ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Privacy in de jeugdbescherming
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-09-2019 (pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7537
Afwijzing van verzoek van moeder en meerderjarige dochters tot vernietiging van dossier van Veilig Thuis. Aannemelijk dat bewaren van dossier van aanmerkelijk belang is voor minderjarige dochter van moeder.
Geen inzage in overgelegde rapportage over andere ouder: in strijd met 'hoor & wederhoor'
Rechtbank Rotterdam 19-03-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3349
GI legt rapportages over opvoedcapaciteiten ouders aan kinderrechter over, maar ouders krijgen geen inzage in exemplaar dat de ander betreft. Vooralsnog buiten beschouwing gelaten; GI moet oplossing vinden.
Weekblad Margriet moet rectificatie plaatsen bij artikel 'Geen contact meer met je ouders'
Rechtbank Amsterdam 27-03-2019 (pub. 29-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:2298
Relaas van vrouw (met achternaam) over kille moeder (onlangs overleden). Zus is daardoor gekwetst. Margriet wil rectificeren maar komt daar later van terug. Vzr. beveelt minder vergaande rectificatie.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 10-09-2019
(pub. 04-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:7357
Vordering verbod uitzending documentaire BNNVARA. Aantasting nagedachtenis? Vordering eerst toewijsbaar indien aantasting plaatsvindt op wijze die overledene, ware hij nog in leven geweest, recht zou hebben gegeven op schadevergoeding wegens schaden eer of goede naam. Uit parlementaire geschiedenis blijkt dat men zich over overledene, bijvoorbeeld in kader historisch onderzoek, vrijer moet kunnen uitlaten dan over levende personen. Beperking uitingsvrijheid in dit geval niet gerechtvaardigd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-09-2019

(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7537
Verweersters in hoger beroep (moeder en twee meerderjarige dochters) verzoeken op grond van art. 36 Wbp vernietiging van een dossier dat Veilig Thuis heeft opgemaakt n.a.v. een melding door de politie. Anders dan de Rb oordeelt het Hof dat Veilig Thuis het verzoek terecht heeft afgewezen. Het is redelijkerwijs aannemelijk dat bewaren van het dossier van aanmerkelijk belang is voor een derde, in dit geval de minderjarige dochter van de moeder.
Rechtbank Amsterdam 05-09-2019
(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6575
Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling hoeft het dossier over een gezin dat zij in onderzoek heeft, niet te sluiten.
Rechtbank Overijssel 02-08-2019
(pub. 02-08-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2727
De kort gedingrechter oordeelt dat een Twentse zakenman dwangsommen moet betalen omdat hij een verbod uit een eerder kort geding heeft overtreden. Ondanks het opgelegde verbod heeft hij op de site van één van zijn bedrijven en via Quote zijn ex-vriendin en oud-bestuurder van enkele BV’s en holdings opnieuw ten onrechte beschuldigd dat haar communicatie met de AIVD de aanleiding is geweest voor de inval van de FIOD bij een groot bouwbedrijf. Daar is –volgens het eerdere kort geding - geen bewijs voor.Daarnaast oordeelt de rechter d...
Rechtbank Overijssel 29-03-2019
(pub. 01-05-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1511
Vordering tot het verstrekken van identificerende gegevens door hosting provider. Vordering afgewezen, onrechtmatig handelen onvoldoende aannemelijk
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Privacy in het familierecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN