Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Positiebepaling X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Termijn voor verwerping nalatenschap minderjarige erfgenaam
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-06-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5920
In afwijking van letterlijke tekst van art. 4:193 lid 1 BW acht Hof beslissend of binnen termijn van 3 maanden het verzoek machtiging verwerping is ingediend (dus niet: machtiging is verleend).
Informatierecht van legitimaris - wel proceskostenveroordeling
Rechtbank Midden-Nederland 25-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1663
Legitimaris/niet-erfgenaam kan tegenover erfgenamen en executeurs aanspraak maken op informatie tbv berekening legitieme. Veroordeling in proceskosten: Rb niet naar waarheid voorgelicht.
Beslissing o.g.v. 843a Rv niet appellabel
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-03-2018 (pub. 28-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1308
Incidentele vordering tot afgifte/inzage administratie erflater en appellante afgewezen. Beslissing louter en alleen o.g.v. art. 843a Rv is in beginsel, zonder toestemming van de rechtbank, niet appellabel.
Enorme schuld in nalatenschap t.g.v. rente op kleine oude lening
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-02-2018 (pub. 27-02-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:1118
Na zuivere aanvaarding komt 60 jaar oude akte geldlening boven tafel: hoofdsom € 10.120, rente inmiddels € 309.500! Machtiging om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-06-2018
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5920
Erfopvolging bij versterf. Minderjarige wordt door plaatsvervulling erfgenaam in nalatenschap van opa doordat moeder de nalatenschap verwerpt. Moeder wil machtiging om namens zoon te mogen verwerpen, wat binnen 3 maanden moet gebeuren (art. 4:193 lid 1 BW). Hof acht beslissend de datum waarop het verzoek machtiging verwerping is ingediend en niet de datum waarop machtiging door de kantonrechter is verleend.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-03-2018
(pub. 21-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2754
Verzoek om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden (art. 4:194a BW) wegens schuld aan zorgkantoor afgewezen, want nergens blijkt uit dat verzoeker reeds zuiver had aanvaard. De andere erfgenamen hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard. Verzoeker in dit geval dus ook (art. 4:192 lid 4 BW).
ERFP
Rechtbank Midden-Nederland 25-04-2018
(pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1663
Ogv art. 4:78 BW kan legitimaris die niet erfgenaam is, tegenover erfgenamen en de met beheer van de nalatenschap belaste executeurs aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft. Vanwege de privatieve bevoegdheid van de executeur, kan legitimaris in dit verband alleen de executeur aanspreken. Veroordeling eiseres in proceskosten: hoge vordering met weinig onderbouwing en i.s.m. art. 21 Rv Rb onvolledig en niet naar waarheid voorgelicht.
ER
Rechtbank Den Haag 29-03-2018
(pub. 19-04-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:4580
Ingevolge art. 1:412 van het BW verleent de rechtbank, wanneer aan een persoon wiens bestaan onzeker is een erfdeel of een legaat opkomt, waartoe, indien hij niet in leven mocht zijn, anderen zouden zijn gerechtigd, aan die anderen op hun verzoek machtiging tot de uitoefening van het recht van erfgenaam of legataris. Vermiste blijkt echter een zoon te hebben. Met de thans overgelegde stukken en de toelichting daarop is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het bestaan van deze zoon van de vermiste onzeker is. Afwijzing verzoek.
ER
Rechtbank Den Haag 26-03-2018
(pub. 12-04-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:3458
Vast staat dat het erfdeel van de minderjarigen relatief klein is en de kosten van een notariële akte niet in verhouding staan tot de omvang van de nalatenschap. Goedkeuring voor onderhandse verdeling van de nalatenschap als bedoeld in art. 3:183 lid 2 BW, onder de voorwaarde dat de aan ieder van de minderjarigen uit te keren gelden worden gestort op een rekening ten name van de afzonderlijke minderjarigen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Positiebepaling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN