ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ouders met gezag willen omgang met hun kind maar slaan GI over: niet-ontvankelijk
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-09-2019 (pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7282
Ouders vragen om vaststelling omgangsregeling met hun uit huis geplaatste kind, maar hadden dat ex art. 1:265f BW eerst moeten voorleggen aan GI. Geen schriftelijke aanwijzing voorhanden; ouders daarom niet-ontvankelijk.
Vader zonder gezag wil meer omgang met uit huis geplaatst kind - welke rechtsingang?
Rechtbank Midden-Nederland 07-06-2019 (pub. 24-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2412
Vordering in KG tegen moeder afgewezen: bij UHP kan moeder niet daaraan voldoen. Art. 1:265f/265g BW bieden alleen rechtsingang aan ouder met gezag (lacune?). Maar vader kan verzoek ex art. 1:377a BW doen met GI als wederpartij.
GI negeert Rb en volgt eigen koers
Rechtbank Limburg 04-06-2019 (pub. 27-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5948
GI heeft alle beginselen van zorgvuldigheid geschonden door kind over te plaatsen ondanks machtiging uithuisplaatsing netwerkpleegzorg en door contact met moeder te beperken. Geen noodzaak. Rb maakt dit (deels) ongedaan.
Omgangsbesluit GI getoetst aan prejudiciële uitspraak Hoge Raad
Rechtbank Limburg 10-01-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1140
Verhouding art. 1:265f BW (beperking contact tussen kind en ouder) en art. 1:265g BW (verzoek aan kinderrechter om tijdens OTS contactregeling vast te stellen of te wijzigen). 'Ondergrens' van wat GI vermag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 09-10-2019
(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8387
Afwijzen herstel in het gezag (1:277 BW). Ten aanzien van de gezagsbeëindiging zijn geen omstandigheden aangevoerd noch ter zitting gebleken die een gezagswijziging zouden rechtvaardigen. Hoewel overduidelijk is dat de moeder veel van haar kinderen houdt, beschikt de moeder over onvoldoende opvoedingsvaardigheden om aan te sluiten bij de behoeften van de kinderen. Het belang van de kinderen ligt derhalve in het voortduren van de huidige opvoedsituatie bij pleegouders. Omgangsregeling wordt gecontinueerd. Wijziging hiervan is ook n...
Rechtbank Midden-Nederland 17-10-2019
(pub. 25-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4709
Schriftelijke aanwijzing contactregeling wordt vervallen verklaard. Deze is niet goed voorbereid en niet zorgvuldig gemotiveerd. De onderliggende informatie ter onderbouwing van de contactbeperking is niet met de moeder gedeeld/besproken. Ook zijn de bezoekmomenten niet met de moeder geëvalueerd en de bevindingen van de pleegmoeder over de gedragsverandering bij het kind zijn niet met de moeder gedeeld. Dit betekent dat de aanwijzing niet in stand kan blijven. GI moet opnieuw met moeder om tafel. Evt. nieuwe aanwijzing.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 03-10-2019
(pub. 07-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3623
Afwijzing vervallen verklaring schriftelijke aanwijzing. Geen uitbreiding contactmomenten tussen ouders en jonge drieling. Eerst moet onderzocht worden waar onrust kinderen na contacten vandaan komt.
Gerechtshof Amsterdam 17-09-2019
(pub. 24-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3426
schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard, ruimere omgangsregeling bepaald.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-09-2019

(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7282
Ouders niet-ontvankelijk in verzoek tot voorlopige omgangsregeling met uithuisgeplaatst kind. Zij hadden eerst de GI moeten verzoeken een omgangsregeling vast te stellen (art. 1:265f BW). Geen wettelijke grondslag voor behandeling van hun verzoek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN