ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Advocaat adviseerde vrouw niet adequaat bij verdeling onderneming
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-06-2019 (pub. 17-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2119
Cliënte nam genoegen met helft eigen vermogen van onderneming ex-man (boekwaarde). Advocaat aansprakelijk nu hij cliënte niet waarschuwde dat zij daarmee de stille reserves in de onderneming zou prijsgeven.
Belangenverstrengeling bij verlenen van rechtsbijstand?
Raad van Discipline Den Haag 20-05-2019 (zaaknr. 18-1020/DH/RO, ECLI:NL:TADRSGR:2019:104, pub. 17-06-2019)
Het stond advocaat vrij om moeder en zusters van klaagster bij te staan in erfrechtzaak tegen haar, ook al kent advocaat klaagster van de tennisvereniging en heeft hij haar 8 jaar geleden in een andere zaak bijgestaan.
Raad van Discipline Den Haag 20-05-2019 (zaaknr. 18-1020/DH/RO, ECLI:NL:TADRSGR:2019:104, pub. 17-06-2019)
Het stond advocaat, na de contacten met klager, niet vrij om vervolgens namens voormalige partner van klager tegen klager op te treden, ook al heeft tussen hem en klager geen formele advocaat-cliënt-relatie bestaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-06-2019

(pub. 17-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2119
Beroepsfout advocaat (art. 7:401 BW). Cliënte nam in de echtscheidingsprocedure genoegen met de helft van het eigen vermogen van de onderneming van de voormalige echtelieden (de boekwaarde). Niet gebleken dat de advocaat zijn cliënte ervoor heeft gewaarschuwd dat - en tot welk verloop - zij met de gekozen insteek de in de bedrijfsgebouwen aanwezige stille reserves zou prijsgeven. Verweerder heeft in deze niet gehandeld als redelijk handelend en bekwaam advocaat. Verwijzing naar schadestaatprocedure.
Rechtbank Noord-Holland 21-03-2018
(pub. 11-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:1907
Beroepsfout advocaat
Rechtbank Den Haag 31-01-2018

(pub. 07-08-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:9033
Beroepsfout advocaat. Advocaat, die optreedt voor de vrouw alleen, dient gezamenlijk echtscheidingsverzoek in, met door de man opgesteld convenant. Tussenuitspraak Rb Den Haag, 02-11-2016:ECLI:NL:RBDHA:2016:13199 advocaat aansprakelijk jegens de man. Zware zorgplicht jegens beide partijen. Advocaat heeft zich onvoldoende ervan vergewist dat een van betrokken partijen de inhoud van de regeling in het echtscheidingsconvenant heeft begrepen. In deze einduitspraak stelt de Rb de schade vast op € 68.974.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-03-2018
(pub. 07-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:897
Geschil over de vraag of een advocaat een beroepsfout heeft gemaakt.
Rechtbank Midden-Nederland 24-01-2018

(pub. 01-02-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:165
Vrouw vordert schadevergoeding van voormalige echtscheidingsadvocaat van € 78.310,66. Rb: Of advocaat een fout heeft gemaakt, moet niet achteraf worden beoordeeld adhv het resultaat, maar adhv situatie op moment van evt. fout. Tuchtrechtelijke veroordeling leidt niet zonder meer tot civielrechtelijke aansprakelijkheid. Vordering afgewezen: anders dan tuchtrechter had geoordeeld, staat niet vast dat vrouw tijdig stukken aan advocaat had verstrekt en heeft vrouw nagelaten haar overige verwijten voldoende te concretiseren.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN