ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Solo parallel ouderschap geen oplossing
Gerechtshof Amsterdam 30-07-2019 (pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2860
Wantrouwen vader tov moeder staat ouderschap op 50-50-basis in de weg. Solo parallel ouderschap kan dit niet ondervangen. Wil SPO kans van slagen hebben, dan dienen de ouders tenminste elkaar te erkennen in hun ouderrol.
Omgangsonderzoek RvdK na mogelijke partnerdoding
Rechtbank Limburg 06-03-2019 (pub. 21-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2153
Partner van moeder is overleden tgv mogelijke partnerdoding door moeder. RvdK doet omgangsonderzoek obv nieuwe art. 1:242a BW. Gelet op dwingendrechtelijke karakter van art. 1:250 lid 2 BW benoemt Rb bijzondere curator.
Vader misbruikt DigiD moeder, maar krijgt toch gezag
Rechtbank Rotterdam 03-01-2019 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:420
Doorhaling van aantekening in gezagsregister, die vader met DiGiD van moeder heeft geplaatst. Vertrouwen van moeder in vader ernstig geschaad, maar dit is geen ernstige contra-indicatie voor gezamenlijk gezag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 30-07-2019

(pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2860
Co-ouderschap op 50-50-basis vergt behoorlijke communicatie tussen ouders gebaseerd op basaal onderling vertrouwen, wat niet te ondervangen is dmv solo parallel ouderschap (SPO) en communicatieplan. Wil SPO kans van slagen hebben, dan dienen ouders elkaar tenminste te kunnen erkennen in ouderrol. Nu moeder, anders dan vader, wél in staat is tot neutraal ouderschap, beter dat (ernstig ziek) kind meeste dagen bij haar woont en daar zijn hoofdverblijf heeft. Geen nieuw (NIFP-) onderzoek nodig. Vader krijgt er wel dagen bij.
Rechtbank Limburg 06-03-2019

(pub. 21-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2153
Op grond van de nieuwe Wet Clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding doet de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek naar contact tussen de kinderen en moeder die mogelijk betrokken is bij het overlijden van vader. De rechtbank benoemt daarom o.g.v. art. 1:250 lid 2 BW een bijzonder curator die de kinderen in en buiten rechte zal vertegenwoordigen, specifiek in de aanhangige procedure tot gezagsbeeindiging van moeder.
Rechtbank Amsterdam 13-03-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1662
Financieel belang onvoldoende reden om aan te nemen dat het in belang kinderen is dat hoofdverblijfplaats van één van hen wordt gewijzigd. Temeer nu ouders niet met elkaar communiceren. Ook verzoek vrouw om de kinderen van huisarts en apotheek te laten wisselen, wordt afgewezen.Tevens beslissing over paspoorten en toegangscodes vd telefoon vd kinderen: nu man beloofd heeft deze laatste te geven, als ze er zijn, heeft vrouw geen belang meer bij haar verzoek. Wisselmoment op dagen die geen schooldagen zijn, wordt 11.00 uur.
Rechtbank Rotterdam 03-01-2019

(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:420
Vader krijgt alsnog gezamenlijk gezag met moeder met ingang van 1-1-2019 na doorhaling aantekening dd 10 -8-2016 in gezagsregister die na misbruik DigiD van moeder tot stand was gekomen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-01-2019
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:61
Zorgregeling
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Co-ouderschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN