ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

GI had vaststelling omgangsregeling ex 1:265g BW moeten verzoeken
Rechtbank Den Haag 08-03-2019 (pub. 08-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:2287
Schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard: geen uithuisplaatsing dus geen ruimte voor schriftelijke aanwijzing omgang. GI had andere route moeten nemen (art. 1:265g BW). Afwijzing omgangsverzoek moeder.
Wat een treurige situatie ...
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-02-2019 (pub. 25-02-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:768
Zelfs met een schriftelijke aanwijzing van de GI (kinderen onder OTS) slagen de ouders er niet in om tot een afspraak te komen over een afscheid van de kinderen van hun oma, die op sterven ligt.
Omgangsbesluit GI getoetst aan prejudiciële uitspraak Hoge Raad
Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:746
Art. 263 lid 3 BW vs. 265g BW. Omgangsbesluit GI dat gebaseerd is op door rechtbank vastgestelde zorgregeling, wordt bekrachtigd, onder oplegging van dwangsom aan moeder.
Ouders geven geen toestemming voor VIB in pleeggezin
Rechtbank Midden-Nederland 18-12-2018 (pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6487
Rb: Video Interactie Begeleiding is te kwalificeren als jeugdhulp in de zin van de Jeugdwet. Gelet op de lopende OTS is instemming van de ouders niet noodzakelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-02-2019

(pub. 21-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2275
“Vervallen verklaring schriftelijke aanwijzing. Bij eerdere beschikking is bepaald dat vader en de minderjarigen gerechtigd zijn tot contact met elkaar op een nader door de GI te bepalen wijze. Aangezien het geven van de schriftelijke aanwijzing in dit geval het instrument is waarmee de GI een dergelijke vrije bevoegdheid kan invullen, gaat de kinderrechter er van uit dat de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 14 december 2018 niet in de weg staat aan het geven van een schriftelijke aanwijzing in onderhavige situatie. De wijze waarop ...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-04-2019
(pub. 01-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1531
Zorgregeling. Uithuisplaatsing. Verzoek vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing beperking contact moeder/kind afgewezen. Schriftelijke Aanwijzing op goede gronden gegeven. Bekrachtiging beslissing rechtbank.
Gerechtshof Den Haag 10-04-2019
(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:800
Verlenging machtiging uithuisplaatsing en toekomstperspectief van minderjarigen.
Rechtbank Den Haag 08-03-2019

(pub. 08-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:2287
Verzoek tot vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing en verzoek om verruimde omgangsregeling. Het vaststellen en wijzigen van omgangsafspraken leent zich niet voor de door GI gekozen weg van een schriftelijke aanwijzing, nu er geen sprake is van uithuisplaatsing. GI had de weg van art. 1:265g BW moeten kiezen. Het verzoek van de moeder om de omgangsregeling te verruimen, wordt door de rechtbank beoordeeld op grond van art. 1:377a BW en afgewezen in het belang van het kind.
Rechtbank Noord-Nederland 21-12-2018

(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5610
GI verzoekt bekrachtiging schriftelijke aanwijzing over omgang tussen vader en kinderen. GI was echter niet bevoegd een dergelijke aanwijzing te geven. GI had de weg van art. 1:265g BW moeten bewandelen, door aan kinderrechter te verzoeken regeling vast te stellen. De kinderrechter wijst daarom het verzoek tot bekrachtiging van de aanwijzing af.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:263 e.v. BW Aanwijzing GI

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN