ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verwijt over ondermaatste kwaliteit Rb komt als boemerang terug
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-10-2018 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9161
Vrouw verwijt Rb: geen rechterlijke onafhankelijkheid en procedure en uitspraak ondermaats tgv quota voor productie. Verworpen: bewijsaanbod is weloverwogen gepasseerd en is in appel onvoldoende concreet.
Afgifte van de hond
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5386
Hoe werkt bewijslevering van eigendom van een hond? Rechtsvermoedens dat bezitter goed voor zichzelf houdt en dus bezitter is en dat bezitter vermoed wordt rechthebbende te zijn.
Partijen gaan uit elkaar, maar van wie zijn de schilderijen?
Gerechtshof Den Haag 20-11-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3421
Ex-samenwoners. Man vordert afgifte van schilderijen die zich in woning vrouw bevinden. Bewijsvermoeden door bezit wordt weerlegd door man, dus bewijslast bij vrouw. Vrouw slaagt niet in bewijs van eigendom.
Vader maakt opnames van bezoek moeder zonder toestemming
Gerechtshof Amsterdam 16-10-2018 (pub. 30-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3738
Is een kwalijke zaak en vormt onrechtmatige privacyschending, maar in geding brengen van de video's is i.c. niet ontoelaatbaar. Opnames worden aan dossier toegevoegd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:486
Voormalige samenlevers. Vrouw doet beroep doen op ongerechtvaardigde verrijking van de man, maar voldoet niet aan stelplicht. Ook voor zover ten laste van vermogen vrouw verbouwingen aan de woning van man zijn (mede)bekostigd, blijft zonder (de ontbrekende) toelichting onduidelijk op welk moment zij welke kosten heeft (mee)betaald en tot welke in aanmerking te nemen woningwaardestijging en/of verrijking dat concreet voor man zou hebben geleid. Geen toelating tot bewijs. Volgt afwijzing.
ERFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:541
Erfrecht. Gelden onttrokken aan vermogen erflater. Het geschil spitst zich toe op de vraag of sprake is geweest van schenkingen en van misbruik van omstandigheden, en op de bewijslastverdeling. Op grond van de redelijkheid en billijkheid wordt de bewijslast omgekeerd, en moeten de schenkingen worden bewezen. Indien na bewijslevering komt vast te staan dat sprake is van schenking(en) moet toepassing worden gegeven aan art. 7:176 BW.
FPKI
Gerechtshof Amsterdam 29-01-2019
(pub. 11-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:307
Art. 1:253a BW. Verzoek vrouw om vervangende toestemming verhuizing met de kinderen (2004 en 2007) naar de Verenigde Staten ook in hoger beroep afgewezen. Geen (financiële) noodzaak gebleken en belangenafweging valt ten gunste uit van man en de kinderen (die liever in Amsterdam willen blijven wonen). Een verhuizing naar de VS zou betekenen dat de kinderen hun vader hooguit nog slechts enkele keren per jaar zouden kunnen zien en dat zij het gezinsleven in het gezin van de man zoals zij dit thans om de week hebben, zouden moeten mis...
ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-10-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9161
Verwijt vrouw aan Rb dat beschikking is gegeven in strijd met het beginsel van rechterlijke onafhankelijkheid, dat procedure en uitspraak ondermaats zijn en dat dit komt door productiequota. Hof verwerpt dit en oordeelt dat bewijsaanbiedingen weloverwogen gepasseerd zijn en in appel onvoldoende concreet. Vrouw heeft verder onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt dat de man meer inkomsten heeft genoten dan hij heeft verantwoord in de overgelegde stukken.
HVFP
Gerechtshof Amsterdam 15-01-2019
(pub. 29-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:106
Niet komen vast te staan dat 5 munten en collierset niet meer aanwezig zijn: die moeten dus bij verdeling huwelijksgemeenschap betrokken worden. Echtelieden ook beiden aansprakelijk voor afbetalen studieschuld man. Noch de duur van hun huwelijk, noch het niet hebben van een gemeenschappelijke bankrekening, noch de stelling vd vrouw dat de man zijn studie door zijn eigen schuld niet afmaakte, noch het feit dat hij aan het einde vh huwelijk in het gevang kwam, maakt dit anders. Zijn studieschuld is niet verknocht.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN