ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen zuivere aanvaarding door opslaan inboedel
Rechtbank Rotterdam 10-07-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5600
Het opslaan van de inboedelgoederen heeft te gelden als beheren en niet als beschikken, zodat van een zuivere aanvaarding geen sprake is.
Erfenis gaat in rook op
Rechtbank Den Haag 21-12-2016 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2016:16699
Erfgenaam had brand gesticht in woning van erflater, omdat hij zijn woning moest verlaten. Daardoor was hij na overlijden van erflater "onwaardig om uit een nalatenschap voordeel te trekken".
Erfgenamen vinden sleutel; lagen gouden sieraden in kluis van overleden oom?
Dat is niet vast komen te staan: kluis is tijdens leven van oom opgeheven. Wel had bank zorgvuldiger moeten reageren op verzoek van erfgenamen om informatie. Schadevergoeding € 250.
Toewijzing verzoek om nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden
Rechtbank Noord-Holland 10-04-2019 (pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3047
Erfgenaam geconfronteerd met evt. naheffing fiscus wegens ten onrechte opgevoerde persoonsgebonden aftrek voor zorgkosten van erflaatster. Krijgt toestemming om alsnog beneficiair te aanvaarden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 24-04-2019
(pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3870
Staat heeft ten onrechte personen aangeschreven die niets met nalatenschap van doen hebben. Deze personen aanvaarden beneficiair. Uitbrengen keuze ter zake nalatenschap geschiedt in vorm van verklaring en betreft eenzijdig rechtshandeling ex art. 3:32 BW. Uitgangspunt erfrecht is dat eenmaal uitgebrachte keuze onherroepelijk is. Vernietiging enkel mogelijk op grond van bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden, en dat is niet aan de orde. Aantekening in boedelregister.
Rechtbank Rotterdam 10-07-2019

(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5600
Het opslaan van de inboedelgoederen heeft te gelden als beheren en niet als beschikken, zodat van een zuivere aanvaarding in de zin van art. 4:192 lid 1 BW geen sprake is. Beneficiaire aanvaarding, dus gedaagde had moeten worden gedagvaard in haar hoedanigheid van vereffenaar. Eisers niet-ontvankelijk.
Rechtbank Den Haag 21-12-2016

(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2016:16699
Op grond van art. 4:3 lid 1 onder b BW is van rechtswege onwaardig om uit een nalatenschap voordeel te trekken, een persoon die onherroepelijk is veroordeeld wegens een opzettelijk tegen de erflater gepleegd misdrijf. Opzettelijke brandstichting in woning erflater valt daar ook onder. Dat erflater daarna het testament niet heeft herroepen is onvoldoende om aan te nemen dat onwaardigheid is vervallen doordat erflater aan de onwaardige op ondubbelzinnige wijze zijn gedraging heeft vergeven (art. 4:3 lid 3 BW).
Rechtbank Limburg 08-05-2019
(pub. 08-05-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:4311
Verzoekster wil nalatenschap van haar vader verwerpen, en vraagt daarom machtiging om dit ook namens haar minderjarige kind te mogen doen. Hoewel zij geen concrete financiële gegevens heeft verschaft over saldo van de nalatenschap, acht de kantonrechter het aannemelijk dat verwerping van de nalatenschap in het belang van de minderjarige is. Machtiging wordt voorwaardelijk verleend omdat uit het boedelregister niet is gebleken dat verzoekster zelf de nalatenschap al heeft verworpen.
Rechtbank Noord-Holland 10-04-2019

(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3047
Uit administratie erflaatster blijkt dat alle belastingaangiftes tot en met 2015 zijn afgewikkeld met definitieve aanslag. Deze belastingaanslagen gaven geen aanleiding voor zorgen. Erfgenaam nadien geconfronteerd met mogelijke naheffing wegens ten onrechte opgevoerd persoonsgebonden aftrek voor specifieke zorgkosten van erflaatster. Kantonrechter verleent machtiging om alsnog beneficiair te aanvaarden (art. 4:194a lid 1 BW).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN