Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

1:263 e.v. BW Aanwijzing GI X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Prejudiciële vragen: kan GI door rechter vastgestelde contactregeling wijzigen?
Rechtbank Den Haag 27-02-2018 (pub. 29-03-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:3554
Rb is voornemens prejudiciële vragen te stellen over mogelijkheden van de GI om per schriftelijke aanwijzing een rechterlijk vastgestelde contactregeling te wijzigen. Rb schetst juridisch kader.
E-mail van GI is schriftelijke aanwijzing
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-05-2018 (pub. 08-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4243
GI stuurt e-mail dat omgang met moeder wordt opgeschort. Hof: is een besluit in zin van Awb. Vorm van e-mail en intentie van tijdelijke maatregel maakt niet dat geen sprake is van schriftelijke aanwijzing.
Schriftelijke aanwijzing GI en door rechter vastgestelde zorgregeling
Rechtbank Midden-Nederland 01-03-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1507
GI is volgens rechtbank bevoegd om per schriftelijke aanwijzing een rechterlijk vastgestelde zorgregeling te doorkruisen, gelet op haar wettelijke taak binnen de OTS.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Midden-Nederland 21-06-2018
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2936
De kinderen verblijven in een pleeggezin. De vader is overleden, de moeder is uit het gezag ontheven. De moeder verzoekt vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing, omdat zij de duur en frequentie niet passend vindt. De moeder verzoekt de kinderechter de bezoekregeling vast te stellen op eens in de drie weken 2,5 uur omgang bij de moeder thuis. De kinderrechter is het met de moeder eens dat de schriftelijke aanwijzing onvoldoende onderbouwd is. Daarnaast is er geen perspectief op een uitgebreidere bezoekregeling. De kinde...
JE
Rechtbank Noord-Holland 20-12-2017
(pub. 01-06-2018), ECLI:NL:RBNHO:2017:10675
Conflictbehandeling uithuisplaatsing (art. 1:265d BW) en contactregeling (art. 1:265f BW). GI had moeder voor de besluiten niet hoeven horen. Verschillende standpunten zijn partijen al bekend en moeder wilde duidelijk rechtsingang. Bekend fenomeen dat kinderen toestemming nodig hebben om zich te hechten in perspectiefbiedend pleeggezin. Als ouders dit niet kunnen geven wordt nieuwe/veilige thuisbasis in pleeggezin, bij elke omgang, belemmerd. Artt. 8 EVRM en 7,9 en 16 IVRK. Verzoek art. 810a lid 2 Rv afgewezen.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 29-05-2018
(pub. 01-06-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2319
GI kan ook na bekrachtiging van een schriftelijke aanwijzing nog een dwangmiddel verzoeken, ondanks dat in art. 1:263 lid 3 BW is bepaald dat dit tegelijkertijd moet. Vader krijgt een dwangsom opgelegd van 25 euro (met een maximum van 500 euro) voor elke keer dat hij geen overdracht over de kinderen verstuurt.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-05-2018
(pub. 08-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4243
Schriftelijke aanwijzing over omgang. Hof legt toetsingskader uit. Is e-mail van GI besluit in zin van art. 1:3 Awb? Ja: schriftelijk bericht dat afkomstig is van bestuursorgaan en is gericht op gerechtsgevolg. Omgang bij pleegmoeder thuis per direct en tot nader order opgeschort wegens drugsgebruik moeder. Vorm van e-mail en intentie van tijdelijke maatregel maakt niet dat er géén sprake is van schriftelijke aanwijzing. In een spoedsituatie hoeft GI niet de moeder vooraf te horen ex artikel 4:11 Awb. Afwijzing hoger beroep.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 01-03-2018
(pub. 20-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1507
GI was bevoegd om contact per SA stop te zetten, ook nu sprake was van een rechterlijk vastgestelde zorgregeling. Aanwijzingsbevoegdheid GI ter uitvoering van taak om concrete bedreigingen in ontwikkeling kind weg te nemen. Als contact met ouder bedreiging voor het kind oplevert, is de GI bevoegd om, los van de vraag of er een door een rechter vastgestelde regeling bestaat, het contact tussen ouder en kind te beperken. Latere ontzegging recht op omgang ook geen grond voor vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:263 e.v. BW Aanwijzing GI

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN