ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Mediation X
meer >>

NIEUWS

Geschillenregeling in huwelijkse voorwaarden staat in de weg aan beroep op rechter
Rechtbank Amsterdam 17-07-2019 (pub. 25-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:5053
Aangezien de vrouw niet voelt voor mediation en partijen voor dat geval het inroepen van een onafhankelijke deskundige hebben afgesproken ('bindend advies'), kunnen partijen niet in hun verzoeken worden ontvangen.
Mediators opgeroepen als getuige maar deze beroepen zich - met succes - op geheimhouding
Rechtbank Amsterdam 01-08-2019 (pub. 29-08-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6366
Man wil aantonen dat beschuldiging verkrachting vrouw onjuist is door mediators als getuigen te laten horen. Deze beroepen zich echter op contractuele geheimhouding vanwege vertrouwelijkheid. Dat is niet "onaanvaardbaar".
Selectief overleggen stukken uit mediationtraject
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-04-2018 (pub. 08-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4027
Feiten moeten in procedure volledig en naar waarheid worden aangevoerd. Hof laat overgelegde stukken buiten beschouwing ivm goede procesorde en gerechtvaardigde processuele belangen van man.
Algemeen overleg Personen- en familierecht 16 mei 2018
KNB wijst Tweede Kamer op mogelijkheden premarital mediation (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 02-05-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 09-07-2019
(pub. 24-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10197
Internationale kinderontvoering. Vader verzoekt voorlopige voogdij. Toegewezen. Jeugdbeschermer moet contact zoeken met moeder (en kind) en met moeder bespreken dat de ouders de mogelijkheid hebben samen een crossborder mediation traject gefaciliteerd door het Mediation Bureau van het Centrum Internationale Kinderontvoering te volgen, wat de mogelijkheden zijn om voor de duur van de teruggeleidingsprocedure contact tussen kind en zijn vader te regelen, dat de moeder zich tot een gespecialiseerde advocaat zal moeten wenden.
Rechtbank Amsterdam 22-05-2019
(pub. 11-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:7543
Partijen zijn in hun huwelijkse voorwaarden een geschillenregeling overeengekomen. Zij dienen eerst door middel van mediation het geschil tot een oplossing brengen. Indien mediation mislukt dat zal bindend advies gegeven worden. Rechtbank spreekt de echtscheiding uit, en houdt afwikkeling huwelijkse voorwaarden aan in afwachting van het bericht van partijen of zij in onderling overleg of door middel van mediation overeenstemming hebben bereikt.
Rechtbank Amsterdam 17-07-2019

(pub. 25-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:5053
Partijen niet ontvankelijk in verzoeken mbt afwikkeling huwelijkse voorwaarden ivm geschillenregeling (mediation en bindend advies) in de huwelijkse voorwaarden. Geen mediation nu de vrouw heeft verklaard dat zij hiertoe niet bereid is en mediation berust op vrijwilligheid. Partijen zijn in huwelijkse voorwaarden echter overeengekomen dat zij in dat geval bindend advies zullen inwinnen bij een onafhankelijke deskundige. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar dat partijen hieraan worden gehouden.
Rechtbank Amsterdam 01-08-2019

(pub. 29-08-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6366
Man wil middels getuigenverhoor van mediators aantonen dat de beschuldiging van de vrouw van verkrachting onjuist is. Zij zou in mediation hebben gezegd dat zij hem vals heeft beschuldigd. Mediators beroepen zich op de contractuele geheimhoudingsplicht die zij hebben. Dit beroep slaagt. Zij zijn niet verplicht een getuigenverklaring af te leggen.
Gerechtshof Den Haag 27-03-2019
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:679
Mede omdat dochtertje destijds nog geen 2 was, was beslissing moeder om met haar bij oma mz in [woonplaats o] in te trekken een begrijpelijke tussenoplossing. Vraag of moeder verv. toestemming moet worden verleend om zich definitief met kind in [woonplaats o] te vestigen, beantwoordt Hof bevestigend: kind gebaat bij situatie waarin moeder (met burn-out ) naar verwachting beter in vel komt te zitten. Afstand tussen ouders verder niet onoverkomelijk, mede gezien feit dat moeder belang band kind-vader inziet en wil stimuleren.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Mediation

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN