ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Advocaat laat wederpartij referteverklaring tekenen
Raad van Discipline Den Haag 12-08-2019 (zaaknr. 19-273/DH/RO, ECLI:NL:TADRSGR:2019:174, pub. 22-08-2019)
Klacht daartegen gegrond. Advocaat had hem erop moeten wijzen dat het ondertekenen van de referteverklaring in aanwezigheid van een (andere) advocaat behoort te geschieden, ook al zag klager af van rechtsbijstand.
Klacht tegen advocaat wederpartij gegrond verklaard
Hof van Discipline 10-05-2019 (zaaknr. 180335, ECLI:NL:TAHVD:2019:41, pub. 03-08-2019)
Klacht dat advocaat optreedt voor dementerende moeder en zoon. HvD: advocaat heeft niet vereiste zorgvuldigheid betracht tav wilsbekwaamheid moeder en tevens twijfel doen rijzen over wiens belangen hij diende. Berisping.
Advocaat adviseerde vrouw niet adequaat bij verdeling onderneming
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-06-2019 (pub. 17-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2119
Cliënte nam genoegen met helft eigen vermogen van onderneming ex-man (boekwaarde). Advocaat aansprakelijk nu hij cliënte niet waarschuwde dat zij daarmee de stille reserves in de onderneming zou prijsgeven.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-09-2019
(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7181
Beroepsfout advocaat in procedure over nalatenschap; ontbrekend causaal verband
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-06-2019

(pub. 17-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2119
Beroepsfout advocaat (art. 7:401 BW). Cliënte nam in de echtscheidingsprocedure genoegen met de helft van het eigen vermogen van de onderneming van de voormalige echtelieden (de boekwaarde). Niet gebleken dat de advocaat zijn cliënte ervoor heeft gewaarschuwd dat - en tot welk verloop - zij met de gekozen insteek de in de bedrijfsgebouwen aanwezige stille reserves zou prijsgeven. Verweerder heeft in deze niet gehandeld als redelijk handelend en bekwaam advocaat. Verwijzing naar schadestaatprocedure.
Rechtbank Noord-Holland 21-03-2018
(pub. 11-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:1907
Beroepsfout advocaat
Rechtbank Den Haag 31-01-2018

(pub. 07-08-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:9033
Beroepsfout advocaat. Advocaat, die optreedt voor de vrouw alleen, dient gezamenlijk echtscheidingsverzoek in, met door de man opgesteld convenant. Tussenuitspraak Rb Den Haag, 02-11-2016:ECLI:NL:RBDHA:2016:13199 advocaat aansprakelijk jegens de man. Zware zorgplicht jegens beide partijen. Advocaat heeft zich onvoldoende ervan vergewist dat een van betrokken partijen de inhoud van de regeling in het echtscheidingsconvenant heeft begrepen. In deze einduitspraak stelt de Rb de schade vast op € 68.974.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-03-2018
(pub. 07-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:897
Geschil over de vraag of een advocaat een beroepsfout heeft gemaakt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN