Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Positiebepaling X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

'Schuld' bij verzoek alsnog beneficiaire aanvaarding
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2018 (pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4081
Voor 'schuld' in de zin van art. 4:194a BW is voldoende dat sprake is zijn van een claim die niet volledig van iedere realiteitszin is gespeend en gerelateerd kan worden aan de nalatenschap.
Machtiging verwerping nalatenschap namens in Australië wonende minderjarigen
Rechtbank Den Haag 02-07-2018 (pub. 28-08-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7849
Bevoegdheid en toepasselijke recht worden bepaald adhv Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. Naar Australisch recht geen machtiging vereist. Verwerping zonder machtiging inschrijfbaar in boedelregister.
Verzoek alsnog beneficiaire aanvaarding afgewezen
Rechtbank Gelderland 28-06-2018 (pub. 21-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3615
Verzoek ex art. 4:194a BW afgewezen, nu erfgenamen bekend behoorden te zijn met schulden van nalatenschap van erflaatster (moeder), te weten hun vorderingen uit hoofde van hun erfdeel in nalatenschap van vader, met rente.
Termijn voor verwerping nalatenschap minderjarige erfgenaam
Gerechtshof Den Haag 08-08-2018 (pub. 17-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2050
Hof DH volgt Hof A-L 26-06-2018: termijn van 3 maanden a.b.i. art. 4:193 lid 1 BW ziet op periode waarbinnen verzoek tot machtiging verwerping moet zijn ingediend. Machtiging kan dus later worden verleend.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Midden-Nederland 02-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4082
Een verzoek op grond van artikel 4:194a lid 1 BW van erfgenamen om door de kantonrechter te worden gemachtigd om een nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden, wordt toegewezen. In de tussenbeschikking heeft de kantonrechter de in het testament genoemde legatarissen, die nog niet in de procedure zijn betrokken, als belanghebbenden bij het verzoek in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoek.
ER
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4081
Voor een beroep op art. 4:194a lid 1 BW hoeft niet (in rechte) vast te staan dat sprake is van een schuld als bedoeld in art. 4:7 lid 1 BW. Wel moet er sprake zijn van een claim die - in potentie - niet volledig van iedere realiteitszin is gespeend en die op enige manier gerelateerd kan worden aan erflater of diens nalatenschap.
ERIP
Rechtbank Den Haag 02-07-2018
(pub. 28-08-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7849
Machtigingsverzoek verwerping nalatenschap namens in Australië wonende minderjarige kinderen. Op grond van Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 is Nederlandse rechter niet bevoegd. Naar Australisch recht is geen machtiging vereist. Verwerping zonder machtiging inschrijfbaar in het boedelregister.
ER
Rechtbank Gelderland 28-06-2018
(pub. 21-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3615
Verzoek machtiging om nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden ex art. 4:194a BW afgewezen, nu de erfgenamen bekend behoorden te zijn met het feit dat zij uit hoofde van hun erfdeel in nalatenschap van vader schuldeisers in de nalatenschap van moeder zijn. Ook het beroep op de redelijkheid en billijkheid wordt afgewezen, nu een ongelijke verdeling van de nalatenschap van hun moeder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is als bedoeld in art. 6:2 lid 2 BW.
ER
Gerechtshof Den Haag 08-08-2018
(pub. 17-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2050
De termijn van 3 maanden als bedoeld in art. 4:193 lid 1 BW ziet op de periode waarbinnen het verzoek om een machtiging tot verwerping moet zijn ingediend. De machtiging kan dus later worden verleend. Het hof verenigt zich in zoverre met de uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden van 26 juni 2018 ECLI:NL:GHARL:2018:5920 .
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN