Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

BOR/BOF X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Niet-gepubliceerd beleid Belastingdienst t.a.v. erfbelasting bij de BOR
Rendementstreven bij toepassing BOR
Rechtbank Noord-Holland 26-06-2018 (pub. 27-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5635
Bij erfenis niet voldaan aan voorwaarde BOR: uit omvang vastgoedportefeuille, kwaliteit personeel of wijze van financieren kan niet streven naar meer rendement door meerarbeid worden afgeleid.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-08-2018
(pub. 06-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3654
Belanghebbende heeft na het overlijden van zijn oom landbouwgrond en aandelen in een BV geerfd. In de aangifte erfbelasting doet hij een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) van de Successiewet 1956. Het Hof is van oordeel dat belanghebbende ten onrechte een beroep op de BOR heeft gedaan omdat niet voldaan is aan de zogenaamde bezitseis van artikel 35d, lid 1, aanhef en de onderdelen c en d van de Successiewet 1956. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet en evenmin krijgt belanghebbende gelijk om de waarde van ...
FI
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018
(pub. 19-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3294
Uitspraak na cassatie en verwijzing in HR 10-03-2017.ECLI:NL:HR:2017:396 Het Hof is, na verwijzing, van oordeel dat belanghebbenden niet aannemelijk hebben gemaakt dat sprake is van arbeid die naar aard en omvang meer omvat dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is. Belanghebbenden komen daarom niet in aanmerking voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van art. 35c Sw.
FI
Rechtbank Gelderland 27-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3695
Erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling artikel 35b van de Successiewet 1956. Vereiste van een onderneming in de zin van artikel 3.2 van de Wet IB 2001. Verhuurde onderneming. Voortgezet ondernemerschap. Verbreking fiscale eenheid vennootschapsbelasting.
FI
Rechtbank Gelderland 27-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3696
Wet IB 2001. Bedrijfsopvolgingsregeling artikel 4.17a van de Wet IB 2001. Vereiste van een onderneming in de zin van artikel 3.2 van de Wet IB 2001. Verhuurde onderneming. Voortgezet ondernemerschap. Verbreking fiscale eenheid vennootschapsbelasting.
FI
Rechtbank Noord-Holland 26-06-2018
(pub. 27-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5635
Op eiseres rust de last aannemelijk te maken dat de verhuurwerkzaamheden van de onderneming onmiskenbaar ten doel hebben het behalen van een rendement dat het bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement te boven gaat. Eiseres is daarin niet geslaagd: uit de omvang van de vastgoedportefeuille noch uit de kwaliteit van het personeel noch uit de wijze van financieren kan onmiskenbaar enig streven naar meer rendement door het verrichten van meerarbeid worden afgeleid.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
BOR/BOF

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN