Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rekening en verantwoording nalatenschap X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Rekening en verantwoording nalatenschap

meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Den Haag 29-05-2018
(pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1470
Executiegeschil dwangsommen. Is er rekening en verantwoording afgelegd van gevoerde beheer over nalatenschap overeenkomstig vonnis voorzieningenrechter? Rechter dient het doel en de strekking van de veroordeling tot richtsnoer te nemen in dier voege dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel (vgl. ECLI:NL:HR:2002:AE9400). Aan dit doel is voldaan.
ER
Rechtbank Rotterdam 10-08-2017
(pub. 18-10-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:7638
Executeur ontslagen. Kantonrechter heeft bepaald dat executeur roerende zaken en administratie moet afgeven, en rekening en verantwoording moet afleggen. Nakoming daarvan gevorderd, en afgifte van as van erflaatster. 
ERFP
Rechtbank Amsterdam 03-08-2017
(pub. 16-08-2017), ECLI:NL:RBAMS:2017:5864
Verzet tegen door vereffenaar van een nalatenschap gedeponeerde rekening en verantwoording en uitdelingslijst als bedoeld in art. 4:128 BW. Rechtsmiddel van art. 676b Rv tegen beschikking van de rechter-commissaris niet aangewend. Verzet ongegrond.
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-08-2017
(pub. 16-08-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:3604
Van 4 erfgenamen waren 2 door erflaatster gevolmachtigd om tijdens leven haar gelden en goederen te beheren. Gevolmachtigden hebben gelden opgenomen en in eigen kluis bewaard, waarna dit volgens hen gestolen is. Hof: gevolmachtigden zijn in zorgplicht jegens erflaatster tekort geschoten. Risico van diefstal komt voor hun rekening en vordering van andere 2 erfgenamen tot vergoeding van € 120.000,- aan nalatenschap komt i.i.g. voor toewijzing in aanmerking. Deskundigenonderzoek naar geestestoestand erflaatster.
ER
Rechtbank Gelderland 03-05-2017
(pub. 17-05-2017), ECLI:NL:RBGEL:2017:2705
Legataris heeft jegens executeur recht op inzage/afschrift bescheiden die nodig zijn voor berekening legaat, maar heeft geen recht op rekening en verantwoording door executeur over periode voor overlijden erflater. Dit laatste kan slechts worden aangenomen indien tussen partijen een rechtsverhouding bestaat of heeft bestaan, krachtens welke de één jegens de ander verplicht is om zich omtrent de behoorlijkheid van enig vermogensrechtelijk beleid te verantwoorden. I.c. niet het geval.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Rekening en verantwoording nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN