Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Bewijsrecht X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Vader maakt opnames van bezoek moeder zonder toestemming
Gerechtshof Amsterdam 16-10-2018 (pub. 30-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3738
Is een kwalijke zaak en vormt onrechtmatige privacyschending, maar in geding brengen van de video's is i.c. niet ontoelaatbaar. Opnames worden aan dossier toegevoegd.
Samenwonen aangetoond met Facebookberichten
Gerechtshof Den Haag 21-02-2018 (pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:369
Ogv m.n. Facebookberichten acht Hof samenwoning voorshands aangetoond. Vrouw toegelaten tot tegenbewijs. Einduitspraak: vrouw daarin niet geslaagd. PAL geëindigd op 1-1- 2015.
Waardestijging woning tijdens samenwoning
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1637
Samenlevingscontract: waardestijging/-daling van woning man bij helfte delen. Verkoop 2016, vrouw vordert helft opbrengst. Afgewezen: vrouw slaagt niet in bewijs dat de waardestijging is ontstaan tijdens samenwoning, eindigend in 2014.
Draagplicht bij waardedaling woning en ongelijke inbreng
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1636
Dat inkomen van man hoger was dan van vrouw leidt er niet toe dat hij groter deel van hypothecaire schuld voor zijn rekening moet nemen. Vordering man jegens vrouw.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Den Haag 30-10-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2797
Einde samenleving. Wie is eigenaar van auto, de man aan wie de auto werd geleverd of de vrouw op wier naam de auto staat? Juridisch kader. Stelplicht en bewijslast. Begrippen houderschap, bezit, rechthebbende, (wettelijk vermoeden van) eigendom. Art.3:119 BW, art. 3:107 BW en art. 152 Rv. Kentekenregistratie doet niet af aan wettelijk kader. Vrouw dient de tenaamstellingscode en het kentekenbewijs van de auto af te geven aan de man en de door de man gemaakte sleep-en stallingskosten te vergoeden en verbeurt anders dwangsom.
FPKI
Gerechtshof Amsterdam 16-10-2018
(pub. 30-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3738
Dat vader zonder toestemming opnames maakte van bezoek moeder ten behoeve van rechtszaak over medegezag levert i.p. een onrechtmatige privacyschending op. Dat betekent echter niet dat het in het geding brengen vd opnames ontoelaatbaar is. Volgens vaste rechtspraak is het in het geding brengen van onrechtmatig verkregen bewijsmiddelen slechts ontoelaatbaar indien sprake is van bijkomende omstandigheden. Opnames worden ondanks protest moeder aan dossier toegevoegd, ook al is het maken daarvan volgens Hof een kwalijke zaak.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 14-08-2018
(pub. 15-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2693
Echtscheiding. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Stellingen dienen voldoende onderbouwd te worden. Vrouw dient stellingen te onderbouwen dat de saldi op bankrekeningen gemeenschappelijk zijn en dat er gemeenschappelijke gelden gebruikt zijn voor de bouw van een woning in Suriname, op naam van een Stichting. Vrouw heeft dit nagelaten, zodat grieven worden verworpen.
FPIP
Gerechtshof Den Haag 18-09-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2681
Vordering te bepalen dat gelijke draagplicht voor schulden tussen ex-echtgenoten bestaat, afgewezen. Welk recht beheerst huwelijksvermogen: NL of Turks? Beoordeling toepasselijk recht vergt duidelijkheid over datum huwelijkssluiting en nationaliteit man en vrouw op die datum. Inhoudelijke beoordeling vergt duidelijkheid over data huwelijkssluiting, echtscheiding en waarop schulden zijn ontstaan en wie wanneer welke aflossingen heeft voldaan. Appellanten hebben nagelaten deze feiten op eenduidige wijze en voldoende gemotiveerd te s...
HVFP
Gerechtshof Den Haag 25-09-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2680
Einde meerdere affectieve relaties. Man weet kennelijk niet meer bij welke ex hij zijn hengelsportartikelen liet liggen. Hof zet juridisch kader uiteen. Stelplicht en bewijslast.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN