ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Jeugdzorgwerker handelt ernstig tuchtrechtelijk verwijtbaar jegens vader
Vader met gezag onvoldoende betrokken bij hulpverlening. Tunnelvisie, beschuldigingen richting vader niet geverifieerd, uitgegaan van informatie van moeder. Voorwaardelijke schorsing: supervisieverplichting.
Jeugdprofessional schiet tekort bij jongere die van hoofdverblijfplaats wil wisselen
Niet op de hoogte van wettelijk kader, niet bij ouders actief naar afspraken geïnformeerd, niet juiste expertise ingeschakeld. Had 16-jarige erop moeten wijzen dat hij niet beslissingsbevoegd is over woonplaats.
Mag alle beschikbare informatie worden opgenomen in gezinsplan?
Nee, zonder toestemming van de cliënt mag dat alleen wanneer het noodzakelijk is in het kader van de OTS, en dan alleen relevante gegevens.
Hoge Raad over onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming
Hoge Raad 19-10-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1976
Toetsingskader: of RvdK daarmee een verantwoord oordeel heeft kunnen vormen over hetgeen het belang van het kind vergt. RvdK heeft zekere onderzoeksvrijheid. Taak is niet: belangenafweging ouders.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 05-06-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6667
Onrechtmatig handelen van de Raad van de Kinderbescherming in verband met ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.
Rechtbank Den Haag 22-01-2019
(pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4076
Kort geding over klachten ouders over rapport Raad voor de Kinderbescherming (geen OTS). Vonnis uiteindelijk alleen over proceskostenveroordeling. Voorzieningenrechter acht door RvdK aangeboden bedrag passend omdat enerzijds Rvdk na de eerdere zitting niet steeds voldoende zorgvuldig en voortvarend te werk gegaan, wat advocaat van de ouders noopte tot hernieuwde actie met bijbehorende kosten, maar anderzijds zijn namens ouders op de valreep ook weer nieuwe en deels onhaalbare eisen gesteld die noopten tot verweer van RvdK.
Rechtbank Gelderland 19-12-2018
(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5780
Kort geding. Jeugdwet. GI geeft in eerste instantie Bepaling Jeugdhulp af voor hulp van de aanbieder. Wegens slechte samenwerking en belangenverstrengeling verbreekt de GI later de samenbreking. Er zal geen nieuwe Bepaling jeugdhulp volgen. De aanbieder vordert in kort geding hervatting van de samenwerking en rectificatie. De voorzieningenrechter wijst dit af omdat van definitieve beëindiging van de samenwerking kennelijk geen sprake is en GI niet onrechtmatig heeft gehandeld door geen nieuwe Bepaling Jeugdhulp af te geven.
Rechtbank Den Haag 19-09-2018

(pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16146
Kort geding. De Raad voor de Kinderbescherming heeft nav weer een schoolwisseling inmiddels ambtshalve besloten onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie van de kinderen van eisers. De onderliggende informatie van Veilig Thuis en een door de gemeente ingeschakeld PGB-onderzoeksbureau worden wegens onzorgvuldig handelen buiten beschouwing gelaten. Ouders eisen verbod tot onderzoek. Rb: wettelijke grondslag voor het raadsonderzoek is aanwezig en aan beroep van eisers op artikelen uit het EVRM en IVRK wordt voorbij gegaan.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-11-2018
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10319
Voorlopig getuigenverhoor. Toetsingskader, aard vordering en concrete relevante feiten en omstandigheden. Eventuele procedure tegen Jeugdbescherming en/of Leger des Heils.186 en 187 lid 3, aanhef en onder a en b Rv.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De bijzondere curator: het belang van het kind staat (niet altijd) voorop
(Mr. Dianne Kroezen, 25-10-2018)
De bijzondere curator heeft als belangenbehartiger van minderjarigen een belangrijke juridische rol in familierechtgeschillen. Hoe kan het dat deze rechtsfiguur benoemd kan worden zonder onder enig tuchtrecht te vallen?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN