ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kan moeder worden verplicht om mee te werken aan NIFP-onderzoek?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019 (pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3940
Doel NIFP-onderzoek is: (on)mogelijkheden van opvoeders in kaart brengen en contactherstel tussen kind/vader onderzoeken en evt. begeleiden. Dit valt onder het bereik van een schriftelijke aanwijzing.
Brevet van onvermogen voor de ouders
Rechtbank Noord-Nederland 07-08-2019 (pub. 12-08-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3476
Rb rest niets anders dan proberen de kinderen uit de wind te houden: geen tweehoofdig gezag meer. Rb benadrukt dat dit geen winnen is van moeder of nederlaag van vader, maar een aan beiden uitgereikt brevet van onvermogen.
GI geeft moeder schriftelijke aanwijzing met voorwaarden voor thuisplaatsing
Rechtbank Amsterdam 01-07-2019 (pub. 08-08-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4750
Geen verschil van mening met moeder, maar aanwijzing dient om moeder rechtsingang te geven. Rb: daar is schriftelijke aanwijzing niet voor bedoeld. Voorwaarden moeten in plan van aanpak. Vervallenverklaring aanwijzing.
Rechter kan niet treden in discretionaire bevoegdheid GI
Rechtbank Gelderland 19-07-2019 (pub. 05-08-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:3540
Rb kan GI niet verplichten tot effectueren van machtiging uithuisplaatsing of geven van een schriftelijke aanwijzing, in dit geval over omgang(sbegeleiding). Dat is aan de GI om te bepalen. Vader kan daartegen ageren.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-09-2019
(pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3354
GI heeft op grond van artikel 1:265g lid 1 BW verzocht de zorgregeling te wijzigen. Wijziging in halen en brengen. Vakantieregeling vastgesteld.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019

(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3940
Schriftelijke aanwijzing GI dat moeder in kader van contactherstel tussen kind en vader dient mee te werken aan NIFP-onderzoek. Moeder gaat in appel van afwijzing vervallenverklaring aanwijzing. Hof: doel van NIFP-onderzoek is om (on) mogelijkheden van opvoeders in kaart te brengen en contactherstel tussen kind en vader te onderzoeken en evt. te begeleiden. Rb niet getreden buiten toepassingsgebied van art. 1:263 lid 3 BW en art. 1:264 BW. Geen doorbreking appelverbod ex art. 807 Rv.
Rechtbank Den Haag 19-08-2019
(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8661
Bekrachtiging schriftelijke aanwijzing met dwangsom. Moeder wil niet meewerken aan uitvoering omgang tussen vader en kind in het weekend van 24/08/19 en is (inmiddels) met kind op vakantie gegaan. Rb rekent het moeder aan dat zij zich wederom eenzijdig bepalend heeft opgesteld met alle schadelijke gevolgen van dien voor ontwikkeling kind. Bij (vakantie)planning moeten afspraken rond omgangsrecht kind en vader worden gerespecteerd . Voor eenzijdige afwijking daarvan is geen plaats. Toewijzing dwangsom (€400) voor elke dag.
Rechtbank Overijssel 12-08-2019
(pub. 14-08-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2837
Vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing. Weliswaar nodig maar niet duidelijk genoeg. Besluiten moeten duidelijk zijn geformuleerd, voldoende houvast bieden en niet voor verschillende uitleg vatbaar zijn (duidelijkheidsbeginsel). Burgers moeten weten waar zij aan toe zijn. Onduidelijk is welke concrete hulpverleningstrajecten de GI zal inzetten en welke tips en adviezen opgevolgd moeten worden. Rb wenst het ouders toe dat zij over hun pijn en verdriet heen kunnen stappen en alsnog de samenwerking met de GI zoeken.
Rechtbank Amsterdam 01-07-2019

(pub. 08-08-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4750
Schriftelijke aanwijzing van GI met voorwaarden voordat kan worden overgegaan tot thuisplaatsing van de minderjarige, aan ouder met gezag die meewerkt met doelen vd ondertoezichtstelling. Geen verschil van mening met moeder, maar bedoeld om haar een rechtsingang te geven. Rb: daar is schriftelijke aanwijzing niet voor bedoeld. Voorwaarden moeten in het plan van aanpak staan. Aanwijzing als door overleg en overreding geen medewerking kan worden verkregen. Aanwijzing niet op goede gronden gegeven. Gehele vervallenverklaring.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:263 e.v. BW Aanwijzing GI

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN