Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

:265f BW GI-besluit contactbeperking bij UHP X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

E-mail van GI is schriftelijke aanwijzing
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-05-2018 (pub. 08-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4243
GI stuurt e-mail dat omgang met moeder wordt opgeschort. Hof: is een besluit in zin van Awb. Vorm van e-mail en intentie van tijdelijke maatregel maakt niet dat geen sprake is van schriftelijke aanwijzing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Den Haag 29-06-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8749
Jeugdrecht - niets meer te beslissen op de verzoeken tot vervallen verklaren van de schriftelijke aanwijzingen, omdat deze verzoeken ter zitting zijn ingetrokken. De rechtbank wijst de verzoeken tot vaststelling van een omgangsregeling af.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4434
Ondertoezichtstelling. Schriftelijke aanwijzing voldoende specifiek. Niet horen vader leidt niet tot vernietiging. 1:265f BW.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 21-06-2018
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2936
De kinderen verblijven in een pleeggezin. De vader is overleden, de moeder is uit het gezag ontheven. De moeder verzoekt vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing, omdat zij de duur en frequentie niet passend vindt. De moeder verzoekt de kinderechter de bezoekregeling vast te stellen op eens in de drie weken 2,5 uur omgang bij de moeder thuis. De kinderrechter is het met de moeder eens dat de schriftelijke aanwijzing onvoldoende onderbouwd is. Daarnaast is er geen perspectief op een uitgebreidere bezoekregeling. De kinde...
JE
Gerechtshof Den Haag 28-02-2018
(pub. 19-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1494
De moeder verzoekt in hoger beroep om een uitgebreidere zorgregeling dan de rechtbank in de bestreden beschikking heeft vastgesteld. De gecertificeerde instelling verzoekt in incidenteel appel de zorgregeling juist verder te beperken. Het hof dient hier een beslissing op te nemen. Het beperken van het contact tussen de ouder en de minderjarige vormt een inbreuk op het family life en mag daarom in elk geval niet verder gaan dan in het belang van de minderjarige noodzakelijk is. Het hof acht het in de onderhavige zaak in het belang ...
JE
Rechtbank Noord-Holland 20-12-2017
(pub. 01-06-2018), ECLI:NL:RBNHO:2017:10675
Conflictbehandeling uithuisplaatsing (art. 1:265d BW) en contactregeling (art. 1:265f BW). GI had moeder voor de besluiten niet hoeven horen. Verschillende standpunten zijn partijen al bekend en moeder wilde duidelijk rechtsingang. Bekend fenomeen dat kinderen toestemming nodig hebben om zich te hechten in perspectiefbiedend pleeggezin. Als ouders dit niet kunnen geven wordt nieuwe/veilige thuisbasis in pleeggezin, bij elke omgang, belemmerd. Artt. 8 EVRM en 7,9 en 16 IVRK. Verzoek art. 810a lid 2 Rv afgewezen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
:265f BW GI-besluit contactbeperking bij UHP

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN