Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Bewijsrecht X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Waardestijging woning tijdens samenwoning
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1637
Samenlevingscontract: waardestijging/-daling van woning man bij helfte delen. Verkoop 2016, vrouw vordert helft opbrengst. Afgewezen: vrouw slaagt niet in bewijs dat deze is ontstaan tijdens samenwoning, eindigend in 2014.
Draagplicht bij waardedaling woning en ongelijke inbreng
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1636
Dat inkomen van man hoger was dan van vrouw leidt er niet toe dat hij groter deel van hypothecaire schuld voor zijn rekening moet nemen. Vordering man jegens vrouw.
Stelplicht bij ontbreken bankafschriften
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-05-2018 (pub. 02-05-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1845
Man meent aan zijn stelplicht tav privé investering in woning voldaan te hebben nu vrouw administratie onder zich heeft. Onvoldoende: man dient (verificatoire) onderbouwing in geding te brengen zoals facturen.
Bewijskracht van verklaringen van familieleden
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-02-2018 (pub. 08-02-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:361
Ouders van man hebben in de procedure verklaringen afgelegd. Hof: familierelatie draagt risico in zich van belangenvermenging en kan afdoen aan de bewijskracht van die verklaringen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1637
Woning eigendom man. Notarieel samenlevingscontract: tijdens samenwoning ontstane waardevermeerdering of -vermindering bij helfte te delen of de dragen. Is de bij verkoop in 2016 gebleken overwaarde ontstaan tijdens de samenwoning die per 1-5-2014 eindigde? Stelplicht vrouw.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1636
Huwelijkse voorwaarden, gemeenschappelijke echtelijke woning. Hof: aflossingen op hypothecaire lening vallen niet onder ‘kosten van de huishouding’, daarom faalt betoog vrouw dat zij naar evenredigheid van inkomens moet terugbetalen voor die aflossingen. Ook de enkele omstandigheid dat man in staat was om meer inkomen en vermogen te genereren dan vrouw, leidt er niet toe dat man een groter deel van de hypothecaire schuld voor zijn rekening moet nemen. Hof schetst route voor vergoeding voor aflossingen man.
HVFPPE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-03-2018
(pub. 28-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2246
Peildatum vaststelling verrekenvordering, waardering aandelen BV, waarde aandeel commanditaire vennootschap, verrekening waarde polissen, terbeschikkingstellingsregeling echtelijke woning, regresvorderingen, gebruiksvergoeding. Rekening-courantkrediet. Jaarlijkse Informatieplicht man in verband met pensioen in eigen beheer.
FP
Gerechtshof Amsterdam 22-05-2018
(pub. 27-06-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1895
Onverschuldigde betaling, bewijs, uitzondering hoofdregel artikel 150 Rv
HVFP
Rechtbank Rotterdam 30-05-2018
(pub. 21-06-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:4683
Vrouw verzoekt haar te machtigen om de woning te gelde te maken. Rb: verschil tussen art. 3:174 lid 1 en 2 BW (machtiging te gelde maken igv gemeenschapsschuld of andere gewichtige reden) en art. 3:185 BW (vordering tot verdeling of wijze van verdeling vast te stellen). T.a.v. noodzaak tot behoorlijke verdeling te geraken is niet art. 3:174 BW maar art. 3:185 BW van toepassing. Nu man > 1,5 jaar heeft laten verstrijken zonder dat overname van woning is gerealiseerd, gelast Rb ex art. 3:185 BW verkoop woning.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN