ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Omgangsbesluit GI getoetst aan prejudiciële uitspraak Hoge Raad
Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:746
Art. 263 lid 3 BW vs. 265g BW. Omgangsbesluit GI dat gebaseerd is op door rechtbank vastgestelde zorgregeling, wordt bekrachtigd, onder oplegging van dwangsom aan moeder.
Ouders geven geen toestemming voor VIB in pleeggezin
Rechtbank Midden-Nederland 18-12-2018 (pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6487
Rb: Video Interactie Begeleiding is te kwalificeren als jeugdhulp in de zin van de Jeugdwet. Gelet op de lopende OTS is instemming van de ouders niet noodzakelijk.
Praten met de jeugdzorgwerker
Rechtbank Den Haag 02-01-2019 (pub. ), ECLI:NL:RBDHA:2019:19
Dat vader niet wil overleggen met jeugdbeschermer en zich daarom niet aan schriftelijke aanwijzing wil houden, is onvoldoende reden voor schorsing van de aanwijzing.
Wanneer staat hoger beroep open bij schriftelijke aanwijzing?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11186
Geen hoger beroep mogelijk tegen afwijzing door Rb van verzoek tot vervallenverklaring van schriftelijke aanwijzing. Wel voor zover het een beperking betreft van de contacten tussen ouder en kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:746
Bevoegdheid van de GI om zaken die de omgang tussen vader en kind betreffen in een schriftelijke aanwijzing vast te leggen in het licht van HR 14-12-2018.ECLI:NL:HR:2018:2321 Nu het hier enkel de door de rechter aan de GI reeds opgedragen nadere uitvoering van diens beslissing betreft, stond voor de GI - naast de weg van art. 1:265g BW - ook de weg van art. 1:263 lid 3 BW open. De kinderrechter bekrachtigt de schriftelijke aanwijzing en legt tevens een dwangsom op.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 31-01-2019
(pub. 04-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:360
Beschikking afwijzing schriftelijk aanwijzing. De email van de GI is geen schriftelijke aanwijzing in het kader van artikel 1:265f BW want er is geen sprake van uithuisplaatsing. GI niet gehouden om verzoek in te dienen ex artikel 1:265g BW nu de rechtbank de regie van de omgang bij de GI heeft gelegd en zij dus wijziging hierin mogen aanbrengen. De GI heeft aldus datgene gedaan wat van haar verwacht mocht worden en zij heeft niet in strijd met het recht gehandeld.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-09-2018
(pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8423
Ondertoezichtstelling. Vervallenverklaring niet (tijdig) gegeven schriftelijke aanwijzing. Ontvankelijkheid. 1:262b en 1:264 BW en 6.2 Awb.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019
(pub. 30-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:669
Horen kind. Ondanks indringend verzoek moeder, ziet het hof af van horen kind van 9 jaar gelet op de grote impact hiervan en de onrust die dat met zich brengt. Bovendien wordt het als te belastend geacht voor het kind.
JE
Rechtbank Den Haag 14-01-2019
(pub. 17-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:188
Vervallen verklaring schriftelijke aanwijzing en vaststellen regeling
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:263 e.v. BW Aanwijzing GI

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN