ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Woningvereniging mag geen babyverbod opleggen
Nietige bepalingen in contract tussen spermadonor en duo-moeders
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2992
Bestaan van nauwe persoonlijke betrekking tussen donorvader en donorkind en ontstaan van family life staan niet ter vrije beoordeling van partijen, evenmin als recht van donor om daarover te procederen.
Betere band met ‘sociale’ ouder dan met juridische ouder niet uitzonderlijk
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1989
Daarom leidt dit niet tot een uitzondering op minderjarigheidsvereiste bij adoptie. Afwijzing verzoek tot adoptie van meerderjarige vrouw door stiefvader, met wie zij bijna haar hele leven in gezinsverband heeft geleefd.
Ongestoord afscheid van overleden vader
Rechtbank Overijssel 12-04-2019 (pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1268
Gerechtvaardigd belang van kinderen om persoonlijk afscheid te kunnen nemen van hun overleden vader. Verweer van partner van hun vader dat vader dat niet wenste wordt gepasseerd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9411
Geen omgangsregeling oma/kleindochter. Moeder ondersteunt zo'n regeling niet. Er is ruzie tussen moeder en oma en ouders hebben ook een verstoorde relatie. Omgang zal kleindochter in loyaliteitsconflict brengen.
Rechtbank Rotterdam 24-10-2019
(pub. 01-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8605
Zelfs indien de stelling van man juist is, dat hij kind - dat uit affectieve relatie tussen hem en vrouw is geboren maar dat niet door hem is erkend - een aantal malen heeft gezien, is dat onvoldoende om een nauwe persoonlijke betrekking aan te nemen. Vordering in kort geding tot nakoming van door man gestelde omgangsregeling reeds hierom afgewezen. Art. 1:377a BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2019
(pub. 09-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:8283
Man maakt nauwe persoonlijke betrekking dan wel family life met niet door hem verwekt kind onvoldoende aannemelijk. De door hem overgelegde foto's tonen wel aan dat sprake is geweest van contactmomenten tussen hem en kind, maar dat is niet voldoende. Hetzelfde geldt voor het feit dat sprake is geweest van videobel-contacten. Hetgeen voor het overige door de man is aangevoerd, is door de vrouw telkens gemotiveerd betwist. Man niet-ontv. in verzoek tot omgang.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019
(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2435
Vervangende toestemming erkenning, omgangsrecht;art. 1:204 lid 3, onder b, BW en artikel 1:377a BW;Ontvankelijkheid met betrekking tot verzoek vervangende toestemming tot erkenning en verzoek omgang van biologische vader die geen verwekker is.Ontstaan van een nauwe persoonlijke betrekking voor de geboorte van het kind op grond van “intended family life”.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-07-2019
(pub. 22-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5608
Biologische vader niet-ontv. in verzoek om omgangsregeling. Onvoldoende bijkomende omstandigheden gesteld en onderbouwd om tot 'nauwe persoonlijke betrekking' art. 1:377a BW , resp. 'family life' art. 8 EVRM te concluderen. Criteria hiervoor. Hof: ook als wél sprake zou zijn van 'family life' zou dit man gezien art. 1:377a lid 3 sub c BW niet baten. Het nu 16-jarige kind heeft ernstige bezwaren tegen omgang. Die mening is van zwaarwegend belang.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN