Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Vrije toerekening X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Vrije toerekening

meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-10-2016
(pub. 19-01-2017), ECLI:NL:GHSHE:2016:4708
Hypotheekrenteaftrek. Geschil over herziening verdeling hypotheekrente tussen gescheiden echtelieden. Gemachtigde toereikend gemachtigd tot indiening aangifte. Geen herziening verdeling hypotheekrente zonder toestemming voormalige echtgenoot.
FI
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-04-2016
(pub. 12-01-2017), ECLI:NL:RBZWB:2016:6624
Artikel 3.111 Wet IB. Artikel 2.17, lid 4 Wet IB. Aanslag ib/pvv 2011. Belanghebbende heeft in zijn aangifte ib/pvv 2011 ten onrechte 100% van de hypotheekrente van de eigen woning in aanmerking genomen, ondanks dat hij de juridisch eigenaar is van de eigen woning. De hypotheek staat voor 50% zowel op naam van belanghebbende als op naam van de ex-partner. Alle kosten, lasten en voordelen, en de verkoopwinst van de woning werden gezamenlijk gedeeld. Hiervan uitgaande was zijn ex-partner economisch eigenaar van de helft van de wonin...
FI
Rechtbank Gelderland 18-08-2016
(pub. 23-08-2016), ECLI:NL:RBGEL:2016:4609
X, enig aandeelhouder van BV Z, was in 2010 op huwelijkse voorwaarden gehuwd met Y. BV Z heeft een boot gekocht van € 547.400. Tijdens het huwelijk is de boot op naam van Y gezet, zonder dat daarvoor een vergoeding is betaald aan BV Z. De inspecteur stelt dat sprake is van een verkapte winstuitdeling (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang), waarbij dit gemeenschappelijke inkomensbestanddeel volledig is toegerekend aan de man. In bezwaar werd de uitdeling ter discussie gesteld, niet de verdeling. Het bezwaar werd afgewezen. To...
FI
Rechtbank Gelderland 02-06-2016
(pub. 02-06-2016), ECLI:NL:RBGEL:2016:2859
X en Y zijn het gehele jaar fiscaal partners. De (voor beiden) kwalificerende eigen woning is derhalve op grond van 2.17 lid 5 IB '01 aan te merken als een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel. Op grond van 2.17 lid 3 IB '01 komen de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen bij ieder voor de helft op. X en Y hebben beiden recht op 50% van de aftrekpost eigen woning. Dat Y het volledige juridische eigendom heeft doet niet ter zake.
FI
Gerechtshof Den Haag 26-04-2016
(pub. 27-05-2016), ECLI:NL:GHDHA:2016:1494
Belanghebbende (V) en M, gehuwd op huwelijkse voorwaarden (koude uitsluiting), gaan eind 2011 uit elkaar. In het scheidingsconvenant wordt overeengekomen dat ieder der partijen eigen aangifte doet. De IB-aangiften worden verzorgd en ingediend door een adviseur, waarbij de hypotheekrente volledig wordt toegerekend aan M. V maakt bezwaar en stelt dat zij de adviseur niet heeft gemachtigd om de aangifte in te dienen. Het Hof stelt V in het gelijk. De adviseur was niet bevoegd om namens V aangifte te doen en de Inspecteur mocht niet a...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vrije toerekening

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN