ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Informatieplicht erfgenaam jegens legitimarissen
Gerechtshof Den Haag 18-06-2019 (pub. 11-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1869
De informatieplicht van erfgenaam jegens legitimarissen is beperkt tot opgave van vermogen per sterfdatum en schenkingen voor zover bekend. Zij omvat niet het verschaffen van inzicht in het vermogensverloop over jaren.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3344
Verzoekschrift ex art. 4:78 BW. Informatie-vraag van legitimaris (niet zijnde erfgenaam) aan executeur-testamentair/enig erfgenaam (bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden erflaatster), op straffe van een dwangsom, toegewezen door rechtbank en bekrachtigd door het hof. Executeur was onwillig, en heeft (samen met zijn advocaat) gehandeld op wijze waarbij evident sprake is geweest van schending van art. 21 Rv.
Gerechtshof Den Haag 18-06-2019

(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1869
Omvang informatieplicht van erfgenaam jegens legitimarissen op de voet van art. 4:78 BW en art. 4:67 BW. Erfgenaam behoeft slechts verificatoire bescheiden met betrekking tot vermogen erflater te verstrekken per sterfdatum, en opgave te doen van in verleden door erflater gedane giften. Daartoe dienen onder meer bankafschriften met saldo sterfdatum, overlijdensaangifte inkomstenbelasting, aangifte erfbelasting en betreffende aanslagen. Zij omvat niet het verschaffen van inzicht in het vermogensverloop over jaren.
Rechtbank Oost-Brabant 06-02-2019
(pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:810
Reikwijdte van hetgeen een executeur of erfgenaam aan een legitimaris moet melden ex art. 4:78 BW. Gelet op de omstandigheden van het geval, strekte de verplichting van de executeur niet zo ver strekte dat hij eiser expliciet had moeten wijzen op de overdracht tegen de waarde in verpachte staat en de eventuele mogelijkheid van een daarin vervatte schenking die voor de berekening van de legitieme portie van belang kon zijn.
Rechtbank Rotterdam 17-09-2018
(pub. 23-10-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7824
Kort geding afgifte informatie. Op grond van art. 4:78 BW hebben eisers recht op informatie om de omvang van hun legitieme portie te kunnen berekenen. Hoewel niet zeer aannemelijk, is het niet volstrekt ondenkbaar dat eisers op gedaagde een vordering hebben. Om na te gaan of die vordering er is, hebben eisers nadere informatie nodig.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Informatie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN