007/167 en HR BNB 2011/219 komen erop neer dat een verkrijging van fictieve onroerende zaken (OZL-aandelen) niet ongunstiger wordt behandeld dan de verkrijging van onroerende zaken.
FI
Hoge Raad 25-05-2018
(pub. 25-05-2018), ECLI:NL:HR:2018:761
HR verklaart cassatieberoep (sprongcassatie) ongegrond, met toepassing van art. 81 lid 1 RO. Rb: bij schenking van aandelen die deels zijn vrijgesteld door toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit moet worden uitgegaan van de contante (en niet de nominale) waarde van de belastinglatentie. De inkomstenbelastinglatentie moet naar evenredigheid worden toegerekend aan het vrijgestelde deel van de verkrijging en het belaste deel van de verkrijging.
FI
Hoge Raad 25-05-2018
(pub. 25-05-2018), ECLI:NL:HR:2018:762
HR verklaart cassatieberoep (sprongcassatie) ongegrond, met toepassing van art. 81 lid 1 RO. Rb: bij schenking van aandelen die deels zijn vrijgesteld door toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit moet worden uitgegaan van de contante (en niet de nominale) waarde van de belastinglatentie. De inkomstenbelastinglatentie moet naar evenredigheid worden toegerekend aan het vrijgestelde deel van de verkrijging en het belaste deel van de verkrijging.
FI
Hoge Raad 25-05-2018
(pub. 25-05-2018), ECLI:NL:HR:2018:759
HR verklaart cassatieberoep (sprongcassatie) ongegrond, met toepassing van art. 81 lid 1 RO. Rb: bij schenking van aandelen die deels zijn vrijgesteld door toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit moet worden uitgegaan van de contante (en niet de nominale) waarde van de belastinglatentie. De inkomstenbelastinglatentie moet naar evenredigheid worden toegerekend aan het vrijgestelde deel van de verkrijging en het belaste deel van de verkrijging.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
BOR/BOF

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN