ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Advocaat geschorst: niet op de hoogte van Marokkaans recht
Hof van Discipline 12-04-2019 (zaaknr. 180326, ECLI:NL:TAHVD:2019:32, pub. 11-05-2019)
Advocaat had onvoldoende kennis van het internationaal procesrecht en heeft onvoldoende gecommuniceerd over consequenties van keuzes rondom echtscheiding. Schorsing 8 weken, waarvan 6 voorwaardelijk.
Geen (schijn van) partijdigheid door relaties via social media van advocaat/mediator
Voorzitter Raad van Discipline ’s-Hertogenbosch 15-04-2019 (zaaknr. 19-078/DB/OB, ECLI:NL:TADRSHE:2019:70, pub. 08-05-2019)
Klacht ongegrond dat advocaat/mediator via Facebook/LinkedIn bevriend was met/gelinkt was aan advocaat vrouw: is van geheel andere orde dan onderhouden van contacten in sociale leefomgeving.
Advocaten van ex-partners van moeder wisselen informatie uit
Raad van Discipline Amsterdam 19-04-2019 (zaaknr. 18-807/A/A, ECLI:NL:TADRAMS:2019:88, pub 26-04-2019)
Omgangsprocedures tussen moeder en twee ex-partners/vaders. Moeder klaagt dat advocaat van vader 1 informatie uit rapport RvdK en p-v deelt met advocaat van vader 2. Ongegrond: niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 21-03-2018
(pub. 11-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:1907
Beroepsfout advocaat
Rechtbank Den Haag 31-01-2018

(pub. 07-08-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:9033
Beroepsfout advocaat. Advocaat, die optreedt voor de vrouw alleen, dient gezamenlijk echtscheidingsverzoek in, met door de man opgesteld convenant. Tussenuitspraak Rb Den Haag, 02-11-2016:ECLI:NL:RBDHA:2016:13199 advocaat aansprakelijk jegens de man. Zware zorgplicht jegens beide partijen. Advocaat heeft zich onvoldoende ervan vergewist dat een van betrokken partijen de inhoud van de regeling in het echtscheidingsconvenant heeft begrepen. In deze einduitspraak stelt de Rb de schade vast op € 68.974.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-03-2018
(pub. 07-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:897
Geschil over de vraag of een advocaat een beroepsfout heeft gemaakt.
Rechtbank Midden-Nederland 24-01-2018

(pub. 01-02-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:165
Vrouw vordert schadevergoeding van voormalige echtscheidingsadvocaat van € 78.310,66. Rb: Of advocaat een fout heeft gemaakt, moet niet achteraf worden beoordeeld adhv het resultaat, maar adhv situatie op moment van evt. fout. Tuchtrechtelijke veroordeling leidt niet zonder meer tot civielrechtelijke aansprakelijkheid. Vordering afgewezen: anders dan tuchtrechter had geoordeeld, staat niet vast dat vrouw tijdig stukken aan advocaat had verstrekt en heeft vrouw nagelaten haar overige verwijten voldoende te concretiseren.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-12-2017
(pub. 15-12-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:5561
Vrouw geeft aantal malen opdracht aan advocaat tot indiening en vervolgens intrekking echtscheidingsverzoek. Bij laatste indiening, met beslag, blijkt dat man bankrekeningen heeft leeggehaald. Vrouw stelt advocaat aansprakelijk: had bij eerste verzoek beslag moeten leggen en vrouw moeten inlichten over gevolg van intrekken verzoek. Rb/Hof wijzen vordering af: niet blijkt dat vrouw niet had kunnen begrijpen dat man bevoegd bleef over vermogen te beschikken en beslag zou zijn vervallen bij intrekking echtscheidingsverzoek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN