ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Wijziging beschikking voorlopige voorziening: teveel onjuiste gegevens/onjuiste aannames
Rechtbank Gelderland 04-02-2019 (pub. 05-05-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:513
Pp. wonen nog samen in echtelijke woning en hebben hetzelfde BRP-adres. De consequenties daarvan - zoals de fiscale als het gaat om partneralimentatie - waren niet goed meegenomen. Geen jusvergelijking (?)
Vrouw start kort geding maar heeft van man al 1 mio ontvangen: afwijzing
Rechtbank Den Haag 12-03-2019 (pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4072
Vrouw vordert nakoming van nog niet volledig nagekomen verdelingsbeschikking. Voorzieningenrechter acht geen spoedeisend belang aanwezig: vrouw heeft al € 1.061.991 van man ontvangen. Afwijzing.
Kan voorlopige voorziening partneralimentatie worden gewijzigd?
Rechtbank Noord-Nederland 10-04-2019 (pub. 10-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1366
Niet elke onjuistheid of onvolledigheid kan leiden tot wijziging. Maar als geen jusvergelijking is gemaakt waardoor berekening niet voldoet aan wettelijke maatstaven, wordt voorziening herzien.
Vordering tot betaling woonlasten in kort geding?
Rechtbank Limburg 20-11-2018 (pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:10866
Nee. De vordering om de man te veroordelen om de eigenaars- en gebruikslasten voor zijn rekening te nemen wordt afgewezen, omdat het in feite een vordering tot het wijzen van een declaratoir vonnis is.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 04-02-2019

(pub. 05-05-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:513
Niet iedere wijziging van omstandigheden en niet iedere onjuistheid vd oorspronkelijke gegevens kan leiden tot wijziging beschikking vovo; evenmin mag sprake zijn van verkapt appel. In casu is Rb van onjuiste gegevens uitgegaan: fiscaal partnerschap is nog niet geëindigd waardoor partneralimentatie voor man niet aftrekbaar is en bij vrouw niet belast. Herstel van diverse foutieve posten in alimentatieberekening Rb uit de vorige procedure. Geen jusvergelijking zoals door man betoogd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019
(pub. 02-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3766
Kort geding: vordering vrouw tot schorsing van de zorgregeling tussen de man en de kinderen ook in hoger beroep afgewezen.
Rechtbank Amsterdam 09-04-2019

(pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:2556
Voorlopige voorzieningen mbt twee (mee)moeders. Rechtbank acht het in belang kinderen dat ze niet feitelijk worden gescheiden door de scheiding van hun moeders en blijven wonen in de hun vertrouwde omgeving. Kinderen voor de duur vd scheidingsprocedure toevertrouwd aan de moeder die niet is verhuisd. Ook beslissing over schoolkeuze en verjaardagsviering kind dat geboren is uit de vertrokken moeder, de voorlopige zorgregeling en de voorlopige KAL.
Rechtbank Den Haag 12-03-2019

(pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4072
Vrouw vordert onmiddellijke uitvoering van nog niet volledig nagekomen verdelingsbeschikking, nu geen termijn daarin is opgenomen. Rb wijst vordering af, nu de vrouw geen spoedeisend belang heeft. Zij had al een miljoen euro van de man ontvangen. Voorts overweegt de Rb dat de verdelingsbeschikking een niet voor tenuitvoerlegging vatbare beslissing behelst (wijze van verdeling gelast ex art. 3:185 lid 1 BW, vgl ECLI:NL:GHSHE:2013:5215) zodat bij de te hanteren termijn de redelijkheid en billijkheid bepalend is.
Gerechtshof Den Haag 09-04-2019
(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:836
Kort geding omgang. In eerste aanleg ter zitting getroffen regeling rechtsgeldig tot stand gekomen? Karakter: ordemaatregel. Hof kan in kader van kort geding niet beoordelen of de zorgregeling de man en de minderjarige onevenredig in hun gezinsleven beperkt. Gaat ratio kort geding te buiten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Voorlopige voorzieningen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN