ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Volmacht om straat- en contactverbod te vorderen volstaat niet zonder verificatie
Raad van Discipline Den Haag 28-10-2019 (zaanr. 190117, ECLI:NL:TAHVD:2019:170, pub. 14-11-2019)
In de gegeven omstandigheden had advocaat bij volmachtgevers (ouders van cliënt in moeizame echtscheiding) moeten verifiëren of zij daadwerkelijk dit kort geding tegen ex-schoondochter aanhangig wilden maken.
Verantwoordelijkheid advocaat gaat verder dan wensen klant
Rechtbank Den Haag 09-10-2019 (pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11032
Advocaat die voor partijen enkel echtscheidingsverzoek afhandelt met afspraak dat hij "deze overeenkomsten niet inhoudelijk zal beoordelen" toch aansprakelijk voor fouten in convenant. Schadeplichtig voor € 20.000.
Advocaat speelt kwalijke rol bij echtscheiding: schorsing
Advocaat adviseert cliënte omgangsregeling stil te leggen
Raad van Discipline Den Haag 30-09-2019 (zaaknr. 19-162/DH/DH, ECLI:NL:TADRSGR:2019:216, pub. 22-10-2019)
Advocaat adviseert vrouw om omgangsregeling stil te leggen, in strijd met beslissing van rechter. Geen uitleg aan man. Verweerder heeft belangen van man in ernstige mate veronachtzaamd. Schorsing van 4 weken onvoorwaardelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-11-2019
(pub. 20-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4220
Notaris geeft verkeerde verklaring van erfrecht af, en advocaat vergeet vordering op notaris te stuiten waardoor deze verjaart. Ten aanzien van geleden schade heeft HR voor gelijksoortige gevallen geoordeeld dat rechter schade moet vaststellen door te beoordelen hoe rechter, indien wel tijdig een rechtsvordering was ingesteld, had behoren te beslissen, althans dat rechter toewijsbare bedrag aan schadevergoeding moet schatten aan de hand van de goede en kwade kansen die de cliënt in het geding zou hebben gehad.
Rechtbank Den Haag 09-10-2019

(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11032
Man en vrouw hadden aan advocaat opdracht gegeven om enkel de formele afhandeling van het echtscheidingsverzoek te verzorgen: zelf zouden zij echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan opstellen. De advocaat bevestigt: "Wij spraken af dat ik deze overeenkomsten niet inhoudelijk zal beoordelen." Rb: dat ontslaat de advocaat niet van haar zorgplicht. De advocaat is verantwoordelijk voor de behandeling van de zaak, ongeacht de wensen van zijn cliënt. Advocaat aansprakelijk voor fouten in convenant. Schadeplichtig voor € 20.000.
Rechtbank Amsterdam 19-07-2019
(pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:7791
Een ouder die (mede) het gezag over een kind uitoefent, voert op grond van art. 1:253i BW (mede) het bewind over het vermogen van dat kind. Op dit bewind is ogv art. 1:253k BW onder andere art. 1:349 BW van toepassing. Op grond van dit laatste artikel is een machtiging van de kantonrechter vereist om in rechte voor een minderjarige op te treden, op straffe van niet-ontvankelijkheid. Ouders persoonlijk veroordeeld in proceskosten. En beroepsfout advocaat door niet voor machtiging te zorgen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-10-2019
(pub. 02-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3588
Eindarrest in de beroepsaansprakelijkheidszaak jegens advocaat 2, betreffende (onder meer) een fout van deze advocaat in de beroepsaansprakelijkheidszaak jegens advocaat 1. Geen aansprakelijkheid van advocaat 2 op dit punt. Wel aansprakelijkheid van deze advocaat voor het advies om geen hoger beroep in de stellen tegen de beschikking in een alimentatiezaak. Schadestaat, kansschade.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN