Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

1:263 e.v. BW Aanwijzing GI X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Prejudiciële vragen: kan GI door rechter vastgestelde contactregeling wijzigen?
Rechtbank Den Haag 27-02-2018 (pub. 29-03-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:3554
Rb is voornemens prejudiciële vragen te stellen over mogelijkheden van de GI om per schriftelijke aanwijzing een rechterlijk vastgestelde contactregeling te wijzigen. Rb schetst juridisch kader.
E-mail van GI is schriftelijke aanwijzing
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-05-2018 (pub. 08-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4243
GI stuurt e-mail dat omgang met moeder wordt opgeschort. Hof: is een besluit in zin van Awb. Vorm van e-mail en intentie van tijdelijke maatregel maakt niet dat geen sprake is van schriftelijke aanwijzing.
Schriftelijke aanwijzing GI en door rechter vastgestelde zorgregeling
Rechtbank Midden-Nederland 01-03-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1507
GI is volgens rechtbank bevoegd om per schriftelijke aanwijzing een rechterlijk vastgestelde zorgregeling te doorkruisen, gelet op haar wettelijke taak binnen de OTS.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Rotterdam 24-04-2018
(pub. 17-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6810
Schriftelijke aanwijzing geheel vervallen verklaard. De vader heeft belang bij de beoordeling van zijn verzoek, ook al is de periode waarop de aanwijzing betrekking heeft verstreken. Geen grond meer om alsnog een ingrijpende maatregel als een schriftelijke aanwijzing te geven, nadat de vader met gezag (uiteindelijk) had ingestemd met de voorgestelde omgang in de vakantieperiode.
JE
Rechtbank Rotterdam 05-01-2018
(pub. 30-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6204
Schriftelijke aanwijzing als aanvulling op beschikking. Vervallen verklaring, na afloop relevante periode (art. 8 EVRM). Onzorgvuldig tot stand gekomen en onvoldoende gemotiveerd. Compensatie proceskosten.
JE
Rechtbank Oost-Brabant 16-07-2018
(pub. 26-07-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:3592
De GI heeft aan de ouder met gezag een schriftelijke aanwijzing gegeven, inhoudende dat deze ouder wordt gevraagd mee te werken aan twee begeleide proefcontacten tussen de andere ouder zonder gezag en het kind, zodat kan worden bezien welke omgangsregeling in het belang van het kind is. De vraag is of deze schriftelijke aanwijzing behoort tot de aanwijzingen die de GI op grond van artikel 1:263, eerste lid, BW mag geven. De kinderrechter acht dat hier het geval. De GI hoefde geen toepassing te geven aan artikel 1:265g, eerste lid,...
JE
Rechtbank Den Haag 29-06-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8749
Jeugdrecht - niets meer te beslissen op de verzoeken tot vervallen verklaren van de schriftelijke aanwijzingen, omdat deze verzoeken ter zitting zijn ingetrokken. De rechtbank wijst de verzoeken tot vaststelling van een omgangsregeling af.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 21-06-2018
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2936
De kinderen verblijven in een pleeggezin. De vader is overleden, de moeder is uit het gezag ontheven. De moeder verzoekt vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing, omdat zij de duur en frequentie niet passend vindt. De moeder verzoekt de kinderechter de bezoekregeling vast te stellen op eens in de drie weken 2,5 uur omgang bij de moeder thuis. De kinderrechter is het met de moeder eens dat de schriftelijke aanwijzing onvoldoende onderbouwd is. Daarnaast is er geen perspectief op een uitgebreidere bezoekregeling. De kinde...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:263 e.v. BW Aanwijzing GI

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN