Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Voorlopige voorzieningen X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Nieuwe partner moeder zorgt voor problemen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-10-2018 (pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9370
Omgang moeder/kind (2009) feitelijk gestaakt na uitspraak rechtbank dat omgang plaats dient te vinden buiten aanwezigheid stiefouder. In kader van voorlopige voorziening (223 Rv) begeleide beperkte omgang met moeder voor duur appelprocedure. Zonder overnachting.
Kan moeder omgangsafspraken met vader eenzijdig opschorten?
Rechtbank Den Haag 13-09-2018 (pub. 06-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12697
Voorzieningenrechter geeft aan onder welke omstandigheden en voorwaarden opschorting van een overeengekomen zorgregeling geoorloofd is. Volgt veroordeling moeder tot nakoming van alle onderdelen vd omgangsafspraken die geen invulling behoeven.
Terughoudendheid in kort geding bij toestemming verhuizing
Gerechtshof Den Haag 14-08-2018 (pub. 15-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2692
Voorzieningenrechter dient uitermate terughoudend te zijn om vervangende toestemming te verlenen om met kind te verhuizen, zeker bij internationale verhuizing van Nederland naar Spanje.
Voorlopige voorzieningen ogv art. 223 Rv in scheidingsprocedure?
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9370
Nieuwe partner moeder zorgt voor problemen. Omgang moeder/kind (2009) feitelijk gestaakt na uitspraak rechtbank dat omgang plaats dient te vinden buiten aanwezigheid stiefouder. In kader van voorlopige voorziening (223 Rv) begeleide beperkte omgang van 2 uur per week voor duur van de appelprocedure. Van slapen kind bij moeder kan geen sprake zijn.
FPKI
Rechtbank Den Haag 13-09-2018
(pub. 06-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12697
Moeder schort eigenmachtig in ouderschapsplan vastgelegde zorgregeling op. Voorzieningenrechter geeft aan onder welke omstandigheden en voorwaarden zo'n opschorting geoorloofd is. Toets valt negatief voor moeder uit. Volgt veroordeling moeder tot nakoming van alle onderdelen vd omgangsafspraken die geen invulling behoeven. Versterkt met dwangsom.
FP
Gerechtshof Amsterdam 16-10-2018
(pub. 30-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3744
Het schorsingsverzoek ex art. 223 Rv heeft betrekking op de bestreden beschikking. Daarin is een eerdere beschikking gewijzigd voor zover het de periode vanaf 12/1/2018 betreft, met dien verstande dat voor zover de man meer heeft betaald en/of meer op hem is verhaald over die periode, de bijdrage tot heden wordt bepaald op dat bedrag. Voor zover het gaat om de periode tot 12 januari 2018 is niets gewijzigd. Geen schorsing kan worden verzocht van (dat gedeelte van) een beschikking, waarbij geen wijziging is uitgesproken.
FPKIIP
Gerechtshof Den Haag 14-08-2018
(pub. 15-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2692
Voorzieningenrechter dient uitermate terughoudend te zijn om bij wijze van ordemaatregel aan een ouder vervangende toestemming te verlenen om met een minderjarige te verhuizen, zeker wanneer sprake is van een internationale verhuizing van Nederland naar Spanje. Kort geding leent zich niet voor een voldoende afweging van de belangen van partijen en de minderjarige om tot een afgewogen oordeel te komen.
FP
Rechtbank Amsterdam 10-10-2018
(pub. 11-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7179
De man verzoekt bij wege van voorlopige voorziening ex art. 223 Rv hangende bodemprocedure te bepalen dat de kinderbijdrage wordt gesteld op € 25 pm. Voor toewijsbaarheid dient het belang bij de gevraagde voorziening zodanig dringend te zijn dat van de verzoeker niet kan worden gevergd dat hij de afloop van de procedure afwacht. De man heeft onvoldoende inzicht gegeven in zijn financiële gegevens. Onvoldoende gesteld dat zijn belang bij een voorziening zodanig is dat de afloop van de bodemzaak niet kan worden afgewacht.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Voorlopige voorzieningen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN