Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

1:263 e.v. BW Aanwijzing GI X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Kan rechter schriftelijke aanwijzing van GI wijzigen?
Rechtbank Den Haag 28-08-2018 (pub. 25-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:10822
GI heeft regels gesteld omtrent vakanties. Afwijzing verzoek vervallenverklaring: aanwijzing dient doel OTS en belang kind. Tot wijziging van de inhoud van de aanwijzing is de rechter niet bevoegd.
Dwangsom bij OTS
Rechtbank Noord-Holland 07-08-2018 (pub. 21-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7474
OTS wegens problematische relatie ouders. Vader, bij wie kind helft van de tijd verblijft, werkt niet mee aan hulpverlening. Dwangsom igv vader de schriftelijke aanwijzing van de GI niet nakomt.
E-mail van GI is schriftelijke aanwijzing
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-05-2018 (pub. 08-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4243
GI stuurt e-mail dat omgang met moeder wordt opgeschort. Hof: is een besluit in zin van Awb. Vorm van e-mail en intentie van tijdelijke maatregel maakt niet dat geen sprake is van schriftelijke aanwijzing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Noord-Nederland 13-11-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:4641
Is een schriftelijke aanwijzing van een gecertificeerde instelling, genomen op de voet van art. 1:263 BW, een besluit genomen door een bestuursorgaan?Maatstaf en toetsingskader door kinderrechter. Vervallenverklaring sorteert geen effect door eigen regeling kinderrechter.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9598
Schriftelijke aanwijzing en bestuurlijke dwangsom. Onderdeel van toetsing kinderrechter is of beslissing GI zorgvuldig tot stand is gekomen. Op totstandkoming van besluiten GI is Awb van toepassing maar niet in zijn geheel. Grondslag aanwijzing contactregeling is opgenomen in de bijlage bij art. 8:5 Awb, waardoor bezwaar en beroep zijn uitgesloten. Hoofdstukken 6 en 8 Awb zijn dus niet van toepassing. Basis verzoek moeder is art. 8:55c Awb. Zij kan naar oordeel van het hof dus niet in dit verzoek worden ontvangen.
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-11-2018
(pub. 05-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4573
Verzoek vervallenverklaring Schriftelijke Aanwijzing afgewezen. Schriftelijke Aanwijzing is op goede gronden gegeven.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 18-10-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5022
De GI heeft van de rechtbank de opdracht gekregen de omgangsregeling stapsgewijs uit te breiden. De GI heeft haar bevoegdheid niet overschreden door deze stappen vast te leggen in een schriftelijke aanwijzing
JE
Rechtbank Den Haag 28-08-2018
(pub. 25-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:10822
Bekrachtiging schriftelijke aanwijzing. Kind zit klem door strijd tussen ouders. GI heeft terecht regels gesteld omtrent vakanties. Aanwijzing dient doel OTS en belang kind. Zeer zorgwekkend dat ouders, ondanks betrokkenheid GI, nog steeds het belang van het kind niet voorop kunnen stellen. Kinderrechter niet bevoegd om inhoud aanwijzing te wijzigen. Afwijzing vervallenverklaring. Door toezeggingen ouders ter zitting voldoende vertrouwen dat de aanwijzing door ouders zal worden nageleefd. Afwijzing dwangsom.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:263 e.v. BW Aanwijzing GI

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN