Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

:265f BW GI-besluit contactbeperking bij UHP X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Bij uithuisplaatsing moet staat bezoekrecht ouder waarborgen
Hoe ver reikt de inspanningsverplichting van een instelling om ervoor te zorgen dat het recht op omgang wordt nageleefd als een kind uit huis is geplaatst?
Gerechtshof Den Haag 12-09-2018 (pub. 01-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2549
Als een kind uit huis is geplaatst heeft de GI een verplichting om omgang te bewerkstelligen tussen ouder en kind. Rechter moet beslissing van GI tot omgangsbeperking vol toetsen.
E-mail van GI is schriftelijke aanwijzing
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-05-2018 (pub. 08-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4243
GI stuurt e-mail dat omgang met moeder wordt opgeschort. Hof: is een besluit in zin van Awb. Vorm van e-mail en intentie van tijdelijke maatregel maakt niet dat geen sprake is van schriftelijke aanwijzing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Parket bij de Hoge Raad 26-10-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1193
Prejudiciële vragen. Aanwijzing gecertificeerde instelling inhoudende schorsing van door rechter vastgestelde zorgregeling.de Reikwijdte van en verhouding tussen artikelen 1:265f en 1:265g BW. Toepasselijkheid HR 25 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:1019 op art. 1:265f BW. Schorsing van aanwijzing op de voet van art. 1:264 lid 1 BW bij wijze van spoedbeslissing?
JE
Rechtbank Rotterdam 19-01-2018
(pub. 08-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9135
Het is in de visie van de kinderrechter van het grootste belang dat er thans een situatie wordt gecreëerd die de minderjarige voldoende rust, veiligheid en stabiliteit biedt om zich zo snel en zo goed mogelijk te gaan hechten in het pleeggezin. De door de moeder gewenste uitbreiding van de bezoeken zal daaraan in de weg staan en gemakkelijk tot grote verwarring en een grote emotionele belasting bij de minderjarige kunnen leiden.
FPJE
Rechtbank Midden-Nederland 19-10-2018
(pub. 08-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5385
Geschil in de uitvoering van de ondertoezichtstelling, verzoek ingediend door de minderjarige zelf.
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-11-2018
(pub. 05-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4573
Verzoek vervallenverklaring Schriftelijke Aanwijzing afgewezen. Schriftelijke Aanwijzing is op goede gronden gegeven.
JE
Rechtbank Limburg 03-10-2018
(pub. 09-10-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:9532
E-mails van de gecertificeerde instelling. Schriftelijke aanwijzing? Verhouding artikelen 1:265 en 1:265f BW en gevolg kwalificatie e-mail voor aan te leggen toetsingskader/-mogelijkheden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN