ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Uitblijven kindgesprek leidt tot schriftelijke aanwijzing GI
Rechtbank Noord-Nederland 19-04-2019 (pub. 04-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:2864
Doordat moeder voorwaarden bleef stellen aan kindgesprek, kwam doel OTS in gevaar. Rb: aanwezigheid van vertrouwenspersoon bij kindgesprek volgt niet uit Jeugdwet. Toestemming GI om met kind alleen te praten.
Schriftelijke aanwijzing over omgang toereikend ondanks (alleen) ondertoezichtstelling
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-02-2019 (pub. 21-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2275
Hoewel HR heeft bepaald dat GI in geval van OTS (en niet UHP) alleen via Rb invloed kan uitoefenen op omgang, kon dat hier met schriftelijke aanwijzing. Rb had invulling daarvan namelijk al aan GI overgelaten.
GI had vaststelling omgangsregeling ex 1:265g BW moeten verzoeken
Rechtbank Den Haag 08-03-2019 (pub. 08-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:2287
Schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard: geen uithuisplaatsing dus geen ruimte voor schriftelijke aanwijzing omgang. GI had andere route moeten nemen (art. 1:265g BW). Afwijzing omgangsverzoek moeder.
Wat een treurige situatie ...
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-02-2019 (pub. 25-02-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:768
Zelfs met een schriftelijke aanwijzing van de GI (kinderen onder OTS) slagen de ouders er niet in om tot een afspraak te komen over een afscheid van de kinderen van hun oma, die op sterven ligt.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 12-07-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3183
GI geeft een schriftelijke aanwijzing met daarin een (tijdelijke) omgangsregeling tussen vader en minderjarige. Overweging uitspraak Hoge Raad
Rechtbank Noord-Nederland 19-04-2019

(pub. 04-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:2864
Geschillenregeling ondertoezichtstelling art. 1:262b BW. Inherent aan de functie van de GI als uitvoerder van de OTS is dat de GI alleen met het kind mag praten. Dat er een (vertrouwens)persoon bij het gesprek aanwezig dient te zijn, volgt niet uit de Jeugdwet. Voor zover de moeder het contact tussen minderjarige en de GI blijft blokkeren dan wel daaraan voorwaarden verbindt die de GI in de uitvoering van de OTS belemmeren, geeft de kinderrechter de GI toestemming om met de minderjarige alleen te praten.
Rechtbank Midden-Nederland 13-06-2019
(pub. 04-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3021
Verzoek verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging tot uithuisplaatsing. Moeder verzoekt primair afwijzing en subsidiair, indien verzoeken worden toegewezen, het bepalen van een omgangsregeling op grond van artikel 282 Rv. Moeder had, nu de omgang door de GI is beperkt hetgeen geldt als een schriftelijke aanwijzing, echter moeten verzoeken om vervallen verklaring binnen twee weken.
Rechtbank Rotterdam 28-06-2019
(pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5146
Afwijzing verzoek verlenging ondertoezichtstelling en wijziging omgangsregeling. Uitbreiding omgang gelet op verleden niet in belang minderjarige. Omgang geen grond voor verlenging ondertoezichtstelling.
Rechtbank Rotterdam 21-05-2019
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4656
Uit de uitspraak van de Hoge Raad van 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321) volgt dat de GI niet langer aan de algemene aanwijzingsbevoegdheid van artikel 1:263 Burgerlijk Wetboek (BW) de bevoegdheid kan ontlenen tot het geven van contact beperkende aanwijzingen. Buiten het geval van uithuisplaatsing, waarvoor art. 1:265f BW een bijzondere regeling bevat, dient de GI zich dus steeds op de voet van art. 1:265g BW tot de kinderrechter te wenden wanneer zij voor de duur van de ondertoezichtstelling contact beperkende maatregelen in...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:263 e.v. BW Aanwijzing GI

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN