Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Voorlopige voorzieningen X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Voorlopige voorzieningen ogv art. 233 Rv in scheidingsprocedure?
Hoge Raad 31-08-2018 (pub. 31-08-2018), ECLI:NL:HR:2018:1414
Als in een scheidingsprocedure de mogelijkheid ontbreekt om ogv art. 821-826 Rv voorlopige voorzieningen te vragen, laat deze bijzondere regeling niet toe dat voorlopige voorzieningen kunnen worden gevraagd ogv art. 223 Rv.
Wrakingsverzoek afgewezen
Rechtbank Rotterdam 01-06-2018 (pub. 15-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6712
Artikel 809 Rv over horen minderjarige niet van toepassing in kort geding. Pas beslissing over horen van minderjarige nadat rechter ter zitting met partijen had gesproken: geen grond voor wraking.
A-G: geen vovo ex art. 223 Rv na inschrijving echtscheiding
Parket bij de Hoge Raad 25-05-2018 (pub. 20-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:632
Voordracht tot cassatie in belang der wet. A-G: Hof heeft ten onrechte geoordeeld dat voorlopige voorziening ex art. 223 Rv kan worden verzocht na inschrijving van echtscheidingsbeschikking (met alimentatiebeslissing).
Wijzigingsprocedure ex 824 lid 2 Rv leent zich niet voor herstel verzuim
Rechtbank Den Haag 16-05-2018 (pub. 23-05-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5790
Een procedure om voorlopige voorzieningen te wijzigen mag niet worden gebruikt om een verzuim te herstellen in de eerste procedure of als verkapt hoger beroep.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Gerechtshof Den Haag 22-08-2018
(pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2370
Ook het hof wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ex art. 223 Rv teneinde de omgang op te starten af. Het is de man die sinds juli 2017 geen contact heeft en toch in maart 2018 een verzoekschrift indient. Daarnaast is het hof onvoldoende voorgelicht om vast te stellen of een omgangsregeling in het belang van het kind is. Daarom gelast het hof wel de Raad om de rechtbank te rapporteren in de aldaar lopende bodemprocedure.
ALFP
Rechtbank Rotterdam 05-09-2018
(pub. 06-09-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7454
Afwijzing verzoek wijziging voorlopige voorziening Art. 824 Rv. Bedrag voor levensonderhoud is bepaald op de tussen partijen net voor de vorige zitting gesloten schikking. Verzoek tot wijziging wordt afgewezen omdat de omstandigheden niet zodanig gewijzigd zijn dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn om vast te houden aan de overeenkomst.
ALFP
Hoge Raad 31-08-2018
(pub. 31-08-2018), ECLI:NL:HR:2018:1414
Cassatie in belang der wet. Rb bepaalt bij e.s. partnerali en stelt deze miv 1-12-'15 op nihil. Inschrijving es op 30-10-'15. Op verzoek vrouw bepaalt hof voorlopige p.a. ogv art. 233 Rv. HR casseert en bepaalt dat de bijz. regeling voor voorlopige voorzieningen tijdens de scheidingsprocedure ex art. art. 821 Rv - art. 826 Rv geen ruimte laat voor het vaststellen v.e. voorlopige onderhoudsbijdrage voor de duur vh hoger beroep op voet art. 223 Rv wanneer de mogelijkheid daartoe o.g.v. art. 821-826 Rv ontbreekt.
FP
Rechtbank Rotterdam 01-06-2018
(pub. 15-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6712
Wrakingsverzoek afgewezen. De grond dat de rechter de vertegenwoordiger van JBRR ter zitting heeft toegelaten en na bezwaren van de man niet heeft weggestuurd is te laat aangevoerd. Dat de rechter heeft beslist dat zij over het verzoek van de man om de minderjarige te horen pas een beslissing zou nemen nadat zij ter zitting met partijen had gesproken is geen onbegrijpelijke beslissing, laat staan dat de beslissing door vooringenomenheid is ingegeven.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-07-2018
(pub. 24-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6600
Hoger beroep kort geding vaststelling hoofdverblijf minderjarigen. Niet in belang minderjarigen om hun feitelijke verblijfplaats, in afwachting van de beslissing in de bodemprocedure, te wijzigen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Voorlopige voorzieningen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN