ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen inzage in overgelegde rapportage over andere ouder: in strijd met 'hoor & wederhoor'
Rechtbank Rotterdam 19-03-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3349
GI legt rapportages over opvoedcapaciteiten ouders aan kinderrechter over, maar ouders krijgen geen inzage in exemplaar dat de ander betreft. Vooralsnog buiten beschouwing gelaten; GI moet oplossing vinden.
Weekblad Margriet moet rectificatie plaatsen bij artikel 'Geen contact meer met je ouders'
Rechtbank Amsterdam 27-03-2019 (pub. 29-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:2298
Relaas van vrouw (met achternaam) over kille moeder (onlangs overleden). Zus is daardoor gekwetst. Margriet wil rectificeren maar komt daar later van terug. Vzr. beveelt minder vergaande rectificatie.
Wat vinden kinderen van het delen van foto’s van hen door hun ouders?
Boek "Hexit" - over hoe een man een 'scheidingsoorlog' beleeft - alsnog verboden
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-02-2019 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:479
Publicatie door man van boek over zijn echtscheiding vormt een aantasting van de eer en goede naam van ex-echtgenote. Alsnog een verbod op verspreiding ervan. Uitingen op Facebook moeten gerectificeerd worden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 29-03-2019
(pub. 01-05-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1511
Vordering tot het verstrekken van identificerende gegevens door hosting provider. Vordering afgewezen, onrechtmatig handelen onvoldoende aannemelijk
Rechtbank Rotterdam 19-03-2019

(pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3349
Onderzoeksbureau onderzoekt (gescheiden) ouders en stelt apart rapport op. Geen inzage in elkaars rapport. GI stuurt beide rapporten aan de kinderrechter voor beslissing t.a.v. uithuisplaatsing. Ouders zijn het met deze werkwijze niet eens. Rb: ligt op weg GI/KSCD om belangen bij privacy ouders, hoor-/wederhoor en rapporteren aan kinderrechter te balanceren. Andere optie: instemming partijen dat kinderrechter (mede) oordeelt ogv stuk dat zij niet hebben ingezien.(Zie ook: ECLI:NL:RBROT:2013:9494 en ECLI:NL:RBROT:2018:1621).
Gerechtshof Den Haag 28-11-2017
(pub. 10-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2017:4274
SDU heeft in haar tijdschrift JBPr een uitspraak gepubliceerd waarin (anders dan op Rechtspraak.nl ECLI:NL:GHARL:2014:5249) de persoonsgegevens niet zijn geanonimiseerd. Hof: ism met art. 8 sub f Wbp. Daarmee heeft SDU het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van appellant geschonden en onrechtmatig jegens hem gehandeld. I.c. prevaleert recht op privacy (art. 8 EVRM) boven vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM). Schadevergoeding € 1.500. Geen onrechtmatig handelen van annotator.
Rechtbank Amsterdam 27-03-2019

(pub. 29-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:2298
Artikel in weekblad Margriet met titel “geen contact meer met je ouders” bevat verhaal van twee vrouwen, onder wie de zus van eiseres, over de breuk met hun ouders. Artikel bevat familienaam en foto's van zus. Margriet wil rectificeren maar komt daarvan terug. Voorzieningenrechter: duidelijk dat het gaat om persoonlijke ervaringen. Margriet toch gehouden tot rectificatie, nl. om duidelijk te maken dat er andere, nauw betrokkenen zijn die op belangrijke punten een heel ander beeld hebben dan geschetst in het artikel.
Rechtbank Overijssel 21-03-2019
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:966
De kortgedingrechter oordeelt dat er geen publicatieverbod komt voor het boek #jehebtaltijdeenkeuze#
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Privacy in het familierecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN