ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Onrechtmatig handelen door Politie en Veilig Thuis jegens vader
Rechtbank Den Haag 10-07-2019 (pub. 25-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7162
Politie werkt mee aan vertrek van tweeling (16) naar moeder in VS zonder toestemming van vader. VT gaf Politie onjuist advies: kinderen mogen niet op hun 16-de beslissen waar ze willen wonen. Bovendien had vader in oplossing betrokken moeten worden.
Geen onrechtmatig handelen RvdK
Rechtbank Den Haag 05-06-2019 (pub. 16-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6667
Raad mocht er obv toen beschikbare gegevens voor kiezen voorlopige uithuisplaatsing te vragen: vermoeden van mishandeling dochter, vlg. info geen medewerking moeder aan veiligheidsafspraken en eerdere zorgmeldingen.
Jeugdzorgwerker handelt ernstig tuchtrechtelijk verwijtbaar jegens vader
Vader met gezag onvoldoende betrokken bij hulpverlening. Tunnelvisie, beschuldigingen richting vader niet geverifieerd, uitgegaan van informatie van moeder. Voorwaardelijke schorsing: supervisieverplichting.
Jeugdprofessional schiet tekort bij jongere die van hoofdverblijfplaats wil wisselen
Niet op de hoogte van wettelijk kader, niet bij ouders actief naar afspraken geïnformeerd, niet juiste expertise ingeschakeld. Had 16-jarige erop moeten wijzen dat hij niet beslissingsbevoegd is over woonplaats.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 26-11-2019
(pub. 26-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3032
Onrechtmatig handelen Raad voor de kinderbescherming door onzrogvuldig rapport. Immateriële schade?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-07-2019
(pub. 05-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5666
Beroep ouders inz. afwijzing onrechtmatige daad Samen Veilig. Daartoe stellen zij dat SaVe: 1) discriminatoir jegens hen (Roma) heeft gehandeld; 2) zich niet heeft gelegitimeerd bij bezoek in ziekenhuis; 3) onzorgvuldig en niet transparant heeft gehandeld bij het separeren van moeder/kind bij dit bezoek. Onder overweging o.m. dat handelen SaVe onder 2) niet zorgvuldig was maar dit niet heeft geleid tot rechtens relevante schade, wijst het Hof dit beroep af. 1) en 3) zijn onvoldoende onderbouwd cq SaVe niet aan te rekenen.
Rechtbank Den Haag 10-07-2019

(pub. 25-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7162
Onrechtmatige daad Politie en Veilig Thuis tov vader twee kinderen (toen 16) ivm hun vertrek uit Nederland naar de VS zonder zijn toestemming. Politie had ook vader moeten horen over mogelijkheden tijdelijke opvang en Veilig Thuis gaf verkeerd advies: kinderen mogen helemaal niet op hun 16-de beslissen waar ze willen wonen. Ook gaf VT de Politie niet in overweging om mogelijkheid tijdelijke netwerk-opvang in Nederland nader te onderzoeken door ook vader hierin te betrekken en vroeg VT geen spoedmachtiging UHP aan. En meer.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-07-2019
(pub. 22-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5607
Beroepsprocedure op ambtshalve OTS terwijl de Rvdk het verzoek heeft ingetrokken wegens een klacht. ECLI:NL:RBNNE:2019:320 Deze uitspraak wordt vernietigd in hoger beroep. Een ter zitting door de raad ingetrokken verzoek tot ondertoezichtstelling is naar zijn aard onherroepelijk en leidt tot niet-ontvankelijkheid van de raad in het verzoek tot ondertoezichtstelling. Wet voorziet niet in ambtshalve bevoegdheid tot uitspreken van ondertoezichtstelling.
Rechtbank Den Haag 05-06-2019

(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6667
Miscommunicatie over naleving van veiligheidsafspraken, onduidelijkheid over medische second opinion mbt letsel van jong kind en een door het hof vernietigde beschikking omtrent de kinderbeschermingsmaatregel. Valt dit de Raad voor de Kinderbescherming aan te rekenen in het kader van een onrechtmatige daad?
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De bijzondere curator: het belang van het kind staat (niet altijd) voorop
(Mr. Dianne Kroezen, 25-10-2018)
De bijzondere curator heeft als belangenbehartiger van minderjarigen een belangrijke juridische rol in familierechtgeschillen. Hoe kan het dat deze rechtsfiguur benoemd kan worden zonder onder enig tuchtrecht te vallen?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN